Sa oled siin

Eesti osalemine tsiviilmissioonidel ja EL sõjalistel operatsioonidel

Mis on rahvusvaheline tsiviilmissioon? 

 

Eesti osaleb aktiivselt rahvusvaheliste konfliktide ennetamises ja ohjamises ning konfliktijärgses rahu tagamises. Üheks võimaluseks sellesse protsessi panustada on osalemine rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel. Rahvusvaheline tsiviilmissioon on missioon, mis täidab humanitaarabi või rahvusvahelise mittesõjalise kriisiohje ülesandeid.

 

Miks on Eestile oluline tsiviilmissioonidel osaleda? 

 

 • Meile on tähtis panustamine rahvusvaheliste konfliktide ennetusse, ohjamisse ning rahuloomesse.
 • Eesti on EL-iga ühinedes võtnud kohustuse panustada ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames Eesti ja Euroopa tsiviilvõimete arendamisse.
 • Eesti ekspertide poolt rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel jagatud parimatel praktikatel ning kogemustel on suur roll julgeoleku tagamisel.
 • Ekspertteadmised on tähtis komponent sise- ja välisjulgeoleku tagamisel erinevates kriisikolletes
 

Kes osalevad rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel? Tsiviilmissioon Gruusias

 

 • Missioonidel osalevad eksperdid, kellel on selleks vajalik kvalifikatsioon.
 • Mitmed eksperdid on Siseministeeriumi haldusalast (pääste-, justiits-, politseisektor). Ekspertide lähetamise tehniliste küsimustega tegeleb Välisministeerium.
 • Alates 2011. aastast on Eesti lähetanud erinevatele Euroopa Liidu, NATO, OSCE ja ÜRO missioonidele ligi 60 eksperti.
 • Praegusel hetkel on Eesti poolt lähetatud missioonidele 9 tsiviileksperti, kes töötavad Euroopa Liidu missioonidel Ukrainas, Gruusias, Iraagis, Somaalias; OSCE missioonil Ukrainas ning ÜRO missioonil Kosovos.  
 • Eesti tsiviileksperdid on missioonidel väga hinnatud koostööpartnerid. Öeldakse, et eestlased on töökad, paindlikud ja usaldusväärsed ning oma töös konkreetsed ja eesmärgipärased. Sealjuures töötavad tsiviileksperdid ohtlikes ja keerukates oludes, enamasti konfliktipiirkondades mis teeb nende töö väga stressirohkeks.
 

Millistel tsiviilmissioonidel Eesti osaleb? 

 

 • EUAM Ukraine (ELi nõuandemissioon Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks) - juulis 2014 loodud tsiviilmissioon aitab Ukrainat tsiviiljulgeoleku sektori reformimisel, sealhulgas politsei ja õigusriigi valdkonnas. Missioon juhendab ja nõustab asjakohaseid Ukraina asutusi uuendatud julgeolekustrateegiate väljatöötamisel ja nende hilisemal rakendamisel. Eesti osaleb missioonil 2 eksperdiga.
 • EUMM Georgia (ELi vaatlusmissioon Gruusias) - 2008. aastal loodud vaatlusmissioon Prantsusmaa president Sarkozy 6-punktilise rahuplaani täitmise jälgimiseks ja kontrollimiseks. EUMM missioonil tegutseb ligikaudu 200 vaatlejat. Eesti osaleb missiooni töös selle loomisest alates. EUMM missioonil on hetkel Eestist osalemas 2 eksperti.
 • EUPOL COPPS (EL politseimissioon Palestiinas) - 2006. aastal käivitatud missiooni eesmärk on toetada Palestiina võime jätkusuutliku ja toimiva politseijõu loomisel Läänekaldal ja Gaza sektoris, politsei reformimise, kriminaalõigussüsteemi tugevdamise ning politsei- ja kohtusüsteemi vahelise koostöö parandamise kaudu. Eesti osaleb missiooni töös alates 2016. aastast. 
 • EUCAP Sahel Mali (EL missioon Malis) - 2015. aastal loodud võimearendusmissiooni eesmärk on toetada Mali ametivõime sisejulgeolekujõudude reformimisel. Missioon nõustab, õpetab välja ning varustab Mali politseid, sandarmeeriat ja rahvuskaarti ning vastutavaid ministeeriume. Missioonil on ka toetav roll Sahel G5 ühisväe raames Mali politseikomponendi loomisel. Eesti osaleb missiooni töös alates 2018. aastast.
 • EUCAP Somalia (EL missioon Somaalias) - missiooni eesmärk on tugevdada Somaalia merendusalast tsiviilõiguskaitsevõimet. Selleks toetatakse Somaalia ametiasutusi vajalike õigusnormide väljatöötamisel ning tugevdatakse kriminaalõigussüsteemi merenduse valdkonnas. Eesti osaleb missioonil alates 2020. aasta sügisest 1 eksperdiga.
 • EUAM Iraq (EL nõuandemissioon Iraagis) - missiooni eesmärk on toetada Iraagi võime julgeolekusektori reformi läbiviimisel. Eesti osaleb missioonil 1 eksperdiga alates juunist 2021.
 • OSCE SMM Ukraine (OSCE erimissioon Ukrainas) – missiooni põhiülesandeks on vaadelda erapooletult olukorda Ukrainas ning aidata kaasa dialoogi loomisele osapoolte vahel. Eestist osaleb missioonil 2 vaatlejat.
 • UNMIK Kosovo (ÜRO missioon Kosovos) - missiooni prioriteet on kindlustada turvalisus ja stabiilsus Kosovos ning kogu Lääne-Balkani regioonis laiemalt. Eestist osaleb missioonil 1 ekspert.
 

