Sa oled siin

Põhja-Balti koostöö (NB 8)

Eesti on 2020. aastal kahe Põhja-Balti regiooni koostööformaadi eesistuja: Põhja-Balti koostööformaadis (Nordic-Baltic 8, ehk NB8) ning Balti riikide valitsustevahelises koostööformaadis (Balti Ministrite Nõukogu, ehk 3B). Lähtudes Eesti huvidest, võimendamaks regioonis olulisi valdkondi, osalt kattuvate formaatide vahel enama sünergia tekitamiseks ja lähtudes viimaste aastate olulisematest teemadest Põhja-Balti regioonis, kiitis valitsus 24.10.2019 kabinetinõupidamisel heaks Eesti ühised prioriteedid 3B ja NB8 formaatide koordineerimiseks aastal 2020. 

 

Eesti prioriteedid NB8 ja B3 eesistujana

 • Regionaalne julgeolek, s.h idapartnerlus, transatlantilised suhted;
 • Küberkoostöö;
 • Ühenduvus, s.h regionaalsed energia- ja transpordiprojektid ning digikoostöö;
 • Kliimamuutused ja keskkonnaküsimused;
 • Kultuuri- ja tervishoiualane koostöö;
 

Põhjamaade ja Balti riikide koostöö, ehk NB8

 • Põhjamaade ja Balti riikide koostöö, ehk NB8 on piirkondlik koostööformaat, mis alates 1992. aastast on toonud ühe laua taha kokku viis Põhjamaad ja kolm Baltimaad (Soome, Rootsi, Norra, Island, Taani, Eesti, Läti ja Leedu), et mitteametlikus õhkkonnas arutada nii regionaalselt kui rahvusvaheliselt olulistel aktuaalsetel teemadel. 2000. aastal otsustati Eesti tollase välisministri Toomas Hendrik Ilvese initsiatiivil, et sellist Põhjamaade ja Balti riikide koostööformaati hakatakse tähistama ühtsust väljendava nimetusega Nordic-Baltic Eight (NB8).
 • Põhja-Balti koostöö koordineerimiseks ei ole loodud eraldiseisvat struktuuri ega organisatsiooni, formaadi jooksvat tööd juhib igal aastal üks partnerriikidest, kes seab vastava aasta koostöö prioriteedid. 2019. aastal oli NB8 koostöö juhtriigiks Island, 2018. Rootsi.
 • Aastate jooksul on välja kujunenud hulk regulaarseid ametkondlikke ja kõrgetasemelisi kohtumisi paljude erinevate valdkondade lõikes. Poliitilisel tasemel on koostöö peamiseks formaadiks peaministrite ja välisministrite iga-aastased kohtumised (viimaseid on korraldatud 1993. aastast). Väga tihedat koostööd teevad välisministeeriumid. Lisaks kohtuvad regulaarselt ka teised ministrid, parlamendiliikmed ning riigiametnikud.
 • NB8 riikide parlamentide koostöö põhineb 1989. aastal alguse saanud kontaktidest Balti Assamblee (BA, Baltic Assembly) ja Põhjamaade Nõukogu (PN, Nordic Council) vahel. Toimuvad iga-aastased BA ja PN tippkohtumised, lisaks kohtutakse erinevatel tasemetel, mh spiikrite, presiidiumide, komisjonide ja üksikliikmete tasemel. Põhja-Balti koostöö edendamises on oluline ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN, Nordic Council of Ministers). PMNi ja Baltimaade koostöö aluseks on iga viie aasta tagant uuendatavad koostöösuunised.
 • Balti riikide vastuvõtmisel Euroopa Liitu 2004. aastal loodi nn NB6 formaat. See hõlmab NB8 Euroopa Liidu liikmesriike, ehk Taanit, Soomet, Rootsit, Lätit, Leedut ja Eestit ning pakub mitteametlike kohtumiste raamistikku aktuaalsete EL-i teemade arutamiseks.
 • NB8 koostöö on laienenud nö. partnerformaatideks. Üheks tähtsaimaks on 2003. aastal Ameerika Ühendriikide poolt algatatud Enhanced Partnership in Northern Europe (Tõhustatud Partnerlus Põhja-Euroopas, ehk nn e-PINE). E-PINE arenes välja regulaarsetest NB8+USA kohtumistest, peaeesmärgiga suurendada regioonis ja selle lähiümbruses (Moldovas, Ukrainas, Lõuna-Kaukaasias ja Valgevenes) Idapartnerluse raames vabadust, julgeolekut ja majanduslikku heaolu.
 • NB8 ja Ühendkuningriikide vahel toimub regulaarne koostöö; alates 2010. aastast on korraldatud Põhja tuleviku foorumi ehk Northern Future Forum tippkohtumisi. Alates 2013. aastast edendatakse NB8 ning Visegrad4  (ehk 4 Visegradi grupi riigi - Poola, Tšehhi, Slovakkia ja Ungari) koostööd, esimene välisministrite kohtumine selles formaadis leidis aset Poolas 2013. aasta alguses.
 • Lisaks teevad NB8 riigid tihedat koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides, sh ÜRO, EN, OSCE, Maailmapank, IMF, jt.
 • Üheks peamiseks NB8 koostöö alusdokumendiks on 2010. aasta augustis valminud NB8 koostööraport (991.87 KB, PDF) (tuntud ka kui Birkavs-Gade raport ehk NB8 Tarkade meeste raport – Wise Men Report), mis annab konkreetsed suunised kaheksa riigi koostöö edendamiseks. Raporti idee algataja oli 2010. aasta NB8 koostöö koordinaator Läti, koostajateks olid Läti endine peaminister ja välisminister Valdis Birkavs ning Taani endine kaitseminister Søren Gade. Raportis on välja toodud konkreetsed nõuanded koostöö parandamiseks, hõlmates nii välispoliitilist dialoogi, diplomaatiliste esinduste koostööd, kodanikukaitset, kaitsekoostööd, energeetikat kui ka NB8 brändi.
 

Eesti NB8 koordinaatorina

 

 • Eesti oli NB8 koostöö koordinaatoriks viimati 2014. aastal. Prioriteetseteks teemadeks aasta jooksul olid julgeolekuküsimused, regionaalne küberkoostöö, energeetika ja EL idapartnerlus.
 • Kokku korraldas Eesti aasta jooksul pea 20 töökohtumist paljudes erinevates valdkondades, samuti kaks välisministrite tasemel kohtumist - NB8+V4 ehk Visegrádi riikide välisministrite kohtumise märtsis Narvas ja NB8 välisministrite kohtumise septembris Tallinnas.
 • Koostöös heade partnerite Idapartnerluse keskuse ja Välispoliitika Instituudiga toimusid idapartnerlusele pühendatud konverents ja julgeolekuküsimuste teemaline seminar. Esmakordsena Põhja-Balti koostöös korraldati NB8-USA küberjulgeolekule pühendatud ümarlaud.
 • Eesti nimetas 2014. aasta laiemas kontekstis Läänemere aastaks, sest lisaks NB8le juhtis Eesti 2014. aastal ka Läänemeremaade Nõukogu (LMN) ja kolme Balti riigi (3B) koostööd. Selline kokkulangemine võimaldas senisest enam koordineerida ja kooskõlastada erinevate regionaalsete koostöövormide tegevust, et vähendada dubleerimist ning käsitleda aktuaalseid teemasid kõikehõlmavalt.
 

 

Viimati uuendatud: 14. Jaanuar 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.