Sa oled siin

Hiina

viimati uuendatud: 30.04.18
 
 

Eesti-Hiina suhted on pärast Eesti taasiseseisvumist arenenud kiires tempos ning on väga head. Suhete arendamine on toimunud tänu vastastikusele initsiatiivile: riikide vahel on toimunud arvukalt visiite, sõlmitud on tähtsamad kahepoolsed baaslepingud.

Diplomaatilised suhted Eesti ja Hiina RV vahel sõlmiti 11. septembril 1991. a. Hiina asevälisministri Tian Zengpei Eesti visiidi käigus. Hiina avas Tallinnas oma saatkonna 1992. a. Alates 14. veebruarist 2018. a. esindab Hiinat Eestis suursaadik Qu Zhe. Lisaks saatkonnale on Hiinal Eestis veel ka majandus- ja kaubandusesindus ning kaitseatašee büroo.

Eesti praegune suursaadik Marten Kokk andis volikirja üle Hiina president Xi Jinping'ile 14.09.16. Eesti esimene suursaadik Hiinas oli Mait Martinson aastatel 2002-2007. Aastatel 1997-2002 oli Eesti Hiinas esindatud ajutise asjuriga (Andrei Birov 1997-2001, Malle Kurbel 2001-2002).

Aastatel 2010-2016 töötas Šanghais Eesti Peakonsulaat, mille koosseisus tegutses ka EAS välisesindus. Praeguseks on need tegevused koondatud saatkonda Pekingis; alates 2017.a. märtsist on EASi esindajaks Hiinas Anneli Vilu ja aprillist kultuuriesindajaks Anete Elken. Samuti esindavad Eestit Hiinas aukonsul Liu Chak-Wan Macaus ning aukonsul Matthew Lam Kin Hong Hong Kongis. Majanduslikult hästi arenenud, soodsa asukohaga Macau ning Hong Kong pakuvad huvi nii Eesti majandusringkondadele kui ka ülikoolidele.

Peale majandussuhete ja koostöö rahvusvahelisel tasandil on Eesti huvitatud ka kultuuri- ja haridusalase koostöö edendamisest Hiinaga. Eesti on alati toetanud "ühe Hiina" poliitikat (Eesti käsitleb Taiwani Hiina territooriumi lahutamatu osana). Hiina ametnikud ja diplomaadid on korduvalt kinnitanud, et Hiina austab Eesti poliitilisi valikuid.

Nagu varasemates Riigikogu koosseisudes, tegutseb ka XIII koosseisus Eesti-Hiina parlamendigrupp (esimees Helmen Kütt). XI Ülehiinalises Rahvaesindajate Kogus asutati 2008.a. suvel Hiina-Eesti sõprusgrupp (NPC China-Estonian Friendship Group).

Tähtsamad visiidid
 

Hiinasse

jaanuar 2018

aprill 2017

november 2016

Riigikogu esimees Eiki Nestor (NB8 parlamendiesimeeste visiit)

Riigikogu väliskomisjon Pekingis

maaeluminister Urmas Kruuse (seoses Kunmingi põllumajandusnäitusega)

aprill 2016 kultuuriminister Indrek Saar Eesti nädalal Pekingis (allkiri filmialase koostöö kokkuleppele)
aprill 2016 maaeluminister Urmas Kruuse Eesti nädalal Pekingis (allkiri kalatoodete toiduohutuse protokollile)
detsember 2015 maaeluminister Urmas Kruuse (allkiri ministeeriumidevahelisele koostööprotokollile)
november 2015

