Sa oled siin

Juhend. Tunne oma klienti

Käesolev juhend on mõeldud selleks, kuidas üksikisikud ja ettevõtted peaksid vastavalt eelpoolkirjeldatud seadusandluse sätetele toimima.

Seadusandlik alus:

Strateegilise kauba seaduse (RT I, 22.12.2011, 2) paragrahv 77 sätestab järgnevat:

Kui strateegilise kauba valdajal või kaubaga seotud teenuse osutajal on teave või kahtlus, et kaupa või selle osa kavatsetakse kasutada sõjalisel või mis tahes riigi julgeolekut ohustaval otstarbel, massihävitusrelva arendamiseks, tootmiseks, töötlemiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, ladustamiseks, avastamiseks, identifitseerimiseks või levitamiseks või selliste relvade kanderakettide arendamiseks, tootmiseks, hooldamiseks või ladustamiseks, on ta kohustatud sellest viivitamata teavitama komisjoni, Kaitsepolitseiametit või Politsei- ja Piirivalveametit.

(A) Otsusta, kuivõrd leidub tehingus indikaatoreid, mis viitavad tarne kahtlasele taustale.

Võta tehingut sõlmides arvesse kõik asjaolud, mis võiksid viidata sellele, et tarne võib olla määratud sõjaliseks lõppkasutuseks, kahtlasele lõppkasutajale või ebasoovitavasse sihtkohta. Niisuguste asjaoludena tuleb käsitleda tellimusi, mis ei vasta tellija vajadustele, paigaldamise ja testimise alasest klienditoest keeldumine kuigi teenus on müügihinna sees ja kui kuulub tavaliselt tootepaketi juurde, või tellija esitab nõudeid varustuse või seadmete tehnilistele konfiguratsioonile, mis ei ole kooskõlas väidetava sihtriigi standarditega (näit. 120 voldist toidet tarbiv seade soovitakse tarnida riiki, kus standardiks on 220 volti). Välisministeerium on koostanud juhendid sarnastest indikaatoritest, milliste ilmnemisel peaks tõstatuma küsimus, kas tehing võib rikkuda seaduses sätestatut? Juhendid ei käsitle kõiki võimalikke ohte ning igat tehingut tuleb käsitleda eraldi.

(B) Juhul kui kahtlustad, küsi.

Juhul, kui Teie firmale on teatavaks saanud informatsiooni, mis annab alust kahtlusteks on Sinu kohustuseks selgitada välja lõppkasutuse, -kasutajaga ning tarne sihtriigiga seonduvad asjaolud.

Eksitavate faktide või valeandmete esitamine või olulise info varjamine on karistatav vastavalt karistusseadustiku paragrahvile 2801.

(C) Ära tekita "valikulist infosulgu".

Kasuta infotulva, mis saabub sinu ettevõttesse tavapärase äritegevuse käigus. Ära väldi oma klientidega arutelu teemal, mis puudutab lõppkasutus valdkonda, lõppkasutajat ja tarne sihtriiki. "Halva" informatsiooni alane teabesulu strateegia ei vabasta ettevõtet vastutusest ning seda hinnataks uurimises raskendava tegurina.

(D) Teavita firma asjaomaseid teenistujaid, kuidas käituda ohuindikaatori avastamisel.

Ettevõtte teenistuja teadmisi võidakse hinnata kui ettevõtte teavet, mistõttu võib vastutavaks osutuda ettevõte tervikuna. Sellest tulenevalt tuleb paika panna firma sisekontrollipoliitika ja tõhustada infovahetust, kindlustamaks, et konkreetsest tarnest lähtuvat ohuindikaatoritele viitav informatsioon oleks kättesaadav kõigile vastutavatele ettevõtte juhtidele. Kui seda ei tehta, on sarnane käitumine käsitletav valikulise infosulu vormina.

(E) Kogu informatsiooni tuleb pärast päringut ümber hinnata.

Kliendilt saadud lisainfo alusel tuleb hinnata, kas varasemad ohuindikaatorid olid õigustatud või leidus küsitavustele põhjendatud vastused. Juhul kui ohuindikaatoritele ei ole võimalik leida mõistlikku selgitust või õigustust, kvalifitseerub see mõiste alla "ettevõttel on informatsiooni, mis annab alust arvata" ning seaduse järgi on Teil kohustus informeerida sellest Strateegiliste kaupade komisjoni. Edasta kogu tehinguga seonduv asjakohane informatsioon komisjonile litsentsi taotluse või muus komisjoni poolt täpsustatavas vormis.

Kui Teil on kahtlusi või vajate lisainformatsiooni kontakteeruge Strateegilise kauba komisjoniga:

Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn

Tel: 6377 192
Faks: 6377 199
E-post: stratkom@vm.ee

 

1 § 280 Valeandmete esitamine
(1) Ametiasutusele valeandmete esitamise eest, kui see on toime pandud ametliku dokumendi või muu hüve või tulu saamiseks, – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

 

Viimati uuendatud: 25. Juuli 2014

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.