Sa oled siin

Bulgaaria

viimati uuendatud: detsembris 2019
 

 

Bulgaaria tunnustas Eesti Vabariiki 20. mail 1922 ja taastunnustas 26. augustil 1991. Diplomaatilised suhted taaskehtestati 10. septembril 1991.
Eesti saatkond Bulgaarias, Sofias tegutses aastatel 2006-2012. Eesti suursaadikud Bulgaarias on olnud Peeter Reštšinski (1999-2000), Aivo Orav (2001-2005) ja Ants Frosch (2006-2007), kes resideerusid Varssavis. Aastatel 2007-2011 oli Eesti suursaadikuks Sofias Rein Oidekivi. Aastatel 2011-2012 oli suursaadikuks Sofias Toomas Kukk, kes peale saatkonna sulgemist jätkas oma tegevust mitte-resideeruva suursaadikuna kuni 2017. a. alguseni. Aastatel 2017-2019 oli suursaadikuks Bulgaarias  Ants Frosch, resideerumisega Bukarestis. Alates 16. detsembrist 2019 on Eesti suursaadik Bulgaarias Ingrid Kressel Vinciguerra, resideerumisega Bukarestis.

Bulgaarial oli Tallinnas saatkond 2008. aasta sügisest kuni 2011. sügiseni, mida Bulgaaria esimese Tallinnas resideeruva suursaadikuna juhtis 15. juulist 2009 - 1. oktoobrini 2011 Petio Petev. Pärast saatkonna sulgemist Tallinnas katab Bulgaaria Eestit suursaatkonnast Helsingis. Praegune suursaadik Martin Ivanov esitas volikirja president Ilvesele 28. septembril 2016.

29. septembril 2003 avati Sofias esimene Eesti aukonsulaat Bulgaarias. Aukonsulaati juhib Boris Halatchev. Alates sügisest 2012 tegutseb Bulgaarias Burgases Eesti teise aukonsulina Petko Roussinov.

Oktoobrist 2018 on Bulgaarial aukonsul Eestis, Dr Indrek Laul.

 

Olulisemad visiidid ja kohtumised
 

Eestisse
aprill 2018 parlamendi spiiker Tsveta Karayancheva Tallinnas EL spiikrite konverentsil
september 2017 peaminister Boyko Borisov Eestis digitippkohtumisel
november 2016 asepeaminister Meglena Kuneva
juuni 2016 spiiker Tsetska Tsatševa
september 2013 president Rosen Plevnelievi ametlik visiit Eestisse
oktoober 2012 välisminister Nickolay Mladenov
september 2011 peaminister Boyko Borisov Tallinnas
september 2010 asepeaminister ja siseminister Tsvetan Tsvetanov
mai 2010 asepeaminister ja rahandusminister Simeon Djankov
aprill 2010 välisminister Nickolay Mladenov Tallinnas
NATO välisministrite mitteametlikul kohtumisel
august 2009 Rahvusassamblee spiiker Tsetska Tsacheva EL riikide naisspiikrite informaalsel kohtumisel
jaanuar 2006 asepeaminister ja välisminister Ivailo Kalfin
november 2004 peaminister Simeon Saxe-Coburg Gotha
Bulgaariasse
juuni 2016 Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling
aprill 2016 välisminister Marina Kaljurand Sofias, Euroopa Nõukogu ministrite kohtumisel
jaanuar 2014 Vabariigi president Toomas Hendrik Ilvese töövisiit Sofiasse
jaanuar 2011 siseminister Marko Pomerants
august 2010 Ene Ergma Varnas EL riikide parlamentide naisspiikrite kohtumisel
märts 2009 Riigikogu esimees Ene Ergma
november 2008 välisminister Urmas Paet
november 2006 peaminister Andrus Ansip
aprill 2006 välisminister Urmas Paet NATO välisministrite mitteametlikul kohtumisel Sofias
mai 2005 president Arnold Rüütel riigivisiidil
märts 2004 välisminister Kristiina Ojuland

 

Lepingud

 

 • Sõitjate ja veoste rahvusvahelise autoveo kokkulepe (jõustus 12.08.1999)
 • Kaitseministeeriumide vaheline kaitsealase koostöö raamleping (allkirjastati 20.06.2000, kehtib sõlmimise hetkest)
 • Viisakohustuse kaotamise kokkulepe (jõustus 8.11.2003)
 • Isikute tagasivõtmise kokkulepe (jõustus 8.11.2003)
 • Haridus-, teadus- ja kultuurikoostöö leping (allkirjastati 1.03.2004)
 • Salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkulepe (jõustus 19.05.2005)
 • Tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 30.12.2008)
 • Eesti Vabariigi Siseministeeriumi ja Bulgaaria Vabariigi Siseministeeriumi vaheline kokkulepe piirihaldusalase koostöö ja politsei kriminaalasjade alase koostöö kohta (jõustus 24.11.2010)
 • Eesti Vabariigi valitsuse ja Bulgaaria Vabariigi valitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkuleppe muutmise kokkulepe (jõustus 10.02.2011)
   

Lisaks on sõlmitud mitmeid teisi ametkondlikke kokkuleppeid.

