Sa oled siin

Gruusia

viimati uuendatud: 20.06.2019
 
 

 

Gruusia tunnustas taasiseseisvunud Eesti Vabariiki 27. augustil 1991, diplomaatilised suhted Eesti ja Gruusia vahel sõlmiti 17. juunil 1992.

21. oktoobril 2016 andis Kai Kaarelson, Eesti suursaadik Gruusias, üle oma volikirja Gruusia president Giorgi Margvelašvilile. Eesti saatkond avati Thbilisis 2006. aasta detsembris. Gruusia avas oma saatkonna Tallinnas 2007. aasta aprillis.

Suhted Gruusiaga on Eesti jaoks välispoliitiline prioriteet ja Eesti poliitiline toetus riigile on olnud järjepidev. Eesti toetab Gruusia territoriaalset terviklikkust ja panustab Gruusia Euroopa Liidu ja NATO suunalisse integratsiooni. EL vaatlusmissioonil Gruusias töötab kaks Eesti eksperti.

Eesti toetas 2009. aasta esimesel poolel käivitunud Idapartnerluse (Eastern Partnership) initsiatiivi. Gruusia on üks edukamaid idapartnerluse riike ning heaks eeskujuks teistele idapartneritele. 2014. aasta juunis allkirjastatud assotsiatsioonilepingu raames sai Gruusia võimaluse sõlmida ELiga sügav ja kõikehõlmav vabakaubandusleping (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, DCFTA). Gruusia on huvitatud Eesti ekspertiisist ja kogemusest nii vabakaubanduse kui ka põllumajanduse, infotehnoloogia ja valdkondlike reformide vallas. Alates 28. märtsist 2017 saavad biomeetriliste passidega Gruusia kodanikud reisida viisavabalt Euroopa Liitu ja Schengeni riikidesse.

Gruusia – NATO suhted said alguse 1992. aastal kui Gruusia ühines Euro-Atlandi Koostöönõukoguga (praegune Euro-Atlandi Partnerlusnõukogu) ning sealt edasi on ta end üha tihedamalt alliansiga sidunud: 1994.a. ühines Partnerlus rahu nimel (PfP) programmiga; 2004. a. hakkas Gruusia täitma NATO individuaalse partnerluse programmi (IPAP - Individual Partnership Action Plan); 2008 loodi NATO- Gruusia komisjon. Oluliseks teetähiseks Gruusia julgeolekupoliitilistes pürgimustes kujunes NATO Bukaresti tippkohtumine 2008. aasta aprillis, kus jõuti lõppkommünikees selgesõnalise liikmelisuse lubaduseni ning alustati Intensiivistatud Dialoogi. 2014. aasta septembris toimunud Wales`i tippkohtumisel pakuti Gruusiale mahukat meetmetepaketti liitumisteel NATO-ga. Gruusia on per capita mahult teine ISAF-i panustaja mitte-NATO riikide hulgas ning osalenud aktiivselt EL missioonides (KAV, Mali).

Gruusia sai Euroopa Nõukogu liikmeks aprillis 1999.a. Alates juunist 2000.a on Gruusia Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) liige.

Eesti on jaganud oma reformikogemusi arengukoostöö projektide kaudu. Gruusia oli ja jääb lähiajal Eesti suurimaks kahepoolse abi saajaks ning üheks arengukoostöö prioriteetriigiks Ukraina, Moldova, Valgevene ja Afganistani kõrval. Arengukoostöö näidetena võib esile tuua Gruusia riigiametnike ja noorte diplomaatide koolitamist, tudengitele õppimisvõimaluste pakkumist, kutsehariduse reformimist, riigi haldussuutlikkuse tõstmist, samuti EL nähtavuspoliitikat puudutavaid projekte.

