Sa oled siin

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku elukoha registreerimine ja selle edastamine Eesti rahvastikuregistrisse

NB! Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise kohta leiate teavet siit.

Teenuse aluseks on konsulaarseadus ja välisministri 17. juuni 2009. a määrus nr 7 " Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid".

Välismaalane on konsulaarseaduse tähenduses isik, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel.

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimine on vajalik eelkõige neile, kes elavad (nt töötavad või õpivad) pikemaajaliselt välisriigis. Registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine Teie aadressiandmetest välisriigis.

Juhime tähelepanu sellele, et üliõpilased võivad välisriigis õppides teatud tingimustel saada jätkuvalt Eesti Haigekassa kindlustust ning see õigus on seotud residentsusega. Seega soovitame üliõpilastel enne elukoha muutmist kontakteeruda Eesti Haigekassaga, et teada saada täpsemaid kindlustuse saamise tingimusi.

Registreerimine on kasulik, kuna võimaldab tagada kodaniku ja välismaalase õigused, mida Eesti riik korraldab rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Konsulaarametnik või aukonsul registreerib konsulaarpiirkonnas elava Eesti kodaniku või välismaalase tema taotlusel. Välisministeerium registreerib ükskõik millises välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase tema taotlusel.

Taotluse esitamine

Juhul, kui Eesti kodanik või välismaalane elab riigis, kus on Eesti välisesindus või aukonsul, soovitame esitada oma elukoha registreerimistaotlus Eesti välisesindusele või aukonsulile.

Kodanik või välismaalane, kes elab välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus, võib registreerida oma välisriigi elukoha Välisministeeriumi vahendusel.

Taotluse (PDF (423.68 KB, PDF), DOC (14.92 KB, DOCX)) saab esitada:

  • isiklikult Välisministeeriumi konsulaarosakonda (Lauteri tn 2, Tallinn) tööpäeviti kell 9.00-17.00 või Eesti välisesindusele;
  • posti teel Eesti välisesindusele või Eesti aukonsulile. Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • posti teel Välisministeeriumi konsulaarosakonda (Islandi väljak 1, Tallinn 15049). Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • faksi teel numbril (+372) 6 377 454 või välisesinduse või aukonsuli büroo numbril. Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • e-posti teel Eesti välisesindusele digitaalallkirjastatult.

Konsulaarametnik või Välisministeerium edastab välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrile.

Taotluse menetlemine

Taotlus võetakse menetlusse taotluse esitamise päeval. Posti, faksi või e-posti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast selle saabumist. Aukonsulile esitatud taotlus edastatakse viivitamatult Välisministeeriumi konsulaarosakonda, kes kannab taotlusel olevad andmed konsulaarametniku ametitoimingute registrisse. Sealt edastatakse välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmed Eesti rahvastikuregistrile.

Päringute esitamine ja neile vastamine

Päringud tehtud toimingute kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, faksile 6377 454 või e-posti aadressil: konsul@mfa.ee või vastavasse välisesindusse, kuhu taotlus esitati. Päringutele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Ettepanekud ja arvamused

Välisministeerium on huvitatud oma teenuste kvaliteedi tõstmisest. Arvamused ja ettepanekud teenuse kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn või e-posti aadressil konsul@mfa.ee.

Kaebused

Kaebused konsulaarosakonna tegevuse, Eesti välisesinduse või Eesti aukonsuli tegevuse kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn või e-posti aadressil konsul@mfa.ee.

Teavet Eesti kodaniku registreerimise teenuse kohta saab järgmiselt:

  • kirjalikult (postiaadress: Islandi väljak 1, 15049 Tallinn; faks: 6 377 454 või e-posti aadressil: konsul@mfa.ee);   
  • helistades Välisministeeriumi konsulaarosakonda telefonil 6 377 440;
  • pöördudes Eesti välisesindusse;
  • lugedes Välisministeeriumi kodulehekülge aadressil http://www.vm.ee.
  • Ülevaatliku infovoldiku "Kuidas registreerida elukohta" leiad siit (938.47 KB, PDF)
Viimati uuendatud: 5. September 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.