Sa oled siin

Eesti välispoliitika eesmärgid ja alameesmärgid


 1. Julgeoleku kindlustatus ja jagamatus, rahvusvaheliste suhete stabiilsus ja ennustatavus
  Alameesmärgid:
  • Rahvusvaheliste suhete ennustatavus ja stabiilne julgeolekuruum
  • Julgeolekuruumi laiendamine, partnerlussuhete arendamine
  • Tugev ja tegutsemisvõimeline NATO
  • Tugev Euroopa Liit, sealhulgas tulemuslik EL ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ja Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP)
  • Regionaalne stabiilsus ja koostöö; ulatuslik kahepoolne koostöö
  • Tugev liitlassuhe USA-ga
  • Rahvusvaheliste kriiside ennetamine ning kriisireguleerimine, osalemine kriisilahendamisoperatsioonides
  • Uute ohtude (terrorism, massihävitusrelvade levik, ohud küberruumist jne) tõkestamine
 2. Eesti majanduse toimimise eelduste tagamine, liberaalsed majandussuhted ja majandusruum
  Alameesmärgid:
  • Toimiv EL siseturg
  • Eesti majanduse usaldusväärsus
  • Tõhus rahvusvaheline investeeringute kaitse süsteem
  • Soodus keskkond rahvusvaheliste kaubandus-majandussuhete arendamiseks
 3. Eesti isikute kaitse välismaal ja välissuhetes
  Alameesmärgid:
  • Konsulaarkaitse asukohamaades
  • Kodanike õiguste edendamine (reisimis-, töötamis-, viibimis- jne)
  • Konsulaar- ja välissuhete alase info kättesaadavus
  • Toimetulek piireületavate probleemidega
 4. Eesti mõjukus ja hea maine
  Alameesmärgid:
  • Algatuslikkus rahvusvahelistes organisatsioonides
  • Innovaatilise riigi kuvand
  • Asjatundlikkust jagav ja globaalteemades kaasarääkiv riik
  • Eesti hea maine
  • Rahvusvahelist vastutust jagav ja panustav riik
 5. Demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid, majandusvabadusi ja arengut edendav väärtuste ruum
  Alameesmärgid:
  • Demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid taotlevate rahvusvahelise õiguse normide edendamine
  • Inimõigusi kaitsvate rahvusvahelise õiguse normide edendamine
  • Pressivabaduse toetamine
  • Väärtuste ruumi arengu ja kasvu, majandusliku vabaduse ja vabakaubanduse toetamine
  • Välispoliitika eesmärke toetav arengukoostöö ühiseid väärtusi tunnustavate ja hindavate partneritega
  • Humanitaarabi andmine
  • Osalemine rahuoperatsioonides ja tsiviilülesehitustöös

    

Eesti huvide kaitsmine kui enesestmõistetavus ei ole eesmärkide sõnastamisel kajastatud.

 

Viimati uuendatud: 30. Juuni 2014

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.