Sa oled siin

Moldova

viimati uuendatud: 26.06.2020
 

Moldova tunnustas Eesti Vabariiki 28. augustil 1991 ning Eesti Moldovat 20. veebruaril 1992. Diplomaatilised suhted Eesti ja Moldova vahel sõlmiti 10. novembril 1992. Eesti katab Moldovat Eesti Vabariigi Suursaatkonnast Bukarestis, suursaadikuks on Ingrid Kressel Vinciguerra, kes andis oma volikirja üle Moldova president Igor Dodonile 21. veebruaril 2020. Alates jaanuarist 2018 töötab Chisinaus Eesti diplomaat Simmu Tiik, kelle ülesandeks on nii kahepoolsete suhete ja arengukoostöö edendamine kui ka Eesti kodanike ja ettevõtete huvide esindamine. Moldovat esindab Eestis suursaadik Ion Stăvilă, kes andis oma volikirja president Kersti Kaljulaidile üle 24. augustil 2020.a. Alates 2006. aasta oktoobrist esindab Eestit Moldovas ka aukonsul Igor Goncearov. 2012. a. oktoobris avas Moldova aukonsulaadi Tartus, aukonsul Tiit Vapper ning alates 2016. maist on Einar Vallbaum Moldova aukonsul Lääne-Viru, Ida-Viru, Järva, Jõgeva, Harju, Lääne, Saare, Hiiu ja Rapla maakonnas.

Küllalt pikka aega väheaktiivsed olnud Eesti – Moldova suhted on viimastel aastatel märgatavalt intensiivistunud. Moldova selge valik ja Euroopa-integratsioon on võimaldanud kahepoolses koostöös keskenduda Moldova abistamisele kahe- ning mitmepoolse koostöö raamistikus. Moldova on olnud üks Eesti arengukoostöö prioriteetriikidest alates 2006. a. Moldovat abistades on keskendutud enim avaliku sektori võimekuse tõstmise projektidele, abile e-riigi süsteemi rajamisel, tervishoiu-, keskkonna- ning haridusprojektidele.

Riigikogus loodi Eesti-Moldova parlamendirühm esimest korda 2005. a. septembris. Riigikogu XIII koosseisu poolt loodud Eesti-Moldova parlamendirühma esimees on Erki Savisaar ja rühma kuulub veel 17 saadikut. Moldova parlamendis on Eesti sõprusgrupid olnud alates 2006.a. Parlamendi praeguses koosseisus kuulub Eesti sõprusgruppi 23 saadikut.

Visiidid

Moldovasse
juuni 2018 Peaminister Jüri Ratas
veebruar 2017 Välisminister Sven Mikser
aprill 2015 Välisminister Keit Pentus-Rosimannus
aprill 2015 Riigikogu MD sõprusrühma esimees Deniss Boroditš koos EE ettevõtjate delegatsiooniga
oktoober 2014 Riigikogu EL asjade komisjoni delegatsioon (Kalle Palling, Marianne Mikko, Liisa Pakosta)
oktoober 2014 Põllumajandusminister Ivari Padar (koos äridelegatsiooniga)
oktoober 2014 Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt
september 2014 Välisministeeriumi kantsler Alar Streimann nn. Moldova sõprade grupi kohtumisel
oktoober 2013 President Toomas Hendrik Ilves
september 2013 Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler (koos äridelegatsiooniga)
september 2013 Välisminister Urmas Paet
märts 2012 Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
juuli 2010 Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler
Eestisse
aprill 2016 Välisminister Andrei Galbur
detsember 2015 Tervishoiuminister Ruxanda Glavan
juuli 2015 Tervishoiuminister Mircea Buga koos kõrgetasemelise tervishoiu valdkonna ametnikest koosneva delegatsiooniga õppevisiidil Eestis.
august 2012 Parlamendi spiiker Vlad Plahotniuc
juuli 2012 Põllumajanduse ja toiduainetööstuse minister Vasile Bumacov
oktoober 2011 Peaminister Vladimir Filat, välisminister Iurie Leancă, kaitseminister Vitalie Marinuţă, sotsiaalminister Valentina Buliga, haridusminister Mihai Şleahtiţchi ja keskkonnaminister Gheorghe Şalaru
august 2010 Põllumajanduse ja toiduainetööstuse minister Valeriu Cosarciuc
juuni 2010 Välisminister Iurie Leancă

Muud visiidid

Traditsioon on pidada iga-aastaseid kahepoolseid poliitilisi konsultatsioone välisministeeriumite vahel. Viimased toimusid 2018. aaasta aprillis Chisinaus.

Tutvmiskohtumine välisminister Sven Mikseri ja Andrei Galburi vahel OSCE ministrite kohtumise veerel Hamburgis 07.12.2016.

Hulgaliselt on toimunud Moldova piirkondlike juhtide külastusi Eestisse.

