Sa oled siin

Koroonaviirus 2019-nCoV

Korduma kippuvad küsimused

 

  • Eri ametkondadest kogutud ülevaatlik teave piiriületuse kohta asub lehel Kriis.ee: https://www.kriis.ee/et/reisimine-riigipiir.

  • Koroonaviiruse ja liikumispiirangute kohta on võimalik lisainformatsiooni küsida Häirekeskuse infotelefonilt 1247.

Millistest Euroopa riikidest tulles kehtib liikumisvabaduse piirang ja millistest mitte?

Alates 1. juunist võivad Eestisse tulla haigustunnusteta isikud, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist. Eestisse reisija eneseisolatsioonikohustus sõltub sellest, kas riigis, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 16. Kui suhtarv on väiksem, siis enda liikumisvabadust piirama ei pea, kui suurem, siis peab. Teave riikide ja liikumisvabaduse piirangute kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi lehel https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele.

Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast.

Liikumisvabaduse piirangute ja eneseisolatsiooni otsuseid teeb ja tingimuste kohta infot jagab Politsei- ja Piirivalveamet: https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord

Mis on liikumisvabaduse piirang?

Riigipiiri ületamisel kehtib praegu endiselt liikumisvabaduse piirang 14 päeva nendest riikidest tulnutele, kus haigestumus 100 000 kohta on suurem kui 16 (https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20210k.pdf (PDF)). 

See tähendab, et inimene võib Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või inimese elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral või toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks.

Kas ma saan Eesti esindustes taas hakata viisat taotlema?

Eesti välisesindustes, mis menetlevad viisataotlusi ja mis asuvad Euroopa Liidu Nõukogu erinimekirja kuuluvates riikides, on taas võimalik viisat taotleda Eesti külastamiseks kõikidel reisieesmärkidel, sh turism. Riikide nimekirja vaata siit: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele (keri leheküljel alla).

Teistes Eesti välisesindustes, mis menetlevad viisataotlusi, on võimalik viisat taotleda inimestel, kes tulevad Eestisse töö- või õppimise eesmärgil või kellel on lubatud Eestisse siseneda. Nimekirja vaata siit: https://www.kriis.ee/et/reisimine-eestisse-valisriikide-kodanikud

Kellel on võimalik hetkel Eestisse reisida?

Eestisse võivad tulla haigustunnusteta isikud, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist.

Euroopa Liidu Nõukogu soovitustele tuginedes on Eesti piir avatud ka Euroopa Liidu välistele madala nakkustasemega riikidele erinimekirja alusel. Riikide erinimekiri on nähtav siin: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele. Riikide erinimekirja uuendatakse reedeti iga kahe nädala tagant.

Ülejäänud maailma riikidest on Eestisse võimalik tulla õppima või töötama ning Politsei- ja Piirivalveameti eriloal.

Millistest riikidest on Eestisse võimalik tulla õppima või töötama?

Eestisse on töötama ja õppima võimalik tulla kõigist maailma riikidest. Kohustusliku liikumisvabaduse piiramise nõue kehtib, kui tullakse riigist, mille nakkuskordaja on 16 või enam. Ülevaade nakkuskordajatest on koostamisel ning avaldatakse välisministeeriumi kodulehel.

Millistest kolmandatest riikidest on võimalik hetkel Eestisse reisida?

Kolmandatest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu riikide erinimekirjas, ei ole praegu võimalik Eestisse reisida turismi või mõnel muul eesmärgil, mis ei hõlma siin õppimist ega töötamist.

Millal kehtib Eestisse reisides liikumisvabaduse piirang?

Eestisse reisija liikumisvabaduse piirang sõltub sellest, kas riigist, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 16. See tähendab, et asukohariigis peaks nakatunuid olema 16 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Inimesed, kes saabuvad Eestisse kõrgema nakatunute suhtarvuga riigist, on kohustatud järgima Eestisse jõudes liikumisvabaduse piirangut. 

Haigusnäitajate andmed kolmandate riikide kohta, mis ei ole välja toodud Euroopa Liidu Nõukogu riikide erinimekirjas, on praegu kogumisel ning need avaldatakse esimesel võimalusel välisministeeriumi kodulehel.

Infot Euroopa riikide ja Euroopa Liidu Nõukogu erinimekirja riikide liikumisvabaduse piirangute kohta uuendatakse igal reedel, kolmandate riikide nimekirja iga kahe nädala tagant.

Millised tingimused kehtivad Eesti ja Soome vahel reisimisel? Kas ma saan minna Eestist Soome turismireisile?

Kuni Soome nakkuskordaja on alla 16, on Soome poolt võimalik Eestisse reisida liikumisvabadust piiramata. 

