Sa oled siin

Investorite kaitse ja vaidluste lahendamine riikidevahelistes investeeringute kaitse lepingutes

Milles see seisneb ja milleks on see vajalik? Investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamine on traditsiooniliselt üks olulisemaid sätteid riikidevahelistes investeeringute kaitse lepingutes. EL-i liikmesriikidel on hetkel u 1400 kehtivat riikidevahelist investeeringute kaitse lepingut. Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid on vaidluste lahendamismehhanismide sagedased kasutajad. Nende sätete eesmärk on välisinvestorite kaitsmine investeeringute sihtriigi omavoli eest, mis võib kahjustada või hävitada tehtud investeeringu. Juhul kui investor leiab, et teda on võrreldes asukohariigi ettevõtjatega kehvemini koheldud või on asukohariik astunud samme, mis kahjustavad tema investeeringut, ning ta ei ole suuteline probleemile lahendust leidma asukohariigi kohtusüsteemis, tekib investoril võimalus asukohariik rahvusvahelisse vahekohtusse kaevata. Investeeringute kaitse leping ei anna suurtele rahvusvahelistele firmadele õigust takistada riikide seadusloome protsessi või üle astuda riigis kehtivatest seadustest.

Mida kardetakse EL-USA vabakaubanduslepingu puhul? Mõnes EL liikmesriigis on avalikkus tundnud muret, et investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise võimaldamine EL-USA vabakaubanduslepingu raames võib piirata nende riikide vabadust uue seadusandluse loomisel, sest neid võidakse rahvusvahelistes arbitraažikohtutes tõlgendada kui investoritele kahjulikke meetmeid. Sellisteks kartusteks annavad alust kohtukaasused, kus suured USA korporatsioonid on investeeringute kaitse lepingute alusel algatanud riikide vastu kohtuvaidlusi näiteks tubakatoodete märgistamist reguleerivate seaduste või kaevanduslubade andmisest keeldumise tõttu. Lepingud, mille alusel need vaidlused algatati, on sõlmitud aastaid tagasi, kui ei osatud selliseid olukordi ette näha. Nüüd on EL võtnud suuna reformimaks riikidevahelist investeeringute kaitse süsteemi nii, et see vastaks investeerimiskeskkonnas toimunud muutustele.

Mida on tehtud süsteemi reformimiseks? EL nimel kaubandusläbirääkimisi pidav Euroopa Komisjon viis läbi laiaulatuslikud konsultatsioonid liikmesriikide, Euroopa Parlamendi, ettevõtjate ja kodanikuühiskonnaga. Komisjoni eesmärk oli  leida lahendusi peamistele väljatoodud probleemidele ja pakkuda toimivaid lahendusi süsteemi muutmiseks. Avalikud konsultatsioonid ja Euroopa institutsioonide vahelised läbirääkimised vältasid ligi poolteist aastat. Uues vaidluste lahendamise süsteemis on ette nähtud sõltumatu kehandi loomine – osapooled ei saaks kohtunikke ise valida, mis peaks oluliselt kaasa aitama otsuste objektiivsuse kindlustamisele, samuti on vahendid kohtunike korralekutsumiseks,  soovitakse seada  piirangud kohtukulude maksumusele ning eesmärgiks on luua ka apellatsioonimehhanism. Komisjon saatis oma uue reformitud tekstiettepaneku USA-le 12. novembril 2015, ettepanekut (Investment Protection and Resolution of Investment Disputes) saab lugeda siin (PDF). Lepingu lõplik tekst pannakse kokku läbirääkimiste käigus.

Euroopa Komisjon on selgelt lubanud, et EL ei nõustu lisama EL-USA vabakaubanduslepingu investeeringute kaitse osasse teksti, mis võiks piirata EL liikmesriikide õigust vastu võtta mitte-diskrimineeriva iseloomuga seadusi, näiteks keskkonna, tervise või finantsstabiilsuse tagamiseks.

Täiendav info investorite kaitse ja vaidluste  lahendamise kohta EL-USA vabakaubanduslepingus siin.

Viimati uuendatud: 23. Detsember 2015

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.