Sa oled siin

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad organisatsioonid

OrganisatsioonÜhinemise aeg
WMO World Meteorological Organization
Maailma Meteoroloogia Organisatsioon
20.09.1992
ICES International Council for the Exploration of the Sea
Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu
sept. 1992
IBSFC International Baltic Sea Fisheries Commission
Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon (Gdanski konventsioon)
sept. 1992
NAFO Northwest Atlantic Fisheries Organization
Loode-Atlandi Kalastusorganisatsioon
31.08.1992
NEAFC North-East Atlantic Fisheries Commission
Kirde-Atlandi Kalastuskomisjon
IWRB International Wetlands Research Bureau
Veelindude ja märgalade büroo
29.07.1994
RAMSAR Convention on Wetlands of International Importance Especially Waterfowl Habitat
Ramsari
Konventsioon rahvusvahelistest märgaladest, eriti veelindude elupaikadena
29.07.1994
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna
Washington konventsioon ohustatud metsiku looduse taime- ja loomaliikide rahvusvahelisest kaubandusest
20.10.1992
HELCOM Convention on Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area
Helsingi Konventsioon Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitsest
9. mai 1995
UNFCCC UN Framework Convention on Climate Change
ÜRO Kliimamuutuse raamkonventsioon
25.10.1994
Kyoto protokoll ÜRO Kliimamuutuse raamkonventsioon14.10.2002
CBD Convention on Biological Diversity
Rio de Janeiro bioloogilise mitmekesisuse konventsioon
juuli 1994
Cartagena protokoll Rio de Janeiro bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni protokoll23.06.2004
GBIF Global Biodiversity Information Facility
Maailma bioloogilise mitmekesisuse info fond
Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer & Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozon Layer Amendments to the London (1990) and Copenhagen Protocol (1992)
Viini (1985) osoonikihi kaitse konventsioon, Montreali (1987) protokoll. Montreali (1987) protokolli Londoni (1990) ja Kopenhageni (1992) parandused
veebruar 1999
EMEP Convention on Long-Range Air Pollution & four Protocols (Genf, 1979)
ÜRO Genfi (1979) piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon ja selle neli protokolli
jaanuar 2000
IAEA International Atomic Energy Agency
Rahvusvaheline aatomienergia agentuur
19.01.1992
FEE Foundation for Environmental Education in Europe
Euroopa keskkonnaalase hariduse fond
märts 1994
Euro Geographics
Euroopa riiklikke topograafilise kaardistuse organisatsioone ühendav assotsiatsioon
7.-8. sept. 1998
ICP Forests International Cooperative Programme on assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests
Rahvusvaheline koostöö programm õhu kaudu leviva saaste mõju hindamiseks ja jälgimiseks metsades
juuni 1993
EUFORGEN European Forest Genetic Resources Programme
Euroopa metsade geneetilise varu programm
17.03.1999
EEA European Environment Agency
Euroopa Keskkonnaagentuur
1. jaan. 2002
EEB European Environment Bureau
Euroopa Keskkonnabüroo
Basel Convention on Hazardous Wastes and their Disposal /Trust Fund
Baseli konventsioon ohtlikest jäätmetest ja nende kõrvaldamisest
19.10.1992
Convention on Protection & Use of Transboundary Watercourses and Lakes
Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon
juuni 1995
Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
Euroopa konventsioon floora ja fauna ning nende elupaikade kaitsest
3.08.1992
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context
ESPOO 1991.a. konventsioon riigipiire ületavate keskkonnamõjude kohta
aprill 2001
International Convention on Marine Pollution MARPOL73/78
Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt
19.11.1991 (täies mahus liituti 20.07.1992)
Rahvusvaheline konventsioon tsiviilvastutusest naftareostusest põhjustatud kahjustuste korral13.10.1992
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage
Konventsioon naftareostusest põhjustatud kahjustuste kompenseerimise fondi asutamisest (Brüssel 1971)
13.10.1992
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage
Konventsioon naftareostusest põhjustatud kahjustuste kompenseerimise fondi asutamisest (London 1992)
ühinemisel
International Convention on Civil Liability for the Oil Pollution Damage
Konventsioon tsiviilvastutusest naftareostusest põhjustatud kahjustuste korral (London 1992)
ühinemisel
Conventionn of Early Notification of a Nuclear Accident
Tuumaavariist operatiivse teatamise konventsioon
7. mai 1994
Convention on assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency
Tuumavarii või kiirgusliku avariiolukorra puhul abi andmise konventsioon
7. mai 1994
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
Tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsioon
7. mai 1994
Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage
Tuumakahjustuste eest tsiviilvastutuse Viini konventsioon
7. mai 1994
Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management
Kasutatud tuumakütuse ohutu käitlemise ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käsitlemise ühendkonventsioon
Alla kirjutatud 05.01.2001, kuid ratifitseerimata
The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty
Üldine tuumakatsetuste keelustamise leping
20.11.1996
ESA European Supply Agency
Tuumakütuste ja radioaktiivse tooraine tarne agentuur
1.05.2004
Joint Protocol to the Application of the Vienna Convention and Paris Convention
Viini konventsiooni ja Pariisi konventsiooni rakendamise ühine protokoll
7.05.1994
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
Tuumarelvade leviku tõkestamise leping
18.12.1991
VASAB 2010
Läänemere riikide planeeringualane koostööprojekt
1992
Baltic 21 Sekretariaadi kulud Läänemeremaade nõukogus
EuroGeoSurveys
Euroopa Geoloogiateenistuste Ühendus
4.07.2003
MCPFE Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe
Pan-Euroopa metsakaitse protsess
UNEP ÜRO Keskkonnaprogrammi vabatahtlik osamaks
ECMRWF European Centre for Medium Range Weather Forecasts
Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites
Euroopa Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise Organisatsioon
EUROBATS The Agreement on the Conservation of Bats in Europe
Euroopa nahkhiirte kaitse leping
dets.04
Arhusi konventsioon
BS RAC Baltic Sea Regional Advisory Council
CDM UNFCCC Clean Development Mechanism/Kyoto Kliimamuutuste konventsiooni Kyoto protok., puhta arengu mehhanism
JI UNFCCC Kyoto Joint Implementation
Kliimamuutuste konv. Kyoto protok. Art.6, ühisrakenduse mehhanism
WMO IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni riikidevaheline kliimamuutuste paneel
REC Regional Environment Centre
Piirkondlik keskkonnakeskus
UNECE Strategy for Education and Sustainable Development
Hariduse js säästva arengu strateegia
UNECE liige al. 1991
UNECE Env. Performance reviews Programme
Keskkonnaülevaadete programm
UNECE EMEP Steering Body to the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe
Piiriülese õhusaaste kauglevi seire programm
Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer, etc.
Viini osonnikihi katse konv.
15.01.1997

Viimati uuendatud: 19. September 2008

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.