 

Olulisemad visiidid
 

Gruusiasse

märts 2019 Kaitseväe juhataja Martin Herem
september 2018 president Kersti Kaljulaid
juuli 2018 riigihalduse minister Janek Mäggi
mai 2018 Riigikogu esimees Eiki Nestor
veebruar 2018 kaitseminister Jüri Luik
november 2017 president Kersti Kaljulaid riigivisiidil
aprill 2017 välisminister Sven Mikser
märts 2017 Riigikogu esimees Eiki Nestor
märts 2017 kultuuriminister Indrek Saar
juuni 2016 keskkonnaminister Marko Pomerants
mai 2016 kaitseminister Hannes Hanso
november 2015 välisminister Marina Kaljurand
september 2015 Kaitseväe juhataja Riho Terras
juuni 2015 president Toomas Hendrik Ilves
jaanuar 2015 peaminister Taavi Rõivas
detsember 2014 välisminister Keit Pentus-Rosimannus
juuni 2014 kaitseminister Sven Mikser
juuli 2013 välisminister Urmas Paet
september 2012 kaitseminister Urmas Reinsalu
september 2012 välisminister Urmas Paet
aprill 2012 Kaitseväe juhataja Riho Terras
jaanuar 2012 Riigikogu esimees Ene Ergma
oktoober 2011 välisminister Urmas Paet
juuli 2011 president Toomas Hendrik Ilves
mai 2011 sotsiaalminister Hanno Pevkur
oktoober 2010 regionaalminister Siim Kiisler
september 2010 välisminister Urmas Paet
november 2009 majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts äridelegatsiooniga
november 2009 siseminister Marko Pomerants
juuni 2009 välisminister Urmas Paet äridelegatsiooniga
august 2008 välisminister Urmas Paet toetusvisiit Gruusiale
august 2008 president Toomas Hendrik Ilves toetusvisiit Gruusiale
veebruar 2008 peaminister Andrus Ansip
jaanuar 2008 president Toomas Hendrik Ilves osales president M.Saakašvili ametisse astumise tseremoonial
oktoober 2007 kaitseminister Jaak Aaviksoo
september 2007 Riigikogu esimees Ene Ergma
mai 2007 president Toomas Hendrik Ilves

 

Eestisse

 

mai 2019
president Salome Zourabichvili
detsember 2018
parlamendi esimees Irakli Kobakhidze
juuni 2018
president Giorgi Margvelashvili
aprill 2018
parlamendi sõprusgrupp
september 2017
välisminister Mikheil Janelidze
mai 2017
peaminister Giorgi Kvirikashvili
veebruar 2017
Euroopa ja Euro-Atlantilise integratsiooni minister Viktor Dolidze
jaanuar 2017
kaitseminister Levan Izoria
september 2016
Euroopa ja Euro-Atlantilise integratsiooni minister David Bakradze
jaanuar 2016
välisminister Mikheil Janelidze
november 2015
kultuuriminister Mikheil Giorgadze
 
november 2015
peaminister Irakli Gharibashvili koos majandus-, põllumajandus ja euroatlantilise
koostöö ministritega
september 2015
kaitseminister Tinatin Khidasheli
mai 2015
justiitsminister Tea Tsulukiani
aprill 2014
president Giorgi Margvelashvili
jaanuar 2014
parlamendi esimees David Usupashvili
september 2013
peaminister Bidzina Ivanishvili
september 2013
siseminister Irakli Gharibashvili
juuli 2013
kultuuriminister Guram Odisharia
mai 2013
kaitseminister Irakli Alasania
jaanuar 2013
välisminister Maia Panjikidze
november 2012
Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooniminister Alexi Petriašvili
oktoober 2012
välisminister Gregory Vašadze
märts 2012
välisminister Gregory Vašadze
august 2011
sotsiaalminister Andria Urushadze
oktoober 2010
haridusminister Dimitri Shashkini
september 2010
siseminister Ivane Merabišvili
jaanuar 2010
president Mikheil Saakašvili
september 2009
peaminister Nikoloz Gilauri
august 2009
välisminister Gregory Vašadze
mai 2009
majandusarenguminister Laša Žvania
 
veebruar 2009 parlamendi esimees David Bakradze
oktoober 2008 välisminister Eka Tkešelašvili
märts 2008 peaminister Vladimer Gurgenidze
märts 2007 Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni riigiminister Giorgi Baramidze

 

Lepinguline baas

 

