Sa oled siin

Intellektuaalne omand

Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust

 

Kui oled Ühendkuningriigis kehtiva riigisisese kaubamärgi, disainilahenduse või patendi omanik

 

 • Ühendkuningriigis registreeritud kaubamärk, disainilahendus või patent kehtib edasi ka pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust.
 • Ka registreeritud õigusega kaasneva kaitse sisus ei muutu vahetult pärast Brexitit midagi. Brexitil võib siiski olla pikaajaline mõju. Praegu on kaubamärgi ja disainilahenduse valdkonnad, aga vähesemal määral ka patendiõigus Euroopa Liidu direktiividega ühtlustatud, mistõttu nende tööstusomandi esemete registreerimise tingimused, nende omanikele kuuluvate ainuõiguste sisu ja vahendid oma õiguste kaitsmiseks on kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides sarnased.
 • Pärast Euroopa Liidust lahkumist ei ole Ühendkuningriigil enam kohustust lähtuda oma riigisiseses seadusloomes Euroopa Liidu õigusest. Seetõttu on võimalik, et tulevikus hakkavad Ühendkuningriigi reeglid erinema teiste Euroopa Liidu liikmesriikide reeglitest. See tähendab, et Ühendkuningriigi kaubamärk või disainilahendus võib anda natuke erineva sisuga õigused kui teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.
 • Samuti võib Ühendkuningriigi kohtutes olla edaspidi võimalik esitada erineva sisuga (rahaliste nõuete puhul ka suurusega) nõudeid isikute vastu, kes kaubamärki, disainilahendust või patenti ilma loata kasutavad. Õiguse omaniku jaoks võib see tähendada varasemast suuremat ressursikulu, et hoida end Ühendkuningriigi seadustega vajalikul määral kursis ja pöörduda vajadusel õigusabi saamiseks kohalike õigusnõustajate poole.
 • Lahknevused Ühendkuningriigi ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide seaduste vahel ei saa siiski kujuneda suureks, kuna nii kaubamärgi, disainilahenduse kui ka patendiga tagatavate õiguste minimaalne tase on kehtestatud rahvusvaheliste lepingutega, mida Ühendkuningriik peab järgima ka pärast Euroopa Liidust lahkumist.

Kui oled Euroopa Liidu kaubamärgi või Ühenduse disainilahenduse omanik

 • Euroopa Liidu kaubamärk ja Ühenduse registreeritud või registreerimata disainilahendus on kaitstud vastavate Euroopa Liidu määruste alusel ning nende kaitse ulatub üle kogu Euroopa Liidu. Pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust ei kehti asjassepuutuvad määrused enam Ühendkuningriigi suhtes, mistõttu ei laiene Euroopa Liidu kaubamärkide ja Ühenduse disainilahendustega antav kaitse enam Ühendkuningriigi territooriumile.
 

Kui oled Euroopa Liidu kaubamärgi või Ühenduse disainilahenduse omanik

 

 • Lahkumislepinguga kohustub Ühendkuningriik andma pärast üleminekuperioodi lõppemist nendele EL kaubamärkide ja Ühenduse registreeritud disainilahenduste omanikele, kelle õigus on registreeritud enne üleminekuperioodi lõppemist, Ühendkuningriigis võrreldava õiguse.
 • Selleks ei ole vaja esitada eraldi taotlust ega maksta täiendavat riigilõivu. Samuti ei viida läbi uut kaubamärgi või disainilahenduse nõuetelevastavuse kontrolli.
 • Esimese kolme aasta jooksul pärast üleminekuperioodi lõppemist ei tohi sel viisil antavate õiguste omanikelt nõuda Ühendkuningriigi postiaadressi, edaspidi võib Ühendkuningriik sellise nõude kehtestada.
 • Ühendkuningriigi antav riigisisene registreering kestab sama kaua kui paralleelne Euroopa Liidu kaubamärk või Ühenduse registreeritud disainilahendus. Kaitsetähtaja lõppemisel on võimalik seda pikendada vastavalt Ühendkuningriigi seadustele.
 • Neile, kellele kuulub üleminekuperioodi lõppemise seisuga Ühenduse registreerimata disainilahendus, kohustub Ühendkuningriik lahkumislepinguga tagama samasugust kaitse taset andva intellektuaalomandiõiguse. See õigus peab Ühendkuningriigis tekkima automaatselt ja selle tähtaeg peab olema vähemalt sama pikk, kui oli üleminekuperioodi lõpu seisuga vastava Ühenduse registreerimata disainilahenduse järelejäänud kaitse tähtaeg.

Kui oled Euroopa Liidu kaubamärgi või Ühenduse registreeritud disainilahenduse taotleja

 • Kui taotletav Euroopa Liidu kaubamärk või Ühenduse registreeritud disainilahendus registreeritakse enne üleminekuperioodi lõppemist, rakenduvad selle suhtes samad põhimõtted, nagu on eespool kirjeldatud Euroopa Liidu kaubamärgi või Ühenduse registreeritud disainilahenduse omaniku kohta.
 • Kui taotlus on esitatud enne üleminekuperioodi lõppemist, kuid üleminekuperioodi lõppemise päevaks ei ole taotlust veel rahuldatud, on Sul õigus esitada sama kaubamärgi (sh samade kaupade või teenuste) või sama disainilahenduse registreerimise taotlus Ühendkuningriigis üheksa kuu jooksul üleminekuperioodi lõpust arvates.
 • Sellise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks loetakse Euroopa Liidus esitatud taotluse vastav kuupäev. See tagab Sulle mh eesõiguse Ühendkuningriigis sellest kuupäevast hiljem esitatud taotluste ees. Samuti hinnatakse selle kuupäeva seisuga kaubamärgi või disainilahenduse vastavust kaitse saamise tingimustele, sh disaini puhul selle uudsust ja eristatavust.
 
Viimati uuendatud: 13. Jaanuar 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.