Sa oled siin

Piiravad meetmed, mis kehtestati seoses olukorraga Ukrainas

Piirang: rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ja kättesaadavaks tegemise keeld 8 isiku suhtes
Kehtestamise põhjus: Ukraina riigivara seadusevastane omastamine
Tüüp: ELi autonoomsed sanktsioonid, isikulised sanktsioonid
Kehtestatud: 05.03.2014
Kehtivus: 06.03.2022
Pikendamisperiood: aasta

Miks kehtestas Euroopa Liit piiravad meetmed?

5. märtsil 2014 otsustas Euroopa Liidu Nõukogu (edaspidi nõukogu) kehtestada piiravad meetmed Ukraina riigivara seadusevastase omastamise eest vastutavatena tuvastatud isikute suhtes. Nõukogu võib lisada piiravate meetmete subjektide loetellu ka neid isikuid, kes on rikkunud inimõigusi Ukrainas või kelle suhtes on Ukraina ametiasutused algatanud uurimise seoses riigivara seadusevastase omastamisega või oma ametiseisu kuritarvitamisega avaliku võimu kandjana eesmärgiga saavutada põhjendamatu eelis. Sanktsioonide eesmärk on tugevdada õigusriigi ja inimõiguste austamise põhimõtteid Ukrainas.

Kus on kirjas rakendatavad meetmed ja isikud, kelle suhtes sanktsiooni tuleb rakendada?

Nõukogu võttis nende piiravate meetmete kehtestamiseks vastu otsuse 2014/119/ÜVJP. Otsuse ühtseks rakendamiseks Euroopa Liidus võttis nõukogu vastu ka määruse (EL) nr 208/2014. Otsuses ja määruses on kirjas rakendatavad meetmed ja nendest tehtavad erandid ning isikute andmed, kelle suhtes tuleb sanktsiooni rakendada.

Nimetatud otsus ja määrus on selle sanktsioonirežiimi põhiõigusaktiks olevad õigusaktid. Nõukogu on mitmel korral sanktsioonirežiimis uuenduste tegemiseks võtnud vastu neid õigusakte muutvaid otsuseid ja määruseid. Sanktsioonide režiimi on pikendatud mitmel korral. Enne kehtimise tähtaja lõppemist 6. märtsil 2021 vaatab nõukogu piirangud taas läbi ja otsustab nende pikendamise üle.

Millised piiravad meetmed on kehtestatud ning kelle suhtes tuleb neid rakendada?

Kõikidel ELis tegutsevatel isikutel ja ettevõtjatel on kohustus külmutada sanktsioneeritud isikute rahalised vahendid ja majandusressursid ja neid mitte neile  kättesaadavaks teha (kehtivad ka erandid).

Rahalised vahendid - igasugused finantsvarad ja tulud.
Rahaliste vahendite külmutamine - toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega.
Majandusressursid - igasugune vara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks.
Majandusressursside külmutamine - toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks.

Viimati uuendatud: 15. Märts 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.