 • Välisministeeriumi vaheline koostööprotokoll (allkirjastati 19.05.1994)
 • Välisministeeriumi vaheline koostöömemorandum (allkirjastati 05.10.2000)
 • Kultuuri-, haridus-, teadus-, noorsoo- ja spordikoostöö kokkulepe (jõustus 21.02.2005)
 • Kaitseministeeriumide vaheline vastastikuse mõistmise memorandum kaitsenõuniku lähetamise kohta (jõustus 16.04.2005)
 • Koostöö ja vastastikuse abi kokkulepe tolliasjades (jõustus 12.07.2005)
 • Rühma taseme väljaõppeks Eestis toodetud arvutipõhise simulaatorsüsteemi Gruusia valitsusele tasuta kasutusse andmise kokkulepe (jõustus 09.09.2006)
 • Salastatud teabe vahetamise ja kaitse kokkulepe (29.05.2007)
 • Tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 27.12.2007)
 • Siseministeeriumide vaheline koostöökokkulepe (jõustus 13.09.2010)
 • Eesti Vabariigi Politsei-ja Piirivalveameti ja Gruusia Siseministeeriumi piirivalvealane koostööleping (jõustus 14.02.2012)
 • Eesti Vabariigi kultuuriministeeriumi ning Gruusia kultuuri ja mälestiste kaitse ministeeriumi vaheline kultuurikoostöö programm aastaiks 2012-2016
 • Eesti Vabariigi valitsuse ja Gruusia valitsuse vaheline turismialane koostöö kokkulepe (jõustus 2013)

 

Majandussuhted

 

KAUBAVAHETUS

 

Eesti ja Gruusia majandussuhted on vaatamata headele poliitilistele suhetele olnud seni üsna tagasihoidlikud. Eesti ja Gruusia kaubavahetuse osatähtsus Eesti väliskaubanduse struktuuris on väike (u 0,03%) ning aastane kaubakäive on 6-8 miljonit eurot. Eesti päritolu kaupade eksport Gruusiasse on u 31%.

Eesti põhikaubavahetus Gruusiaga aastail 2010-2018 (miljonit eurot):

  Käive Eksport Import Saldo
2010 5.1 4.3 0.8 3.5
2011 4.6 3.5 1.1 2.4
2012 4.9 3.2 1.7 1.5
2013 5.9 4.4 1.5 2.9
2014 6.1 4.2 1.9 2.3
2015 6.5 4.1 2.4 1.7
2016 7.9 5.4 2.5 2.9
2017 5.3 3 2.3 0.7
2018 6.1 4.3 1.7 2.5


Allikas: Statistikaamet

2017. a. peamised ekspordiartiklid (% kogumahust) olid: muud tööstustooted 21%, transpordivahendid – 18%, puit ja puittooted –11%, plastid ja plasttooted – 11%.

2017. a. peamised impordiartiklid (% kogumahust) olid: toidukaubad ja joogid (veinid) – 74%, taimsed tooted18%.

INVESTEERINGUD
 

Eesti otseinvesteeringute positsioon Gruusias oli 2017. a. detsembri seisuga 53 mln eurot (kasv vrd seisuga 31.12.2016 ligi 33%). Suur osa (40%) otseinvesteeringutest on paigutatud kinnisvarasse, veel on investeeritud elektrienergiaga varustamisse, ehitusse, hulgi- ja jaekaubandusse, finants- ja kindlustustegevusse, haldus- ja abitegevustesse ning tervishoidu ja sotsiaalhoolekandesse.

Gruusia investeeringud Eestisse olid väga tagasihoidlikud (2,6 mln eurot). Peamiselt on investeeritud hulgi- ja jaekaubandusse (38%) ning veonduse ja laonduse sektorisse (32%).

NB! Ettevõtlustegevus Abhaasias ja Lõuna-Osseetias on lubatud üksnes Gruusia keskvõimude eriloal. Igasugune eelnevalt kooskõlastamata ettevõtlustegevus, sh ka sellise tegevuse rahastamine, loetakse illegaalseks ja on kriminaalselt karistatav, vastutusele võetakse nii ettevõtted kui ka neid esindavad isikud. Eranditeks on vaid humanitaarabi andmisega seonduv tegevus (toiduabi, arstiabi jms).

