Sa oled siin

Kaubanduskaitsemeetmed

Kaubanduskaitsemeetmed (TDI – Trade Defense Instruments) on vahendid, mis annavad jätkuval kaubanduse liberaliseerimisel riikidele võimaluse oma turgusid ajutiselt kaitsta ebaausa konkurentsi või märkimisväärselt suurenenud impordi eest. Vabakaubanduse kaitsmine tähendab muuhulgas seda, et riikidele tuleb tagada võrdsed võimalused ja õiglased konkurentsitingimused oma kauba müügiks maailmaturul ning seega võib kaubanduse kaitsmise seaduslikku võimalust pidada kaubanduse liberaliseerimise eelduseks.

WTO liikmed on leppinud kokku kaubanduskaitsemeetmete kasutamise reeglites. WTO Uruguai vooru tulemusena 1994. aastal reguleerivad kaubanduse kaitsemeetmete kasutamist WTO liikmete seas GATT 1994 VI artikli rakendamiseleping ehk dumpinguvastaste meetmete leping (ADP – Agreement on Anti-Dumping Practices), subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete leping (SCM - Agreement on Subsidies and Countervailing Measures) ning kaitsemeetmete leping (AS – Agreement on Safeguards).

Euroopa Liidu vastavad määrused on koostatud WTO lepingute alusel ning on koguni mõnevõrra rangemad. ELis on kaubanduse kaitse eest vastutavaks organiks Kaubanduse Kaitse juhtkond (Trade Defense Directorate) ja EL Komisjon tegeleb meetmete rakendamise jälgimise, jõustamise ja võimaliku muutmise või kaotamisega.

Nii WTO kui ELi reeglid kirjeldavad kaht liiki “ebaõiglast” kaubanduspraktikat, mis mõlemad moonutavad konkurentsi tingimusi. Esiteks võib ebaausa konkurentsiga olla tegemist siis, kui ekspordikaupu subsideeritakse. Teiseks võivad konkurentsitingimused osutuda moonutatuks, kui kaupu müüakse välisturgudel dumpinguhindadega. Sellistel juhtudel on võimalikud kasutusele võetavad kaitsemeetmed järgmised:

  • dumpinguvastased meetmed (anti-dumping measures – AD) – dumping leiab aset, kui tootja müüb oma toodangut odavamalt koduturul pakutavast hinnast või allpoolt tootmiskulusid. Kui dumpinghinnaga müük põhjustab märgatavat kahju tootjale, rakendatakse konkreetse tootja vastu dumpinguvastaseid meetmeid. AD-meetmeid kasutatakse vaid tööstustoodete osas; ADP kehtestab ranged kriteeriumid selle kohta, millal toodet käsitletakse dumpinguhinnaga tootena.
     
  • subsiidiumivastased e. tasakaalustusmeetmed (anti-subsidy measures –AS) on suunatud kaubandust moonutavate subsiidiumide vastu. Sellised nn “eripärased” subsiidiumid on valitsuse poolt tootjale või tootjategrupile makstavad rahalised toetused eesmärgiga alandada ettevõtja toomiskulusid või ekspordihindu. Tasakaalustusmeetmed rakendatakse riigi vastu ning samuti vaid tööstuskaupade osas;
     
  • kaitsemeetmed (safeguards - SFG) – WTO Kaitsemeetmete leping lubab importivatel riikidel importi ajutiselt piirata, kui pädevate organite läbiviidaval uurimisel tuvastatakse, et import toimub niisuguses absoluutselt või kodumaise toodanguga võrreldes suhteliselt suurenenud koguses, et see põhjustab märgatavat kahju samasuguseid või otseselt konkureerivaid tooteid valmistavale kodumaisele tootmisharule. Kaitsemeetmed rakendatakse MFN baasil, st kõikide eksportijate vastu ning võidakse kasutada nii tööstus- kui põllumajanduskaupade puhul. Uurimisi meetmete rakendamiseks algatavad tavaliselt mõjutatud tootmisharu taotluse alusel. Leping sätestab kriteeriumid, mida uurimist läbi viivad organid peavad arvestama, et tuvastada, kas kasvanud import põhjustab kodumaisele tootmisharule märgatavat kahju.

Nii ADP kui SCM lepingud nõuavad, et dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete jätkuva rakendamise korral (tollimaksud ja hinnakohustused) tuleb neid pidevalt läbi vaadata ja kui meetmed ei ole enam õigustatud, tuleb nende kasutamine lõpetada. Peale selle on kummaski lepingus ka aegumissäte, mille kohaselt dumpinguvastased ja tasakaalustusmeetmed aeguvad automaatselt viis aastat pärast nende rakendamist, kui nende läbivaatamise käigus ei selgu nende jätkuv vajalikkus.

SCM leping püüab tagada, et kaitsemeetmed kehtestatakse teatava kindla toote suhtes üksnes ajutiselt – maksimaalne esialgne rakendusaeg on neli aastat ja kõige rohkem kaheksa aastat. Arengumaadel lubatakse siiski kehtestada neid maksimaalselt kümneks aastaks. 

Viimati uuendatud: 22. Mai 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.