Täpsemad tingimused Soome suunal reisijatele

15.06 kaotas Soome piirikontrolli ning avas lennu- ja parvlaevaliikluse Eesti, Läti ja Leeduga ning Norra, Taani ja Islandiga. Lubatud on ka lõbusõidulaevade liiklus, st eraviisiline paadisõit. Nendest riikidest Soome saabumisel vabatahtlikku isolatsiooni ei nõuta.

Nii Eesti kui Soome poolel peavad inimesed hingamisteede haiguse sümptomite ilmnemisel pöörduma viivitamata tervishoiuteenuse osutaja poole. Üksikasjalikumaid juhiseid jagatakse Eestisse ja Soome saabumisel.

Kas ma saan sõita läbi Poola?

Alates 13.06 on Poola piirid Euroopa Liidu riikidega avatud ja Euroopa Liidu riikidest saabujad ei pea järgima liikumisvabaduse piirangu reegleid, transiit on lubatud ilma ajaliste piiranguteta. Rahvusvaheline lennuliiklus on alates 16.06 avatud. Juhime tähelepanu, et kõik lennufirmad ei pruugi kohe lende taastada – täpse info saamiseks lennu toimumise kohta võtke ühendust lennufirmaga.

Jätkuvalt tuletame meelde, et Poolas on kohustus avalikes kohtades katta suu ja nina maski või mõne riideesemega.

Tahan puhkusereisile minna. Kas saan seda kohe teha? Kas peaksin ootama?

Praegu ei ole aeg tavapäraseks reisimiseks ega puhkusereisideks.

Paljudes riikides on kehtestatud eriolukord või erinevaid piiranguid. Vastavalt viiruse levikule võidakse neid meetmeid jätkuvalt kas leevendada või tugevdada. Meetmete leevendamine toimub erinevates riikides erineva tempoga ning leevendatud meetmeid võidakse uuesti kehtestada. Jätkuvalt on tõenäoline, et lende tühistatakse, puudub linnadevaheline transport ning restoranid, majutusasutused, vaatamisväärsused ja rannad on suletud. Arvestama peab riikide erinevate karantiinireeglitega, mis kindlasti ei võimalda puhkusereisi eesmärki täita.

Kuna olukord võib muutuda kiiresti ning riigid võivad võtta rahvatervise huvides vastu täiendavaid piiranguid, tasuks kindlasti tähelepanu pöörata reisi tühistamise võimalustele, kuna reisile ei pruugi olla võimalik minna.

Enne reisi broneerimist soovitame uurida reisiinfot lehelt ReisiTargalt ja sihtriigi ametiasutuste veebilehtedelt. Lisaks soovitame uurida reisija õiguste kohta Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti veebilehel.

Mul on vaja välismaale minna, aga mitte puhkama, vaid tööle või külla. Kas ma saan seda teha?

Välisministeerium ei soovita inimestel erareise ette võtta.

Välisreisi planeerides tuleb valmis olla, et sihtriiki ei ole võimalik siseneda. Samuti on endiselt võimalik, et olukord muutub kiiresti, ning riigid võivad rahvatervise huvides kehtestada täiendavaid piiranguid, leevendatud meetmeid taas karmistada jmt.

Seega soovitame enne välisriiki minekut tutvuda sihtriigi sisenemistingimustega ning teha kindlaks, et Teid riiki lubatakse. Kahtluste korral võtke ühendust antud riigi piirivalvega. Kui peate teel sihtkohta läbima veel mõne riigi, siis palume tutvuda ka selle riigi transiiditingimustega.

Kas saan läbi Soome koju tulla?

Eesti kodanikud ja alalised elanikud saavad tulla Soome kaudu koju tagasi. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome ja Helsingi lubatud.

Kui reisite läbi Soome, peate olema valmis näitama oma reisi alguskohas lennufirmale tõendit (näiteks laeva- või lennupiletit) selle kohta, et reisi lõppsihtpunkt on Eesti.

Olen välismaal, otsustasin Eestisse tagasi pöörduda. Mida ma tegema pean? Kas ma saan seda üldse teha?

Eesti piir on eestimaalastele alati avatud, kuid paneme inimestele südamele, et praegusel hetkel võib ka reis kodumaale osutuda keeruliseks.

Sain lennupiletid tagasi Eestisse. Millega peaksin arvestama praegu reisides? Kas peaksin midagi tavalisest teistmoodi tegema?

Soovitame minna lennujaama varakult ning end pardale registreerida esimeste seas. Samuti tasub lennujaama ja lennufirma kodulehe kaudu või telefonitsi uurida, millised on nõuded lennureisijatele nii lennujaamas kui ka lennu vältel (maski kandmise kohustus, tervisedeklaratsiooni täitmine enne lennule minekut vm). Juhul, kui Teie lend tühistatakse, peaksite esmajärjekorras otsima võimalikke lahendusi lennufirma või reisiteenuse pakkuja abil.

