Sa oled siin

Soome

Viimati uuendatud: 02.09.2021

Soome tunnustas Eesti Vabariiki 1920. aastal, diplomaatilised suhted taastati 29. augustil 1991. Eesti esimeseks taasiseseisvumisjärgseks suursaadikuks Soomes oli Lennart Meri.

8. juunil 2020 tähistasime Eesti ja Soome diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva.

Praegune Eesti Vabariigi suursaadik Soomes on Sven Sakkov, kes esitas oma volikirjad Soome Vabariigi presidendile Sauli Niinistöle 22. oktoobril 2020. Soome Vabariigi Suursaatkonda Tallinnas juhib alates 4. septembrist 2018 suursaadik Timo Kantola.

Soomes tegutseb kaheksa Eesti aukonsulit: Oulus, Turus, Mariehamnis, Vaasas, Kuopios ja Tamperes.

Soomel on Eestis kolm aukonsulit: Pärnus, Narvas ning Tartus.

Riigikogu XIV koosseisus on loodud Eesti-Soome sõprusrühm, mille esimees on Taavi Rõivas. 

Eesti ja Soome valitsus pidasid 7. mail 2018 Tallinnas ühisistungi, millega tähistati mõlema riigi 100. juubelit. Istungil arutati Eesti ja Soome transpordiühendusi, kahe riigi digitaalset ja kultuurialast koostööd ning ühiseid huve Euroopa Liidus.

 

Olulisemad visiidid

Soome
august 2021 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt töövisiidil
august 2021 president Kersti Kaljulaid töövisiidil
aprill 2021 kaitseminister Kalle Laanet tutvumisvisiidil
veebruar 2021 peaminister Kaja Kallas tutvumisvisiidil
jaanuar 2021 välisminister Eva-Maria Liimets tutvumisvisiidil
september 2020 peaminister Jüri Ratas töövisiidil Helsingis
märts 2020 Riigikogu esimees Henn Põlluaas visiidil Helsingis
veebruar 2020 peaminister Jüri Ratas töövisiidil Helsingis
juuni 2019 president Kersti Kaljulaid töövisiidil
jaanuar 2019 peaminister Jüri Ratas kohtumas suurinvestoritega
detsember 2018 kaitseväe juhataja Martin Herem töövisiidil
november 2018 majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson töövisiidil
oktoober 2018 president Kersti Kaljulaid Eesti-Soome-Rootsi majandusfoorumil Hanaholmenis
oktoober 2018 Riigikogu ja Eduskunna ühine seminar Eesti 100 tähistamiseks
oktoober 2018 Riigikogu esimees Eiki Nestor Turu raamatumessil
august 2018 peaminister Jüri Ratas Eesti 100. aastapäevale pühendatud jalgrattasõidul
veebruar 2018 peaminister Jüri Ratas Eesti iseseisvuspäeva aktusel
märts 2018 maaeluminister Tarmo Tamm töövisiidil
juuni 2018 majandusminister Kadri Simson töövisiidil
juuni 2018 president Kersti Kaljulaid konverentsil Northern Lights
november 2017 president Kersti Kaljulaid „Eesti-Soome 200“ tähistamisel
oktoober 2017 peaminister Jüri Ratas kohtumas suurinvestoritega
oktoober 2017 president Kersti Kaljulaid esinemas Hanaholmen’i tulevikufoorumil
september 2017 kaitseminister Jüri Luik tutvumisvisiidil
märts 2017 president Kersti Kaljulaid riigivisiidil
jaanuar 2017 kaitseminister Margus Tsahkna tutvumisvisiidil
jaanuar 2017 välisminister Sven Mikser tutvumisvisiidil
Eestisse
august 2020 välisminister Pekka Haavisto töövisiidil
veebruar 2020 välisminister Pekka Haavisto Tartu rahu aastapäeva tähistamisel Tartus
jaanuar 2020 peaminister Sanna Marin tutvumisvisiidil 
november 2019 Eduskunta esimehe Matti Vanhaneni töövisiit
juuli 2019 kaitseminister Antti Kaikkoneni töövisiit
juuni 2019 välisminister Pekka Haavisto töövisiit
juuni 2019 peaminister Antti Rinne töövisiit
märts 2019 peaminister Juha Sipilä töövisiit
veebruar 2019 välisminister Timo Soini töövisiit
jaanuar 2019 kaitseminister Jussi Niinistö töövisiit
september 2018 kaitseministri Jussi Niinistö töövisiit
juuni 2018 president Sauli Niinistö EV 100 tähistamisel Tartus Baltimaade üliõpilaste laulu- ja tantsupeol Gaudeamus
juuni 2018 välisminister Timo Soini töövisiit
mai 2018 Eesti ja Soome valitsuste esimene ühisistung; peaministrite kahepoolne kohtumine
märts 2018 Eduskunta väliskomisjoni visiit
juuni 2017 president Sauli Niinistö ja peaminister Juha Sipilä Soome 100 tähistamisel Tallinnas
juuni 2017 välisminister Timo Soini
mai 2017 kaitseminister Jussi Niinistö
mai 2017 president Sauli Niinistö Lennart Meri konverentsil

