Sa oled siin

Kaubandustõkete elimineerimine

Kiire kaubanduse areng ja edasine kaupade ja teenustevoogude liberaliseerimine on tekitanud vajaduse luua sellised kaubanduspoliitika vahendid, mis mitte ainult ei kaitseks Euroopa Liidu turgu, vaid ka avaks kolmandate riikide turgusid, st. kõrvaldaks tõkkeid nendele pääsemisel. Teatud piirini tegeleb kaubandustõkete elimineerimisega WTO, kuid WTO vaidluste lahendamise mehhanismi saavad kasutada vaid liikmed, ettevõtjatel puudub otsene juurdepääs sellele võimalusele. Et anda võimalus ka ettevõtjale kaubanduspiirangute kaotamise osas sõna sekka öelda, võttis Euroopa Nõukogu 1994. aasta detsembris vastu Kaubandustõkete regulatsiooni (Trade Barriers Regulations – TBR, Nõukogu määrus No 3286/94), mis jõustus 1. jaanuaril 1995.

Mis on TBR:

 • TBR on ennekõike juriidiline instrument, mis annab rahvusvaheliste kaubandusreeglite rikkumise avastanud ettevõttetele õiguse esitada kaebus ning kohustab Komisjoni seda uurima. Juurdluse tulemuseks on kas kahepoolne kokkulepe või suunatakse kaebus edasi WTO Vaidluste Lahendamise Organisse;
 • TBR on vahend kolmandate riikide turgude avamiseks, elimineerides kaubandustõkked;
 • TBR katab nii kaupade kui teenuste kaubandust. Samuti saab seda kasutada intellektuaalse omandi õiguste rikkumisel, kui need rikkumised omavad mõju EL-i ja kolmanda riigi vahelisele kaubandusele.

TBRi eesmärgiks on igasuguste rahvusvaheliste kaubandusreeglitega vastuolus olevate piirangute kaotamine. Rahvusvaheliste kaubandusreeglite all mõeldakse ennekõike WTO lepingutega sätestatud reegleid, aga ka teiste rahvusvaheliste ja kahepoolsete lepingutega kokku lepitud reegleid.

Kaebuse esitamise õigus on:

 • EL-i ettevõtetel, kes võivad teha seda individuaalselt või läbi katusorgansatsiooni;
 • EL-i tööstusel, individuaalselt või läbi assotsiatsiooni;
 • liikmesriigil.

Kaebuse esitamine
Kaebus peab sisaldama:

 • kauba või teenuse, millele kaubanduspiirang mõjub, täpset kirjeldust;
 • tõendust kaubanduspiirangu olemasolu kohta;
 • tõendust Euroopa Liidu õiguse olemasolu kohta meetmete rakendamiseks, tuginedes rahvusvahelistele kaubandusreeglitele;
 • tõendust, et kaubanduspiirang põhjustab kahju või moonutab kaubandust.

Kaebuse koostamisel on soovitav konsulteerida Komisjoniga. Kaebuse esitamine ja konsulteerimine ei ole seotud kulutustega.

Kaebuse menetlemise etapid:

KAEBUSE ESITAMINE
Kaebuse peab esitama posti teel, võimaluse korral kolmes eksemplaris:

European Commission Directorate-General
Trade Unit D/3
200 rue de la Loi
1049 Brussels
Belgium
E-post: trade-tbr@cec.eu.int

Kaebus peab sisaldama teatud kohustuslikke elemente, mille kohta leiab info Komisjoni Kaubanduse direktoraadi kodulehelt.

 • Komisjon otsustab selle nõuetele vastavuse üle;
 • Juurdlus ja aruanne liikmesriikidele;
 • Rahvusvaheline aktsioon.

Tavaliselt leitakse probleemile lahendus kahepoolsete läbirääkimiste tulemusena. Kui kokkuleppele siiski ei jõuta, esitatakse kaasus WTO Vaidluste Lahendamise Organile lahendamiseks. Erandjuhtudel võidakse avastada, et probleemi lahendamiseks on vaja sõlmida eraldi leping. Sellisel juhul protsess peatatakse ja alustatakse läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks.

TBR on väga populaarne, kuna lisaks sellele, et protsessi võib algatada ettevõtja, on ta ka tihedalt kaasatud sellesse. Samas on tagatud konfidentsiaalsus ning protsess ei ole seotud täiendavate kulutustega, mis on ettevõtjale kindlasti väga oluline.

Kõik Euroopa Liidu kaubandust mõjutavad kaubandustõkked on riikide ja sektorite kaupa ära toodud ELi turulepääsu andmebaasis (Market Access Database).

Vaata ka kaubandustõkete elimineerimise alast infot ja seniseid TBR kaasusi lähemalt: http://www.europa.eu/comm/trade/issues/respectrules/tbr/cases/index_en.htm
 

Viimati uuendatud: 29. September 2011

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.