Euroopa Liidus kehtestatud ja jõus olevatest sanktsioonidest

Euroopa Liidu Nõukogu on Euroopa Liidu üks peamisi otsustusõiguslikke kehandeid, mis võtab vastu õigusakte, sõlmib lepinguid ning kujundab EL ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Nõukogu istungitel kohtuvad ELi liikmesriikide ministrid, kel on õigus oma riigi valitsuse nimel kohustusi võtta ja hääletada.

Osana EL ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast kehtestab nõukogu ka sanktsioone ehk piiravaid meetmeid. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika teostamiseks võtab Euroopa Liidu Nõukogu vastu otsuseid, millega kehtestatakse kohustusi, keelde ja piiranguid kas ELi liikmesriikidele või ELi füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Kui otsuses sisalduvad keelud ja piirangud, mis kohustavad ELi füüsilisi ja juriidilisi isikuid, siis võtab ELi nõukogu vastu määruse, millel on liikmesriikide riigisiseste õigusaktidega sarnane mõju.


Seega võetakse ELi sanktsioonirežiimides vastu kaks ühise välis- ja julgeolekupoliitika õigusakti – otsus, kus sisalduvad kõik kehtestatud meetmed ning määrus, mis reguleerib füüsiliste ja juriidiliste isikute kohustusi. Selliseid sanktsioonid, mida liikmesriigid peavad rakendama - nagu sissesõidukeeld ja relvaembargo – kehtestatakse Eestis vastavalt väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning relvaseaduse alusel.

Kõige levinum füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustusi loov sanktsioonitüüp on finantssanktsioon, mille täpne ulatus on reguleeritud erinevates sanktsioonirežiimides vastu võetud ELi Nõukogu määrustes. Levinud on näiteks ka ekspordi-, impordi- ning teenuste osutamise piirangud. Nagu ülal viidatud, on ELi Nõukogu otsekohalduvates määrustes toodud kohustustel, keeldudel ja piirangutel riigisiseste õigusaktidega sarnane mõju.

Rahvusvahelise sanktsiooni kohaldamist Eestis reguleerib rahvusvahelise sanktsiooni seadus ning sanktsioonirikkumine on reguleeritud karistusseadustikus.
Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal pani Eesti aluse EL sanktsiooniveebile (EU Sanctions Map), mis koondab infot kõikide sanktsioonirežiimide kohta, mille on kehtestanud Euroopa Liit või ÜRO. Sanktsiooniveeb annab ülevaate kõikidest sanktsioonirežiimidest, mis kohalduvad EL jurisdiktsioonis. Alates jaanuarist 2018 haldab sanktsiooniveebi Euroopa Komisjon.

Euroopa Liidu Teatajas on avaldatud kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes rahvusvahelisi sanktsioone kehtestavad Euroopa Liidu Nõukogu otsused ja Euroopa Liidu Nõukogu vahetult kohalduvad määrused, mille alusel rakendatakse teatud piiravaid meetmeid. Kui sanktsioone kehtestavatesse õigusaktidesse on tehtud muudatusi, saab seda samuti kontrollida EL Teatajast.

Rohkem teavet Euroopa Liidus kehtivate rahvusvaheliste sanktsioonide kohta leiab ka Euroopa Liidu Nõukogu kodulehelt.

Viimati uuendatud: 7. Aprill 2022

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.