Sa oled siin

Albaania

viimati uuendatud:  Aprill 2017
 
 

Diplomaatilised suhted Eesti ja Albaania vahel sõlmiti 1. jaanuaril 1992.

Eestisse akrediteeritud Albaania saatkond asub Varssavis. Albaania suursaadik Dr Shpresa Kureta andis volikirjad üle 13. jaanuaril 2015. Eestit esindab Albaanias suursaadik Priit Pallum,  kes resideerib Ateenas ja esitas oma volikirjad Albaania president Ilir Metale 13.03.2018.

2009. aasta kevadel astus ametisse Eesti aukonsul Albaanias Sotiraq Guga. Aukonsulaat avati pidulikult peaminister Andrus Ansipi 2010. aasta aprillis toimunud visiidi käigus.

Olulisemad visiidid ja kohtumised

Albaaniasse
märts 2017 eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas
aprill 2010 peaminister Andrus Ansip koos äridelegatsiooniga
november 2007 kaitseminister Jaak Aaviksoo
Eestisse
veebruar 2018 välisminister Ditmir Bushati 
veebruar 2014 innovatsiooni- ja avaliku halduse minister Milena Harito
november 2011 innovatsiooni- ja IKT-minister Genc Pollo
aprill 2010 NATO välisministrite kohtumise raames Tallinnas kohtus Albaania välisminister Ilir Meta välisminister Urmas Paetiga
november 2008 NATO-Ukraina kohtumisel Tallinnas Albaania kaitseminister Gazmend Oketa
aprill 2008 peaminister Sali Berisha

Peaminister Andrus Ansip ja Albaania peaminister Edi Rama kohtusid kahepoolselt 26. novembril 2013. aastal Bukarestis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ja Hiina tippkohtumise veerel. AL VM Bushati osales 7.-9.09.2017 Tallinnas toimunud Gymnichil. Välisminister Mikser ja Bushati kohtusid ka üldasajde nõukogu lõunal detsembris 2017. 

Parlamentidevaheline koostöö

 

Riigikogu XII koosseisu raames moodustatud Eesti-Albaania parlamendirühma esimees oli Igor Gräzin. XIII parlamendi koosseisus sõprusrühma moodustatud  ei ole.

Riigikogu liikmed Rain Rosimannus ja Igor Gräzin käisid Albaanias visiidil 20.-24. märtsil 2008. Teiste seas kohtuti ka Albaania peaministri ja presidendiga. Albaania parlamendi liikmed on Eestis käinud 2012. ja 2013. aastal. Viis Albaania parlamendi liiget külastas Eestit 16.-19. juunil 2013. a. Mais 2016 osalesid Eesti NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsioon liikmed NATO PA kevadistungil Tiranas. 26.-29.11.17 Tallinnas toimunud COSAC-il osales kolm Albaania parlamendisaadikut.

Lepinguline baas 

 

Eesti ja Albaania vahel on sõlmitud järgnevad kahepoolsed lepingud:

  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahel sõlmitud salastatud teabe vastastikuse kaitse kokkulepe (jõustunud 02.08.2006).
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahel sõlmitud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustunud 01.01.2018)

 

Majandussuhted

2017. a oli Albaania üldkaubavahetuses 76. kohal, ekspordipartnerite seas 112. ja impordipartnerite seas 52. kohal (2016. a vastavalt 108. koht ja  61. koht). Import on 2016. ja 2017. aastal kasvanud hüppeliselt 90 tuhandelt eurolt 2015. aastal 5,1 mln euroni.

Impordi kasvu taga on suuremas koguses sissetoodud tooted ja konservid vähkidest ja limustest.

Eesti eksport Albaaniasse on viimastel aastatel jäänud 0,4-0,6 mln euro piiresse. 2017. a olid peamisteks ekspordiartikliteks masinad ja seadmed (31%), plastid- ja kummitooted (29%) ning puit ja puittooted (14%). Albaaniast on imporditud aja jooksul peaasjalikult toiduaineid.
Albaaniasse eksportis 2016. a 11 Eesti ettevõtet. Eesti Äriregistris on registreeritud kaks Albaania osalusega Eesti ettevõtet. 

Eesti otseinvesteeringute positsioon seisuga 30.09.2017 oli 4,6 mln eurot (31.12.2016 - 2,1 mln eurot). Peamiselt on investeeritud finants-, kindlustus- ja kinnisvaravaldkonda, kuid ka kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse. Investeeringute maht Eestisse on olnud väga tagasihoidlik (6000 eurot). Investeeritud on hulgi- ja jaekaubandusse, info ja side sektorisse ning haldus- ja abitegevusse.