Mitmel korral on Moldovast saabunud Eestiga tutvuma uurivad ajakirjanikud eesmärgiga kajastada Eesti arenguid Euroopa Liidu liikmena – kuidas on Euroopa Liit muutnud Eestit, mida on saavutatud ja mis on õppetunnid. Lisaks on tutvumas käinud erinevad ettevõtted, sh IT valdkonnast.

2013. a. novembris käis Chisinaus president Arnold Rüütel ja 2014. aasta jaanuaris riigikogu liige Jevgeni Ossinovski EE EL kogemust jagamas.

Moldova asepõllumajandusminister Vlad Loghin käis Eestis 2015. a veebruaris Moldova veinide tutvumisüritusel „Moldova päevad“. Moldova osales ka III rahvusvahelisel konverentsil Agroforum Mare Balticum (14.-16.04.2015 Tartus, osakonnajuhataja tasemel), uuesti sel aastal.

2015. a. juuni algul külastas Eesti Maaeluministeeriumi delegatsioon eesotsas välissuhete osakonna juhataja Ruve Šankiga Moldovat, et arutada arengukoostööprojekte. Vastu võttis Moldova aseminister Vlad Loghin.

Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev (KE, Moldova sõprusgrupp) viibis novembris 2015 Gagauusias rahvusvahelisel investeerimisfoorumil ja kohtus bashkan Irina Vlah’iga. Kohtumisel väljendasid võõrustajad suurt huvi Gagauusia kontaktide tihendamise osas Eestiga.

Jaanuaris 2016 viibis Eestis Moldova üleriigilise omavalitsusliidu delegatsioon, kohtuti muuhulgas mitmete parlamendiliikmete ja Eesti Maaomavalitsusliiduga. Viimasega allkirjastasid külalised vastastikuse mõistmise memorandum.

Märtsi lõpus 2016 viibis Maaeluministeeriumi delegatsioon eesotsas Ruve Šankiga Moldovas, kohtusid Moldova põllumajandusministeeriumi aseministri Vasile Lucaga ja Moldova põllumajanduse infoametiga.


Lepingud

  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse vaheline kaubandus- ja majandusalase koostöö leping (jõustus 31.10.1995)
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse vaheline sõitjate ja kauba rahvusvahelise autoveo kokkulepe (jõustus 18.12.1997)
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 21.07.1998)
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse vaheline kokkulepe koostööst kuritegevuse vastu võitlemisel (jõustus 28.12.2000)
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse vaheline kultuurialase koostöö kokkulepe (jõustus 21.08.2008)
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu rakendamise protokoll (rakendusprotokoll) (jõustus 10.05.2010)
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse vaheline investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping (jõustus 21.04.2011)
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Moldova Vabariigi valitsuse vaheline haridus-, kultuuri-, noorte- ja spordikoostöö kokkulepe (jõustus 10.12.2011)
  • Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vaheline sotsiaalkindlustusleping (jõustus 01.08.2012)

Lisaks on sõlmitud arvukalt kahepoolseid koostööleppeid ametkondade vahel, näiteks 06.10.2014 haigekassade vahel sõlmitud tähtajatu koostööleping tervishoiusüsteemi rahastamise ja kohustusliku tervisekindlustuse valdkonnas (sõlmiti sotsiaalkaitseminister Küti visiidi raames); samuti omavalitsusliitude vaheline vastastikuse mõistmise memorandum jaanuaris 2016.

 

Majandussuhted

KAUBAVAHETUS

Eesti eksportis 2016. a Moldovasse enim loomseid tooteid, masinaid ja seadmeid ning keemiatooteid. Moldovast toodi Eestisse enim toidukaupu ja jooke, mõõte- ja meditsiiniaparatuuri ning taimseid tooteid.

Euroopa Liit on Moldova suurim kaubanduspartner (63% Moldova koguekspordist), samal ajal kui Moldova oli 2016. aastal Euroopa Liidu jaoks 66. kaubanduspartner (0,1% Euroopa Liidu kaubandusest – 3,3 miljardit eurot). 2015. aastal vähenes kaubavahetus 6% ja seda ennekõike Euroopa Liidu ekspordi vähenemise tõttu. 2015. aastal eksportis Euroopa Liit Moldovasse 2,1 miljardi euro väärtuses (11,2% vähem kui 2014) ning importis 1,2 miljardi euro väärtuses (5,5% rohkem kui 2014; import Moldovast kasvas 2014. aastal aga võrreldes 2013. aastaga lausa 20,5%). Moldova ekspordi kasv Euroopa Liitu on seda enam märkimisväärne, et Moldova kaubavahetus ülejäänud maailmaga vähenes. 2016. aastal suurenes import Moldovast veelgi, ulatudes 1,3 miljardi euroni, samal ajal kui eksport pisut vähenes (vähenedes 2 miljardi euroni). Prognooside kohaselt võiks põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubandusala rakendamine pärast reformide lõpule viimist suurendada Moldova sisemajanduse kogutoodangut aastas 5,4% võrra. 