peaminister Taavi Rõivas Šanghais ja Pekingis

jaanuar 2015 välisminister Keit Pentus-Rosimannus Pekingis; avas ka uue saatkonnahoone
juuni 2014 väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling Ningbo’s
mai 2013 kultuuriminister Rein Lang
oktoober 2012 majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Pekingis
september 2012 majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Pekingis
jaanuar 2011 Riigikogu esimees Ene Ergma Pekingis, Chengdus ja Hong Kongis
oktoober 2010 välisminister Urmas Paet Eesti päeval Šanghai EXPOl
aprill-mai 2010 välisminister Urmas Paet Šanghai EXPO avamisel, kohtumine välisminister Yang Jiechi´ga
august 2008 peaminister Andrus Ansip olümpiamängudel, kohtumine peaminister Wen´iga
jaanuar 2007 välisminister Urmas Paet
oktoober 2006 kaitseminister Jürgen Ligi
august 2005 president Arnold Rüütel
oktoober 2004 kultuuriminister Urmas Paet
aprill 2002 kultuuriminister Signe Kivi
märts 2001 president Lennart Meri

Eestisse

mai 2017

aprill 2017

oktoober 2016

ase-sotsiaalminister Zhang Yizhen

ase-peaminister Zhang Gaoli

ase-välisminister Liu Haixing (kahepoolsed konsultatsioonid)

mai 2016  Riiginõukogu esimees Yang Jing
oktoober 2015 ase-kultuuriminister Ding Wei
jaanuar 2015 ase-põllumajandusminister Niu Dun
juuli 2014 Hiina KP Rahvakongressi välisasjade komisjoni delegatsioon eesotsas esinaise Fu Ying’iga
september 2010 Hiina Kommunistliku Partei Keskkomitee Poliitbüroo liige Li Changchun
november 2009 asepeaminister Zhang Dejiang
oktoober 2006 Hiina Rahva Poliitilise Konsultatiivkonverentsi esimees Jia Qinglin
august 2005 välisminister Li Zhaoxing
juuni 2002 president Jiang Zemin
september 2000 Hiina Rahvavabariigi Ülehiinalise Rahvaesindajate Kogu Alalise Komitee esimees Li Peng

Eesti ja Hiina peaministrid on kohtunud ka Kesk-ja Ida-Euroopa riikide ning Hiina koostööformaadi tippkohtumistel 2013.a. novembris Bukarestis, 2014.a. detsembris Belgradis, 2015.a. novembris Suzhous, 2016.a. novembris Riias ja 2017.a. novembris Budapestis.

Lepinguline baas

 

Eesti ja Hiina valitsuste vahel on sõlmitud järgmised lepingud:

 1. Teadus- ja tehnikaalase koostöö leping (jõustus 20.04.1992)
 2. Valitsuste vaheline leping riiklikust krediidist kaupade saatmiseks Eestisse (jõustus 12.05.1992.)
 3. Kaubandus- ja majanduskoostöö leping (jõustus 14.04.1993)
 4. Kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö leping (jõustus 3.09.1993)
 5. Investeeringute soodustamise ja kaitse leping (jõustus 1.06.1994)
 6. Eesti Vabariigi president Lennart Meri ja Hiina Rahvavabariigi president Jiang Zemin’i poolt 1994. aastal alla kirjutatud Ühisdeklaratsioon (jõustus 13.06.1994)
 7. Tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 08.01.99). Lepingu muudatus kirjutati alla Tallinnas 09.12.14
 8. Tsiviillennundusleping (jõustus 3.01.2000)
 9. Meretranspordileping – allkirjastati majandus-ja transpordiminister Juhan Partsi ja Hiina asetranspordiminister Xu Zuyuan poolt 24.09.2008.
 10. EV ja HRV vaheline leping vastastikusest abist õigusasjades (31.03.2011)
 11. Kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate ja kõrgharidust tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise leping (allkirjad 27.04.2015)

 

Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri ja Hiina Rahvavabariigi presidendi Jiang Zemini poolt 1994. aastal alla kirjutatud ühisdeklaratsioon annab kahepoolsetele suhetele üldisema raamistiku.

