Sa oled siin

Eesti osalemine tsiviilmissioonidel ja EL sõjalistel operatsioonidel

2011. aasta aprillist kehtiv Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse kohaselt  tegeleb Eestis tsiviilekspertide lähetamise tehniliste küsimustega Välisministeerium, eksperdid on enamasti pärit Siseministeeriumi haldusalast (pääste-, justiits-, politseisektor). Lisaks seadusele reguleerib tsiviilmissioonidega seonduvat Eestis "Rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel osalemise tegevuskava 2016 - 2020".

 

Eesti ekspertide osalemine tsiviilmissioonidel

 

EUAM Ukraine (ELi nõuandemissioon Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks) - juulis 2014 loodud tsiviilmissioon aitab Ukrainat tsiviiljulgeoleku sektori reformimisel, sealhulgas politsei ja õigusriigi valdkonnas. Missioon juhendab ja nõustab asjakohaseid Ukraina asutusi uuendatud julgeolekustrateegiate väljatöötamisel ja nende hilisemal rakendamisel. Eesti osaleb missioonil 3 eksperdiga.

EUMM Georgia (ELi vaatlusmissioon Gruusias) - 2008. aastal loodud vaatlusmissioon Prantsusmaa president Sarkozy 6-punktilise rahuplaani täitmise jälgimiseks ja kontrollimiseks. EUMM missioonil tegutseb ligikaudu 200 vaatlejat. Eesti osaleb missiooni töös selle loomisest alates. EUMM missioonil on hetkel Eestist osalemas 2 eksperti.

EUPOL COPPS (EL politseimissioon Palestiinas) - 2006. aastal käivitatud missiooni eesmärk on toetada Palestiina võime jätkusuutliku ja toimiva politseijõu loomisel Läänekaldal ja Gaza sektoris, politsei reformimise, kriminaalõigussüsteemi tugevdamise ning politsei- ja kohtusüsteemi vahelise koostöö parandamise kaudu. Eesti osaleb missiooni töös alates 2016. aastast 1 eksperdiga. 

EUCAP Sahel Mali (EL missioon Malis) - 2015. aastal loodud võimearendusmissiooni eesmärk on toetada Mali ametivõime sisejulgeolekujõudude reformimisel. Missioon nõustab, õpetab välja ning varustab Mali politseid, sandarmeeriat ja rahvuskaarti ning vastutavaid ministeeriume. Missioonil on ka toetav roll Sahel G5 ühisväe raames Mali politseikomponendi loomisel. Eesti osaleb missiooni töös alates 2018. aastast 1 eksperdiga.

NATO Resolute Support (NATO missioon Afganistanis) - selle nime all alustas missioon 2015. aastal (varem ISAF), eesmärgiga juhendada ja nõustada riigi julgeolekujõude ja institutsioone. Eesti osaleb missioonil 2 politseieksperdiga.

UNMIK Kosovo (ÜRO missioon Kosovos) – missiooni prioriteetideks on säilitada turvalisus, stabiilsus ja inimõiguste austamine Kosovos ja kogu regioonis. Eesti osaleb 1 eksperdiga missioonil alates 2016. aastast.

OSCE SMM Ukraine (OSCE erimissioon Ukrainas) – missiooni põhiülesandeks on vaadelda erapooletult olukorda Ukrainas ning aidata kaasa dialoogi loomisele osapoolte vahel. Eestist osaleb missioonil 3 vaatlejat.

Eesti ekspertide osalemine EL sõjalistel operatsioonidel

 

EUTM Mali (väljaõppemissioon Malis) - 2013. loodud missioon pakub Mali relvajõududele abi juhtimise ja logistika korraldamisel ning isikukoosseisu väljaõppel, samuti rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõiguse rakendamisel ning tsiviilisikute ja inimõiguste kaitsmisel. Eesti osaleb staabiohvitseride ja instruktoritega missiooni töös selle loomisest alates.

EUNAVFOR MED (mereväeoperatsioon Vahemerel) – 2015. aastal Vahemere keskosas inimkaubanduse tõkestamiseks loodud mereväeoperatsioonil osaleb Eesti logistikaohvitseri ja meedikuga. Eesti kaitseväelaste osalemise aluseks on Riigikogu mandaat, mis lubab kasutada kuni kuut tegevväelast NATO ja Euroopa Liidu juhitava sõjalise operatsiooni peakorteri töös.

Varem on Eesti osalenud järgmistel ELi tsiviilmissioonidel

 

EULEX Kosovo (ELi õigusriigi missioon Kosovos) – missioon jälgib ja juhendab Kosovo õigussüsteemi, politsei, piirivalve, tolli ja karistusasutuste tööd. Eesti eksperdid on missioonil osalenud alates 2008. aastast, hetkel missioonile Eestist eksperte lähetatud ei ole.

EUPOL Afganistan (ELi politseimissioon Afganistanis) – kus Eesti osales ekspertidega aastatel 2008 - 2016.

EUPM BiH (ELi  politseimissioon Bosnias ja Hertsegoviinas) - kus Eestist osales politseieksperte vaheaegadega aastatel 2003 - 2011.

EUBAM Moldova and Ukraine (ELi piirimission Moldovas ja Ukrainas) - Eesti panustas vaheaegadega politsei- ning piirivalveekspertidega aastatel 2006 - 2011.

EUPM Proxima koosseisus osales 2005. aastal Eestist 1 politseiekspert.

Viimati uuendatud: 9. Jaanuar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.