Sa oled siin

FÄÄRI SAARED

Üldandmed

Fääri saarestik asub Põhja-Atlandil ja koosneb 18-nest saarest, millest 17 on asustatud. Saarestiku kogupindala on 1 399 km². Suurim saar on Streymoy, kus asub pealinn Tórshavn. Teine suurem kohaliku omavalitsuse üksus (kommuun) on Klaksvík. Fääri saarte rahvaarv on üle 48 tuhande elaniku. Elanikkonna suure hajutatuse tõttu on kokku 30 kommuuni.

Lähim asustatud punkt Fääri saartele on Shetlandi saared, mis asuvad 300 kilomeetri kaugusel. Island asub 450 km, Norra 675 km ja Kopenhaagen 1500 km kaugusel. Vahemaa saarestiku põhjapoolsemast punktist lõunapoolseima punktini on 113 kilomeetrit, suurim vahemaa idast läände on 75 kilomeetrit. Saared on vulkaanilise päritoluga, kõrgeim punkt on Sættaratindur, 882 meetrit merepinnast, asub Eysturoy saarel.

Umbes 6% maast on haritav, ülejäänut kasutatakse 70 000 lamba kasvatamiseks.

Fääri saartel on oma lipp, pangatähed ja passid. Fääri keel on tunnistatud ametlikuks keeleks, kuid taani keelt võib kasutada kõikides ametlikes asjaajamistes ning õppetöö koolides toimub taani keeles.

Poliitiline süsteem

Alates 23. märtsist 1948. aastast omavad Fääri saared autonoomset staatust Taani Kuningriigi koosseisus. Autonoomia kehtestamise eesmärgiks oli tasakaalustada ühelt poolt Fääri saarte soovi rõhutada nende rahvuslikku unikaalsust ning teiselt poolt säilitada liitu Taani ja saarte vahel.

Vastavalt autonoomia seadusele on kõigi kohalike küsimuste lahendamine jäetud Fääri võimude pädevusse. Fääri ja Taani ühisküsimusi lahendab ülemvolinik, kes esindab Taani keskvõimu Fääridel. Sellised ühisküsimused nagu näiteks rahandus- ja majandusküsimused, väliskaubandus ja maavarade kasutamine Fääri saarte majandusvööndis kuuluvad Fääri valitsuse pädevusse, kui Fääride parlament otsustab niimoodi, või ülemvoliniku ja Fääri võimude vahel sõlmitud lepingu alusel. Sellised küsimused nagu välis- ja kaitsepoliitika, juriidilised küsimused ja sotsiaalsüsteemi reguleerivad õigusaktid, on Taani võimude pädevuses, kuigi Fääridel on näiteks õigus iseseisvalt osaleda rahvusvahelistes organisatsioonides. Sotsiaalsüsteemi puhul haldab seda Fääride valitsus, kuid õiguslikult reguleerib Taani keskvõim. Taani õigusaktide jõustumiseks on siiski vajalik nende ratifitseerimine Fääri parlamendis.

Maailma ühes vanimas, vähemalt tuhandeaastases Fääri parlamendis (Løgting) on 33 liiget, kes valitakse seitsmest valimisringkonnast neljaks aastaks. Viimased valimised toimusid 19. jaanuaril 2008. aastal. Valimiste võitjaks osutus 23,3 (+1,6%) häältest ja 8 kohta parlamendis kogunud Fääri saarte iseseisvuse eest kõnelev nn vabariiklik partei ehk vabariiklased. 5. veebruaril tööd alustanud Fääri valitsus koosneb kolmest erakonnast moodustunud laiapõhjalisest koalitsioonist. Koalitsioon koosneb vabariiklastest, keskparteist ja sotsiaaldemokraatidest.

Løgtingis esindatud erakonnad

vabariiklased[1] Tjóðveldi (T) 8 kohta
rahvapartei (konservatiivid) Fólkaflokkurin 7 kohta
iseseisvuslased Sjálvstýrisflokkurin 2 kohta
keskpartei Miðflokkurin (MF) 3 kohta
sotsiaaldemokraadid Javnaðarflokkurin (JF) 6 kohta
unionistid (liberaalid) Sambandsflokkurin 7 kohta

Üheksa liikmelise Fääri valitsuse ( Landsstýrið) nimetab peaminister (løgmašur).

