Sa oled siin

Põhja-Makedoonia

Viimati uuendatud: veebruar 2019

Diplomaatilised suhted kahe riigi vahel sõlmiti 2. märtsil 1995. Põhja-Makedoonia esimene suursaadik Eestis, Stockholmis resideeriv Tihomir Ilievski andis oma volikirjad üle 21. septembril 1995. 2007. aastal avas Põhja-Makedoonia Tallinnas ametlikult diplomaatilise esinduse, mis muudeti saatkonnaks 2010. aastal. Põhja-Makedoonia viimane suursaadik Eestis oli Sašo Veljanovski, kes esitas oma volikirjad president Toomas Hendrik Ilvesele 15. veebruaril 2013. Saadik lahkus Eestist 31. jaanuaril 2017. Pärast seda on Eestis Põhja-Makedooniat esindanud asjutised asjurid.

Eesti suursaadik Põhja-Makedoonias on Kristi Karelsohn, kes resideerub Budapestis, Ungaris ning esitas oma volikirja Põhja-Makedoonia presidendile 18. jaanuaril 2019.

Eesti aukonsul Põhja-Makedoonias on Saško Miladinov. Aukonsulaat asukohaga Štipi linnas avati pidulikult välisminister Urmas Paeti külaskäigu ajal 19. novembril 2008. Põhja-Makedoonia aukonsul Eestis on Peter Roose. Põhja-Makedoonia aukonsulaat asukohaga Tartus avati välisminister Nikola Poposki visiidi käigus veebruaris 2012.

Visiidid

Põhja-Makedooniasse

juuli 2017 eriesindaja EL institutsioonide juures Matti Maasikas 
september 2012 majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts koos äridelegatsiooniga
oktoober 2009 president Toomas Hendrik Ilves
november 2008 välisminister Urmas Paet
märts 2008 peaminister Andrus Ansip
juuni 2007 välisminister Urmas Paet Ohridis EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council) julgeolekufoorumil

Eestisse

detsember 2017 asepeaminister EL küsimustes Bujar Osmani
november 2017 välisminister Nikola Dimitrov 
märts 2015 infoühiskonna minister Ivo Ivanovski koos äridelegatsiooniga
veebruar 2014 töö- ja sotsiaalpoliitikaminister Dime Spasovi, kirjutati alla ministeeriumidevahelisele koostöömemorandumile
juuni 2013 peaminister Nikola Gruevski koos asepeaminister Vladimir Pesevski ja investeeringute eest vastutava ministri Bill Pavleskiga
veebruar 2012 välisminister Nikola Poposki
november 2011 kultuuriminister Elizabeta Kancheska-Milevska
oktoober 2010 president Gjorge Ivanov, infoühiskonna minister Ivo Ivanovski
aprill 2010 välisminister Antonio Milošoski NATO välisministrite kohtumise raames Tallinnas
märts 2009 välisminister Antonio Milošoski
oktoober 2008 Euroopa asjade eest vastutav asepeaminister Ivica Bocevski
aprill 2008 investeeringute minister Gligor Tashkovich
veebruar 2008 infoühiskonna minister Ivo Ivanovski
veebruar 2007 välisminister A. Milošoski ja kaitseminister L. Elenovski osalesid Balti ja Aadria hartade liikmesriikide ja USA välis- ja kaitseministrite kohtumisel Tallinnas
jaanuar 2007 peaminister Nikola Gruevski

Kahe riigi välisministeeriumi vahel leiavad regulaarselt aset poliitilised konsultatsioonid. Lisaks on toimunud mitmeid ministrite kahepoolseid kohtumisi rahvusvaheliste ürituste serval. Viimati kohtus välisminister Sven Mikser Põhja-Makedoonia endise välisministri N. Popskiga Müncheni julgeolekukonverentsi serval 18. veebruaril 2017. Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal kaasasime kandidaatriike, sh Põhja-Makedooniat, erinevatesse EL nõukogu formaatidesse, sh Gymnichile ja üldasjade nõukogule.

