Sa oled siin

Norra

Viimati uuendatud: 07.05.2020

Norra Kuningriik tunnustas Eesti Vabariiki de iure 5. veebruaril 1921. Norra ei ole Balti riikide annekteerimise õiguspärasust kunagi tunnistanud, pärast II maailmasõda jätkas tegevust mõni Norras asunud Eesti aukonsulaat. Kahe riigi diplomaatilised suhted taastati 27. augustil 1991. Sama aasta sügisel avati Tallinnas Norra suursaatkond, kus 26. novembril 1991 alustas esimese suursaadikuna tööd Brit Løvseth. Norra suursaadik Eestis Else Berit Eikeland esitas oma volikirjad Eesti Vabariigi presidendile 24. augustil 2020. 1994. a veebruaris avas Eesti oma suursaatkonna Oslos ajutise asjuri Tiit Naberi juhtimisel, alates 2000. aastast resideerib Eesti suursaadik Oslos. Eesti suursaadik Norras on Lauri Bambus, kes esitas oma volikirjad Norra kroonprints Haakon'ile 8. oktoobril 2020.
Eestit esindavad Norras ka kuus aukonsulit: Trond Bernhard Brekke Trondheimis, Per Trygve Kongsnes Tromsøs, Reidar ja Oscar Maaseide Stavangeris, Eivind Lund Kristiansandis ja Karin Ellis Bergenis.
XIV Riigikogus on ka 7-liikmeline Eesti-Norra parlamendirühm, mille esimees on Toomas Kivimägi ja aseesimees Yoko Alender.

 

Visiidid

Norrasse
oktoober 2018 peaminister Jüri Ratas
oktoober 2017 president Kersti Kaljulaid
september 2016 kaitseminister Hannes Hanso
september 2014 president Toomas Hendrik Ilvese riigivisiit
mai 2014 välisminister Urmas Paet
oktoober 2013 peaminister Andrus Ansip NB8 peaministrite kohtumisel Oslos
august 2013 kaitseväe juhataja Riho Terrase ametlik visiit
august 2010 välisminister Urmas Paet
märts 2006 välisminister Urmas Paet
veebruar 2005 peaminister Juhan Parts
juuli 2004 kaitseminister Margus Hanson
september 2002 regionaalminister Toivo Asmer
aprill 2002 president Arnold Rüütli riigivisiit
september 2001 kultuuriminister Signe Kivi
oktoober 2000 välisminister Toomas Hendrik Ilves
Eestisse
september 2020 välisminister Ine Marie Eriksen Søreide
aprill 2018 kroonprints Haakon ja kroonprintsess Mette-Marit
juuni 2017 peaminister Erna Solberg
mai 2017 Euroopa Majanduspiirkonna ja Euroopa Liidu asjade minister Frank Bakke-Jensen
märts 2016 Euroopa Majanduspiirkonna ning Põhjamaade koostöö minister Elisabeth Aspaker
oktoober 2014 Norra Euroopa asjade minister Vidar Helgesen
oktoober 2014 kaitseväe juhataja Haakon Bruun-Hansseni ametlik visiit
oktoober 2011 peaminister Jens Stoltenberg
september 2008 välisminister Jonas Gahr Støre
november 2007 parlamendi spiiker Thorbjørn Jagland
oktoober 2002 välisminister Jan Petersen
veebruar 2002 peaminister Kjell Magne Bondevik
oktoober 1999 parlamendi spiiker Kirsti Kolle Grøndal
august 1998 kuningas Harald V ja kuninganna Sonja riigivisiit
aprill 1998 välisminister Knut Vollebæk


Kahepoolsed suhted

Eesti ja Norra suhteid iseloomustab tihe koostöö nii majanduse, kultuuri kui ka riigikaitse alal. Traditsiooniliselt häid suhteid Norraga peegeldab muuhulgas ka vastastikuse kaubavahetuse suhteliselt suur maht ning Norra investeeringud Eesti majandusse.

Eesti ja Norra suhted on märkimisväärselt laiaulatuslikud ning mitmekesised ka Läänemeremaade Nõukogu ning Balti- ja Põhjamaade koostöö raames.