Olen välismaal ja plaanin Eestisse tagasi tulla. Mul on olemas piletid, mida ei ole tühistatud. Kas võin olla kindel, et saan nendega tagasi lennata?

Palume arvestada, et riigid võivad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piiranguid taaskehtestada väga lühikese etteteatamisega. Mida pikem ja mida enamate vahemaandumistega on Teie plaanitud reis, seda suurem on tõenäosus, et mõni planeeritud lennuühendus ei pruugi toimida.

Olen praegu välismaal, saan siin mõnda aega hakkama, aga veel mitu kuud küll ei taha ära olla. Millega peaksin arvestama ja millal lennud uuesti taastuvad?

Kriisist on mõjutatud kogu rahvusvaheline lennuliiklus ja lennuliikluse täielikku taastumist on keeruline prognoosida. Mida kaugemal Euroopast olete, seda rohkem võtab tõenäoliselt aega tavapärase lennuliikluse taastumine.

Välismaal viibides veenduge, et täidate kõiki nõudeid asukohariigis seaduslikuks viibimiseks (kontrollige, kas vajate viisat või viisapikendust, elamisluba, peate end registreerima immigratsiooniametis vms). Kui kohapeal on Eesti saatkond, võite pöörduda nõu saamiseks ka sinna.

Kui otsustate Eestisse tagasi pöörduda, võtke ühendust mõne Eesti reisibürooga.

Olen praegu välismaal, tahaksin tagasi tulla, aga raha ei ole. Piletid on ka kallid. Mis ma tegema pean?

Esmajoones pöörduge oma sugulaste ja sõprade poole. Kui neil puudub võimalus Teid rahaliselt toetada, siis kohaliku omavalitsuse poole.

Kui ka siis lahendust ei leia, helistage +372 5301 9999, kuid palun arvestage, et riigipoolne toetus on võimalik vaid äärmuslike hädajuhtumite korral.

Olen Eesti kodanik ja viibin hetkel Eestis. Kas saan minna Venemaale sugulastele külla?

Tavapäraseid puhkusereise hetkel Venemaale ette võtta ei saa – piirid on välismaalastele suletud. Erandina pääsevad Venemaale isikud, kes tulevad ravile või haigete sugulaste eest hoolitsema (viimasel juhul võimaldatakse ühekordne sissepääs). Välismaalt Venemaale sisenejad peavad läbima 14-päevase eneseisolatsiooni.

Viibin hetkel Venemaal, kuid elan Eestis, kas saan tagasi koju?

Euroopa Liidu kodanikel võimaldatakse Venemaalt piiranguteta lahkuda. Kui olete topeltkodakondsusega või Vene kodanik, kellel on alaline elamisõigus Eestis, võimaldab Venemaa Teil ühel korral lahkuda alalisse elukohta liikumiseks või reisida mõjuval põhjusel välisriikidesse (õppimine, töö, sugulaste hooldamine).

Lugesin, et Eesti on lõpetanud viisade väljastamise, aga meil on ees matus. Kuidas ja kas meie lähiriigis asuvad sugulased saavad Eestisse tulla?

Humanitaarkaalutlustel (lähisugulase haigus, matus) on endiselt võimalik viisat taotleda. Pöörduge palun vastavas riigis asuva Eesti saatkonna poole.

Mul on juba ostetud reis ja lennupiletid välismaale. Ettevõte neid hüvitada ei taha, kust saan edasist abi küsimuse lahendamiseks?

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kodulehel on avaldatud ametlik info tarbijate õiguste kohta. Nende nõuandeliini number on +372 6201707.

Kas piirangute tõttu peatub ka kaubavedu?

Koroonaviiruse leviku takistamisega seotud tingimuste väljatöötamisel arvestatakse sellega, et jätkuksid kaupade vedu ja muu äritegevusega seotu. Näiteks Soome pendelrände reeglid kehtivad reisijatele, kuid mitte kaubavedudele. Suured veokid (nn rekad) on lubatud (nende jaoks on sadamas eraldi piiriületuskoridor nagu tavaliselt). Täpsema info saamiseks palume pöörduda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse.

Eriolukord on läbi. Elan välisriigis. Kas saan ikka passi väljastuse postiteenuse vahendusel tellida?

Ei, ei saa. Kuna eriolukord Eestis on lõppenud, on taastunud tavapärane dokumentide väljastuskord.

Mul on veel mitmeid küsimusi koroonaviiruse ja reisimise kohta. Kuhu peaksin pöörduma?

Helistage palun infonumbril 1247 või tutvuge lehega www.kriis.ee.

 

Lähemalt viirusest ja ennetamisest saab lugeda Terviseameti veebilehelt. 

 

 

Viimati uuendatud: 7. August 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.