Majandussuhted
 

Kaubavahetus

Kuigi Eesti kaubavahetus Bulgaariaga on kasvanud 39 mln eurolt (2014) 56 mln euroni (2018), jääb osatähtsus Eesti väliskaubanduses üsna tagasihoidlikuks, vaid 0,2% kogukäibest.

Eksport on kasvanud 28 mln eurolt (2014) 40 mln euroni ning peamiselt eksporditi riiki 2018. a väärismetalle (36% ekspordist), masinaid ja seadmeid (28%) ning metalle ja metallitooteid (8%).

Impordimahud on kasvanud 10 mln eurolt (2014) 16 mln euroni (2018), peamised importartiklid olid masinad ja seadmed (54% impordist) ning plast- ja kummitooted (7%).

Eesti-Bulgaaria kaubavahetus 2014 - 2018 (mln eurot)

  Eksport Import Käive Saldo
2014 28,4 10,1 38,5 18,4
2015  24,7 11,3 36,0 9,3
2016 25,4 8,9 34,3 16,9
2017 31,0 12,6 43,6 18,4
2018 39,6 16,5 56,1 23,1

 

 

Olulisemad impordi- ja eksportartiklid 2018:
Peamised eksportartiklid Bulgaariasse 2018. a olid: väärismetallid – 36%, masinad ja seadmed – 28%, metallid ja metalltooted – 8% ning keemiatooted – 7%.

Peamised importartiklid Bulgaariast 2018. a olid: masinad ja seadmed – 54%, plast- ja kummitooted – 7%, transpordivahendid – 7%, ning muud tööstustooted – 6%.

Kõik majandusandmed pärinevad Statistikaametist www.stat.e

 

INVESTEERINGUD

2018. a 31. detsembri seisuga oli Eesti Panga andmetel Eesti otseinvesteeringuid Bulgaarias 38,1 mln eurot (aastane muutus +13%), mis on 0,5% kogu Eesti otseinvesteeringutest välismaal. Investeeritud on hulgi- ja jaekaubandusse, info ja side sektorisse, finants- ja kindlustustegevusse, kinnisvarasse ning kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse.  

Bulgaaria otseinvesteeringute positsioon Eestis oli samal ajal 4,7 mln eurot (aastane muutus +74%), peamiselt on investeeritud kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse ning kinnisvarasse.

Äriregistri andmetel oli Eestis 2018. a mai seisuga registreeritud 86 Bulgaaria osalusega äriühingut.

TURISM

2018. a ööbis Eesti majutusasutustes 2,3 tuhat Bulgaaria turisti (2017. a 2,8 tuhat). Lisaks Tallinnale tunti enim huvi veel Tartumaa ja Pärnumaa vastu.

Kultuuri- ja haridussuhted
 

Eesti ja Bulgaaria kultuurisuhted on geograafilise kauguse tõttu olnud tagasihoidlikumad kui oma lähinaabritega. Siiski on viimase kümnendi jooksul suurenenud vastastikune huvi üksteise kultuuripärandi ning kontaktide tihendamise vastu.

Kahepoolsete kultuurisuhete seisukohast väärib esiletoomist asjaolu, et 30 aastat tagasi hakati Eestis õpetama bulgaaria keelt. Aluse selleks pani tõlk ja pedagoog Lubomir Zanev, kes 1981.a alustas bulgaaria keele õpetamist toonases Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis.

Eesti kirjandust, sealhulgas lasteraamatuid on Bulgaarias varasematel aegadel tõlgitud võrdlemisi ulatuslikult. Eesti luulet on viimastel aastatel aktiivselt tõlkinud Zdravko Kissiov (Kaplinski, Traat, Puu jpt). 2009.a tunnustas Vabariigi President tema tööd Maarjamaa Risti IV klassi ordeniga. Viljakas eesti kirjanduse tõlkija on samuti Dora Janeva-Mednikova, kellelt on ilmunud bulgaaria keeles Anton Hansen Tammsaare, Betti Alveri, Erni Krusteni tõlkeraamatud.

2008. aasta juunis avati Sofia kesklinnas Serdika tn. 5 asuval hoonel nn Eesti luulesein J. Kaplinski luuletusega eesti, bulgaaria ja inglise keeles. Tegemist on osaga Sofias resideeruvate EL saatkondade ja kandidaatriikide ühisprojektist „Wall-To-Wall Poetry“, eesmärgiga tutvustada ja lähendada inimestele Euroopa väärtusi.

Bulgaarial ja Eestil on ka mitmeid sõpruslinnu- Gorna Orjahhovitsa on Narva sõpruslinn, Smolyan Võru sõpruslinn ning Kubrat on Türi partnerlinn.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.