Sa oled siin

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku elukoha registreerimine ja selle edastamine Eesti rahvastikuregistrisse

NB! Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise kohta leiate teavet siit.

Teenuse aluseks on konsulaarseadus ja välisministri 17. juuni 2009. a määrus nr 7 " Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid".

Välismaalane on konsulaarseaduse tähenduses isik, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass (nn hall pass) isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel.

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimine on vajalik eelkõige neile, kes elavad (nt töötavad või õpivad) pikemaajaliselt välisriigis. Registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine Teie aadressiandmetest välisriigis.

Juhime tähelepanu sellele, et üliõpilased võivad välisriigis õppides teatud tingimustel saada jätkuvalt Eesti Haigekassa kindlustust ning see õigus on seotud residentsusega. Seega soovitame üliõpilastel enne elukoha muutmist kontakteeruda Eesti Haigekassaga, et teada saada täpsemaid kindlustuse saamise tingimusi.

Registreerimine on kasulik, sest võimaldab tagada kodaniku ja välismaalase õigused, mida Eesti riik korraldab rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Kehtiva ID-kaardi ja PINide olemasolu korral on isikul endal võimalik oma välisriigi elukoha andmed esitada e-rahvastikuregistri kaudu (s.o puudub vajadus minna konsuli või aukonsuli vastuvõtule välisriigis ehk et aadressi saab uuendada mugavalt e-teenust kasutades).

Kui e-teenust kasutada pole võimalik, saab elukoha registreerimise taotluse esitada elukohariigis olevale või seda riiki teenindavale konsulaarametnikule või aukonsulile. Välisministeerium registreerib ükskõik millises välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase tema taotlusel.

Taotluse esitamine

Taotluse (PDF (PDF)DOC (14.92 KB, DOCX)) saab esitada:

  • e-posti teel Välisministeeriumi konsulaarosakonnale (konsul@mfa.ee) või Eesti välisesindusele digitaalallkirjastatult;
  • posti teel Eesti välisesindusele või Eesti aukonsulile. Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • posti teel Välisministeeriumi konsulaarosakonda (Islandi väljak 1, Tallinn 15049). Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • isiklikult Eesti välisesindusele või Eesti aukonsulile (leppides selleks eelnevalt kokku vastuvõtuaja).

Konsulaarametnik või Välisministeerium edastab välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrile.

Taotluse menetlemine

Taotlus võetakse menetlusse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast selle saabumist või isiklikult esitamise korral taotluse esitamise päeval. Aukonsulile esitatud taotlus edastatakse viivitamatult Välisministeeriumi konsulaarosakonda, kes kannab taotlusel olevad andmed konsulaarametniku ametitoimingute registrisse. Sealt edastatakse välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmed Eesti rahvastikuregistrile.

Päringute esitamine ja neile vastamine

Päringud tehtud toimingute kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn või e-posti aadressil konsul@mfa.ee või vastavasse välisesindusse, kuhu taotlus esitati. Päringutele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Ettepanekud ja arvamused

Välisministeerium on huvitatud oma teenuste kvaliteedi tõstmisest. Arvamused ja ettepanekud teenuse kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn või e-posti aadressil konsul@mfa.ee.

Kaebused

Kaebused konsulaarosakonna tegevuse, Eesti välisesinduse või Eesti aukonsuli tegevuse kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn või e-posti aadressil konsul@mfa.ee.

Teavet Eesti kodaniku registreerimise teenuse kohta saab järgmiselt:

  • kirjalikult (postiaadress: Islandi väljak 1, 15049 Tallinn või e-posti aadressil konsul@mfa.ee);   
  • helistades Välisministeeriumi konsulaarosakonda telefonil 6 377 440;
  • pöördudes Eesti välisesindusse;
  • lugedes Välisministeeriumi kodulehekülge aadressil http://www.vm.ee.
Viimati uuendatud: 30. Märts 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.