Sa oled siin

Pikaajalise (D) viisa taotlemine

Austraalia, Uus-Meremaa ja Kanada kodanike töötamisõigusega turismiviisad

Pikaajaline (D) viisa on siseriiklik viisa, mida võib anda välismaalasele ühe- või mitmekordseks ajutiseks Eestis viibimiseks. D-viisa võib anda kehtivusajaga kuni 12 kuud.
D-viisa võib anda kuni kaheteistkümneks järjestikuseks kuuks viibimisajaga kuni 365 päeva, kui välisleping ei sätesta teisiti. D-viisaga võib viibida kogu Schengeni alal kuni 90 päeva.

Vastavalt välismaalaste seadusele väljastatakse D-viisasid ka nendele kolmandate riikide kodanikele, kes soovivad Eestisse tulla mitte ainult lühiajalise töötamise eesmärgil. Kui isiku Eestis viibimine kestab kauem, kui lühiajaline C-viisa võimaldab, võib isikule anda pikaajalise D-viisa (näiteks õppimise, vanemate hooldamise eesmärgil jne).

D-viisa taotlus esitatakse viisataotlusi menetlevale Eesti välisesindusele või PPA teenindusele Eestis isiklikult, sest viisataotluse esitamisel kogutakse biomeetrilised andmed – viisataotleja kümme sõrmejälge.

Sõrmejälgede andmise nõudest on vabastatud:

 • alla 12aastased lapsed;
 • isikud, kellelt on füüsiliselt võimatu sõrmejälgi võtta;
 • riigipead või valitsusjuhid ning valitsuse liikmed ja nendega koos reisivad  abikaasad ja nende ametliku delegatsiooni liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse liikmesriigi valitsustelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt;
 • monarhid ja kuningliku perekonna liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse liikmesriikide valitsustelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt.

D-viisa taotlemiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

 1. reisidokument, mis on väljastatud viimase kümne aasta jooksul ning on kehtiv vähemalt 3 kuud pärast taotletava viisa kehtivuse lõppu
 2. täidetud ja allkirjastatud viisataotlus (PDF);
 3. värvifoto 35x45 mm;
 4. kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal; tervisekindlustuslepingu kindlustusvastutuse alammäär on 30 000 eurot kogu Eestis või Schengeni ruumis viibimise aja kohta;
 5. reisi eesmärki tõendavad dokumendid;
 • külastatava eraisiku või juriidilise isiku vastav kinnitus;
 • diplomaatiline noot või rahvusvahelise organisatsiooni kirjalik pöördumine;
 • kohtukutse;
 • turismi- või meelelahutusteenuse kasutamist tõendavad dokumendid või nende koopiad;
 • dokument, mis tõendab õigust siseneda järgmisesse transiidiriiki;
 • rahvusvaheliste autovedude teostamist tõendavad dokumendid;
 • Eestis töötamist tõendavad dokumendid;
 • Eestis õppimist tõendavad dokumendid;
 • lennu- või sõidupiletid;
 • sugulussuhet või perekonnaseisu tõendavad dokumendid.
 1. Eestis viibimise ajal piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid [(iga Eestis viibitud päeva kohta 108 eurot (0,2-kordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär)];
 2. viisatasu 80 €
  Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusele on UKRAINA KODANIKUD D-viisa tasust vabastatud.

  Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusele on VALGEVENE  KODANIKUD D-viisa tasust vabastatud.

  Riigilõivu ülekandmiseks mõeldud RAHANDUSMINISTEERIUMI (makse saaja) pangakontod on järgmised:

- SEB Pank р/с EE891010220034796011
SWIFT/BIC: EEUHEE2X

- Swedbank р/с EE932200221023778606
SWIFT/BIC: HABAEE2X

Viitenumber: 2900073630
Rahvusvahelisel maksekorraldusel palume viitenumbri märkida selgituse reale!

Makse selgitus: Viisataotluste läbivaatamine

VIITENUMBER JA SELGITUS ON MAKSEKORRALDUSEL KOHUSTUSLIKUD VÄLJAD!

NB! Riigilõiv võetakse viisataotluse läbivaatamise eest.

D-viisa taotlemisel lühiajaliseks töötamiseks, tuleb  eelnevalt lühiajaline töötamine registreerida Politsei- ja Piirivalveametis.

Konsulaarametniku nõudmisel on viisataotleja kohustatud ilmuma isiklikult välisesindusse intervjuule.

Lühiajalise töötamise registreerimiseks saab taotluse esitada järgmistel juhtudel:

 1. loominguline töötaja etendusasutuse seaduse tähenduses, kes töötab etendusasutuses;
 2. õpetaja või õppejõuna töötamiseks Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses;
 3. teaduslikuks tegevuseks, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus;
 4. sportlane, treener, spordikohtunik või sporditöötaja erialaseks tegevuseks vastava spordialaliidu kutsel;
 5. töötamiseks kutseõppe eesmärgil praktika korras välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni poolt vahendatud praktika eesmärgil või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa;
 6. välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks Välisministeeriumi loal;
 7. töötamiseks lapsehoidjana;
 8. ekspert, nõustaja, konsultant, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;
 9. seadmete paigaldaja või oskustööline, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;
 10. töötamiseks põllumajandussaaduste töötlemisega seotud hooajatöödel;
 11. välislepingu alusel

D-VIISA ERANDID

Austraalia ja Uus-Meremaa kodanike nn noorteviisa, mille viibimisaeg on kuni 12 kuud. Eesti ja Austraalia ning Eesti ja Uus-Meremaa kokkulepete alusel väljastatakse töötamisõigust võimaldavaid viisasid 18-30aastastele Austraalia ja Uus-Meremaa kodanikele, kes võivad Eestis viibida kuni aasta. Selle perioodi jooksul tehtav töö peab aitama kaasa riigis viibimise peaeesmärgile, milleks on Eestis puhkamine.
Täpsem info:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=860716&replstring=33
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12874456

Kanada kodanike nn noorteviisa, mille viibimisaeg on kuni 12 kuud. Eesti ja Kanada vahelise noortevahetuse lepingu alusel väljastatakse töötamisõigust võimaldavaid viisasid 18-35aastastele Kanada kodanikele, kes võivad Eestis viibida kuni aasta. Kanadas ei tohi katkematult viibida kaks korda järjest.
Täpne info: http://www.estemb.ca/youth_mobility_agreement

Viisataotlus (367.84 KB, PDF)

Viimati uuendatud: 3. Jaanuar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.