Parlamentidevaheline koostöö

XIII Riigikogu koosseisu raames moodustatud sõprusrühma esimees on Eerik-Niiles Kross ning liikmed on Andres Ammas, Jaanus Marrandi, Tanel Talve ja Einar Vallbaum. Ka Riigikogu XII koosseisu raames tegutses Eesti - Põhja-Makedoonia parlamendi sõprusrühm, selle esimeheks oli Margus Hanson. 03.-06. oktoobril 2007 külastasid Riigikogu liikmed Põhja-Makedooniat. Kohtumised toimusid peamiselt Põhja-Makedoonia kolleegide ja ametnikega, samuti välisministeeriumi kantsleri ja IT-valdkonda kureeriva ministriga. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon viibis Põhja-Makedoonias ka 2013. aasta mais, kus lisaks kolleegidega parlamendist kohtuti ka välisminister Nikola Poposki ning EL asjade eest vastutava asepeaministri Fatmir Besimiga.

30.-31. mail 2017. a osales E-riigi Akadeemia konverentsil Tallinnas üks Põhja-Makedoonia parlamendi liige. 9.-10. juulil 2017 ja 26.–28. novembril 2017 toimunud COSAC-il (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union) osales mõlemal üks Põhja-Makedoonia parlamendi liige. 

2007. aasta alguses Põhja-Makedoonia parlamendi juurde loodud Eesti sõprusrühma esimeheks oli kuni 2016. aasta valimisteni Liljana Popovska. 04.09.2017 moodustati Põhja-Makedoonia uue parlamendikoosseisu juurde Balti riikide sõprusgrupp, mille president on Juliana Nikolova (LDP, Liberal Democratic Party).

Lepingud

Eesti ja Põhja-Makedoonia vahel on sõlmitud järgnevad lepingud:

 • Eesti Vabariigi valitsuse ja Makedoonia Vabariigi valitsuse vaheline reisijate- ja autokaubaveo kokkulepe (jõustus 22.08.2000).
 • Eesti Vabariigi ja Makedoonia Vabariigi vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (allkirjastatud 20.11.2008, jõustunud 21.05.2009)
 • Eesti Vabariigi valitsuse ja Makedoonia Vabariigi valitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkulepe (allkirjastatud 20.11.2008, jõustunud 01.06.2009)
 • Eesti Vabariigi valitsuse ja Makedoonia Vabariigi valitsuse Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu rakendamise protokoll (rakendusprotokoll) (allkirjastatud 23.04.2010, jõustunud 23.07.2010)

Hetkel on töös investeeringute kaitse leping.

Majandussuhted

2017. aastal asus Põhja-Makedoonia üldkaubavahetuses 75. kohal. Kui 2015. a moodustas kaubavahetus 0,4 mln eurot, siis 2017. a kasvas kaubavahetus 6,02 mln euroni. Ekspordi osas oli Põhja-Makedoonia 83. ja impordi osas 59. kohal. Nii eksport kui import kasvasid eelkõige masinate ja seadmete väljaveo ja sisseveo suurenemise tõttu. Ekspordi puhul ei ole suures osas tegemist Eesti päritolu toodetega. Kahe viimase aasta keskmine Eesti päritolu toodete osakaal oli vaid 26%.

Põhja-Makedooniasse eksporditi 2017. aastal:

1) masinaid ja seadmeid (80%). Eksporditi elektrilisi lülitusseadmeid ja isoleeritud traati;

2) plastid ja plasttooted (5%). Eksporditi polüamiid algkujul, plasttooted kaupade pakkimiseks ja plastist torusid ning voolikuid;

3) puit ja puittooteid (4%). Eksporditi puit pidevprofiiliga ja puidust tisleri- ja puusepatooteid.

Põhja-Makedooniast imporditi peamiselt masinaid ja seadmeid (94%). Eestis on müügil ka Põhja-Makedoonia pudelivesi.

Krediidiinfo andmetel eksportis 2016. a Põhja-Makedooniasse 18 Eesti ettevõtet. 

Eesti otseinvesteeringute positsioon Põhja-Makedoonias on seisuga 30.09.2017. a 32,9 mln eurot. Investeeritud on mäetööstusesse, finants- ja kindlustustegevusse ning kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse.

Põhja-Makedoonia otseinvesteeringute maht Eestis samal ajal on 6 tuh eurot.

Äriregistris on 2017. maikuu seisuga registreeritud 6 Põhja-Makedoonia osalesuga Eesti ettevõtet.