KAITSEALANE KOOSTÖÖ

1995. aastal sõlmiti Eesti ja Norra kahepoolse kaitsekoostöö raamleping ning Norra oli esimene riik, kus ratifitseeriti Eesti NATOga liitumise protokoll (11.04.2003). Eesti NATO liikmesuse püüdlustele avaldas Norra korduvalt toetust ka rahvusvahelisel areenil. Norra on andnud tõhusa panuse mitme Balti riikide kaitsekoostöö projekti koordineerimisse ja arendamisse. Pärast Eesti liitumist NATOga kaldus kaitsealase koostöö põhirõhk NATO-sisesele koostööle. Märksõnad siin on olnud Norra osalemine Balti riikide õhuturbe tagamisel, väljaõppealane koostöö, ühisõppused, hanked, logistika- ja kaitsepoliitika-alased konsultatsioonid. Regulaarselt toimuvad kahepoolsed poliitilis-sõjalised läbirääkimised. Praktiline koostöö Norraga toimub ka NB8 formaadis (Põhjamaad ja Balti riigid), samuti osaletakse ühiselt Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupis. Norra panustab oluliselt meie regiooni julgeoleku tugevdamisse: NATO eFP raames on Norral 2020. aasta kevade seisuga Leedus 150 sõdurit. 2019. aasta juunis sai Norra ametlikult Tallinnas paikneva NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse liikmeks. Eesti kaitseatašee Norras on alates 2020 kolonelleitnant Mirko Arroküll, kes resideerib Stockholmis.  (http://www.kmin.ee/et/eesmargid-tegevused/rahvusvaheline-koostoo/kahepoo...)

 

Lepingud

Alates 1. maist 2004 reguleerib Eesti ja Norra kaubavahetust Euroopa Majanduspiirkonna (lühend EMP, ingl EEA) leping. Kahepoolselt on Eesti ja Norra sõlminud peamised majanduslepingud:

  • Investeeringute soodustamise ja kaitse leping
  • Topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise leping
  • Lennundusleping  
  • Maanteetranspordileping

 

Majandussuhted

2008. aastal asutati Tallinnas Norra-Eesti kaubanduskoda, alates 2016. aastast töötab Oslos 2 EASi esindajat.

FINANTSMEHHANISMID

Eesti-Norra koostöös on oluline roll 2004. aastal käivitunud Norra/EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) finantsmehhanismidel. Finantsmehhanismide raames panustavad kolm Euroopa Liitu mittekuuluvat riiki – Norra, Island ja Liechtenstein – ELi ühtekuuluvuspoliitikasse, mille eesmärk on aidata investeeringu- ja arendusprojektidega kaasa sotsiaalsete ja majanduslike erinevuste vähendamisele Euroopa Liidus ning arendada kahepoolset koostööd doonorriikidega. 2019. aastal tähistame 25 aasta möödumist Euroopa Majanduspiirkonna lepingu jõustumisest.
Esimesel 5-aastasel rakendusperioodil (2004–2009) eraldati Eestile ca 30 miljonit eurot, millega rahastati peamiselt keskkonna-, kultuuripärandi- (s.h Väätsa, Puurmanni, Laupa Olustvere jne mõisakoolide renoveerimine), tervishoiu- ja regionaalpoliitika projekte.
Teisel rakendusperioodil aastatel 2009-2014 oli Eestile määratud osakaal kokku ca 45 miljonit eurot. Populaarne oli teaduskoostöö programm, mille eesmärk oli teadus- ja arendustegevuste toetamine teaduskoostöö kaudu. Rahastuse said 13 Eesti ülikoolide väga hea potentsiaaliga projekti, mis viidi läbi koostöös Norra ülikoolidega. Finantsmehhanismi kolmanda perioodi (2014-2021) kokkuleppe järgi eraldatakse Eestile umbes 68 miljonit eurot. Sel perioodil on fookuses konkurentsivõime, kohalik areng ja vaesuse vähendamine, teadus ja haridus, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine, sotsiaalne dialoog (inimväärne töö) ning kodanikuühiskond. Eriti oluline on innovatsiooni edendamine.
Veel üks programm, mille raames Eesti ja Norra koostöö on üsna aktiivne, on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EASi juhitav rohelise innovatsiooni (green industry innovation) programm, mis keskendub nutikatele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendustele.
Lisainfot Norra toetuste kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt (http://www.eeagrants.fin.ee/).