Soovitame ettevõtetel, kes kavandavad ettevõtlustegevust Gruusias, sh okupeeritud aladel, kontakteeruda Eesti saatkonnaga Tbilisis.

 

Kultuurisuhted

 

Kultuurisuhted on traditsiooniliselt tihedad ning koostöö on viimastel aastatel jõudsalt edenenud. Märtsis 2017 allkirjastasid Eesti kultuuriminister Indrek Saar ning Gruusia kultuuri- ja mälestiste kaitse minister Mikheil Giorgadze Eesti-Gruusia kultuurikoostöö programmi aastateks 2017-2020. Tegemist on teise kultuurikoostöö programmiga Eesti ja Gruusia kultuuri-, haridus-, teadus-, noorsoo- ja spordikoostöö kokkuleppe raames, mis võimaldab senist head koostööd veelgi tugevdada.

Üks viimaste aastate suuremaid edulugusid on 2013.a valminud Eesti-Gruusia ühismängufilm „Mandariinid“, mis lõi laineid nii Gruusias, Eestis kui ka rahvusvahelistel filmifestivalidel. Eesti välisministeerium andis kultuuripreemia Zaza Urushadzele, filmi režissöörile ja kaasprodutsendile. Eesti esitas „Mandariinid“ Oscarite auhindade võõrfilmi auhinna nominendi kandidaadiks.

 

Hariduskoostöö

 

Koostöö haridusvaldkonnas on tihe. Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas tegutseb Gruusia suunal väga aktiivselt Sihtasutus Innove, kes on osalenud Gruusia kutsehariduse uuendamise projektides alates aastast 2008. 2014. aastal laienes koostöö ka õpitulemuste välishindamise ja üldhariduse valdkondadesse. UNICEF Gruusia algatusel ja välisministeeriumi rahalisel toetusel käivitus 2014. aastal projekt, mille eesmärk on pakkuda Gruusiale Eesti ekspertiisi Gruusia üldhariduse strateegia väljatöötamise toetamiseks, õppekavade reformimiseks ja õpetajate koolitussüsteemi arendamiseks.

Sõlmitud on Eesti Vabariigi valitsuse ja Gruusia valitsuse vaheline kultuuri-, haridus-, teadus-, noorsoo- ja spordikoostöö kokkulepe, mille alusel pakub Eesti Gruusia üliõpilastele stipendiume Eestis õppimiseks. Arengukoostöö stipendiumiprogrammi kaudu pakub Gruusia üliõpilastele stipendiume ka välisministeerium. 

Gruusia on Eesti kõrghariduse välisturunduse programmi Study in Estonia üks prioriteetriikidest. Kõrgkoolidel on sõlmitud Gruusiaga järgmised koostöölepingud: Tartu Ülikoolil ja Eesti Kunstiakadeemial Tbilisi Riikliku Ülikooliga, Tallinna Ülikoolil Tbilisi Riikliku Ülikooli, Shota Rustaveli Riikliku Ülikooli ja Gori Ülikooliga, Tallinna Tehnikaülikoolil Kaukasuse Ülikooliga.

Aktiivne koostöö Gruusiaga toimub noortevaldkonnas. Gruusia noored kasutavad aktiivselt programmi Euroopa Vabatahtliku Teenistus võimalusi ning eesti ja gruusia noored on osalenud programmi Euroopa Noored kaudu ühisprojektides.

 

Arengukoostöö

 

Gruusia on olnud Eesti kahepoolse arengukoostöö jaoks prioriteetse tähtsusega partner alates aastast 2006 ning ka "Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2016-2020" kohaselt jääb Gruusia Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetseks sihtriigiks. Perioodil 2019-2020 lähtutakse koostöös Eesti-Gruusia arengukoostöö maastrateegiast, mis kajastab Gruusia vajadusi ja arengustrateegiaid ning määrab kindlaks arengusuunad ja valdkonnad, kus Eesti saab pakkuda lisandväärtust. Tulenevalt arengukoostöö arengukavast ja Gruusia vajadustest keskendub Eesti arengukoostöö kavandamisel ja elluviimisel Gruusias järgmistele põhivaldkondadele: demokraatlike riigistruktuuride ja -süsteemide tugevdamine, ettevõtluse toetamine, hariduse kvaliteedi parandamine.