Majanduskoostöö edendamise eesmärgil viibis 2012. aasta oktoobri alguses Põhja-Makedoonias majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi juhitud Eesti äridelegatsioon, sidemete loomiseks korraldati mõlema riigi ettevõtjate vaheline Põhja-Makedoonia - Eesti ärifoorum. Märtsis 2015 külastas Tallinna koos äridelegatsiooniga infoühiskonna minister Ivo Ivanovski, Kaubandus-Tööstuskojas toimus äriseminar.

Põhja-Makedoonia liitus WTO-ga aprillis 2003.

Eesti ja Põhja-Makedoonia põhikaubavahetus 2008 – 2017 (tuhat eurot)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 

2016 

2017 

Käive

174

86,4

184,0

654,0

424,0

698

360

404

1761

6024

Eksport

56,8

50,3

128,0

397,0

172,0

195

224

213

1137

2405

Import

117,2

36,1

56,0

257,0

243,0

503

136

191

624

3619

Saldo

-60,4

14,2

72,0

140,0

-71,0

-308

88

22

512

-1214

Allikas: Statistikaamet

Kaitsealane koostöö

Eesti ja Põhja-Makedoonia vaheline kaitsekoostöö sai alguse 2004. aastal, mil sõlmiti kahepoolne kaitsealase koostöö raamleping, ning on võrdlemisi regulaarne. Eestis on Balti Kaitsekolledži Joint Command and General Staff Course´st osa võtnud mitmeid Põhja-Makedoonia sõjaväelasi (alates 2004. aastast kokku  kaheksa). Lisaks on kaks makedoonlast osalenud Baltdefcoli maaväe kursusel 2007. ja 2009. aastal. Põhja-Makedoonia esindajate osalust on sponsoritena rahastanud Holland ja Taani.

Eesti on osalenud Põhja-Makedoonias järgmistel rahvusvahelistel missioonidel:

 • 31.03.2003 – 15.12.2003 kestnud EL-i sõjalise missiooni Concordia raames osales Eesti ühe staabiohvitseriga.
 • 15.12.2003 - 14.12.2005 kestnud EL-i politseimissioonis Proxima osales Eesti ühe politseiohvitseriga.

Arengukoostöö

Eesti on aastate jooksul toetanud Põhja-Makedoonias mitmete projektide läbiviimist. Peamiselt on need olnud suunatud Põhja-Makedoonia e-valitsemise arendamisele.

Viimastel aastatel toimunud projekte:

 • Eesti on arengukoostöö eelarvest toetanud stipendiumiga Põhja-Makedoonia diplomaatide õppimist Eesti Diplomaatide Koolis 2011/2012 ning 2013/2014 õppeaastal.

 • 2014. aastal toetati arengukoostöö raames Põhja-Makedoonias telefonipõhise esmatasandi tervishoiunõustamise käivitamist. Projekti pikendati 2015.a. maini.

 • Oktoobris 2014 viibis Eestis õppevisiidil kolm Põhja-Makedoonia ajakirjanikku, mida samuti finantseeriti Eesti arengukoostöö eelarvest.

 • Märtsis 2015 osalesid Põhja-Makedoonia esindajad/ettevõtjad Eesti KTK poolt teostatud majandus- ja ettevõtlussuhete arendamise projektis, mida finantseeriti Eesti arengukoostöö eelarvest.

 • Septembris 2015 viisid Taiexi abil sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi personalijuht Põhja-Makedoonias läbi kahepäevase tööturualase seminari, oktoobris 2015 viibisid Tallinnas Põhja-Makedoonia eksperdid, teemaks töövaldkonna seadusandlus. 

 • Eesti osaleb põhja-Makedoonias koos Hollandi ja Sloveeniaga Twinningu projekis põllumajanduse ja põllumajandusregistrite valdkonnas (Further strengthening of Agency for Financial Support of Agriculture and Rural Development (AFSARD) and preparing the Agency for the programming period 2014 – 2020).

 • 3.03. 2016 sõlmiti Põhja-Makedoonia - Eesti auditorikogude vaheline vastastikuse mõistmise memorandum. Põhja-Makedoonia on huvitatud Audiitorkogu loodud auditeerimistarkvara E-dok kasutuselevõtust Põhja-Makedoonias.

 • 17.-19.05. 2016 viisid Taiexi toel siseministeeriumi eksperdid läbi koolituse "The Use of Digital Certificates for Public Services".

