Sa oled siin

Piiravad meetmed, mis kehtestati seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

Piirang: rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ja kättesaadavaks tegemise keeld 177 isiku ja 48 üksuse suhtes ning sissesõidukeeld eelnimetatud isikute suhtes
Tüüp: ELi autonoomsed sanktsioonid, isikulised sanktsioonid
Kehtestatud: 17.03.2014
Kehtivus: 15.09.2021
Pikendamisperiood: pool aastat

 

Miks kehtestas Euroopa Liit piiravad meetmed?

Venemaa Föderatsioon rikkus Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning vastuolus Ukraina põhiseadusega otsustas Krimmi Autonoomse Vabariigi ülemnõukogu korraldada referendumi territooriumi tulevase staatuse üle. Euroopa Liit (edaspidi EL) otsustas seetõttu kehtestada piiravad meetmed teatud isikute, üksuste või asutuste suhtes:

  • isikud, kelle tegevus ohustab või kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust;
  • isikud, kelle tegevus ohustab stabiilsust või julgeolekut Ukrainas;
  • isikud, kes takistavad rahvusvaheliste organisatsioonide Ukrainas tehtavat tööd;
  • isikud, üksused või asutused, kes teevad tehinguid separatistlike rühmitustega;
  • isikud, üksused ja asutused, kes annavad materiaalset või rahalist toetust tegevusele, kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust;
  • isikud, üksused ja asutused, kes annavad materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise või Ida-Ukraina destabiliseerimise eest vastutavatele Venemaa isikutele;
  • isikud, üksused ja asutused, kelle omandiõigus on läinud üle Ukraina õiguse vastaselt.

 

Kus on kirjas rakendatavad meetmed ning isikud ja üksused, kelle suhtes sanktsiooni tuleb rakendada?

 

EL Nõukogu (edaspidi nõukogu) võttis nende piiravate meetmete kehtestamiseks 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP. Otsuse ühtseks rakendamiseks ELis võttis nõukogu vastu ka määruse (EL) nr 269/2014. Otsuses ja määruses on kirjas rakendatavad meetmed ja nendest tehtavad erandid ning isikute ja üksuste andmed, kelle suhtes tuleb sanktsiooni rakendada.


Nimetatud otsus ja määrus on selle sanktsioonirežiimi põhiõigusaktiks olevad õigusaktid. Nõukogu on mitmel korral sanktsioonirežiimis muudatuste tegemiseks võtnud vastu neid õigusakte muutvaid otsuseid ja määruseid ning pikendanud piiravaid meetmeid mitmel korral. Enne kehtimise tähtaja lõppemist 15. septembril 2021 vaatab nõukogu piirangud taas läbi ja otsustab nende pikendamise üle.

 

Millised piiravad meetmed on kehtestatud ning kelle suhtes tuleb neid rakendada?

  • Sisse- ja läbisõidupiirang kõikide lisas nimetatud füüsiliste isikute suhtes (kehtivad ka erandid).
  • Kohustus kõikidel ELis tegutsevatel isikutel ja ettevõtjatel külmutada rahalised vahendid ja majandusressursid ja neid mitte teha kättesaadavaks sanktsioneeritud isikutele ja üksustele (kehtivad ka erandid).

 

Rahalised vahendid - igasugused finantsvarad ja tulud.
Rahaliste vahendite külmutamine - toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega.
Majandusressursid - igasugune vara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks.
Majandusressursside külmutamine - toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks.

 

Viimati uuendatud: 12. Juuli 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.