 

Tähtsamad lepingud

Kahe riigi vaheline lepinguline baas on kaugelearenenud nii lepingute arvu kui sisu poolest, alates 1. maist 2004 reguleerivad Eesti ja Soome kahepoolseid majandussuhteid ka ELi siseturu reeglid. Eesti ja Soome vahel sõlmitud kahepoolsetest lepingutest on olulisemad:

  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline hädaolukorra ennetamise, selleks valmistumise ja selle lahendamise koostöökokkulepe (jõustus 10.05.2015)
  • Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe (jõustus 01.07.2012)
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse salastatud teabe vastastikuse kaitse kokkulepe (jõustus 05.06.2007)
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse toornafta ja naftasaaduste vastastikuse hoidmise kokkulepe (jõustus 23.12.2006)
  • Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühisrakendusprojektide kokkulepe (jõustus 19.01.04)
  • Piiriülese keskkonnamõjude hindamise kokkulepe (jõustus 06.06.02)
  • Ebaseaduslikult riiki saabunud ja riigis viibivate isikute tagasivõtmise kokkulepe (jõustus 03.10.96)
  • Tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 30.12.93)
  • Investeeringute soodustamise ja kaitse leping (jõustus 03.12.92)
  • Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi kultuuri- ja haridusalase koostöö leping, nn „Vaimse koostöö konventsioon“ (sõlmitud algselt 1937, taasjõustus 1992).

 

Kahepoolne koostöö

Eesti ja Soome suhteid iseloomustab tugev ajalooline ja kultuuriline side, kahe riigi kontaktid on väga tihedad ja hõlmavad paljusid valdkondi majandusest kultuurini.

Eestlased on suurim välisriigi kodanike grupp Soome ühiskonnas. 2018. aasta seisuga elas Soomes kokku 70 834 eestlast.

Soomlasi elab Eestis hinnanguliselt 9000. Suurem osa nendest elab Tallinnas või Tallinna vahetus läheduses. Eestis õpib üle 1000 Soomest pärit tudengit.

Mitmekülgset koostööd Soomega teevad pea kõik Eesti ministeeriumid. Eriti võiks esile tuua kahepoolset koostööd ja kontakte Soome partneritega kaitse-, majandus-, haridus- ja teadus-, kultuuri ning sise-ja justiitsvaldkonnas.