Tsiviilmissioonidel osalemist reguleerivad õigusaktid ja muud dokumendid

 • Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus
 • Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise tegevuskava (2020-2024) alusel korraldab Välisministeerium Eesti osalust rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel. Tegevuskavas käsitletakse missioonidel osalemise eesmärke, põhimõtteid ja korraldust; seatakse eesmärgid ja tegevused missioonidel osalemise tõhustamiseks; täpsustatakse välispoliitilisi prioriteete.
 • Vaata järele, kus tegutsevad erinevad EL, ÜRO, OSCE ning NATO missioonid ja operatsioonid.  
 

Loe lisaks tsiviilmissioonidel osalenute lugusid

 

 

Eesti ekspertide osalemine EL sõjalistel operatsioonidel

 

 • EUTM Mali (väljaõppemissioon Malis) - 2013. loodud missioon pakub Mali relvajõududele abi juhtimise ja logistika korraldamisel ning isikukoosseisu väljaõppel, samuti rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõiguse rakendamisel ning tsiviilisikute ja inimõiguste kaitsmisel. Eesti osaleb staabiohvitseride ja instruktoritega missiooni töös selle loomisest alates.
 • EUNAVFOR MED (mereväeoperatsioon Vahemerel) – 2015. aastal Vahemere keskosas inimkaubanduse tõkestamiseks loodud mereväeoperatsioonil osaleb Eesti logistikaohvitseri ja meedikuga. Eesti kaitseväelaste osalemise aluseks on Riigikogu mandaat, mis lubab kasutada kuni kuut tegevväelast NATO ja Euroopa Liidu juhitava sõjalise operatsiooni peakorteri töös.
 

Varem on Eesti osalenud järgmistel ELi tsiviilmissioonidel

 • EULEX Kosovo (ELi õigusriigi missioon Kosovos) – missioon jälgib ja juhendab Kosovo õigussüsteemi, politsei, piirivalve, tolli ja karistusasutuste tööd. Eesti eksperdid on missioonil osalenud alates 2008. aastast, hetkel missioonile Eestist eksperte lähetatud ei ole.
 • EUPOL Afganistan (ELi politseimissioon Afganistanis) – kus Eesti osales ekspertidega aastatel 2008 - 2016.
 • EUPM BiH (ELi  politseimissioon Bosnias ja Hertsegoviinas) - kus Eestist osales politseieksperte vaheaegadega aastatel 2003 - 2011.
 • EUBAM Moldova and Ukraine (ELi piirimission Moldovas ja Ukrainas) - Eesti panustas vaheaegadega politsei- ning piirivalveekspertidega aastatel 2006 - 2011.
 • EUPM Proxima koosseisus osales 2005. aastal Eestist 1 politseiekspert.
Viimati uuendatud: 18. Jaanuar 2022

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.