Sa oled siin

Koostöö Välisministeeriumi ja ärisektori vahel väliskaubanduse valdkonnas

Süstemaatilisem ja struktureeritum koostöö ettevõtlussektoriga väliskaubanduse vallas sai alguse kui Eesti alustas 2003. aasta aprillis vaatlejana osalemist Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu töögruppides ning Komisjoni komiteedes.

Väliskaubanduse ümarlaud

Läbi Kaubanduspoliitika komitee on igal liikmesriigil, sealhulgas Eestil, võimalus mõjutada Euroopa Liidu väliskaubanduspoliitika kujunemist ning kaitsta oma ettevõtlusringkondade väliskaubandushuve. Et seda võimalust tegelikkuses efektiivselt kasutada, on kõigepealt vaja teada ettevõtjate huvisid ja probleeme. Alates 2003. aasta juunist toimub välisministeeriumi eestvedamisel regulaarselt ettevõtlusorganisatsioonide esindajaid ning riigiametnikke koondav väliskaubanduse ümarlaud, et tõhustada Eesti avaliku sektori koostööd ja dialoogi ettevõtlussektoriga väliskaubandusküsimustes. Ümarlaua koosolekutel on kolm peamist eesmärki:

  1. ettevõtjate väliskaubandushuvide/probleemide väljaselgitamine;
  2. juba väljatöötatud seisukohtade selgitamine ja konsulteerimine;
  3. ettevõtlusringkondade süstemaatiline informeerimine arengutest ELi väliskaubanduspoliitikas, Komisjoni initsiatiividest ning erinevatel tasanditel peetavate kaubandusläbirääkimiste käigust.

Seega on ümarlaua ellukutsumise ideeks Eesti väliskaubandushuvide kaitse tõhustamine. On oluline, et ettevõtlusringkondades kinnistuks teadmine, et WTO lepingutega kursis olemine – nende tundmine ja nendest tulenevate võimaluste ärakasutamine – on kasulik eelkõige neile endile. WTO annab ettevõtjatele otsesed võimalused oma tegevuse edendamiseks seda nii:

  • lepingutes sätestatu,
  • käimasolevate läbirääkimiste,
  • uute liikmete ühinemisprotsessis osalemise osas.

(VM-i kodulehel on kättesaadavaks tehtud WTO lepinguid selgitava Business Guide to the World Trading System eestikeelne tõlge (1.95 MB, PDF).)

Ümarlaua koordinatsioonis osalejate koguarv on ligikaudu 25 ettevõtlusorganisatsiooni, regulaarselt osalevad 10–15 organisatsiooni esindajat. Ümarlaua tavapärane päevakord on olnud järgmine: räägitakse peamistest arengutest EL-i väliskaubanduspoliitikas (WTO kaubandusläbirääkimiste arengud, EL-i turulepääsu strateegia, uute vabakaubanduslepingute initsiatiivid) ning tehakse pikem ettekanne teemal, mille suhtes ärisektor on huvi üles näidanud (põllumajanduspoliitika, eksport Hiina). Mõnede teemade puhul toimuvad konsultatsioonid ka koosolekute vahelisel perioodil (näiteks ettevõtjate seisukohad tootemärgistamise osas "valmistatud Euroopa Liidus" või "valmistud Eestis", kaubanduskaitse meetmete rohelise raamatu ilmumine). Ettekandeid on teinud ka välisesinejad, nagu näiteks CETA ja EL-Jaapani vabakaubanduslepingu teemadel.

Koostöö vorm

Väliskaubanduse ümarlaua koosolekud ei baseeru ametlikult sätestatud protseduurireeglitel, samas on kokku lepitud, et koosolekud toimuvad regulaarselt ligikaudu üks kord kolme kuu jooksul. Igal koosolekul informeeritakse ettevõtlussektori esindajaid teatud teemast pikemalt. Koosolekujärgselt edastatakse materjalid ja ettekanded elektrooniliselt. Elektrooniliselt edastatakse ka muid ettevõtjaile huvipakkuvaid materjale. Samuti konsulteeritakse vastastikku telefoni teel.

Registreeru osalejaks

Ümarlaua kohtumistel võivad osaleda kõik ettevõtlusorganisatsioonid. Organisatsioon, kes ei ole veel ümarlauaga ühinenud, võib oma osalemissoovist teatada, saates e-kirja (organisatsiooni nimi, liikmete arv, kontaktandmed, esindaja(d) ümarlaual) välisministeeriumi välismajandus- ja arengukoostöö osakonna e-posti aadressile vmposek@mfa.ee.

 

Viimati uuendatud: 22. Mai 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.