Fääri valitsus

Peaminister (ka haldusküsimused ja välispoliitika) Kaj Leo Johannesen
Välisminister Jørgen Niclasen
Kaubandus- ja tööstusminister Johan Dahl
Rahandusminister Jóannes Eidesgaard
Kalandusminister Jacob Vestergaard
Tervishoiuminister Aksel Vilhelmson Johannesen
Haridus, Teadus-- ja kultuuriminister Helena Dam á Neystabø
Sotsiaalminister Rósa Samuelsen
Siseminister Annika Olsen

Kohtusüsteem

Fääri saarte kohus kuulub Taani õigussüsteemi. Fääri saarte kohtu kõrgemaks astmeks on Kopenhaagen ringkonnakohus. Kohtukeelteks on fääri ja taani keel.

Suhted Taaniga

Taani kõrgeimaks esindajaks Fääri saartel on ülemvolinik (rigsombudsmand), kellel on õigus osaleda parlamendi töös ning õigus sõna võtta ühisküsimuste arutelul. Taani juriidiline võim on esindatud kohaliku kohtu ja peakonstaabli näol. Taani kaitsejõud omavad saartel mereväebaasi ning saarel asetseb ka NATO radarijaam.

Vastavalt autonoomia seadusele on välissuhted Taani ametkondade kompetentsis, kuid Fääri ametkonnad on kindlustatud õigusega välissuhetes kaasa rääkida kõikides küsimustes, mis on otseselt Fääri saartega seotud. Seetõttu on kujunenud, et Fääri saared on sõlminud kolmandate riikidega kalandus- ja kaubanduslepinguid, mille sõlmimist on vahendanud Taani Välisministeerium. Fääri saared omavad õigust määrata Taani välisministeeriumi juurde oma nõunikke ning Taani saatkondadesse oma atašeesid. Fääri saartel on esindused Kopenhaagenis, Brüsselis, Londonis ja Reykjavikis. Fääri saared on NAMMCO täisliige ja IMO assotsieerunud liige.

Taani liikmelisus ÜRO-s ja NATO-s katab ka Fääri saari, kuid kõikidesse välislepingutesse ei ole saared automaatselt lülitatud. Fääri saared ei kuulu Euroopa Liitu, samas on nad huvitunud liitumisest Euroopa Majanduspiirkonnaga (EEA), mis on vähetõenäoline, sest EEAga saavad liituda vaid iseseisvad riigid.

Majandus

Majandusharud

Fääri saared on tööstuslikult arenenud ja sealne elatustase on võrreldav teiste Põhjamaadega. Valdavalt on tegemist siiski monofunktsionaalse majandusega, mis keskendub kalapüügile ja -töötlemisele. Saartel maavarasid ei leidu. Saari ümbritsevas meres asuva maakoore all leiduvad oletatavasti nafta- ja gaasivarud.

Kalandus
Neljandik Fääri saarte tööjõust on hõlmatud kalandussektoris (sh kala töötlemine). Kalandus ja sellega seotud tegevus mis annab ligi poole SKP-st ning 95% ekspordist. Teised majandus- ja tööstusharud on suures osas orienteeritud kalandussektori varustamisele ja teenindamisele. Seetõttu on Fääri saarte majandus otseselt sõltuvuses olukorrast rahvusvahelisel kalaturul ja seeläbi kergesti haavatav. Lisaks kalapüügile on Fääridel lubatud tegeleda ka vaalapüügiga. Majanduskeskkonda püütakse muuta mitmekesisemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Uueks arenevaks majandusharuks on kalakasvatus.

