Sa oled siin

Kuidas taotleda litsentsi?

SAMM 1: Kas kaup on strateegiline ja kas ta vajab eriluba/litsentsi?

 

 1. Vaadake sõjaliste kaupade nimekirjast (PDF), kas Teie kaup on seal nimekirjas nimetatud
 • JAH, kaup oli nimetatud nimekirjas, sel juhul vajate kauba ekspordiks/impordiks kindlasti eriluba. Vt samm 2 alt edasi.
 • EI,  kaupa ei olnud nimetatud seal nimekirjas, palun vaadake alapunkti 2.
 1. Vaadake kahesuguse kasutusega kaupade nimekirjast, kas Teie kaup on seal nimetatud
 • JAH, kaup oli nimekirjas,  sel juhul sisseveoks ei ole vaja eriluba, kuid väljaveoks ja transiidiks on vaja, vaadake samm 2 alt edasi.
 • EI, kaup ei olnud nimekirjas, sellisel juhul  on veel kaks lühikest nimekirja, mida peaksite kontrollima, et veenduda, kas kaup on strateegiline või mitte:
 1. Kaupade, mida on võimalik muuhulgas kasutada inimõiguste rikkumiseks, nimekiri

Kui Teie kaup ei olnud üheski neis kolmes nimekirjas, siis suure tõenäosusega ei vaja kaup eriluba ekspordiks, impordiks ega transiidiks.

Juhul, kui vajate abi kauba määratlemisel, palume saata komisjonile kauba määratluse päring läbi Stratlink keskkonna (Kauba määratluse päringu vorm (PDF)). 

Kui Teie kaup oli nimekirjades nimetatud, siis vaadake edasi samm 2:

SAMM 2: Kaup vajab litsentsi, kuidas see saada?

 

 1. Täitke taotlus Stratlink menetluskeskkonnas, vastavalt oma toimingule (kas sisseveoluba, väljaveoluba, transiidiluba, lõppkasutaja sertifikaat vms). Kui Teil pole võimalik kasutada elektroonilistsüsteemi, siis erandkorras on võimalik taotluse esitada ka paberkandjal. Taotlused leiate siit. Kindlasti jälgige et kõik lahtrid saaksid täidetud, nimekirja numbri saate vastavalt sellest nimekirjast, kust oma toote/kauba leidsite (st. nimekirjad samm 1. all), taotlusele läheb kirja kategooria number (näiteks ML3 või 7A002). NB! Lõppkasutaja sertifikaadi ja rahvusvahelise sisseveo loa taotlusel on oluline kirjutada kauba andmed ja lõppkasutus nii eesti keeles kui inglise keeles.
   
 2. Lisage taotlusele kauba kirjeldus, mis näitaks ära, missugust kaupa veetakse
   
 3. Lisage taotlusele ostu-müügi (eel)leping, omandi kokkulepe, arve ja teised asjakohased dokumendid
   
 4. Lisage lõppkasutaja kinnitus st. lõppkasutaja sertifikaat või rahvusvaheline sisseveo luba
   
 5. Makske riigilõiv 13 eurot (juhend asub siin)
   
 6.  Esitage taotlus Stratlink menetlussüsteemis. Kui olete sunnitud taotluse esitama paberkandjal, siis pange kõik eelnimetatud dokumendid ümbrikusse ja saatke või tooge ise Strateegilise kauba komisjoni,  Välisministeeriumis  aadressil: Islandi väljak 1, 15049 Tallinn

Kui Teil pole kõiki vajalikke dokumente, või on mingisugune kaubaga seotud probleem või küsimus, palun helistage ja uurige strateegilise kauba komisjonist numbril: 637 7255, mida peaks sel juhul ette võtma.

SAMM 3: Kui taotlus on saadetud, siis mis saab edasi ja kui kaua litsentsi saamiseks aega kulub?

 

 1. Kui kaua võtab litsentsi taotlemine aega?

Vastavalt seadusele on komisjonil aega eriloa menetlemiseks 30 tööpäeva (komisjon võib vajadusel pikendada menetlusaega, teatades sellest kindlasti ka eriloa taotlejat)  alates hetkest, mil saadi kõik vajalikud ja korrektselt täidetud dokumendid.

Litsentsi väljastamise otsusest või sellest keeldumisest teatab strateegilise kauba komisjon Teid koheselt.

NB! Kehtiv sõjalise kauba sisseveolitsents peab olemas olema juba kauba sisenemisel Eesti Vabariigi territooriumile (riigipiiri ületamisel)!

PEA MEELES!

Pärast tehingu toimumist tuleb kindlasti esitada aruanne Stratlink süsteemis ning  seejärel saata tagasi strateegilise kauba komisjonile  litsentsi SININE eksemplar, millele on kantud Maksu- ja Tolliameti poolsed märkmed kauba liikumise ja koguste kohta või nende puudumisel litsentsi omaja enda poolne (eraldi lehel) kinnitus kaupade liikumise kohta (piiripunkt, kogus, väärtus). 

 1. Kas komisjon võib keelduda litsentsi väljastamisest?

Komisjonil on õigus litsentsi väljastamisest keelduda. Selleks peab aga olema tõsine põhjus. Rõhutame siiski, et strateegilise kauba komisjoni eesmärk pole mitte ettevõtjate elu raskeks tegemine vaid julgeolekut ohustavate kaupade ekspordi impordi ja transiidi kontroll. Litsentsi väljastamisest keeldumise alused leiab Strateegilise kauba seadusest § 19 (Vastu võetud 07.12.2011. a (RT I, 22.12.2011, 2)

 1. Missugused litsentsid on olemas?

Strateegiliste kaupade nimekirja kantud kauba sisseveoks, väljaveoks ja transiidiks ning teenuse osutamiseks on vaja eriluba. Eriluba on sisseveolitsents, väljaveolitsents, transiidiluba ja väljaveo üldluba.

 1. Mis dokumendid on lõppkasutaja sertifikaat ja rahvusvaheline impordisertifikaat?

Lõppkasutaja järelvalve dokumendid on:

 • rahvusvaheline impordisertifikaat, mis sisaldab komisjoni kinnitust, et kauba omanik kohustub kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestisse sisse vedama ning seda mitte taas välja vedama ilma asjakohase litsentsita;
 • lõppkasutaja sertifikaat, mis sisaldab lõppkasutaja kinnitust, et ta kohustub kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestisse sisse vedama, kasutama seda ainult näidatud otstarbel ning seda mitte ümber adresseerima ilma komisjoni kirjaliku nõusolekuta ega taas välja vedama ilma asjakohase litsentsita, ning komisjoni kinnitust, et Eestis tagatakse kauba kasutuse järelevalve.

 

Viimati uuendatud: 29. Mai 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.