Ministeeriumide tasemel on mitmeid koostöömemorandumeid ja ühiste tegevuste kavasid (viimatised 2017.a. novembris alla kirjutatud memorandumid e-kaubanduse alase koostöö ja digitaalse siiditee raames tehtava teabe ühilduvuse alase koostöö kohta ja valitsuste-vaheline memorandum Siiditee majandusvöö ja XXI saj merelise Siiditee algatuse raames tehtava koostöö kohta).

Majandussuhted
 

Hiina ja Eesti majandussuhted on head ja stabiilsed, kuigi veidi piiravad koostööd erinevused mastaapides, aga ka regulatsioonides ja kultuuris. Hiina-poolne huvi tugineb eelkõige Eesti soodsale geograafilisele asendile, headele transporditingimustele ja tugevale teaduslik-tehnilisele potentsiaalile. Eesti ettevõtjaid on Hiinas huvitanud konkurentsivõimeliste hindadega tarbekaupade ja seadmete ostmine, odav tootmisbaas, suur turg ja transiidivõimaluste pakkumine hiina kaupadele. Viimasel ajal on tunda ka meie ettevõtjate huvi välisinvesteeringute sissetoomise vastu.

Eesti ja Hiina vahelised kahepoolsed majandussuhted on keskne aruteluteema nii poliitikute kohtumistel kui ka paariaastaste vahedega aset leidvatel Eesti-Hiina majandusühiskomisjoni kohtumistel. Põhilised valdkonnad on siiani olnud koostöö transiidis, logistikas ja tööstustootmises. Lisaks on arutluse all olnud Eesti kaupade turustamise küsimused Hiina turul. Viimatine, 10. Eesti-Hiina majandusühiskomisjoni kohtumine toimus 22.aprillil 2016 Tallinnas.

Majandussuhete praeguses seisus, kus peamised lepingud on sõlmitud, on päevakorda tõusnud koostöö laiendamine linnade ja kohalike omavalitsuste tasandile ning ettevõtete ja ametkondade vaheliste otsekontaktide loomine. Koostööd võiks teha tööstuskaupade, puidu ja toiduainete tööstuse, IT, haridus- ja turismivallas. Arenev ja potentsiaaliga on logistikaalane koostöö. Hiina pool on tundnud huvi ka Eesti biotehnoloogia ja põlevkivitöötlemise alaste teadmiste ning kogemuse vastu.

KAUBAVAHETUS
 

Eesti kaubandust Hiinaga 21.sajandil iseloomustab suur kaubavahetuse puudujääk, erandiks on siin aasta 2006, mil kaubavahetus kahe riigi vahel peaaegu tasakaalustus, kusjuures Eesti ekspordi vedajaks oli elektroonikasektor.

2017.a. oli Hiina Eesti kaubanduspartnerite hulgas 9. kohal, osatähtsus Eesti koguekspordis 1.7% (14.) ja koguimpordis 4% (9.). Kaubavahetuse puudujääk vähenes võrreldes eelmise aastaga, sest eksport Hiina turule kasvas kiiremini kui import sealt.

Eesti - Hiina kaubavahetuse areng aastatel 2005-2017 (miljonites eurodes):

  Eksport Import Bilanss
2006 211,4 219,3 -7,8
2007 64,7 237,5 -172,7
2008 53,7 232,3 -178,6
2009 54,9 145,3 -90,5
2010 112 282  -170
2011 203,1 454,8  -251,7
2012 101,2 480,6 -379,4
2013 85,2 433,7 -348,5
2014 139,3 486,7 -347,4
2015  135,5 519,2 -383,5

2016

2017

168.4

218.8

555.8

595.5

-387.4

-376.7

Peamised ekspordiartiklid 2017. a.:

 • Elektriseadmed ja nende osad 34% ekspordist Hiina
 • Puit ja puittooted 28%
 • Mõõte-, kontroll- jm. seadmed 10%

Peamised impordiartiklid 2017. a:

 • Elektriseadmed ja nende osad 44% impordist Hiinast
 • Mehaanilised seadmed ja nende osad 17%
 • Keemilised ketruskiud 4%

Kõik majandusandmed pärinevad Statistikaametist www.stat.ee

INVESTEERINGUD
 

Hiina otseinvesteeringud Eestis olid 31.03.18 seisuga 17.5 MEUR e. 0,09% välisinvesteeringute kogumahust. Eesti investeeringud Hiinas olid samal ajal 4 MEUR e. 0.06% otseinvesteeringute kogumahust välismaal.