 • 31.05. 2016 E-riigi Akadeemia korraldatud e-riigi konverentsil osales Põhja-Makedoonia infoühiskonna- ja administratsiooniministeeriumi kantsler Jahi Jahija. Konverentsil toimus eraldi Balkani ümarlaud, kus riigid esitlesid e-riigi hetke seisu.

 • 23.-25.08. 2016 viis Teabeamet Taiexi raames läbi koolituse salastatud teabe teemal.

 • Üks Eesti ekspert viis 2016. aastal WHO rahastusel läbi statistika alaseid koolitusi Põhja-Makedoonia tervisesektori ametnikele.

 • MTÜ Eesti Abikeskused viis Põhja-Makedoonias ellu Euroopa Liidu IPA programmist rahastatud projekti „Increasing the supply of the qualified work-force among the labour market risk-groups in Macedonia“ perioodil jaanuar 2016  - märts 2017. Tegemist on tööturuprojektiga, mille raames koolitati töötuid, mitteaktiivseid ja muid tööturu sihtgruppe Skopjes ja Ohridi piirkonnas.

IT on jätkuvalt arvestatav koostöövaldkond.

Kultuurikoostöö

16. juunil 2009 avasid Eesti suursaadik Aivo Orav ja aukonsul Saško Miladinov Stipi linnas fotonäituse Kihnu saarest. Näitus oli 2009. aasta jooksul üleval erinevates Põhja-Makedoonia paikades. 14. oktoobril avas president Ilves sama näituse ka pealinnas Skopjes.

4.-5. novembril 2011 külastas Eestit Põhja-Makedoonia kultuuriminister Elizabeta Kancheska-Milevska, kes kohtus 4. novembril 2011 ka kultuuriminister Rein Langiga. Kultuuripealinn Tallinn 2011 raames toimunud Põhja-Makedoonia kultuurinädala üritustel sai tutvuda riigi käsitöö, tikandite, rahvariiete, nüüdiskunsti ning rahvatantsu ja -lauluga. Kultuuriminister Lang viibis vastuvisiidil Põhja-Makedoonias juunis 2012. Visiidi käigus külastati muuseume Skopjes, Ohridi linna ning kohtuti kultuuriministri ja kultuuriasutuste juhtidega.

Eesti ja Põhja-Makedoonia on viimastel aastatel teinud koostööd ka raamatukogunduse vallas. Nii on näiteks Tartu Ülikooli raamatukogust üles otsitud ning digitaliseeritud slavist Gotthilf Leonhard Masingu 19. sajandi lõpus valminud teos Põhja-Makedoonia slaavlaste keelelisest määratlusest. Tolle teose digitaalkoopiad anti Põhja-Makedoonia Eesti esinduse ja TÜ raamatukogu koostöös hoiule Põhja-Makedoonia teaduste akadeemiasse, rahvusülikooli raamatukokku, makedoonia keele instituuti. Seda sammu on riik hinnanud TÜ raamatukogule makedoonia keele-, ajaloo- ja kultuurialaseid teoseid kinkides. 27. novembril 2015 avati TÜ raamatukogus näitus, mis oli pühendatud G.F. Masingu 170. sünnipäevale ja tema makedoonia keelt käsitleva doktoriväitekirja kaitsmise 125. aastapäevale.   

Oma koha on Eesti raamatukogude riiulitel leidnud ka üle aegade esimesed Põhja-Makedoonia ajakirjad ning riigi filmid on olnud Pimedate Ööde Filmifestivali kavas.

2014. aastal korraldas Põhja-Makedoonias asuv kirjastus Shkupi nelja Eesti kirjaniku (J. Kaplinski, V. Luik, E. Tode, A. Valton) teoste tõlkimise albaania keelde. 3. juunil toimus Skopjes raamatute esitlus.

14.-21.09.2017 toimus Eesti toidu nädal Skopje Marriott hotelli restoranis Distrikt. 11.-16.09 oli Skopjes Eesti kokk Lauri Tomingas, kes koolitas Distrikti töötajaid ning pidas loengu Skopje kutsekoolis. Ürituse sponsoriks oli NetGroup. Lisaks korraldati degustatsioon Põhja-Makedoonia blogijatele ja toiduentusiastidele, üritust toetas Eesti Peakokkade Ühendus.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.