Panustame rahaliselt ka Euroopa Liidu Naabruspoliitika Investeerimisfondi, mille eesmärk on rahastada suuremaid infrastruktuuri- ja keskkonnaprojekte naaberriikides. Jätkame Välisministeeriumi stipendiumiprogrammi kaudu Gruusia tudengite õpingute toetamist Eesti õppeasutustes.

Alates 2011. aastast on uueks võimaluseks kogemuste vahetamisel Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK – Estonian Center for Eastern Partnership), mis on suunatud avaliku halduse reformiprotsesside toetamiseks Idapartnerlusriikides. Keskus annab stipendiume Gruusia ametnikele Eesti Diplomaatide koolis õppimiseks ja korraldab seminare Idapartnerluse riikidele. EIPK tegevusaastate jooksul on Gruusia olnud proportsionaalselt EIPK tegevustes esikohal.

Arengukoostööprojektide kohta täpsemalt: Arengu- ja humanitaarabi projektid
 

Kaitsekoostöö

 

Kaitsealases koostöös on Eesti kaitseministeerium lähtunud eesmärgist toetada Gruusia laiapõhjalist julgeolekusektori reformi ning läbi selle julgustada Gruusia demokraatlikku arengut. Koostöö on sisaldanud erinevaid kõrgetasemelisi visiite ning eksperttasandi kohtumisi. Koostööd tehakse valdavalt kahepoolselt või läbi Põhjala-Balti Initsiatiivi ning NATO usaldusrahastute. Peamised tegevussuunad on sõjalise hariduse ja väljaõppe pakkumine ning nõustamine riigikaitseks vajalike võimete arendamisel. Eesti on järjekindlalt toetanud Gruusia ohvitseride ja ametnike õpinguid Balti Kaitsekolledžis alates 2008. aastast.

Koostöö koordinatsioon NB8 riikide vahel võimaldab hästi kasutada Eesti ressursse nii, et panustamisel on suurem mõju ja nähtavus Gruusias.

Eesti juhtimisel on Gruusias läbi viidud õppuseid ja küberkaitsekursuseid ning väljaõpe jätkub. Eesti on aidanud Gruusias alustada kõrgemate riigikaitsekursustega ja neid käimas hoida. Gruusia kaitseväelased osalevad kaitseväe suurõppusel Kevadtorm.

 

Eestlased Gruusias
 

Gruusia territooriumil Abhaasias asuvad külad, mille 19. sajandi 80ndatel aastatel asutasid väljarändajad Eestist. Tuntuimad neist on Ülem- ja Alam-Linda, Salme, Sulevi ja Punase-Lageda külad. See tingis Teise maailmasõja eelsel perioodil Eesti ja Gruusia vaheliste konsulaarsuhete arendamise. 1920ndate aastate algul tegutses Tbilisis Eesti konsulaat ning lühikest aega ka asekonsulaadid Batumis ja Suhhumis, ent 1923. aastal need likvideeriti, kuna Gruusias nõukogude valitsus ei tunnustanud enam Eesti diplomaatilisi esindajaid.

1990ndate algul muutus olukord Abhaasias, kus eesti külad asuvad, rahutuks. 1992. aastal ja hiljem on sealt Eestisse ümber asunud umbes 500 eestlast. Abhaasia eestlaste probleemide lahendamine on ka praegu üks Eesti välispoliitika ülesandeid Gruusiaga suhtlemisel.

 

Reisimisest Abhaasias ja Lõuna-Osseetias

 

Gruusias kehtiv Okupeeritud territooriumite seadus (http://www.smr.gov.ge/docs/doc216.pdf (PDF) ) lubab nimetatud aladele siseneda üksnes keskvalitsuse hallatavalt territooriumilt ja teadmisel. Illegaalne sisenemine okupeeritud aladele (näiteks üle Venemaa piiri) on kriminaalkorras karistatav. Ka kontrolljoone läheduses tuleb säilitada ettevaatlikus ning jälgida võimude korraldusi. Täpsemate juhiste saamiseks soovitab välisministeerium pöörduda Gruusia saatkonna poole Tallinnas.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.