Sa oled siin

Euroopa Liidu Läänemere strateegia

http://www.balticsea-region-strategy.eu

Euroopa Liidu Läänemere strateegia on EL-i esimene piirkondlik strateegia, mis on loodud EL eesmärkide saavutamiseks regionaalse koostöö abil. 

Läänemere strateegial on kolm suurt eesmärki:

 •          kaitsta Läänemerd
 •          ühendada piirkond
 •          suurendada heaolu

Läänemere strateegia puudutab 80 miljonit inimest ja kaheksat EL liikmesriiki (Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Taani, Rootsi, Soome), kes teevad koostööd selle nimel, et parandada regiooni konkurentsivõimet, luua uusi transpordi- ja energiaühendusi, kaitsta keskkonda, edendada teadusalast koostööd ja kontakte ning tagada inimeste ja keskkonna ohutus.

Lisaks on strateegia raames võimalik koostöösse kaasata Euroopa majandusala riigid Norra ja Island, samuti EL naaberriigid Venemaa ja Valgevene. Oluline on strateegia sidustamine muude Läänemere piirkonna koostööformaatidega nagu näiteks HELCOM, Läänemeremaade Nõukogu, Põhjamõõde või Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Kas teadsid, et:

 • Mõte strateegiast sai alguse 2006 Euroopa Parlamendi resolutsioonist MEPide Alexander Stubb’i ja Toomas Hendrik Ilvese eestvedamisel.

 • EL Läänemere strateegia loodi 2009.

 • Läänemere strateegia eeskujul on EL-is hiljem loodud veel Doonau, Aadria ja Joonia ning Alpi piirkonna strateegiad.

 • Eesti ülikoolid, linnad, ettevõtted on aastate jooksul osalenud rohkem kui 200 regionaalses ühisprojektis.

 

Kuidas strateegia töötab?

 

Läänemere strateegiat viiakse ellu tegevuskava alusel, mida on alates 2009. aastast kolm korda uuendatud. Viimane uuendamine jõudis lõpule veebruaris 2021.

Selle käigus täpsustati koostöötegevusi, võttes arvesse väljakutseid nagu kliimamuutused ja pandeemia, aga ka EL-i ambitsiooni viia ellu digi- ja rohepööre. Samuti loodi selgem seos strateegia rahastamiseks EL-i fondidest ja tõhustati strateegia haldamist. Muuhulgas muudeti selgemaks strateegia elluviijate rollijaotust ja suurendati ministeeriumide valdkondlikku omalust.

Tegevuskava jagab koostöö 14 valdkonna vahel: innovatsioon, biomajandus, energia, transport, laevandus, mereohutus, ruumiline planeerimine, turism, turvalisus, tervishoid, toitained, ohtlikud ained, haridus, kultuur. Valdkondade tegevustes tuleb edaspidi arvestada kliimamuutuste aspekte ning võimalus on koostöösse kaasata naaberriike – Norrat, Islandit, Venemaad ja Valgevenet.

Tegevuskavas on iga valdkonna all kirja pandud lähiaastate prioriteetsed tegevussuunad. Igal valdkonnal on oma koordinaator ja liikmesriikide esindajatest koosnev seiregrupp. Nemad otsustavad ühiselt, milliseid koostöövorme tegevussuundades kasutatakse. Selleks võivad olla projektid, võrgustikud, platvormid või ka lipuprojektid - nii nimetatakse suuri kogu Läänemere piirkonna mõjuga projekte.

Koostöö elluviimiseks vajalikud rahalised vahendid tulevad enamjaolt erinevatest EL-i fondidest ja programmidest, aga ka liikmesriikide eelarvetest, omavalitsuste vahenditest, ülikoolide ressurssidest, samuti rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja mujalt. Eeloleval EL 2021-27 rahastusperioodil on oluline tagada Läänemere strateegia eesmärkide ja tegevuste täitmine nii EL-i ühtekuuluvuspoliitika ja territoriaalse koostöö kui ka teiste EL fondide rahastuse kaudu.

Kes teeb mida?

Euroopa liidu tasandil:

 • EL liikmesriigid kujundavad ja suunavad strateegiat ning selle tegevuskava sisu eesistuja juhtimisel. 2021-2022 on LMS eesistuja Leedu, 2022-23 Rootsi.
 • Euroopa Komisjonil on koordineeriv roll strateegia elluviimisel ja selle rahastuse tagamisel. 

Läänemere piirkonna tasandil:

 • Rahvuslikud koordinaatorid kureerivad strateegia üldist elluviimist ja arendamist.  
 • Valdkondade koordinaatorid juhivad ja suunavad valdkondi tegevuskava põhjal.
 • EL fondide rakendusasutused teevad koostööd rahastuse tagamiseks programmi tasandil.

​Liikmesriigi tasandil:

 • Seiregrupi liikmed jälgivad tegevusi ja arenguid valdkondlikult.
 • EL fondide rakendusasutused aitavad koostöös seiregrupi liikmetega tagada rahastust riigi tasandil.
 • Projektipartnerid teevad koostööd ja viivad strateegiat ellu praktilisel tasandil.

Läänemere strateegia ja Eesti

 

Eestis arutatakse strateegiaga seotud küsimusi peamiselt virtuaalselt tegutsevas riigisiseses töörühmas, mida juhib Välisministeerium (rahvuslik koordinaator) ning kuhu kuuluvad ministeeriumide ja ametite esindajad, kes on ühtlasi Eesti esindajad valdkondlikes seiregruppides.

Eesti on Läänemere strateegias aktiivselt osalenud ning selle arendamisele kaasa aidanud algusest alates. Oleme olnud koostööpartnerid rohkem kui 200 suuremas või väiksemas projektis valdkondades nagu digi, biomeditsiin, kliima, energia, mobiilsus, kultuur jm.

Läänemere piirkonna tasandil kaasjuhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium innovatsiooni valdkonda. Eesti edulood on lipuprojektid nagu DIGINNO, SCANBALT Health Region, aga ka palju teisi.

Praktilist

Läänemere strateegia projekte võivad algatada riigi- ja omavalitsusasutused, mittetulundusühingud, eraettevõtted ja ülikoolid. Lähtekohaks on ühenduse võtmine valdkonna seiregrupi liikmega ministeeriumis ja strateegia valdkondliku koordinaatoriga. Vastavad kontaktid on kirjas LMS strateegia kodulehel SIIN.

Rahastusvõimaluste ja projektipartnerite leidmiseks võib kasutada online andmebaasi keep.eu või euro-access.eu, projektipartnerite leidmisel võib abiks olla acter.global.

Kasulikku teavet regionaalse koostöö rahastusvõimaluste kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt,  
samuti INTERACT kodulehelt.

LMSi Eesti rahvusliku koordinaatori ülesandeid täidab ja Eesti ametkondade tegevust koordineerib Välisministeerium, Euroopa osakond, tel 637 7260.

Lingid

 

Läänemere strateegia (PDF)

Läänemere strateegia tegevuskava (2021) inglise keeles (2 MB, PDF)

Läänemere strateegia veebileht 

EL makroregionaalsed strateegiad

Euroopa territoriaalne koostöö

Komisjoni 2020. aasta raport EL makro-regionaalsete strateegiate kohta

Nõukogu järeldused Komisjoni raporti kohta (03.12.2020)

Interregi Läänemere programm ja selle projektide andmebaas

Interregi Kesk-Läänemere programmi projektide andmebaas

 

Viimati uuendatud: 5. Juuli 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.