Vt lähemalt ka: https://eeagrants.fin.ee/et/aastakoosolek-2019

KAUBAVAHETUS

Allikas: Statistikaamet

Norra on Eestile oluline ekspordi sihtriik, kellega kaubandusbilanss on tugevalt positiivne. 2019. aasta lõpu seisuga oli Norra Eesti jaoks 8. ekspordi sihtriik ning Norra osakaal Eesti ekspordist moodustas 4% (ligi 545 mln eurot).

Eesti-Norra kaubavahetus 2013-2019 (miljonit eurot):

Aasta Eksport % Import % Bilanss
2013 447,4 3,6% 100,2 0,7% 347,2
2014 468,9 3,9% 104,9 0,8% 364,0
2015 479,7 4,1% 100,9 0,8% 378,8
2016 482,2 4,1% 94,8 0,7% 387,4
2017 511,0 4,0% 92,4 0,6% 418,6
2018 545,3 3,8% 95,7 0,6% 449,6
2019 545,0 3,8% 95,7 0,6% 449,3

Eksport on kasvanud 447 miljonilt eurolt (2013) 545 miljoni euroni (2019).

Import Norrast Eestisse oli 2019. aastal 95,7 miljonit eurot, jäädes aastatagusega võrreldes samale tasemele.

Peamised ekspordikaubad Norrasse (2019. aasta seisuga): muud tööstustooted (puitmajad, mööbel, valgustid) (31% ekspordist); puit ja puittooted (20%); mehaanilised seadmed ja elektriseadmed (15%); transpordivahendid ja nende osad (7%); metallid ja metalltooted (7%).

Peamised impordikaubad Norrast Eestisse (2019): transpordivahendid (21%); elektriseadmed (19%); mehaanilised masinad (12%); mineraalsed tooted (10%); metallid ja metalltooted (10%); puit ja puittooted (6%).

INVESTEERINGUD

Norra on Eestis ka oluline välisinvestor, osakaal kogu otseinvesteeringutest Eestis on 1,3%. 

Otseinvesteeringud

 

Allikas: Eesti Pank (miljonit eurot)

 

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Norra OI Eestis

889 700 463 406 254 325

Eesti OI Norras

36

78

43

57 62 65

Norra otseinvesteeringud Eestis olid seisuga 31.12.2019 peamiselt hulgi- ja jaekaubanduses (36%), töötlevas tööstuses (26%), finants- ja kindlustustegevuses (13%), ning kinnisvaras (12%). Eesti otseinvesteeringud Norras olid 2019. aasta seisuga ligi 65 miljonit eurot, moodustades 0,7% kõigist Eesti välisinvesteeringutest. Peamiselt on investeeritud töötlevasse tööstusse, hulgi-ja jaekaubandusse ning ehitusse. 

TURISM

Viimase seitsme aasta jooksul majutati kõige rohkem Norrast pärit turiste aastal 2012, mil Eestis ööbis 48,5 tuhat norrakat. Pärast seda on ööbivate turistide arv langenud: 2013 oli see ligi 37 tuhat ja 2018 32,8 tuhat (0,9% kõigist turistidest). Siin veedetud ööde arv on kõikunud, kuid viimasel paaril aastal taas langenud. Keskmiselt veedab Norra inimene Eestis 2,3 ööd. Lisaks Tallinnale tuntakse enim huvi veel Pärnumaa, Tartumaa ja Ida-Virumaa vastu.

Norra statistikaameti viimaste andmete järgi veetsid Eesti turistid Norras 2018. aastal kokku 44,8 tuhat ööd (0,1% kõigist ööbimistest), kuid see arv on viimasel viiel aastal jõudsalt kasvanud: võrreldes 2014. aastaga koguni +46,9%.

Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel oli Norra residentide külastuste koguarv 2018. aastal 67,2 tuhat, olles püsinud viimased viis aastat enam-vähem samal tasemel (2014: 65,4 tuhat). Mitmepäevakülastuste ja veedetud ööde arv on aga vähenenud (2014 oli 49,9 tuhat mitmepäevakülastust, 2018 aga 43,8 tuhat). Eesti residentide reisid Norrasse on aga tuntavalt vähenenud: 2014 oli külastuste koguarv 83,4 tuhat, 2018 aga 72,0 tuhat. 2014 tegid Eesti residendid Norrasse 72,4 tuhat mitmepäevakülastust, 2018 aga 59,7 tuhat. Ka veedetud ööde arv on vähenenud samas suurusjärgus.