Põllumajandus
Kuni 19. sajandi keskpaigani oli põllumajandus Fääri saartel peamiseks tegevusalaks. Tänapäeval varustatakse umbes pool oma saare talle- ja lambaliha tarbimisest, enamus piima tarbimisest ning pool kartuli tarbimisest. Umbes 50% maast kuulub Løgtingi alluvuses olevale maa sihtfondile, ning ülejäänud maa kuulub eraomandusse. Tervikuna annab põllumajandus alla 1% Fääri saarte SKP-st.

Transport
Fääri saarte sisese transpordiühendusena on kasutusel bussiliiklus ning praami- ja helikopteri liiklus. Kaks suuremat saart on sillaga ühendatud. Strandfaraskip Landsins korraldab kohalikku transporti. Välisühenduse tagavad Fääri saarte rahvuslik lennukompanii Atlantic Airways. Peamiselt teenindab Atlantic Airways lende Fääri saarte ja Taani vahel, kuid lennatakse ka Oslosse, Stavangeri, Londoni, Aberdeeni, Reykjaviki ja Shetlandi saartele. Suvekuudel toimib laevaühendus Taani, Norra, Islandi ja Shetlandiga. Peamine lennujaam on Vagari lennujaam, mis kuulub Fääri saarte Kaubandus- ja Tööstusministeeriumi haldusalasse.

Strandfaraskip Landsins
E-mail: ssl@ssl.fo
www.ssl.fo

Turism
Turism on Fääri saartel kasvav majandusharu, kõige suurema osa turistidest moodustavad taanlased.
Turismiinfo - www.visitfaroeislands.com .

Energia
2009. aastal toodeti 275 528 MWh elektrit, sellest moodustas 34% hüdroenergia, 61% geotermiline energia ja 5% tuuleenergia.

Nafta tootmine
Tuleviku tööstusharuks peetakse naftatööstust. Nafta tootmiseks on Fääride valitsus väljastanud litsentsid mitmele rahvusvahelisele konsortsiumile. Proovipuurimised on küll kinnitatud naftavarude olemasolu, kuid mitte piisavalt, et nafta tootmine end hetkel ära tasuks.

Finantssektor
Fääri saartel tegutseb kaks kindlustusseltsi ja neli panka. Suurimaks pangaks on BankNordik (endine Føroya Banki). Suurim kindlustusettevõte on Trygd.. Koostöös Islandi väärtpaberibörsiga on asutatud kohalik väärtpaberiturg.

IT ja telekommunikatsioon
Fääri saarte IT ja telekommunikatsiooni teenused on kõrgelt arenenud. Esimese maana maailmas mindi täielikult üle TV digitaalsele edastamisele. Arenenud on GIS ja MPS teenused. Fääri saared arendavad ka oma geeniprojekti.

Makromajandus

Fääri saarte SKP moodustas 2009. aastal 11 784 miljardit DKK vähenedes eelnenud aastaga võrreldes 4,2%. 2009. a. oli inflatsioon -1,1%. Fääri saarte majandust turgutavad iga-aastased subsiidiumid Taani keskvalitsuselt, mis moodustavad kuni 15% SKP-st.

Väliskaubandus

Fääri saarte majandus on väga avatud. Kuna Fääri saared ei kuulu Euroopa Liitu, siis ei laiene neile ka EL kaubanduspoliitika ja kaubavahetus Fääri saartega loetakse kaubavahetuseks väljaspool Euroopa Liitu asuva riigiga. Seetõttu on Fääri saared sõlminud mitmeid kaubandus- ja kalanduslepinguid kolmandate riikidega. Vabakaubanduslepingud on sõlmitud Euroopa Liidu, Norra, Islandi ja Šveitsiga. Eesti ja Fääri saarte vaheline kaubavahetus on reguleeritud Euroopa Liidu ja Fääri saarte vahelise lepinguga.

2006. a sõlmitud vabakaubandusleping Islandiga on kõige kaugemaleulatuv, tagades ELi laadis neli vabadust. Tulevikus on Fääri saarte eesmärk saavutada liikmelisus EFTAs, püüdlus, mida igati toetab ka Taani valitsus, samuti Island. Norra olevat tõrkuvalt poolt, Šveits ja Liechtenstein seni otseselt tõrkuvad.

