Sa oled siin

Londoni ühisavaldus 2019

3.–4. detsembril 2019 Londonis toimunud Põhja-Atlandi Nõukogu koosolekul osalenud riigi- ja valitsusjuhtide ühisavaldus

 

Täna koguneme Londonis, NATO esimeses kodus, et tähistada ajaloo tugevaima ja edukaima alliansi 70. ning raudse eesriide langemise 30. aastapäeva. NATO tagab meie territooriumi ja meie miljardi kodaniku turvalisuse, meie vabaduse ja ühised väärtused, sh demokraatia, isikuvabaduse, inimõigused ja õigusriigi. Solidaarsus, ühtsus ja ühtekuuluvus on meie alliansi aluspõhimõtted. Konfliktide ennetamisel ja rahu hoidmisel tehtavas koostöös on NATO jätkuvalt meie kollektiivse kaitse vundament ning liitlaste julgeolekukonsultatsioonide ja -otsuste peamine foorum. Me kinnitame veel kord kestvat transatlantilist sidet Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja eesmärkide ja põhimõtete järgimist ning kindlat kohustust, mis on sätestatud Washingtoni lepingu artiklis 5 – relvastatud rünnakut ühe liitlase vastu käsitletakse rünnakuna meie kõigi vastu.

Oleme kindlalt otsustanud jagada oma ühtse julgeoleku kulusid ja vastutust. Kaitseinvesteeringute kokkuleppe kaudu suurendame oma kaitseinvesteeringuid kooskõlas leppe 2% ja 20% suunistega, investeerime uutesse võimetesse ning panustame rohkem missioonidesse ja operatsioonidesse. Euroopa kaitsekulutused on kasvanud viis aastat järjest, kaitsesse investeeritakse enam kui 130 miljardit USA dollarit rohkem. Kooskõlas kohustusega, mis on sätestatud Washingtoni lepingu artiklis 3, jätkame oma individuaalse ja kollektiivse võimekuse tugevdamist, et seista vastu mis tahes vormis rünnakule. Me teeme suuri edusamme. Peame aga tegema ja teemegi veel rohkem.

Alliansina oleme vastamisi kõigist strateegilistest suundadest lähtuvate otseste ohtude ja katsumustega. Venemaa agressiivne tegevus ohustab euroatlantilist julgeolekut. Terrorism kõigis vormides ja ilmingutes on meie jaoks endiselt püsiv oht. Riiklikud ja valitsusvälised osalejad panevad proovile reeglitel põhineva rahvusvahelise korra. Ebastabiilsus meie piiride taga soodustab ebaseaduslikku rännet. Me seisame silmitsi küber- ja hübriidohtudega.

NATO on kaitseallianss ega kujuta endast ohtu ühelegi riigile. Me kohandame oma sõjalisi võimeid, strateegiat ja alliansiüleseid plaane kooskõlas oma 360-kraadise lähenemisviisiga julgeolekule. Oleme vastu võtnud otsuseid, et parandada oma jõudude valmidust reageerida igal ajal igale ohule ükskõik millisest suunast. Me võitleme kindlameelselt terrorismi vastu ja tegutseme üheskoos jõulisemalt selle alistamiseks. Me reageerime praegu ja ka edaspidi tasakaalukalt ja vastutustundlikult Venemaa uute keskmaarakettide kasutuselevõtule, mis tegi lõpu keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingule, ja kujutab endast tõsist ohtu Euro-Atlandi piirkonna julgeolekule. Me tõhustame meetmeid oma vabaduste kaitsmiseks merel ja õhus. Tugevdame veelgi oma võimet agressioone ära hoida ning kaitsta end asjakohaste tuuma-, tava- ja raketikaitsevahenditega. Nii kaua, kui on olemas tuumarelvad, on ka NATO tuumaliit. Oleme täielikult pühendunud tõhusa relvastuskontrolli, desarmeerimise ja relvade leviku tõkestamise säilitamisele ja tugevdamisele, võttes arvesse valitsevat julgeolekukeskkonda. Liitlased on kindlalt pühendunud tuumarelva leviku tõkestamise lepingu kõikide aspektide täielikule rakendamisele, sh tuumadesarmeerimisele, tuumarelva leviku tõkestamisele ja tuumaenergia rahuotstarbelisele kasutamisele. Me oleme valmis dialoogiks ja konstruktiivseks suhteks Venemaaga, kui Venemaa tegevus seda võimaldab.

Me töötame kõigi turvalisuse suurendamise nimel. Oleme tugevdanud partnerlussuhteid oma naabruskonnas ja kaugemal, süvendanud poliitilist dialoogi, toetust ning sidemeid partnerriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Me kinnitame uuesti oma pühendumust pikaajalisele julgeolekule ja stabiilsusele Afganistanis. Me suurendame koostööd Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga ning NATO-ELi koostöös on toimunud enneolematu areng. Oleme pühendunud NATO avatud uste poliitikale, mis tugevdab allianssi ja on toonud turvalisuse miljonitele eurooplastele. Põhja-Makedoonia on praegu siin meiega ja temast saab peagi meie uusim liitlane. Soovime tagada kõigi oma operatsioonide ja missioonide edu. Avaldame austust kõigile meestele ja naistele, kes on teeninud NATOs, ja austame kõiki neid, kes on ohverdanud meie kaitsmiseks oma elu.

Turvalisuse hoidmiseks peame tulevikku vaatama üheskoos. Me tegeleme uute tehnoloogiate ulatuse ja mastaabiga, et hoida oma tehnoloogilist eelist, kaitstes samal ajal oma väärtusi ja norme. Me suurendame jätkuvalt oma ühiskonna vastupanuvõimet, nagu ka oma elutähtsat taristut ja energiajulgeolekut. NATO ja liitlased on oma volituste piires pühendunud meie sideturvalisuse tagamisele, sh 5G arendamisele, sest tunnistavad vajadust tugineda turvalistele ja vastupidavatele süsteemidele. Me oleme kuulutanud kosmose NATO uueks tegevusvaldkonnaks, tunnistades selle olulisust meie kaitsmisel ja julgeolekuprobleemide lahendamisel, ent pidades samal ajal kinni rahvusvahelisest õigusest. Me suurendame oma vahendeid küberrünnetele reageerimiseks ning tõhustame valmisolekut meie julgeolekut ja ühiskonda õõnestavaks hübriidsõjaks, selle ära hoidmiseks ja enda kaitsmiseks selle eest. Me suurendame NATO osa inimeste julgeolekus. Tunnistame, et Hiina suurenev mõju ja rahvusvaheline poliitika kujutavad endast nii võimalusi kui ka probleeme, millega me peame alliansina üheskoos tegelema. 

Võttes arvesse arenevat strateegilist keskkonda, kutsume peasekretäri üles esitama välisministritele nõukogus kokku lepitud ettepaneku korraldada tema eestvedamisel uuendusmeelne ja asjaomastele teadmistele toetuv arutelu, et veelgi tugevdada NATO poliitilist mõõdet, sh konsultatsioone.

Me avaldame tänulikkust suuremeelse külalislahkuse eest, mida pakkus meile Ühendkuningriik. Kohtume taas 2021. aastal.

Rasketel aegadel oleme liiduna tugevamad ja meie inimestel on turvalisem elu. Meie side ja vastastikune pühendumus on taganud meie vabadused, väärtused ja julgeoleku seitsekümmend aastat. Praegu tegutseme selle nimel, et NATO tagaks need vabadused, väärtused ja julgeoleku ka tulevastele põlvedele.

Viimati uuendatud: 11. Detsember 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.