Sa oled siin

EL - Jaapani kaubandussuhted

Jaapan on suuruselt neljas majandus maailmas ja koostöös Euroopa Liiduga (EL) toodetakse ligi kolmandik maailmamajanduse koguproduktist. Jaapan on Euroopa Liidu tähtsuselt kuues eksporditurg, moodustades 3% ELi 2012. aasta ekspordist ja kuues impordipartner, moodustades 3,5% impordi kogumahust. EL on Jaapani jaoks suuruselt kolmas ekspordipartner ja pärast Hiinat teine impordipartner. Peamised vahetatavad kaubaartiklid on masina-, transpordi- ja keemiatööstuse toodang ning põllumajandustooted.

Jaapani suhteliselt suletud majanduse tõttu on ELi kaubandusbilanss olnud traditsiooniliselt negatiivne. Viimastel aastatel on see olnud tasakaalustatum, kuid Jaapan on jätkuvalt riik, kus ühiskondlike ja majanduslike eripärade tõttu on äritegevus ja investeerimine raskendatud. Näiteks 2010. aastal investeeris Jaapan ELi 130 miljardit eurot, kuid EL Jaapanisse vaid 94 miljardit eurot.

Koostöö rahvusvahelisel areenil

 

Rahvusvahelisel areenil on nii Jaapan kui ka Euroopa Liit tugeva multilateraalse kaubandussüsteemi toetajad ja teevad Maailma Kaubandusorganisatsioonis (World Trade Organisation, WTO) ühiste huvide nimel koostööd. 1998. aastal alustati kahepoolsete konsultatsioonidega WTO küsimustes. Dialoog on olnud tulemusrikas ning aidanud mõlemal poolel leida suurel hulgal ühiseid huve. Nii Jaapan kui ka EL pooldavad Maailma Kaubandusorganisatsiooni käimasoleva Doha arenguvooru läbirääkimiste jätkumist ja mõlemad riigid on WTO Riigihangete lepingu (Government Procurement Agreement, GPA) osalised.

Lepinguline baas

 

Alates 1990. aastate algusest asus Jaapan oma majandus- ja kaubandusrežiimi reformima ja liberaliseerima ning läbi viima regulatoorset reformi, millega vähendada ebavajalikke nõudeid ja reegleid välisinvesteeringutele ja kaubandusele. See on toonud kaasa ELi ja Jaapani vahelise tihedama kaubandusalase koostöö. Praeguseks on kahepoolne regulatoorne koostöö asendatud ELi ja Jaapani vaheliste vabakaubanduslepingu läbirääkimistega.

28. mail 2011 toimunud ELi ja Jaapani tippkohtumisel lepiti kokku, et alustatakse paralleelselt nii vabakaubanduslepingu (Free Trade Agreement, FTA) kui ka laiahaardelise poliitilise koostöö raamlepingu (Framework Agreement, FA) läbirääkimisi, mis allkirjastatakse lõpuks koos. EL-Jaapani vabakaubanduslepingu läbirääkimised algasid 2013.aasta märtsis ning alates sellest on aset leidnud järjestikused läbirääkimisvoorud. Olulisemateks läbirääkimiste teemadeks on mittetariifsete tõkete kõrvaldamine, riigihangete ja teenuste turgude avamine ning kaupade imporditariifide oluline alandamine. Euroopa Komisjon loodab EL-Jaapani vabakaubanduslepingust saada märgatavat kasu ELile - oodatakse, et pärast lepingu sõlmimist tõuseb ELi sisetoodangu koguprodukt 0,6-0,8% võrra. Euroopa Liidu eksport Jaapani võib kasvada 32,7% ja Jaapani eksport ELi 23,5% võrra. Samuti parandaks vabakaubanduslepingu sõlmimine mõlema osapoole majanduskasvu potentsiaali, sotsiaalset heaolu, tööhõivet, konkurentsivõimet ning tootlikkust. Lisaks laieneksid võimalused teha koostööd tehnoloogia ja innovatsiooni ala. Tarbijad saaksid omakorda kasu madalamatet hindadest ja suuremast valikuvõimalusest.

Enamik ELi ja Jaapani vahelisest kaubandusalasest tegevusest on senini olnud reguleeritud Maailma Kaubandusorganisatsiooni lepingutega. Kahepoolseid kaubandust puudutavaid lepinguid on sõlmitud neli:

  • vastastikuse tunnustamise leping (Mutual Recognition Agreement, jõus alates 2002. aastast); 
  • koostööleping konkurentsi takistava tegevuse vastu võitlemiseks (Agreement on Cooperation on Anticompetitive Activities, jõustus 2003. aasta juunis);

  • koostöö ja vastastikuse administratiivse abi kokkulepe (Agreement on Co-operation and Mutual Administrative Assistance, jõustus 2008. aastal);

  • teaduse ja tehnoloogia kokkulepe (Science and Technology Agreement, jõus 2009. aasta lõpust).

Põhjaliku ülevaate Euroopa Liidu ja Jaapani vahelistest suhetest võib leida Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Vaata lisaks:

Eesti ja Jaapani suhted

Euroopa Komisjoni kaubandusdirektoraat: EL-Jaapan

EL-Jaapan kaubandusstatistika (PDF)

EU Market Access Database

 

Viimati uuendatud: 5. August 2014

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.