2009. aastal oli Fääri saarte eksport 4,01 miljardit DKK ja import 4,2 miljardit DKK.. Väliskaubandus on peamiselt seotud Euroopa Liiduga, s.h. Taaniga. 2009. aastal eksporditi 62,4% Euroopa Liidu riikidesse. Fääri saarte suurimaks ekspordipartneriks on Suurbritannia, järgnevad Taani, Prantsusmaa, Norra, Saksamaa ja Hispaania. Kõige rohkem imporditakse kaupu Taanist, 2009. aastal 30% impordist, lisaks on edetabeli eesotsas Norra, Saksamaa, Rootsi, Suurbritannia ja Island. Ekspordist 95% moodustavad kalatooted. Import jaguneb suhteliselt ühtlaselt, domineerivad tarbekaubad, masinad ja seadmed kütused ning muud tööstuskaubad.

Ärikeskkond

Äriühingud

Fääri saartel kehtib oma äriühingute seadus. Enim levinud äriühingu vormid on aktsiaselts (Partafelag, P/F) ja osaühing (Smįpartafelag, Sp/f). Aktsiaseltside minimaalne aktsiakapital peab olema sarnaselt Taanile 500 000 DKK, kuid osaühingute minimaalne aktsiakapital on 125 000 DKK. Nii aktsiaseltside kui ka osaühingute bilansid on avalikud, aastaaruanded esitatakse äriregistrile.
Väliskapitali osalusele piiranguid ei rakendata, kuid vähemalt pooled juhatuse liikmetest peavad olema Fääri saarte residendid. Asutamis- ja registreerimisprotseduur on analoogne Taanis rakendatavaga. Aktsiaseltsid ja osaühingud registreeritakse äriregistris, ülejäänud äriühingud aga Politseiametis.

Laevad registreeritakse Fääri saarte laevaregistris ja laeva omav äriühing peab olema kantud Fääri saarte äriregistrisse.

Täiendav info:

Äriregister (aktsiaseltside ja osaühingute registreerimine)
Skráseting Føroya
Skansagarður
E-mail: t-postur skr@vmr.fo
http://www.skraseting.fo/
http://www.vmr.fo/

Politseiamet (teiste äriühingute registreerimine)
Føroya Landfúti
E-mail: politi@politi.fo
http://www.politi.fo/

Fääri saarte mereamet
Skipaeftirlitið
Faroese Maritime Autority
E-mail fma@fma.fo
http://www.fma.fo/

Tööturg ja tööseadused

2009. aastal oli töötuse tase 3,4%. Fääri saarte tööturgu iseloomustab suur töötajate arv kalanduses ja avalikus sektoris. Avalikus sektoris on hõivatud 34,1% tööjõust, tööstuses (sh kalade töötlemine) 22,1% tööjõust ning teenuste sektoris (v.a avalik sektor) 32,1%. Primaarsektoris (sh kalapüük) on hõivatud 11,8% tööjõust. Põllumajanduses töötab 10,2% tööjõust, tööstuses 29% ja teenindussektoris 55%.

Sarnaselt Taanile rajaneb Fääri saarte tööturg kollektiiv- ja individuaallepingutel. Töötasud ja -tingimused lepitakse kokku kollektiivlepingutega, mis sõlmitakse tavaliselt kaheks aastaks, v.a kalanduse ja kalatööstuse puhul, kus miinimumtasud, töö- ja puhkeajad ja muud olulised küsimused on reguleeritud seadusega. Kollektiivlepingud sõlmitakse tööandjate liidute ja ametiühingute vahel. Vaidluste lahendamine töölepingute tõlgendamise osas kuulub arbitraažikohtu pädevusse. Töölepingutest tulenevad nõuded lahendatakse kohtus.

Tööandjad on teatud erialadel kohustatud võtma tööle ainult ametiühingu liikmeid. Töönädal on 40 tundi, avalikus sektoris ja kontoritöölistel 37-38 tundi. Palgaläbirääkimised toimuvad tavaliselt igal aastal. Töötasu on ligemale poole madalam kui vastavatel töötajatel Taanis.

