Sa oled siin

Albaania

viimati uuendatud:  Jaanuar 2020
 
 

Diplomaatilised suhted Eesti ja Albaania vahel sõlmiti 1. jaanuaril 1992.

Eestisse akrediteeritud Albaania saatkond asub Varssavis. Albaania suursaadik Dr Shpresa Kureta andis volikirjad üle 13. jaanuaril 2015. Eestit esindab Albaanias suursaadik Priit Pallum,  kes resideerib Ateenas ja esitas oma volikirjad Albaania president Ilir Metale 13.03.2018.

2009. aasta kevadel astus ametisse Eesti aukonsul Albaanias Sotiraq Guga. Aukonsulaat avati pidulikult peaminister Andrus Ansipi 2010. aasta aprillis toimunud visiidi käigus. Alates 1.10.2019 on Albaania aukonsul Eestis Tom Annikve.

Albaania presidendi visiidi ajal Tallinnasse 2019. aasta oktoobris allkirjastati Eesti ja Albaania välisministeeriumite vaheline vastastikuse mõistmise memorandum Euroopa integratsiooni alase koostöö teemal.

2019. aasta detsembris andis Eesti Albaaniale 50 000 eurot humanitaarabi maavärina tagajärgede likvideerimiseks.

 

Olulisemad visiidid ja kohtumised

Albaaniasse
märts 2017 eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas
aprill 2010 peaminister Andrus Ansip koos äridelegatsiooniga
november 2007 kaitseminister Jaak Aaviksoo
Eestisse
oktoober 2019 president Ilir Meta
veebruar 2018 välisminister Ditmir Bushati 
veebruar 2014 innovatsiooni- ja avaliku halduse minister Milena Harito
november 2011 innovatsiooni- ja IKT-minister Genc Pollo
aprill 2010 NATO välisministrite kohtumise raames Tallinnas kohtus Albaania välisminister Ilir Meta välisminister Urmas Paetiga
november 2008 NATO-Ukraina kohtumisel Tallinnas Albaania kaitseminister Gazmend Oketa
aprill 2008 peaminister Sali Berisha

Peaminister Andrus Ansip ja Albaania peaminister Edi Rama kohtusid kahepoolselt 26. novembril 2013. aastal Bukarestis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ja Hiina tippkohtumise veerel. AL VM Bushati osales 7.-9.09.2017 Tallinnas toimunud Gymnichil. Välisminister Mikser ja Bushati kohtusid ka üldasajde nõukogu lõunal detsembris 2017. 

Parlamentidevaheline koostöö

 

Riigikogu XII koosseisu raames moodustatud Eesti-Albaania parlamendirühma esimees oli Igor Gräzin. Praeguse parlamendi koosseisus sõprusrühma moodustatud ei ole.

Riigikogu liikmed Rain Rosimannus ja Igor Gräzin käisid Albaanias visiidil 20.-24. märtsil 2008. Teiste seas kohtuti ka Albaania peaministri ja presidendiga. Albaania parlamendi liikmed on Eestis käinud 2012. ja 2013. aastal. Viis Albaania parlamendi liiget külastas Eestit 16.-19. juunil 2013. a. Mais 2016 osalesid Eesti NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsioon liikmed NATO PA kevadistungil Tiranas. 26.-29.11.17 Tallinnas toimunud COSAC-il osales kolm Albaania parlamendisaadikut.

Lepinguline baas 

 

Eesti ja Albaania vahel on sõlmitud järgnevad kahepoolsed lepingud:

  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahel sõlmitud salastatud teabe vastastikuse kaitse kokkulepe (jõustunud 02.08.2006).
  • Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahel sõlmitud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustunud 01.01.2018)

 

Majandussuhted

Eesti ja Albaania vaheline kaubavahetuskäive on aasta-aastalt kasvanud ning oli 2018. a 7,6 mln eurot (71. kaubanduspartner),  aga suurema osa sellest moodustas import. Sissevedu Albaaniast on hüppeliselt kasvanud 0,1 mln eurolt (2015) 7,3 mln euroni (2018), nagu varasemalt on põhjuseks vähkide, limuste jm selgrootute impordi kasv. Eesti eksport Albaaniasse on vähenenud 0,3 mln euroni (125. ekspordipartner 2018. a).

Albaaniasse eksporditi 2018. a peamiselt toidukaupu (kastmed ja erinevad pooltooted kastmete valmistamiseks) (20% ekspordist), plaste ja plasttooteid (erinevad plastmaterjalidest tooted) (20%), mineraalseid tooteid (turvas) (20%) ning puittooteid (vineer) (19%) ning Albaaniast imporditi toidukaupu (garneelid ja krevetid) (99% impordist). Eesti Krediidiinfo andmetel eksportis Albaaniasse 2018. a 11 Eesti ettevõtet. Albaaniast on imporditud aja jooksul peaasjalikult toiduaineid.

Eesti otseinvesteeringute positsioon seisuga 30.06.2019. a Albaanias oli 5 mln eurot (aastane muutus -0,9 mln eurot). Investeeritud on finants-, kindlustustegevusse ning kinnisvarasse. Albaania otseinvesteeringute maht Eestisse on olnud väga tagasihoidlik (0,1 mln eurot). Investeeritud on hulgi- ja jaekaubandusse, info ja side sektorisse, finants- ja kindlustustegevusse, kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse ning haldus- ja abitegevusse. Eesti Äriregistris oli 19.09.2019. a seisuga registreeritud 10 Albaania osalusega Eesti ettevõtet.  