Kultuuri-, teadus- ja haridusalane koostöö
 

Eesti ja Hiina kultuurikoostöö on heal järjel. Riikidevaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö leping jõustus 3. septembril 1993 ning alates 1998.aastast on lepingu rakendamiseks sõlmitud 2-aastaseid rakendusprogramme. Praegu kehtiv programm aastateks 2013-2017 kirjutati alla Rein Langi visiidi ajal. Samas ei piirdu Eesti ja Hiina kultuurivahetus ainult lepinguliste suhetega: Eestis on populaarsust võitnud hiina restoranid, samuti tegutsevad organisatsioonid, kuhu on koondunud Hiina kultuurist ja kultuuripärandist huvitatud inimesed.

Eestis on käinud esinemas Hiina tantsu- ja muusikarühmad, on toimunud Hiina kunstinäitusi ja Eesti kunstnike näitusi Hiinas. Hiina filme on näidatud Tallinnas Pimedate Ööde Filmifestivalil. Tallinna ja Helsingi kui partnerlinnade koostöös esitatakse juba mitmendat aastat järjest üheaegselt  Hiina uusaastapidustuste tähistamisega seotud kultuuriprogrammi. 2010. a märtsis toimusid Hiina Filmipäevad Tallinnas ja 2010. a. oktoobris leidis aset Eesti Filmifestival Šanghais. 2013. a juunis andis Tallinna sõpruslinna Hangzhou sümfooniaorkester kontserdi Estonias. Lasteekraani Muusikastuudio osales 2013. aasta augustis Pekingis Maailma Rahukoori (World Peace Choir) koosseisus Hiina kontsertreisil. 2014. a aprillis andis Tallinnas kontserdi tipp-pianist Yundi Li; Balti muusikasündmuste raames Hiinas (Eesti-poolne korraldaja Eesti Kontsert) esines 2014. a sügisel terve rida Eesti kollektiive ja dirigente, s.h. Filharmoonia Kammerkoor, käsikellade ansambel Arsis, tšellokvartett C-JAM, pianist Rein Rannap  jt. 2015. a esimeses pooles esines Eestis rahvusvaheline menuproduktsioon The Grand Chinese New Year Concert (CN uue aasta pidustusteks; Tallinnas ja veel paaris Eesti linnas), China National Peking Opera Company ORIENT-festivalil jmt. 2016.a. aprillis toimus Hiinas Eesti kultuuri nädal, oktoobris oli Estonian Dream Big Band Pekingis ja Shanghais džässifestivalil ning Eesti filme näidati EL filmifestivalil. 2017.a. septembris osales "Vanemuise" oooperikoor Shanghai Suure teatri etenduses "Aida" ning aasta lõpus andsid rea edukaid kontserte ERSO; Filharmoonia Kammerkoor ja Tallina kammerorkester.

Teadusalase koostöö raames sõlmisid Eesti ja Hiina Teaduste Akadeemia 2000. a. mais koostöömemorandumi (Memorandum of Understanding for Scientific Co-operation), millele kirjutasid alla tollane Eesti TA president Jüri Engelbrecht ja tema Hiina kolleeg, Hiina TA president akadeemik LU Yongxiang.2003. a. sügisel sai Pekingi rahvusvahelisel graafikabiennaalil Gold Prize auhinna kunstnik Benjamin Vasserman.  Seoses  maailmanäitusega EXPO2010 tutvustati ka Eesti loomemajandust.