Puhkuse ajaks säilitatakse kuupalgaga töölistele nende palk ja lisaks makstakse puhkusetoetust 1,5% nende aastapalgast. Tunnitasu alusel töötajatele makstakse puhkusetoetust 12% nende aastapalgast. Nii tööandjad kui ka töövõtjad maksavad 1,25% palgamaksetest töötuskindlustusfondi. Töötuskindlustust makstakse maksimaalselt 70% viimase 12 kuu töötasust ja maksed on tagatud 598 päevaks viie aasta jooksul. Lapsehoolduspuhkuse fondi makstakse 0,25% töötasust, millest kindlustatakse emadele 6-kuuline tasuline lapsehoolduspuhkus (4 nädalat enne lapse sündi ja 24 nädalat pärast sündi, tervislikel põhjustel on võimalik lapsehoolduspuhkusele minna ka juba 8 nädalat enne lapse sündi). Lisaks tagatakse isale tasuline lapsehoolduspuhkus kaheks nädalaks esimese 14 nädala jooksul peale lapse sündi. Lisaks tasulisele lapsehoolduspuhkusele saab kas ema või isa jääda täiendavale 10-nädalasele puhkusele peale tasulise lapsepuhkuse lõppemist. Tasulise lapsehoolduspuhkuse ajal makstav tasu arvestatakse viimase 12 kuu töötasu põhjal ning tasu saavad ainult Fääri saarte residendid.

Täiendav info:

Tööohutuse ja –tervishoiu Amet
Arbeiðseftirlitið
E-mail: arb@arb.fo
http://www.arbeidseftirlit.fo/

Konkurentsireeglid ja statistika

Ettevõtted peavad järgima konkurentsireegleid. Kokkulepetest ja otsustest, millel on oluline mõju turule, tuleb teavitada konkurentsiametit 14 päeva jooksul.
Ettevõtetel pole kohustust esitada regulaarset infot Statistikaametile, kuid infot tuleb esitada Statistikaameti nõudmisel.

Täiendav info:

Konkurentsiamet
Kappingarráðið
E-mail: kapping@kapping.fo
http://www.kapping.fo
Konkurentsiseadus inglise keeles http://www.kapping.fo/Default.aspx?pageid=2363

Statistikaamet
Hagstova Føroya
E-mail: hagstova@hagstova.fo
http://www.hagstova.fo

Tegevusload ja litsentsid

Üldjuhul pole majandustegevuseks eraldi tegevusluba vaja, kuid esinevad mõned erandid. Naftauurimiseks, kalanduseks ja kalakasvatuseks, audiitor-, pangandus- ja kindlustustegevuseks on vajalik eriluba.

Kaubandustegevuseks, oskustöödeks, tööstustegevuseks ja transpordiks on vajalik, et füüsiline isik oleks Fääri saarte residents ja äriühing oleks registreeritud Fääri saartel. Täis- ja usaldusühingu puhul kehtib residentsusnõue kõigile osanikele. Filiaal võib tegutseda neil tegevusaladel vaid Äriregistri loal ja filiaali direktor peab olema Fääri saarte resident.

Laevade ekspordiks või impordiks on vajalik Kalandusministeeriumi litsents. Elusloomade ja loomsete saaduste import allub Toidu- ja Keskkonnaameti inspektsioonile. Kõik eksportöörid ja importöörid peavad olema registreeritud Toidu- ja Keskkonnaametis. Kalasaaduste impordiks on vajalik litsents ning kõik kalasaaduste eksportöörid ja importöörid peavad olema sertifitseeritud. Sertifitseerimiseks tuleb esitada pangagarantii vähemalt 1% ettevõtte aastakäibest, kuid mitte vähem kui 100 000 DDK. Vajalik on ekspordi- või impordilitsents Tolli- ja Maksuametist.