Albaania on CEFTA liige  2007. aastast ja WTO liige 2000. aastast.

Kaubavahetus Eesti ja Albaania vahel aastatel 2009-2017 (tuhat eurot)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 

2016 

2017

Eksport 77 110 13 187 609 385 605 376 393
Import 56 68 37 0 47 81 90 2971 5130
Käive 132 110 50 187 562 446 695 3347 5522
Saldo 2 42 -24 187 515 304 514 -2594 -4737

 

Kaitsealane koostöö

Eesti-Albaania vahelised kaitsealased kontaktid on olnud harvad. Kahepoolne kaitsealaste suhete vastastikuse mõistmise memorandum sõlmiti 2005. a veebruaris Müncheni julgeolekukonverentsil.

Alates novembrist 2017 on Albaania kaitseatašee Varssavis resideeriv kolonel Fadil Ciroku.

Balti Kaitsekolledži Joint Command and General Staff Course´st  võttis aastatel 2005/2006, 2009/2010, 2011/2012 ja  2014/2015 osal üks Albaania sõjaväelane. Higher Command Studies Course´st on aja jooksul osa võtnud kaks Albaania esindajat, kellest mõnede õpingud on olnud ka teiste riikide (eelkõige Taani) poolt sponsoreeritud. Hetkel albaanlasi kolledžis pole.

Arengukoostöö

 

Eesti  on olnud aates 1999. aastast seotud erinevate arengukoostöö projektidega Albaanias. Eelkõige oleme AL-i toetanud erinevate projektide raames eesmärga arendada Albaania avaliku sektori e-valitsemise ja IKT võimekust. Eesti on Albaaniale abi osutanud ja nõustanud piirivalve, kohtusüsteemi ja vanglate arendamisel.

E-Riigi Akadeemia ja Eesti erinevatest firmadest ja ülikoolidest pärit eksperdid on  Albaanias läbi viinud üsna suure hulga projekte. Üheks tähtsamaiks tulemuseks on tänaseks hästi toimiv National Agency for Information Society (NAIS), mille loomisel oli Eesti ekspertide osalus märkimisväärne.
Lisaks on E-Riigi Akadeemia nõustanud ja abiks olnud mitmete kontseptsioonipaberite valmimise juures, näiteks digitaalne dokumendivahetus ja elektrooniline arhiveerimise kontseptsioon, andmeturbe raamistik, e-valitsuse arhitektuur ja kootööraamistik ning e-valitsuse koolituste Curriculum.

Raul Rikk oli 2011.a terve aasta e-riigi Akadeemia välise eksperdina Albaania IKT ministeeriumis nõustamas küberkaitse teemadel ning on hiljem nõustanud küberjulgeoleku tegevuskava loomist Euroopa Komisjoni kaudu. Katrin Merike Nyman-Metcalf on mitmeid kordi käinud sõltumatu eksperdina Albaaniat nõustamas e-riigi seadusandluse osas. Viimati toimus E-Riigi Akadeemias koolitusprogramm Albaania NAIS ametnikele jaanuaris 2015, mil Taiexi programmi raames viibis Eestis kolm Albaania ametnikku, kes said nädalase koolitusprogrammi jooksul tutvuda Eesti näitel  infoühiskonna arenguvõimalusteganing IKT vahendite kasutamisega. 

Oktoobris 2016 sõlmisid e-Riigi Akadeemia ja Albaania innovatsiooni ja avaliku halduse minister vastastikuse mõistmise memorandumi e-valitsemise ja küberjulgeoleku alal.

Eesti on tutvustanud Albaania parlamendi liikmetele OSCE ümarlaua raames e-valimiste temaatikat.

Justiitsministeerium on konsulteerinud Albaaniat elektroonilise maakatastri loomisel. Albaaniat on nõustatud elektroonilise kinnistusraamatu loomisel, 2012. aasta veebruaris demonstreeriti selle albaaniakeelset prototüüpi.

Albaania maksuamet on käinud Eestis õppevisiidil.

11.-15.01. 2016 viis Sotsiaalministeerium Taiexi raames Tallinnas Albaania ametnikele läbi lapse õiguste poliitika alase koolituse. 

1.-8. aprillini 2017  võttis Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi õppeprogrammist osa üks Albaania ajakirjanik, kursust  finantseeriti  arengukoostöö eelarvest.

Albaania noored diplomaadid on õppinud Eesti Diplomaatide Koolis. 07.02.2018 sõlmiti Eesti Diplomaatide Kooli ja Albaania Euroopa- ja Välisministeeriumi vahel vastastikuse mõistmise memorandum.

 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.