Seoses kahepoolsete diplomaatiliste suhete sõlmimise 20. Aastapäevaga 2011. Aastal toimusid Eestis mitmed Hiina kultuuri tutvustavad üritused, mh andis kolm kontserti Keelatud Linna Kammerorkester.

Kahepoolne üliõpilaste mobiilsus on suurenenud. Eestlastest tudengeid on haridusteed jätkamas Hiina ülikoolides ning kuna Hiina on viimasel ajal varasemast rohkem huvitatud üliõpilasvahetusest, on stipendiumivõimalused paranenud. Tänu mainitud stipendiumitele on alates 1994. a igal aastal olnud mõnel Eesti üliõpilasel võimalus õppida Hiinas hiina keelt. Hiina keelt ja kultuuri saab erialana õppida vaid Tallinna Ülikoolis. 2010. a septembris avati Tallinna Ülikooli juures Konfutsiuse Instituut.

Aasta-aastalt leiab üha rohkem üliõpilasi Hiinast tee Eesti ülikoolidesse. Hiina üliõpilaste huvi Eestis õppimise vastu on viimasel ajal stabiilselt aktiivne ning igal aastal õpib/täiendab end Eestis sadakond Hiina õppurit. Eesti ülikoolid käivad oma välisüliõpilastele pakutavaid võimalusi regulaarselt Hiinas tutvustamas sihtasutuse Archimedes toel.

2010. aasta sügisel alustas esmakordselt ajaloos tööd eesti keele lektor Pekingi välisülikooli juures.
 

Kohalike omavalitsuste vaheline koostöö
 

Suhtlemine Eesti ja Hiina kohalike omavalitsuste vahel on muutunud üha aktiivsemaks. Tallinna linnal on regulaarsed kontaktid partnerlinna Hangzhouga, kogemusi vahetatakse linnaplaneerimise, transpordi jt päevakohastes valdkondades, sõlmitud on kultuurikontakte. Viimane visiit toimus 2013. aasta juunis, mil Hangzhou filharmoonikud külastasid Tallinnat. Lisaks käis pealinnas 2013.a septembris ka Pekingi linnajuhtide delegatsioon. Tartu sidemed oma sõpruslinna Ningboga on tihenenud tänu Ningbo delegatsiooni võõrustamisele Tartus 2011. aastal ning sellele järgnenud Tartu linnavalitsuse ja volikogu liikmete vastuvisiidile Ningbosse 2012. aasta märtsis. Narva-Xianmeni sõprussuhte tulemusel käis Narva delegatsioon Hiinas 2013.a. mais ja hiinlased Narvas sama aasta augustikuus. Mitmed omavalitsused Hiinas ja ka Eesti Linnade Liidu liikmed on üles näidanud huvi omavaheliste sõprussidemete sõlmimise ja tihendamise vastu, mille tulemusena loodetakse leida vastastikku kasulikke ärikontakte ja edendada kaubavahetust.

2012. a. novembris sõlmiti kahepoolne koostöö raamleping Eesti Linnade Liidu ja tema koostööpartneri – Chinese People´s Association for Friendship with Foreign Countries – vahel, eesmärgiga veelgi tugevdada kohalike omavalitsuste vahelist suhtlust ja koostööd.

2016.a. märtsis käis Eesti-Soome-Rootsi ühisdelegatsioon Jiangsu provintsis, maikuus väisas Eestit Jilini provintsi delegatsioon (juulis avati Paldiskis Jilini äriesindus), on korraldatud ja plaanis mitmeid väiksemamahulisi äriseminare ja ümarlaudu. Arenevas staadiumis on sidemed Harjumaa ja Zhejiang’i provintsi (hiinlaste delegatsioon käis Eestis 2013. a kevadel) ja Paldiski-Guangzhou vahel.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.