Täiendav info:

Kaubandus- ja Tööstusministeerium
Vinnumálaráðið
E-mail: vmr@vmr.fo
http://www.vmr.fo

Kalandusministeerium
Fiskimálaráðið
E-mail: fisk@fisk.fo
http://www.fisk.fo/

Toidu- ja Veterinaaramet
Heilsufrøðiliga Starvsstovan
E-mail: hfs@hfs.fo
http://www.hfs.fo/

Maksu- ja Tolliamet
E-mail:taks@taks.fo
http://www.taks.fo/

Maksud

Fääri saartel kehtivaid makse koguvad Fääri võimud. Maksudeks on tulumaks, tollimaksud, tootmis- ja automaksud. Kehtivad ka käibemaks ja aktsiisimaksud.

Tulumaksuga maksustatav tulu jaguneb A-tuluks (palgatulu) ja B-tuluks (tulu ettevõtlusest). Riigile makstav progresseeruv (ehk astmeline) tulumaks A-tuludelt on ühtlane terves riigis (st kõikides kommuunides) ja sõltuvalt tulust võib küündida 35%-ni. Sellele lisandub kohalikule kommuunile minev proportsionaalne maks, mis sõltuvalt kommuunist on 15-24%. Maksuvaba miinimum 26 000 DKK. Kirikumaks on 0-0,4%. Tulumaks ei tohi ületada 50% maksustatavast tulust.

Hoiuste intressid pole maksustatud, küll aga on maksustatud dividendid, võlakirjade intressid ja muud sarnased tulud 35% maksuga. Üksikisik ei pea maksma tulumaksu dividenditulult Fääri saarte ettevõtete aktsiatelt, kui ettevõte on pidanud kinni ja maksnud dividendimaksu (35%).

Osalise tulumaksuga (üldiselt 42% ja lisaks 1% tööturumaksu) maksustatakse isikuid, kes pole Fääri saarte residendid, kuid on saanud sealt tulu. Fääri saartel registreeritud laeval töötavate isikute tulust tuleb maksudeks maksta 42%, maksustatakse 86% sissetulekust. Naftatööstuse töötajaid, kes on osaliselt Fääri saarte maksukohuslased, maksustatakse üldiselt 35% suuruse maksuga. Enamiku välisriikide residentide osas kehtib topeltmaksustamine. Kuna Eesti ja Taani vaheline topeltmaksustamise vältimise leping ei laiene Fääri saartele, siis kehtib see ka Eesti residentide suhtes.

Ettevõtte tulumaks on proportsionaalselt 18% (naftatööstusel 27%). Väga tulusaid naftaprojekte võidakse maksustada kõrgemalt. 62% sellest maksust läheb riigile ja 38% kommuunidele. Dividendimaks on 35%. Äriühing on kohustatud tasuma dividendimaksu hiljemalt 14 päeva jooksul peale aktsionäride koosolekut, kus otsustati dividendide maksmine. Dividende ei maksustata dividendi maksmisel ettevõttele, kes omab üle 25% aktsiakapitalist. Käibemaks on 25%. Mootorsõidukite registreerimisel tuleb tasuda registreerimismaks.

Välismaine ettevõte peab end käibemaksukohuslaseks registreerima juhu, kui aastane käive on suurem kui 30 000 Taani krooni.

Täiendav info:

Maksu- ja Tolliamet
E-mail:taks@taks.fo
http://www.taks.fo/

Kasulikud aadressid

Business-line - http://www.bl.fo/

Valitsusasutused

Peaministri büroo välissuhete osakond (välisministeerium)
Løgmansskrivstovan
Uttanlandsdeildin

E-mail: info@tinganes.fo
http://www.tinganes.fo/

Fääri esindus Kopenhaagenis
Færøernes Repræsentationskontor
E-mail: mfa@mfa.fo
http://www.mfa.fo/Default.aspx?AreaID=16

Kaubandus- ja Tööstusministeerium
Vinnumálaráðið
E-mail: vmr@vmr.fo
http://www.vmr.fo

Kalandusministeerium
Fiskimálaráðið
E-mail: fisk@fisk.fo
http://www.fisk.fo/

Maksu- ja Tolliamet
E-mail: taks@taks.fo
http://www.taks.fo/

Toidu- ja Keskkonnaamet
Heilsufrøðiliga Starvsstovan
E-mail: hfs@hfs.fo
http://www.hfs.fo/

