Sa oled siin

Põhjamõõde

Põhjamõõde on peamiselt projektipõhine EL välispoliitika vahend regionaalse koostöö alal. Selles osalevad võrdsete partneritena Euroopa Liit, Island, Norra ja Venemaa.  Põhjamõõde on ühtlasi ka Läänemere strateegia välismõõde. Kanada ja USA on vaatlejariigid, Valgevene osaleb praktilises koostöös. Põhjamõõtme eesmärk on tugevdada omavahelist koostööd, suurendada stabiilsust ja turvalisust ning tagada demokraatlike reformide ja arengu jätkumine.

Põhjamõõtme igapäevatöösse on kaasatud ka koostööpartnerid: piirkondlikest organisatsioonidest Läänemeremaade Nõukogu (Council of Baltic Sea States), Põhjamaade Ministrite Nõukogu (Nordic Council of Ministers), Arktika Nõukogu (Arctic Council) ja Barentsi Euro-Arktika Nõukogu (Barents Euro-Arctic Council), samuti rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, nagu Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD), Euroopa Investeerimispank (EIB), Põhjamaade investeerimispank (NIB) ja Põhjamaade keskkonna finantskorporatsioon (NEFCO). Koostööd tehakse ka ülikoolide, teaduskeskuste ja ettevõtjatega.

Põhjamõõtme uuendatud poliitika kinnitati Helsingi tippkohtumisel 2006 novembris, mil võeti vastu Põhjamõõtme poliitiline deklaratsioon (PDF) ja Põhjamõõtme poliitika raamdokument (PDF).

Põhjamõõtme partnerlusprogrammid:

  • Transpordi ja Logistikapartnerluse (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics, NDPTL) eesmärk on arendada Põhjamõõtme piirkonna peamisi transpordiühendusi ja logistikat. See partnerlus hõlmab kõiki transpordiliike, nii maantee-, raudtee-, siseveeteede, lennunduse kui meretransporti.
  • Kultuuripartnerluse (Northern Dimension Partnership on Culture, NDPC) eesmärk on loomemajanduse ja kultuurikoostöö edendamine regioonis; sekretariaat asub Riias.
  • Sotsiaal- ja Tervisepartnerlus (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing, NDPHS) on oluline antimikroobse resistentsuse vallas, nakkushaiguste, tuberkuloosi, AIDSi vastases piiriüleses võitluses. Põhjamõõtme sotsiaal- ja tervisepartnerlus koordineerib Läänemere strateegias tervise valdkonda (Baltic Sea Strategy priority area Health), sekretariaat asub Stockholmis ning seda juhib eestlanna dr. Ülla-Karin Nurm, kelle juhtimisel keskendutakse tihedamale koostööle erinevate ekspertgruppide vahel, pilootprojektina keskendutakse eakate tervishoiule. 2017. aastal oli partnerluse eesistujariigiks Eesti, kaaseesistujaks Läti. 9. veebruaril 2018 toimus Tallinnas partnerluse aastakonverents, mille peateema oli alkoholipoliitika (13th Partnership Annual Conference).
  • Keskkonnapartnerlus (Northern Dimension Environmental Partnership, NDEP) on loodud Põhjamõõtme piirkonna kõige pakilisemate keskkonnaprobleemide lahendamiseks ning selle rahastus, 348 miljonit eurot, jaguneb enam-vähem võrdselt keskkonna ja tuumaohutusprojektide vahel, EL kõige suurem doonor. Ka Venemaa panustab nähtavalt (60mln). Ehitatud on reoveepuhastusjaamu Venemaal ja Valgevenes. NDEP projektid aitavad ka oluliselt vähendada fosforireostust. Läbi on viidud tuumaohutuse projekte Murmanski piirkonnas. Uue suunana soovitakse tähelepanu pöörata energiaefektiivsuse suurendamisele, eriti musta süsiniku (tahma) vähendamisele Arktika regioonis, vähendades selleks kivisöel/masuudil töötavaid küttesüsteeme.

Finantseerimine:

Põhjamõõtme projektid tuginevad kaasfinantseerimisele. EL on erinevate projektide elluviimiseks eraldanud aastate jooksul 100 miljonit eurot, neist suurim rahaeraldis – 84 miljonit eurot - on läinud keskkonnapartnerluse toetusfondi.

Ajalugu:

Põhjamõõtme idee algataja oli Soome president Martti Ahtisaari 1994. aastal, süvendatumalt hakati Põhjamõõtme loomise suunas tegutsema Soome eestvedamisel aastal 1997, kui Soome tegi Euroopa Liidu Luksemburgi tippkohtumisel ametliku ettepaneku hakata arendama Põhjamõõdet kui ELi poliitikat. Kaks aastat hiljem, detsembris 1999 andis ELi Nõukogu Komisjonile suunise hakata koos liikmesriikidega välja töötama Põhjamõõtme tegevuskava. 2006 algatas Soome Põhjamõõtme reformi, misjärel on toimunud 3 välisministrite kohtumist: Peterburis 2008, Oslos 2010 ja Brüsselis 2013.

Pikemalt Põhjamõõtme Instituudi ja Euroopa Komisjoni veebilehelt:
http://www.ndinstitute.org/northern-dimension
http://www.eeas.europa.eu/north_dim/index_en.htm

Viimati uuendatud: 12. detsember 2018

Viimati uuendatud: 12. Detsember 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.