 

Kultuuri- ja haridussuhted

Eesti ja Norra kultuurisidemetel on üpris pikk ajalugu, isegi minemata tagasi viigingiaega ja Olav Tryggvasonini (Norra kuningas ja ristiusustaja a. 995-1000, olevat lapsena röövitud ja Eestisse orjaks müüdud). Norra ja ühtlasi maailmakirjanduse suurkujusid Henrik Ibsenit, Bjørnstjerne Bjørnsonit, Knud Hamsunit, Sigrid Undsetti jt tõlgiti ja nende näidendeid lavastati Eestis juba möödunud sajandi alguses ja seda on jätkatud tänapäevani  („Peer Gynt“, „Hedda Gabler“, „Metspart“ jne). Ka suuri maadeuurijaid Fridtjof Nansenit ja Thor Heyerdahli tunneme esmajoones nende raamatute kaudu (Nansen „Suuskadel läbi Gröönimaa“ 1938, faksiimiletrükk 1996 Nanseni 135. sünniaastapäevaks, Heyerdahli „Kon-Tiki“ 1957). Eesti kirjanduse ja laiemalt eesti kultuuri tutvustamisel norralastele on suuri teeneid estofiil Turid Farbregtil (elab küll Soomes),  tänu temale on norra keeles võimalik lugeda Jaan Krossi, Enn Vetemaad, Jaan Kaplinskit, Viivi Luike, Tõnu Õnnepalu jpt.
 

Muusika

Eesti ja Norra kontaktid muusikavallas on olnud viimastel aastate üpris tihedad. Näiteks esines mitu Norra muusikut/kollektiivi aprillis 2019 toimunud Jazzkaare festivalil, kus Norra muusikuid on üles astunud igal aastal. Sel aastal esinesid Tallinnas Norra pianist Eyolf Dale ja bänd Bernhoft & The Fashion Bruises. Ka Eesti muusikuid esineb Norras üsna sageli. 2018. aastal esines mitu kollektiivi Norras EV100 raames: Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor, Tallinna Kammerkoor. Viimasel on tihe koostöö Norra Kammersangere kooriga, regulaarselt toimub vastastikuseid visiite. Norras töötab ja õpib palju Eesti muusikuid, s.h orelimängija Ines Maidre, kes õpetab Griegi-nimelises muusikaakadeemias, ning Mari Polli, kes on Stavangeri sümfooniaorkestri liige. Norras on õppinud nt jazzlaulja Maria Väli.
Eestis on esinenud arvukalt Norra muusikuid – saksofonist Jan Garbarek, pianist Sigurd Slåttebrekk, (saami) laulja Mari Boine, Oslo Filharmoonia orkester, Bergeni Sümfooniaorkester jne. Norras Stavangeris toimus Arvo Pärdi muusika nädal (2009), Eesti Filharmoonia kammerkoor esines suure menuga Oslos kirikumuusikafestivalil Pärdi kavaga (2012). 2015. a esines Norras ansambel „Heinavanker“. 2016. a   korraldas Pärimusmuusikakeskus Norras folgikontserte.
5.-12. oktoobrini 2018 toimus Tallinnas XI Rahvusvaheline festival KLAVER 2018. Selle festivali raames oli Tallinnas mängimas Norra tipp-pianist Leif Ove Andsnes.
13.-14. detsembril 2018 toimus Viljandis ja Tallinnas Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Robert Jürjendali, Madis Metsamarti ning maailma ühe omapärasema ja produktiivsema norra trompetisti Arve Henrikseni kontsert „Talvemaastikud“.

Oslo ooperiteater tellis helilooja Jüri Reinverelt ooperi (nii muusika kui ka libreto) „Peer Gynt“, mille esietendus oli 29. novembril 2014. Sellele järgnes 30. novembril Oslo Ooperimajas kammerkontsert, kus Norra uue muusika ansambli „Cikada“ ja Moonika Mattieseni ning Küberstuudio esituses sai kuulata Reinvere, Saariaho ja Mattieseni muusikat. Jüri Reinvere (sünd. 1971) õppis Muusikakeskkoolis Lepo Sumera käe all, edasi Poolas Chopini Akadeemias, Soomes Sibelius-Akadeemias, ise peab ka Käbi Lareteid oma oluliseks õpetajaks. 1996. aastast Eesti Heliloojate Liidu liige. Alates 2005. a elab põhiliselt Berliinis. Soome Rahvusooper tellis temalt ooperi Sofi Oksase „Puhastuse“ ainetel. Ooperi esietendus toimus 2014. aasta aprillis ja sai nii publiku kui ka rahvusvahelise kriitika poolt vaimustatud vastuvõtu osaliseks.