Konkurentsiamet
Kappingarráðið
E-mail: kapping@kapping.fo
http://www.kapping.fo

Statistikaamet
Hagstova Føroya
E-mail: hagstova@hagstova.fo
http://www.hagstova.fo

Äriregister (aktsiaseltside ja osaühingute registreerimine)
Skráseting Føroya
Skansagarður
E-mail: t-postur skr@vmr.fo
http://www.skraseting.fo/ http://www.vmr.fo/

Politseiamet (teiste äriühingute registreerimine)
Føroya Landfúti
E-mail: politi@politi.fo
http://www.politi.fo/

Mereamet
Skipaeftirlitið
E-mail: fma@fma.fo
http://www.fma.fo/

Toidu- ja Keskkonnaagentuur
Umhvørvisstovan
E-mail: us@us.fo
http://www.us.fo

Tööturuamet
ALS
E-mail: als@als.fo
http://www.als.fo/

Tórshavni politsei
(viisad, elamis- ja tööload)
Politigarðurin
E-mail: politi@politi.fo
http://www.politi.fo/

Tööohutuse ja –tervishoiu Amet
Arbeiðseftirlitið
E-mail: arb@arb.fo
http://www.arbeidseftirlit.fo/

Ettevõtlusorganisatsioonid

Fääri Tööandjate Liit
Føroya Arbeiðsgevarafelag
E-mail: industry@industry.fo
http://www.industry.fo

Fääri Laevaomanike Liit
Føroya Reiðarafelag
E-mail: shipown@post.olivant.fo
http://www.shipowner-fo.com/

Fääri saarte Ettevõtlusagentuur
Faroe Islands Enterprise
Samvit
E-mail: samvit@samvit.fo
http://www.samvit.fo

Tööstuse maja
Vinnuhúsið
E-mail: industry@industry.fo
http://www.industry.fo

Pangandus

Valitsuspank
Landsbanki Føroya
E-mail: landsbank@landsbank.fo
http://www.landsbank.fo

BankNordik
E-mail: info@banknordik.fo
http://www.banknordik.fo

Kindlustus

Tryggingarfelagið Føroyar
Kongabrúgvin
E-mail: tf@trygging.fo
https://www.trygging.fo/

P/f Trygd
E-mail: trygd@trygd.fo
http://www.trygd.fo/

Väärtpaberiturg

Virðisbrævamarknaður Føroya (VMF)
c/o Landsbanki Føroya
E-mail: landsbank@landsbank.fo
www.vmf.fo/

Audiitor- ja raamatupidamisteenused

GRANNSKOÐARAVIRKIÐ INPACT
E-mail: inpact@post.olivant.fo
http://www.inpact.fo
SPEKT
E-mail: spekt@spekt.fo
www.spekt.fo

Rasmussen & Weihe Statsaut. grannskodarafelag P/f
Member of PriceWaterhouseCoopers
A Gladsheyggi
Postboks30
110 Tórshavn
Faroe Islands
Tel: +298-31 17 00
Faks: +298-35 17 01

Ärikonsultatsioon

ATLANTICON Sp/f
E-mail: atlanticon@atlanticon.fo
http://www.atlanticon.fo

VIRKISRÁÐGEVING Sp/f
E-mail: vrg@vrg.fo
http://www.vrg.fo/

Õigusabi

ADVOKATFELAGIÐ
E-mail: lawfirm@lawfirm.fo
http://www.lawfirm.fo

ADVOKATSKRIVSTOVAN
E-mail jura@jura.fo
http://www.jura.fo

FAROE LAW
E-mail: faroe-law@faroe-law.fo
http://www.faroe-law.fo

Transport

Skipafelagið Føroyar
(laevaühendus)
E-mail: info@faroe-ship.fo
http://www.faroeship.fo/

ATLANTIC AIRWAYS
(lennuühendus)
Vágar Airport
E-mail: booking-dk@atlantic.fo
http://www.atlantic.fo

Viimati uuendatud: 12. Jaanuar 2011

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.