Eesti kaubavahetus Moldovaga aastatel 2013-2017 (miljonit eurot):

Aasta Eksport Import Käive Saldo
2013 5,0 2,0 7,0 3,0
2014 5,0 3,2 8,2 1,8
2015 5,0 3,3 8,3 1,7
2016 4,8 2,9 7,7 1,8
2017 5,6 2,7 8,3 2,3

Allikas: Statistikaamet http://www.stat.ee

 

Arengukoostöö

Moldova on Eesti arengukoostöö üheks võtmepartneriks Euroopa Liidu idanaabruses. Moldova jätkuv huvi Eesti reformikogemuse vastu ning nende järk-järguline lähenemine Euroopa Liidule on loonud soodsa pinnase koostöö jätkumiseks. Lisaks välisministeeriumile on toimunud edukas koostöö Moldovaga ka teistel Eesti ministeeriumitel ja asutustel (sotsiaal-, sise-, maaelu-, keskkonna- ning haridus- ja teadusministeerium ning riigikontroll, sisekaitseakadeemia, Politsei- ja piirivalveamet).

Eesti on Moldova suunalisi tegevusi toetanud alates 2000. aastast ning alates 2006.a. on Moldova olnud Eesti üks prioriteetsetest sihtriikidest.

Eesti arengukoostöö Moldova maastrateegia 2016-2018 on neljas arengukoostöö maastrateegia, mis kinnitati 2015. aasta lõpus ning millest juhindutakse järgneva kahe aasta jooksul.

Prioriteetseteks valdkondadeks on demokraatia areng ja hea valitsemistava tugevdamine, tervishoiusektori reformide toetamine ja maapiirkondade arengu toetamine. Kõigis nimetatud valdkondades pööratakse endiselt tähelepanu informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ning e-riigi lahenduste tutvustamisele ja juurutamisele, samuti hariduslikele tegevustele ülikoolide vahel, mis toetavad arenguid nimetatud prioriteetsektorites.

Pikemaajaliselt on Eesti panustanud tervishoiu valdkonnas – tegeleme jätkuvalt kahe konkreetsema projektiga: arstiabi kvaliteedi parandamine ja ravikindlustussüsteemi arendamise toetamine (lisaks varasematele perearsti nõustamisliini, laste nõuandeliini ja spordimeditsiini eriala loomisele Moldova riiklikus ülikoolis jpm). USA välisabiorganisatsiooni, USAID ja Eesti e-valitsemiseakadeemia, eGA koostöös on valminud kohtuarhiivide digiteerimise projekt, mis sai osaks palju meediakajastust. Samuti on tähelepanu pälvinud Eesti ja USAID-i ühisprojekt Moldovass esimese küberjulgeoleku strateegilise õppuse läbiviimiseks.

Eesti Politsei- ja piirivalveamet teostas Moldovas aastatel 2014-2015 2 projekti: 1) liiklusjärelvalve tõhustamine ja alarmsõidu koolitussüsteemi väljaarendamine; 2) korrakaitsepolitsei IKT võimaluste arendamine. Moldovlased on jätkuvalt huvitatud meie ekspertiisist IKT lahenduste, keskse kriisireguleerimiskeskuse võimekuste ja koolitussüsteemide edasiarendamise vallas. Käivitunud on Kapo ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti poolt läbiviidav koolitusprojekt Moldova korruptsiooni vastu võitleva ameti (NAC) töötajatele.

2011. a. avatud Eesti Idapartnerluse keskus (EIPK) on võimaldanud veelgi intensiivsemat koostööd, keskendudes idapartnerite haldussuutlikkuse tõstmisele ja reformikogemuse jagamisele. Toimunud on koolitusi idapartneritele, sh Moldovale, Euroopa Liiduga läbirääkimisvõimekuse tõstmiseks, Euroopa Liidu assotsiatsioonilepingust, sh vabakaubanduslepingust, e-valitsemisest, eetikast, Euroopa Liidu kommunikatsioonist. Lisaks on korraldatud koolitus Moldova ametnikele riigihangete teemal ning Moldova Transnistria küsimustega tegelevatele diplomaatidele.

Kultuuri- ja haridusalased sidemed

Eesti Moldova Ühing asutati 1989. aastal eesmärgiga säilitada oma keel, kultuur ja kontaktid kodumaaga. Rahvuskultuuride Ühenduse Liidu “Lüüra” raames tegutseb Moldova Kultuuriselts “Luchaferul”. 2011 märtsis kevadpühade tähistamisega seoses astus esmakordselt publiku ette tantsuansambel “Bucuria”. Eestis elab ka mitmeid Moldova päritolu kunstnikke.

Eesti viib koostöös Moldovaga ellu mitmeid haridusalaseid arengukoostöö projekte. Alates 2010. aastast toetab Välisministeerium Moldova tudengite õpinguid magistri- ja doktoriõppes Eesti ülikoolides ja teadus- ja arendusasutustes. Eesti Diplomaatide kool panustab Moldova noordiplomaatide koolitamisse. Täpsema info Välisministeeriumi arengukoostööalastest projektidest, mis suunatud haridusele leiab: https://rakendused.vm.ee/akta/andmed_otsing.php

 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.