Erilisel kohal Eesti ja Soome koostöös on IKT valdkond. Koostöö toimub e-riigi ja e-andmevahetuse arenduses. Selle edendamiseks ning e-andmevahetuse ja X-tee koostöö kinnistamiseks digiallkirjastasid peaministrid Andrus Ansip ja Jyrki Katainen 10. detsembril 2013 kahepoolse koostöö memorandumi. Memorandumiga lepiti kokku, et Eesti ja Soome asuvad riiklikku andmevahetuskihti ehk X-tee lahendust ühiselt edasi arendama. Sügisel 2015 käivitati Soomes Palveluväylä (X-tee baasil) testversioon, mis võimaldab pakkuda e-teenuste piiriülest kasutust. 10. mail 2016 digiallkirjastasid peaministrid Taavi Rõivas ja Juha Sipilä senise koostöö jätkuna ühisdeklaratsiooni, mis keskmes on jagatud X-tee andmevahetuse platvormilt kahe riigi andmevahetuse käivitamine.

Nüüdseks on olemas tehniline lahendus, mis võimaldab andmete vahetamist X-tee kaudu Eesti ja Soome erinevate asutuste vahel. Juunis 2017 loodi andmevahetuskihi X-tee arendamiseks MTÜ Põhjala Koosvõimelahenduste Instituut (Nordic Institute for Interoperability Solutions). Andmete vahetamisega oleme loonud eeldused piiriüleste e-teenuste kasutuselevõtmiseks. Koostöö andmevahetuse käivitamisega toimub järgmistes valdkondades: rahvastikuregistri andmed, äriregistri andmed, digiretseptid, sotsiaalkindlustuse andmed, ravikindlustuse andmed ja merendusandmed.

Uue tulevikukoostöö perspektiivina on aktiivselt käivitunud Tallinna-Helsingi tunneli ideega seonduv. 

KAITSEKOOSTÖÖ

Eesti-Soome kaitsealane koostöö on aktiivne ning hõlmab nii regulaarselt toimuvaid poliitilis-kaitsealaseid konsultatsioone kui ka praktilisi ühisettevõtmisi. Eestil ja Soomel on kaitsekoostööalane raamkokkulepe, mille alusel jätkatakse infovahetust Läänemere julgeoluolukorra, kaitseplaneerimise, sõjaliste võimete arendamise, kaitsealase teadus-arendustegevuse, õppuste ning küberkaitse vallas.

Tihedat koostööd on tehtud kaitsealase hariduse ja sõjalise väljaõppe valdkonnas, samuti toimib hea koostöö ühishangete alal ja relvastuskontrollis. Soome toetas aastaid Balti Kaitsekolledžit (BALTDEFCOL) instruktori saatmisega. Viimastel aastatel on sagedasti osaletud ka teineteise õppustel.

Soome on olnud Eestis asuva NATO küberkaitsekeskuse panustavaks partneriks (Contributing Participant) 2015. aasta oktoobrist. Keskuses töötab kaks Soome eksperti. Eesti on Soomes asuva Euroopa hübriidohtude vastase oivakeskuse üks asutajariike.

 

Majanduskoostöö

Kasutatud Statistikaameti, Eesti Panga ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse andmeid.

Eesti ja Soome vahel on sõlmitud kõik peamised majanduslepingud, sh investeeringute soodustamise ja kaitse leping, majandusliku koostöö ja abi leping, topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping, lennundusleping, vastastikuse tollialase abistamise ja maanteetranspordi leping. Eesti ja Soome kahepoolseid majandussuhteid reguleerivad alates 1. maist 2004 ELi siseturu reeglid.

KAUBAVAHETUS

Soome on pikka aega olnud Eestile kõige olulisem majandus- ja kaubandusparter. Peamiste kaubanduspartnerite hulgas on Soome jätkuvalt esikohal u 14-15% osakaaluga kogukäibest. Soome on ka Eesti peamine ekspordi- ja impordipartner.

2020. aastal oli Eestist kaupade eksport Soome ligikaudu 2,2 mld eurot (-4,2% võrreldes aasta varasemaga) ning import 2 mld eurot (+1% võrreldes aasta varasemaga). 2021. a esimese viie kuu andmeid vaadates on kaubavahetus Soomega tõusvas joones. Peamiselt eksporditakse Soome viimaste andmete järgi õlisid jm tooteid kivisöetõrvast (9,4% ekspordist) ning kommunikatsiooni ja sideseadmeid (7,8%). Soomest imporditakse enim samuti õlisid jm tooteid kivisöetõrvast (7,2% impordist) ning sõiduautosid (6,4%).

