Sa oled siin

Moldova

Kahepoolne arengukoostöö

 

Moldova on üks arengukoostöö prioriteetsetest sihtriikidest alates aastast 2006 ning jääb selleks ka vastavalt Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavale (1022.12 KB, PDF) aastateks 2016-2020.

Eestil on kitsamalt Moldovaga koostööks suunatud arengukoostöö maastrateegia 2019–2020  (207.6 KB, PDF), mis kajastab Moldova vajadusi ja arengustrateegiaid ning määrab kindlaks arengusuunad ja valdkonnad, kus Eesti saab pakkuda lisaväärtust.

Kolm prioriteetset koostöövaldkonda Eesti-Moldova arengukoostöö maastrateegia 2019-2020 järgi:

  •         Demokraatia areng ja hea valitsemistava tugevdamine

o   Euroopa Liidu (EL) assotsieerimislepingu  rakendamist ja reformikava elluviimist soodustavad tegevused, sealhulgas haldussuutlikkuse tõstmine ja riigiinstitutsioonide tugevdamine e-valitsemise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) riigihalduses juurutamise abil;

o   kodanikuühiskonna kaasamine valitsemisse ja reformiprotsesside kujundamisse, osalusdemokraatia ja heas valitsemises osalemise võimekuse parandamine; EL-alase teavituse edendamine;

o   korruptsiooni vastu võitlemine.

  •         Tervishoiusektori reformide toetamine

o   tervishoiusüsteemi reformi toetamine, sealhulgas arstiabi teenuse kättesaadavuse parandamine;

o   e-lahenduste ja IKT juurutamine tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamiseks;

o   tervishoiualase hariduskoostöö toetamine.

  •         Maapiirkondade arengu toetamine

o   maapiirkondade arengu toetamine kohaliku omavalitsuse üksuste suutlikkuse tõstmise ning kogukonnapoliitika edendamise abil;

o   väikeettevõtluse toetamine, sh idufirmad.

Kõigis nimetatud valdkondades pööratakse tähelepanu IKT-le ning e-riigi lahenduste tutvustamisele ja juurutamisele, samuti hariduslikele tegevustele ülikoolide vahel. Kõiki valdkondi hõlmavad horisontaalsed teemad, mida samuti edendatakse, on inimõigused, sooline võrdõiguslikkus, keskkonnasäästlikkus. Suurema osa seniste Eesti-Moldova arengukoostöö projektide üheks komponendiks on läbi aastate olnud IKT lahenduste tutvustamine.

Eesti EL liikmesriigina toetab Moldova lähenemist ELile ja on valmis pakkuma abi läbi koolituste ja Eesti kogemuste vahendamise prioriteetsemates arengukoostöö valdkondades. Eesti pakub igakülgset toetust mh assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingu (AA/DCFTA) agenda rakendamise hõlbustamiseks läbi arengukoostöö tegevuste.

Eesti jätkab arengukoostööstipendiumitega Moldova üliõpilaste, riigiametnike ja diplomaatide õpingute toetamist Eesti ülikoolides ja Eesti Diplomaatide koolis.

Tallinnas tegutseb alates 2011. aastast Eesti Idapartnerluse Keskus, mille kaudu on Välisministeerium idanaabruse riikide spetsialistidele, ametnikele ja diplomaatidele korraldanud mitmeid erinevaid koolitusi ja seminare.

Eesti on huvitatud tegema Moldovaga koostööd ka ühes teiste rahvusvaheliste agentuuride ja doonoritega, mis võimaldab suurendada Eesti panuse mõju ja ulatust riigis.

Lisaks Välisministeeriumile on toimunud koostöö Moldovaga ka teistel Eesti ministeeriumidel ja asutustel (sotsiaal-, sise-, maaelu-, keskkonna- ning haridus- ja teadusministeerium; riigikontroll, sisekaitseakadeemia ja PPA).

Näiteid arengukoostöö projektidest leiab Eesti arengukoostöö andmebaasist AKTA.

 

 

 

Viimati uuendatud: 15. Jaanuar 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.