Albaania on CEFTA liige  2007. aastast ja WTO liige 2000. aastast.

Kaubavahetus Eesti ja Albaania vahel aastatel 2009-2017 (tuhat eurot)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 

2016 

2017

2018
Eksport 77 110 13 187 609 385 605 376 393 249
Import 56 68 37 0 47 81 90 2971 5130 7318
Käive 132 110 50 187 562 446 695 3347 5522 7567
Saldo 2 42 -24 187 515 304 514 -2594 -4737 -7069

 

Kaitsealane koostöö

Eesti-Albaania vahelised kaitsealased kontaktid on olnud harvad. Kahepoolne kaitsealaste suhete vastastikuse mõistmise memorandum sõlmiti 2005. a veebruaris Müncheni julgeolekukonverentsil.

Alates novembrist 2017 on Albaania kaitseatašee Varssavis resideeriv kolonel Fadil Ciroku.

Balti Kaitsekolledži Joint Command and General Staff Course´st  võttis aastatel 2005/2006, 2009/2010, 2011/2012 ja  2014/2015 osal üks Albaania sõjaväelane. Higher Command Studies Course´st on aja jooksul osa võtnud kaks Albaania esindajat, kellest mõnede õpingud on olnud ka teiste riikide (eelkõige Taani) poolt sponsoreeritud. Hetkel albaanlasi kolledžis pole.

Arengukoostöö

 

Eesti  on olnud aates 1999. aastast seotud erinevate arengukoostöö projektidega Albaanias. Eelkõige oleme AL-i toetanud erinevate projektide raames eesmärga arendada Albaania avaliku sektori e-valitsemise ja IKT võimekust. Eesti on Albaaniale abi osutanud ja nõustanud piirivalve, kohtusüsteemi ja vanglate arendamisel.

E-Riigi Akadeemia ja Eesti erinevatest firmadest ja ülikoolidest pärit eksperdid on  Albaanias läbi viinud üsna suure hulga projekte. Üheks tähtsamaiks tulemuseks on tänaseks hästi toimiv National Agency for Information Society (NAIS), mille loomisel oli Eesti ekspertide osalus märkimisväärne.
Lisaks on E-Riigi Akadeemia nõustanud ja abiks olnud mitmete kontseptsioonipaberite valmimise juures, näiteks digitaalne dokumendivahetus ja elektrooniline arhiveerimise kontseptsioon, andmeturbe raamistik, e-valitsuse arhitektuur ja kootööraamistik ning e-valitsuse koolituste Curriculum.

Raul Rikk oli 2011.a terve aasta e-riigi Akadeemia välise eksperdina Albaania IKT ministeeriumis nõustamas küberkaitse teemadel ning on hiljem nõustanud küberjulgeoleku tegevuskava loomist Euroopa Komisjoni kaudu. Katrin Merike Nyman-Metcalf on mitmeid kordi käinud sõltumatu eksperdina Albaaniat nõustamas e-riigi seadusandluse osas. Viimati toimus E-Riigi Akadeemias koolitusprogramm Albaania NAIS ametnikele jaanuaris 2015, mil Taiexi programmi raames viibis Eestis kolm Albaania ametnikku, kes said nädalase koolitusprogrammi jooksul tutvuda Eesti näitel  infoühiskonna arenguvõimalusteganing IKT vahendite kasutamisega. 

Oktoobris 2016 sõlmisid e-Riigi Akadeemia ja Albaania innovatsiooni ja avaliku halduse minister vastastikuse mõistmise memorandumi e-valitsemise ja küberjulgeoleku alal.

Eesti on tutvustanud Albaania parlamendi liikmetele OSCE ümarlaua raames e-valimiste temaatikat.

Justiitsministeerium on konsulteerinud Albaaniat elektroonilise maakatastri loomisel. Albaaniat on nõustatud elektroonilise kinnistusraamatu loomisel, 2012. aasta veebruaris demonstreeriti selle albaaniakeelset prototüüpi.

Albaania maksuamet on käinud Eestis õppevisiidil.

11.-15.01. 2016 viis Sotsiaalministeerium Taiexi raames Tallinnas Albaania ametnikele läbi lapse õiguste poliitika alase koolituse. 

1.-8. aprillini 2017  võttis Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi õppeprogrammist osa üks Albaania ajakirjanik, kursust  finantseeriti  arengukoostöö eelarvest.

Albaania noored diplomaadid on õppinud Eesti Diplomaatide Koolis. 07.02.2018 sõlmiti Eesti Diplomaatide Kooli ja Albaania Euroopa- ja Välisministeeriumi vahel vastastikuse mõistmise memorandum.

Kultuurikoostöö 

25.–29. oktoobril 2010 toimus Albaanias, Tiranas rahvusvaheline lühifilmide festival First Step Film Fest, mille 150-st filmist koosnevas võistlusprogrammis osales ka Eesti lühimängufilm „Vahetus“. Filmi režissöör Anu Aun pärjati festivalil parima režissööri tiitliga. 2010.a novembris oli Tallinnas Riigikogus üleval Albaania ajalugu ja kultuuri ning Ema Teresa pärandit tutvustav näitus pealkirjaga: EMA TERESA – GONXHE BOJAXHI, Armastuse ja Inimväärikuse Elav Sümbol.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.