Sa oled siin

EL - Ukraina kahepoolsed kaubandussuhted

Euroopa Liit (EL) on Ukraina suurim kaubanduspartner. 2016. aastal oli ELi ja Ukraina kaubavahetuse koguväärtus ligi 30 miljardit eurot. Seejuures eksportis EL Ukrainasse 16,5 miljardi euro eest (peamised ekspordiartiklid on masinad, transpordivahendid, kemikaalid) ning importis 13 miljardi euro eest (peamised impordiartiklid on metallid, põllumajandustooted, kemikaalid, masinad). Seega platseerus Ukraina 2016. aastal ELi kaubanduspartnerite nimekirjas 27. kohale (0,9% kogu Euroopa Liidu kaubandusest). 

Lepinguline baas
 ELi ja Ukraina kahepoolsed kaubandussuhted tuginesid pikalt 1998. aastal jõustunud partnerlus- ja koostöölepingule (Partnership and Cooperation Agreement, PCA), mis reguleeris nii poliitilist, majanduslikku kui ka kultuurilist koostööd. 2007. aasta jaanuaris otsustas EL alustada Ukrainaga läbirääkimisi uue, PCA-d asendava assotsieerimislepingu (Association Agreement, AA) sõlmimiseks. Uus leping reguleerib poliitilist, julgeolekualast, majanduslikku ja sektoraalset koostööd. ELi ja Ukraina vaheliste lepingute sõlmimine oli plaanis 2013. aasta novembris Vilniuses toimunud tippkohtumisel, kuid Ukraina tollane riigipea peatas protsessi, mille tagajärjel algasid riigis ulatuslikud rahutused, lükates lepingu sõlmimist veelgi edasi.

2014. aastal kirjutasid EL ja Ukraina alla assotsieerimislepingule, mille alla kuuluvat põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonna osa (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) hakati ajutiselt kohaldama alates 1. jaanuarist 2016. DCFTA ajutine kohaldamine on toonud kaasa kaubandussuhete jätkuva paranemise ELiga. Näiteks suurenes ELi ja Ukraina kaubavahetus 2017. aasta esimesel kaheksal kuul ligi 30% võrreldes 2016. aasta sama ajaga. 

12.-13. juulil 2017. aastal Kiievis toimunud Euroopa Liidu ja Ukraina tippkohtumisel tervitati assotsieerimislepingu ratifitseerimise lõpuleviimist ning Ukraina kodanike suhtes äsja kehtima hakanud viisavabadust, mis on olulised sammud ELi ja Ukraina partnerluse tugevdamiseks. Peamised aruteluteemad olid järgmised: ambitsioonika reformiprotsessi jätkumise tähtsus, eelkõige korruptsioonivastase võitlusega seonduvalt; konflikt Ida-Ukrainas ning Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslik annekteerimine Venemaa poolt, sealhulgas Minski kokkulepete rakendamine; ELi–Ukraina assotsieerimislepingust tuleneva kasu ja selle potentsiaali maksimeerimise võimalused.

1. septembril 2017 jõustus EL-Ukraina assotsieerimisleping. Assotsieerimislepingu vabakaubanduspiirkonna osa eesmärgiks on parandada Ukraina ettevõtete ligipääsu Euroopa turule, julgustada ELi investoreid Ukrainasse investeerima, et seeläbi integreerida Ukraina järk-järgult ELi siseturuga ja toetada Ukraina jõupingutusi üleminekul toimivale turumajandusele.  

DCFTA eelised Euroopa Liidu ja Ukraina jaoks:

  • kaubandustegevuse lihtsustamine,
  • tollimaksude vähendamine,
  • bürokraatia vähendamine,
  • teenustekaubanduse ja investeeringute soodustamine,
  • energiajulgeoleku parandamine,
  • ELi juurdepääsu parandamine Ukraina riigihanketurule,
  • ausa konkurentsi tagamine,
  • läbipaistvamad ettevõtlustingimused,
  • madalamad hinnad tarbijatele.

1. oktoobril 2017 jõustusid ka Ukraina suhtes kohaldatavad ajutised ühepoolsed kaubandusmeetmed, mille eesmärk on täiendavalt parandada  Ukraina eksportijate juurdepääsu ELi turule, pidades silmas Ukraina rasket majanduslikku olukorda ja riigi poolt majanduse reformimiseks tehtud jõupingutusi. Meetmeid kohaldatakse kolm aastat.


Seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas otsustas Euroopa Liit 2014. aastal piirata Krimmi päritolu kaupade importi ELi, mis on poliitiliselt oluline samm, näitamaks ELi seisukohta Venemaa tegevuse osas. Järk-järgult on piiranguid laiendatud (nt investeeringute, ekspordi, turismi alal). Rohkem infot võib leida siit

Põhjaliku ülevaate EL-i ja Ukraina vahelistest suhetest võib leida Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Alates 2008. aastast on Ukraina Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liige. 
 

Vaata lisaks:

Eesti ja Ukraina suhted

Euroopa Komisjoni kaubandusdirektoraat: EL-Ukraina

EL-Ukraina kaubandusstatistika (PDF)

Idapartnerluse tippkohtumine 2017

Market Access Database

Ukraina ja WTO 

Viimati uuendatud: 12. Detsember 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.