Norra tenor Stephen Hansen on olnud sage külaline „Vanemuise“laval (suuremad tööd 2004 „Jesus Christ Superstar“, 2014 „Ooperifantoom“). Ta oli ka üks nendest, kellele Vabariigi President andis oma Norrra-visiidi käigus üle Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi.

Kujutav kunst

Kunstivallas võiks märkida Eesti kaasaegse kunsti festivali „Estonian Dream“ novembris 2013 Stavangeris ja mujal, samuti Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse koostööd norra sõsarorganisatsiooniga OCA.
12. septembrist-10. oktoobrini 2018 oli Narva kolledžis avatud Norra näitus ”Plastprügi”.

Teater, ballett
1.-4. juunini 2017 toimus Tallinnas festivali NuQ Treff, mille keskmes oli teater, mis jutustab eelkõige visuaalsete kujundite kaudu ja otsib sisule väljendust uudsetes vormides. Festivaliprogrammist võttis teiste seas osa teater Trunk & Egg Norrast ning norra lavastaja Yngvild Aspeli juhitud trupp Plexus Polaire teatrist Prantsusmaalt.

Viljandi Ugala laval esietendus 22. septembril 2018 Norra näitekirjanduse suurmeistri Henrik Ibseni näitemäng “Naine merelt” (1888. a.), mida peetakse kirjaniku üheks kõige helgemaks näidendiks.

Eesti balletiartist ja koreograaf Teet Kask töötas mitmeid aastaid Norra rahvusballetis.

Kirjandus

2017. aastal tõlkis Eha Vain norra keelest eesti keelde ühe maailmas enim mängitud kaasaja autori ja näitekirjaniku Jon Fosse teose „Triloogia“, mis koosneb kolmest üksteisel põhinevast lühiromaanist.
Kirjanduslikus plaanis on viimaste aastakümnete silmapaistvaim eesti kirjanduse norra keelde tõlkija Turid Farbregd, kes on tõlkinud m.h Jaan Krossi, Lennart Meri, Enn Vetemaa, Jaan Kaplinski, Friedebert Tuglase, Viivi Luige, Tõnu Õnnepalu ja Andrus Kivirähki teoseid ning koostanud norra-eesti sõnaraamatuid. Turid Farbregd pälvis 7. märtsil 2018 Kultuuriministeeriumilt Aasta Kultuurisõbra tiitli kõigi aegade suurima eraannetuse eest Kultuurkapitalile. Ta on Norsk-Estisk kulturlag (Norra-Eesti Kultuuriselts) asutaja ja ka vastne Eesti Kirjanike Liidu liige.

Film

Igal aastal toimuvad Norras Balti filmi päevad, mis on Norra publikule andnud võimaluse näha aastate jooksul olulisemaid eesti linateoseid. 2018. aasta septembris toimusid EV100 puhul Balti filmi päevad lisaks Oslole ka Kristiansandis. Režissöör Martti Helde sai pärast filmi „Risttuules“ menu Norras kutse Norra filmikoolilt anda seal külalislektorina loenguid.

Haridus, muinsuskaitse

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi mõisakoolide programmi (2004-2014) kaudu, milles Norra nii sisuline kui ka rahaline panus oli määrav, saadi Eesti mõisakoolide restaureerimiseks u. 14 mln eurot. Esimesel perioodil (2004-2009) oli kasutada u. 10 miljonit eurot: renoveeriti Väätsa, Puurmani, Laupa, Koigi, Olustvere, Kiltsi, Kõpu, Rogosi ja Vasta mõisakoolid. Teise perioodi (2009-2014/2016) jooksul restaureeriti Vääna, Illuka, Koeru ja Suuremõisa koolid. Lisaks sellele said arendustoetusi 14 kooli. Kuna programmiga kaasnes ka mitu valdkonnaülest tegevust, olid aastate jooksul hõlmatud enam kui pooled Eesti 69 mõisakoolist. Eraldi tasub esile tõsta partnerlust Norra Muinsuskaitseametiga (Riksantikvaren) – erinevad programmiga seotud kahepoolsed tegevused on katnud suurt osa Eesti ehitatud pärandiga seotud institutsioone ja on kujundanud tugeva aluse edasiseks koostööks.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.