Eesti-Soome kaubavahetus aastatel 2013-2018 (miljardit eurot):

Aasta Eksport Osakaal % Import Osakaal % Bilanss Käive Osakaal %
2013 2.0 16.1 2.1 15.0 -0.1 4.1 15.5
2014 1.8 14.9 2.1 15.2 -0.3 3.9 15.1
2015 1.8 15.7 1.9 14.5 -0.1 3.7 15.1
2016 1.9 15.9 1.8 13.0 0.1 3.7 14.4
2017 2.1 16.1 2.1 14.1 0.02 4.2 15.1
2018 2.3 15.9 2.1 12.9 0.2 4.4 14.3
2019 2.3   2.0     4.3  

 

INVESTEERINGUD JA ETTEVÕTLUS

Soome on olnud üks kahest suurimast investeerijast Eesti majandusse kogu iseseisvusaja jooksul (teisel kohal Rootsi järel). Soome ja Rootsi otseinvesteeringute osakaal Eestis on umbes 50%.

miljonit eurot 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
OI Eestis 16 011 17 274 17 412 18 728 19 925 21 260 27 614 27 458
Soome 3 447 3 620 3 946 4 258 4 458 4 921 3 355 1 177
OI välismaal 4 998 5 179 5 588 6 119 6 512 6 945 17 752 2 005
Soome 205 293 407 439 751 652 1 387 1 166

EAS, KAUBANDUSÜHING JA KAUBANDUSKODA

Alates 2002. aastast tegutseb Helsingis Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindus, mille tegevuse eesmärk on Eesti võimaluste tutvustamine Soome investoritele ning Soome turule sisenevate Eesti ettevõtete abistamine. EAS esindus asub Helsingi Eesti Majas.

1990. aastast tegutseb Soomes Soome-Eesti Kaubandusühing SEKY, mis koondab peamiselt Eestis tegutsevaid Soome ettevõtteid ja Eestist potentsiaalselt huvitatud ettevõtteid. SEKY põhieesmärk on Eesti ja Soome äriringkondade suhete tihendamine ja vastavate kontaktide loomine. Eestis tegutseb sarnaste eesmärkidega Soome-Eesti Kaubanduskoda FECC, mis vahendab ärikontakte Eestis tegutsevate Soome ettevõtjate ja tütarfirmade ning Eesti ettevõtete vahel, jagab liikmetele infot Eesti majandusest.

TURISM


​Soome on Eesti jaoks olulisim turismipartner. Väliskülastajatest suurima osa moodustavad soomlased. Kuigi Covid-19 piirangud on reisimist suurel hulgal vähendanud, on siiski ka 2021. aasta andmetel Soome peamine reisisihtkoht eestlastele ning ka Soome residentide külastusi Eestisse on teiste välisriikide residentidega võrreldes kõige rohkem.

E-residendid

Üle 6000 Soome kodaniku on Eesti e-residendid (suurim e-residentide arvuga riik), nendest pea 600 on Eestis registreeritud ettevõttega seotud.

Kultuurikoostöö

Eesti ja Soome kultuurisuhted on väga tihedad, kultuuri tutvustavate ürituste arv ning tase on märkimisväärne. Aastal 2017 tähistas Soome Vabariik 100. sünnipäeva ja 2018. a veebruaris täitus Eesti Vabariigil 100. sünnipäev. Juubeleid tähistati nii Eestis kui Soomes mitmekülgse kultuuriürituste programmiga.

Soome eesti kodanikkonna ja Soome-suunalise ettevõtluse toetamiseks sündis idee rajada Helsingisse Eesti Maja. 2010. aastal avatud Viro-keskuse näol on tegemist nn uue põlvkonna Eesti majaga, mis koondab üheks tervikuks nii Eestit esitlevad (Eesti Instituut), eksporti edendavad ja investeeringuid hankivad (EAS) kui ka estofiiliat edendavad ja sisserändajate kohanemist toetavad (Tuglase selts, Soome eesti Seltside Liit) funktsioonid. Eestis tegeleb Soome ja Eesti vahelise kultuuri- ja majandussuhete arendamisega alates 1994. aastast Soome Instituut.

