Sa oled siin

Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise tõttu kehtestatud piiravad meetmed

Piirang: impordi-, investeerimis- ja turismiteenuste ning teatud majandussektoritega seotud ekspordikeeld
Kehtestamise põhjus: Krimmi ja Sevastopoli annekteerimine
Tüüp: ELi autonoomsed sanktsioonid, sektoraalsed sanktsioonid
Kehtestati: 23.06.2014
Kehtivus: 23.06.2021
Pikendamisperiood: aasta
Lisateave: Euroopa Komisjoni teatis  (PDF)äritegevuse ja investeerimise kohta Krimmis ja Sevastopolis

 

Miks kehtestati piiravad meetmed?

Euroopa Ülemkogu mõistis 6. märtsil 2014 karmilt hukka Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse provotseerimata rikkumise Venemaa Föderatsiooni poolt. 20.–21. märtsil 2014 toimunud kohtumisel mõistsid Euroopa Liidu (edaspidi EL) riigipead ja valitsusjuhid hukka Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise Venemaa Föderatsiooni poolt ja rõhutasid, et ei tunnusta seda.

ÜRO Peaassamblee kinnitas 2014. aastal oma pühendumust Ukraina suveräänsusele, poliitilisele sõltumatusele, ühtsusele ja territoriaalsele terviklikkusele tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, rõhutades 16. märtsil 2014 Krimmis toimunud rahvahääletusetühisust. Selleks võttis ÜRO Peaassamblee 27. märtsil 2014 vastu resolutsiooni 68/262 (PDF) Ukraina territoriaalse terviklikkuse kohta, milles kutsutakse kõiki riike üles mitte tunnustama mis tahes muutusi Krimmi ja Sevastopoli staatuses. EL rakendab Krimmi ebaseadusliku annekteerimise mittetunnustamise poliitikat. Need piiravad meetmed on kehtestatud selle poliitika raames.


Kus on kirjas rakendatavad meetmed ja isikud, kelle suhtes sanktsiooni tuleb rakendada?

23. juunil 2014 võttis EL Nõukogu (edaspidi nõukogu) vastu otsuse 2014/386/ÜVJP. See on põhiõigusaktiks olev otsus, mille eesmärk on kohustada EL liikmesriike keelama Krimmist ja Sevastopolist pärit kaupade importi ELi. Erandiks on sellised kaubad, millele Ukraina valitsus on väljastanud päritolusertifikaadi.

Otsuses sätestatud keeldude ühtseks rakendamiseks ELis võeti vastu määrus (EL) nr 692/2014, mis on põhiõigusaktiks olev määrus. Otsuses ja määruses on kirjas rakendatavad meetmed ja nendest tehtavad erandid.

Krimmi jätkuvat annekteerimist silmas pidades on EL mitmel korral täiendanud algselt kehtestatud piiravaid meetmeid ning pikendanud neid mitmel korral. Enne kehtimise tähtaja lõppemist 23. juunil 2021 vaatab nõukogu piirangud taas läbi ja otsustab nende pikendamise üle.

Millised piiravad meetmed on kehtestatud?

Impordi- ja ekspordikeeld:

 • Keeld importida ELi Krimmist ja Sevastopolist pärit kaupa;
 • keeld müüa, tarnida, üle anda või eksportida kaupa ja tehnoloogiat ELi jurisdiktsioonist üksustele Krimmis või Sevastopolis või seal kasutamiseks järgmistes sektorites:
 1. transport; 
 2. telekommunikatsioon;
 3. energia;
 4. nafta, gaasi ja maavarade geoloogiline luure, uurimine ja tootmine.

Teenuste osutamisega seotud piirangud:

 • Keeld anda tehnilist abi, koolitust ja muid teenuseid seoses kaupade ja tehnoloogiaga eelnevalt nimetatud sektorites;
 • keeld pakkuda tehnilist abi või vahendamis-, ehitus- või inseneriteenuseid, mis on otseselt seotud eelnevalt nimetatud sektorite taristuga, võtmata arvesse kaupade ja tehnoloogia päritolu;
 • keeld osutada Krimmis või Sevastopolis otseselt turismialase tegevusega seotud teenuseid. Eelkõige on keelatud matkelaevateenuseid osutavatel laevadel siseneda Krimmi poolsaarel asuvatesse sadamatesse või nendes sadamates peatuda.

Finantspiirangud:

 • Keeld rahastada või anda rahalist abi kaupade ja tehnoloogiate mis tahes müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või koolituse andmiseks eelnevalt nimetatud sektorites;
 • keeld pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi ning kindlustust ja edasikindlustust seoses Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade impordiga;
 • keeld anda rahalisi vahendeid üksustele Krimmis või Sevastopolis (keelatud on ka dokumenteeritud kavatsus rahastada sealseid üksuseid).

Investeerimispiirangud:

 • Keeld omandada Krimmis või Sevastopolis asuvat kinnisvara või laiendada olemasolevat osalust;
 • keeld omandada või suurendada osalust üksustes Krimmis või Sevastopolis, sealhulgas omandada selliseid üksuseid täielikult ning omandada aktsiate ja muude kasumijaotustega väärtpabereid;
 • keeld luua ühisettevõtteid üksustega Krimmis või Sevastopolis;
 • keeld osutada investeerimisteenuseid, mis on otseselt seotud kolme eelneva keeluga.
Viimati uuendatud: 18. Juuni 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.