Sa oled siin

Eesti prioriteedid Euroopa Nõukogu eesistumisel

Eesti valis eesistumise prioriteedid lähtudes Eesti jaoks olulistest teemadest organisatsioonis ja võttes arvesse Euroopa Nõukogus käimasolevaid protsesse. Eesti prioriteetideks on lapse õigused, sooline võrdõiguslikkus ning inimõigused ja õigusriigi internetis.

Inimõigused ja õigusriik internetis

 

Kiiresti areneva IKT-valdkonna ja selle mõjude tõttu tuleb pöörata senisest suuremat tähelepanu inimõiguste ja õigusriigi kaitsele internetis. ENil on välja töötatud unikaalsed instrumendid, mida soovime oma tegevusega väärtustada ja kaasa aidata suure arengupotentsiaaliga valdkonna edendamisele. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse tugevdamise aluseks virtuaalmaailmas on ENi interneti haldamise strateegias (2016–2019) kindlaks määratud standardid. Alates 2008. aastast on interneti valitsemise valdkonnas olnud peamiseks Euroopa tasandi platvormiks, kaasava arutelu ja mõttevahetusega konverentsiks EuroDIG.  ENi eesistuja rollis toetab Eesti konverentsi ühe paneeli koordinaatorina (9.–10.6.2016). Lisaks korraldame koostöös Saksamaa kui OSCE eesistujaga Strasbourgis konverentsi (9.9.2016), mille eesmärk on aidata kaasa ENi ministrite komitee internetivabaduse soovituste teadvustamisele ja rakendamisele. Valitud prioriteeti toetavad veel ENi kultuuri digiteerimise seminari korraldamine Tallinnas (sept 2016), kuna digipädevuse arendamine ning digikultuuri säilitamine ja kättesaadavaks tegemine on samuti Eesti jaoks olulised teemad. Digiteemad on muutunud keskseks ka ENi jaoks, aidates hoida ja levitada demokraatia põhimõtteid. Koostöös ENiga korraldab Eesti küberkuritegevuse vastast (Budapesti) konventsiooni käsitleva konverentsi Strasbourgis (nov 2016). Seekordne konverents on pühendatud konventsiooni 15. aastapäeva tähistamisele. 

 

Sooline võrdõiguslikkus

 

Sooline võrdõiguslikkus on inimõiguste kaitse, demokraatia toimimise, õigusriigi põhimõtte järgimise ja majanduskasvu ning jätkusuutlikkuse keskne küsimus. ENi soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2014–2017 näeb ette suurendada soolise võrdõiguslikkuse standardite mõju ja nähtavust, ühtlasi toetades nende rakendamist ENi liikmesriikides. Strateegia peaeesmärk on saavutada valdkonnas edasiminek viie strateegilise eesmärgi kaudu: võideldes soostereotüüpide ja seksismi ning naistevastase vägivalla vastu, tagades naistele võrdse juurdepääsu õigusemõistmisele, püüeldes naiste ja meeste tasakaalustatud osalemise poole avalikus otsusetegemise protsessis ning edendades soolist võrdõiguslikkust kõigis poliitikavaldkondades ja tegevustes (soolõime).  

Eesti eesistumise raames valitud soolise võrdõiguslikkuse prioriteeti toetab ENiga koostöös korraldatav kõrgetasemeline konverents Tallinnas (30.6.–1.7.2016) “Are we there yet? Assessing progress, inspiring action – The Council of Europe Gender Equality Strategy 2014-2017”. Selle keskmes on ENi soolise võrdõiguslikkuse strateegia rakendamise ülevaade. Eesti on pakkunud lisaks kaks spetsiifilisemat teemat – soolõime riiklikul tasandil ja rahvusvahelistes organisatsioonides ning uue meedia positiivne ja negatiivne mõju soolisele võrdõiguslikkusele. Samuti toimub arutelu  soolise võrdõiguslikkuse edendamise prioriteetide tulevikuvisioonide üle.

Lapse õigused

 

Laste õigustesse panustamine on oluliseks edasiviivaks jõuks õiglasema ja kaasavama ühiskonna loomisel. ÜRO lapse õiguste konventsioonile jt õiguslikele standarditele tuginedes edendab ja kaitseb EN ligi 150 miljoni lapse õigusi üle Euroopa. Aprillis 2016 toimub Bulgaaria käimasoleva eesistumise raames Sofias kõrgetasemeline laste õiguste konverents, kus tutvustatakse uut laste õiguste strateegiat, mille põhjal on Eestil hea jätkata. Eesistumise   peaeesmärk on edendada laste õigusi ja kaasata lapsi rohkem ühiskonda, keskendudes  kolmele põhiteemale: laste suurem kaasamine ja osalus otsustusprotsessides, laste õigused digitaalses keskkonnas ning lapsed migratsioonikriisis. Neid teemasid arutletakse ühtlasi Eesti Inimõiguste Instituudi korraldataval kõrgetasemelisel laste õiguste konverentsil 4. novembril 2016 Tallinnas. New Yorgis toimuva rändeteemalise tippkohtumise ajal 19. septembril 2016 korraldame eesistumise egiidi all kõrvalürituse teemal „Lapsed migratsioonikriisis“ koostöös ENi ja UNICEFiga (Eesti suursaadik ÜRO juures on 2016.a. ÜRO lastefondi UNICEF nõukogu president). Samuti on prioriteediks võidelda laste seksuaalse kuritarvitamise vastu ja seoses sellega ratifitseerida 2008. aastal allakirjutatud Euroopa Nõukogu Lanzarote konventsioon. 

Viimati uuendatud: 27. Mai 2016

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.