Sa oled siin

EL – Hiina kaubandussuhted

Hiina on riik, mis väljus 2008. aasta majanduskriisist edukalt ja omab suurt kasvupotentsiaali. 2013. aasta andmetel oli Hiina majanduskasv 7,7% ning riigile ennustatakse maailma suurimaks majandusruumiks tõusmist lähima kümne aasta jooksul. Hiina majanduslikule tõusule aitas kaasa Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeks saamine 2001.aastal, mille tagajärjel algas riigi majanduse reformimine ning avardamine.

Kui kaks kümnendit tagasi oli Euroopa Liidu (EL) ja Hiina vaheline kaubandus pea olematu, siis praegu vahetatakse päevas rohkem kui miljardi euro eest kaupu. 2013. aastal oli EL-Hiina kaubavahetuse kogukäive 428.1 miljardit eurot. Hiina on ELi tähtsuselt teine kaubanduspartner USA järel ja EL Hiina jaoks olulisim kaubanduspartner – EL eksport Hiinasse on aastatega pidevalt kasvanud, jõudes 2013.aastal rekordilise 148,1 miljardi euroni aastas. 2012.aasta andmetel moodustasid ELi investeeringud Hiinasse riigi koguinvesteeringutest ligi 20%, samas kui Hiina investeeringud ELi moodustasid ELi koguinvesteeringutest vaid 2,6%. Suur kasvupotentsiaal on ELi ja Hiina vahelisel teenustekaubandusel, mis moodustab hetkel osapoolte kogu kaubavahetusest vaid kümnendiku ning ka kahepoolsetel otseinvesteeringutel, mille tase on arvestades kahe majanduse suurust võrdlemisi madal.

Lepinguline baas

 

ELi ja Hiina vahel pole sõlmitud siduvaid kahepoolseid kaubanduslepinguid. Alates 2007. aastast on käimas partnerlus- ja koostööleppe (Partnership and Cooperation Agreement, PCA) läbirääkimised, mille raames käsitletakse ka kaubandusteemasid. Antud lepingu raames ei plaani osapooled teineteise suhtes siiski kehtestada tollitariifide sooduskorda.

Viimaste aastate jooksul on ELi ja Hiina vahel käinud läbirääkimised geograafiliste tähiste vastastikuse tunnustamise lepingu üle, mis on nüüdseks jõudnud lõpusirgele. Hetkel on ELi prioriteediks kaubandussuhetes Hiinaga investeeringute-alase lepingu sõlmimine. Lepingu eesmärgiks on parandada investeeringute turulepääsu ja kaitse tingimusi. Investeeringute lepingu läbirääkimised avati 21.novembril 2013.

Hiina liitumine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga 2001. aastal oli tähtis samm, mis pani Hiina oma majandust jõuliselt reformima ja avama. Suhete lepingulise baasi laiendamiseks on EL püüdnud Hiinat enam lõimida Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames sõlmitud lepingutesse ja käimaolevatesse läbirääkimisprotsessidesse. Hetkel on ELi jaoks kõige olulisem Hiina haaramine WTO Riigihangete lepingusse, mis parandaks märgatavalt ettevõtete pääsu Hiina riigihangete turule. EL on väga huvitatud Hiina jätkuvast lõimumisest multilateraalsesse kaubandussüsteemi ning jätkab Hiina majandus- ja kaubandusreformide ning turu edasise avamise toetamist.

ELi ja Hiina ametnike vahel leiab eelmainitud eesmärgil aset ka suur hulk erinevaid laiema ja kitsama suunitlusega dialooge ja töögruppe. Igal aastal toimub EL-Hiina tippkohtumine, seni viimane leidis aset 2013. aasta novembris Pekingis (vt 16. EL-Hiina tippkohtumine). Kahepoolne ametlik kaubandusteemaline kohtumine toimub igal aastal EL-Hiina ühiskomitee (Joint Committee, JC) raames, kus EL Komisjoni kõrgema taseme kaubandusametnikud kohtuvad Hiina vastavate ametnikega. Alates 2008. aastast kohtuvad kord aastas ka EL Komisjoni volinikud ja Hiina asepeaminister ning erinevad ministrid Kõrgetasemelise majandus- ja  kaubandusdialoogi raames (High Level Economic and Trade Dialogue, HED).

Kesksed kaubandusküsimused

 

EL praeguse Hiina suunalise kaubanduspoliitika jaoks on oluline Hiina positiivne hõlmamine ühistele huvidele ja koostööle põhinevasse agendasse, jäädes samas kindlaks oma nõudmises, et Hiina peab täitma kõiki võetud rahvusvahelisi kohustusi. Prioriteetseteks teemadeks on investeeringud, turulepääs, võrdsed konkurentsitingimused, intellektuaalomandi kaitse ja avalikud hanked. Hiina pole siiski veel siiani suutnud täita kõiki Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmelisusega kaasnevaid kohustusi, näiteks on probleeme seaduste avalikuks tegemisega, nende inglise keelde tõlkimisega ning Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmete teavitamisega uutest riiklikest meetmetest. Samuti vajab edendamist investeeringute valdkond, mis on küll järk-järgult välisinvesteeringutele avanenud, kuid jääb siiski potentsiaalsest tasemest madalamale.

Kuna peamiseks Euroopa Liidu kaubandusdefitsiidi põhjuseks Hiinaga ongi mitmed Hiina-poolsed turulepääsu takistused, siis on investeerimiskliima ja turulepääsu tingimuste parandamine Hiinas ELi jaoks väga olulised. EL loodab, et pidev dialoog Hiinaga erinevate probleemide üle Hiina turul aitab kaasa tasakaalu saavutamisele EL-Hiina kaubandussuhetes ning ka investeeringute, turulepääsu ja intellektuaalomandi kaitsega seotud küsimustes.

Põhjaliku ülevaate Euroopa Liidu ja Hiina vahelistest suhetest võib leida Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Vaata lisaks:

Eesti ja Hiina suhted

Euroopa Komisjoni kaubandusdirektoraat: EL-Hiina

Käimasolevad kaubandusvaidlused

EL-Hiina kaubandusstatistika (PDF)

EU Market Access Database

Viimati uuendatud: 5. August 2014

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.