2018. aasta suurürituseks oli  Eesti külalisena Turu raamatumessil: messi programmis oli ligi 30 Eesti teemalist lavakõnelust, kokku osales 15 eesti kirjanikku. Messi avamisel oli aukülaliseks Riigikogu esimees Eiki Nestor.

Eesti 100 viis Eesti-teemalised arutelud 2018. aasta suvel Soome suurimale ja prestiižikaimale arvamusfestivalile SuomiAreena, kus soomekeelsetes vestlustes osales esinduslik seltskond, nende seas endine peaminister Taavi Rõivas, kirjanik Jaak Jõerüüt ja ühiskonnategelane Rein Lang.

Eesti 100 ametliku programmi viimaseks ürituseks Soomes jäi Helsingi Taidehallis näitus „Alice, Neeme & Jass“, kus eksponeeriti oma põlvkonna juhtivate eesti kunstnike Alice Kase, Neeme Külma ja Jass Kaselaane töid.

Kunstikoostöö on jätkunud 2019. aastal erinevates Soome linnades. Näitus „Alice, Neeme & Jass“, mis sai täiendust Holger Looduse teostega, rändas 2019. aasta algul Joensuusse. Pori kunstimuuseumis avati näitus „Be Fragile! Be Brave!“, mis vaatab skulptor Anu Põdra loomingut rahvusvahelises, 20. sajandi naiskogemust kujutavas kunstitraditsioonis.

Eesti Kunstimuuseumi 100. sünnipäeva tähistab oktoobris 2019 Järvenpää kunstimuuseumis avatav näitus „Adamson-Eric. Modernism ja mitmekülgsus“ ; KUMUs avatakse detsembris 2019 suurnäitus „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“, mis valmib Eesti kunstimuuseumi ja Soome Ateneumi kunstimuuseumi koostöös.

Aastaid on edukalt jätkunud koostöö Espoo Linnateatriga, kus igal aastal märtsikuus Eesti teatris oma etendustega publiku ette astuvad. Veelgi kauem on eesti filmid olnud esindatud helsingi rahvusvahelisel filmifestivalil „Armastus ja anarhia“,

Eestlased üle maailma tulid kokku 2019. aastal, et tähistada oma globaalset pärandit ja kultuuri. ESTO 2019 toimus Helsingis, Tartus ja Tallinnas 28. juunist kuni 4. juulini 2019.

Soome-Eesti kultuurifond jagas esimese sümboolse 15 000 euro suuruse stipendiumi 1. detsembril 2017 Helsingis Eesti ja Soome vaimse koostöö konventsiooni 80. aastapäeva tähistamise pidulikul sündmusel. Fondi ligikaudu 150 000 euro suurusesse algkapitali on panustanud üle 20 eraisiku nii Eestist kui ka Soomest ning mitmed organisatsioonid. Eesti valitsus eraldas reservist Eesti-Soome Kultuurifondi toetuseks 700 000 eurot. Soome valitsus toetas kultuurifondi 6 miljonit euroga. Riikide rahaline panus on proportsionaalne riikide sisemajanduse kogutoodanguga.

Vastavalt „Vaimse koostöö konventsioonile“ (haridus- ja kultuurikoostöö leping) tähistatakse Eestis, Soomes ja Ungaris iga aasta oktoobri kolmandal nädalavahetusel hõimupäevi (peale 1991. aastat liitusid selle kombega ka Venemaa soome-ugri rahvad). Soome-ugri rahvaste, nende keelte ja kultuuride olemasolu ja olukorra teadvustamise seisukohalt on väga oluliseks soome-ugri rahvaste maailmakongressid. 7. kongress toimus 15.-17.06.2016 Lahtis. 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.