Sa oled siin

Eesti arengukoostöö tegevused 2012. aastal

Afganistan

 1. Diplomaatia, rahvusvaheliste suhete ja rahvusvahelise koostöö alane koolitus Afganistani diplomaatidele ja riigiametnikele (28.19 KB, PDF) jaanuar 2013 - mai 2013 (Eesti Diplomaatide Kool) 39 075 EUR
 2. Hariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Afganistani maapiirkondades  (28.77 KB, PDF)september 2012 - august 2013 ( Mondo MTÜ) 83 176 EUR
 3. Kabuli Ülikooli informaatika teaduskonna bakalauruseõppekavade arendamine ja magistriõppekava väljatöötamine (28.3 KB, PDF)oktoober 2012 - märts 2014 (Tallinna Ülikool) 118 289 EUR
 4. Sound Central Festival: Women's Day (28.12 KB, PDF)september 2012 - oktoober 2012 (Argus Playworks Ltd) 5 506 EUR
 5. Videokonverentsi seadmete hange, mis võimaldab Kabuli Ülikoolil läbi viia kursusi ja videokonverentse (253.35 KB, PDF) detsember 2012 – märts 2013 ( Afganistan Center of Kabul University) 5 586 EUR

 6. Maailmapanga poolt hallatav Afganistani ülesehituse usaldusrahastu (26 KB, DOC) (Afganistan Reconstruction Trust Fund) 225 000 EUR

 7. Polio Eradiction Initaitive in Afganistan ÜRO Lastefond (26 KB, DOC)UNICEF 20 453 EUR

 

Gruusia

 1. Gruusia Siseministeeriumi küberkuritegude vastu võitlemise üksuse võimekuse tõstmine  (27.43 KB, PDF)september 2012 - veebruar 2014 (Politsei- ja Piirivalveamet) 64 378 EUR
 2. Aluse loomine lähisuhtevägivalla probleemidega tegelemiseks Gruusias (29.06 KB, PDF) september 2012 - veebruar 2014 (Sisekaitseakadeemia) 99 598 EUR
 3. Ukraina Krimmi ja Gruusia Batumi turismisihtkoha konkurentsivõime tõstmine läbi kohaliku turismiettevõtluse arengu (103.77 KB, PDF)november 2012 - detsember 2013 (Tartu Ülikooli Pärnu kolledž) 46 583 EUR
 4. Peresuhetes nõrgema osapoole õiguste tõhusam kaitse Gruusia kohtutes (176.59 KB, PDF) oktoober 2012 – mai 2013 (Forum Academicum Inter Nationes Roela) 14 615 EUR
 5. Eesti sotsiaalse ettevõtluse kogemuse jagamine kodanikeühendustele ja ettevõtlusega alustamise toetamine Gruusias (178.04 KB, PDF) oktoober 2012 – september 2013 (SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse) 47 458 EUR
 6. Georgia armeenia vähemuse Georgia ühiskonda integreerumisele kaasaaitamine (526.85 KB, PDF) oktoober 2012 – august 2013  (MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut) 53 261 EUR
 7. Kodanikuühiskond Gruusias: Gruusia Ida-Partnerluse platvormi organisatsioonide eestkostesuutlikkuse edendamine (28.93 KB, PDF) oktoober 2012 – november 2013 (SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis) 46 573 EUR
 8. Toiduohutusreeglite rakendamine Georgia ettevõtetes (175.3 KB, PDF) september 2012 – detsember 2013 (Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium) 39 060 EUR
 9. Suvekool "Kodanikuühenduste roll piiriüleses koostöös konfliktikolletes" Gruusias (179.72 KB, PDF) aprill 2013 – juuli 2013 (Tartu Ülikool) 17 717 EUR
 10. Õppestipendium Gruusia tudengile Givi Kupatadze’le Tartu Ülikooli finants- ja kindlustusmatemaatika magistriõppekaval õppimiseks 2012/2013. õppeaastal  (174.15 KB, PDF)september 2012 – juuli 2013 (Tartu Ülikool) 3 800 EUR
 11. Õppestipendium Gruusia tudengile Alexander Chanadiri’le Tartu Ülikooli Euroopa kolledži Euroopa Liidu-Vene uuringute magistriprogrammis (EURUS) õppimiseks 2012/2013 õppeaastal  (179.53 KB, PDF)september 2012 – august 2013 (Tartu Ülikool) 4 672,49 EUR
 12. Õppestipendium Gruusia tudengile Nino Topuridze ’le magistriõppe lõpetamiseks Tallinna Ülikoolis I semestril 2012/2013 õppeaastal (173.09 KB, PDF) august 2012 – jaanuar 2013 (Tallinna Ülikool) 4 385 EUR
 13. Heade kodanike kool, 2 osa (28.97 KB, PDF) September 2012 - Juuli 2013 (Eesti NATO Ühing) 38 930 EUR
 14. Supporting access to quality reproductive health (RH) services for conflict affected population (480.66 KB, PDF) november 2012 -  mai 2013 (Healthy Generation) 5 000 EUR

 15. Turning lives around (275.22 KB, PDF)november 2012 – juuni 2013 (Go Group Media) 5 005 EUR

 16. Women’s Right – Art in action (304.8 KB, PDF) jaanuar 2013 – aprill 2013 ( Women’s Fund in Georgia) 6 400 EUR

 

Moldova

 1. Peresuhete nõrgema osapoole õiguste tõhusam kaitse Moldova kohtutes (27.62 KB, PDF)oktoober 2012 - september 2013 (Forum Academicum Inter Nationes Roela MTÜ) 15 275 EUR
 2. Liiklusõpe teoorias ja praktikas ning liiklusväljakute rajamine Moldova kooliõpilastele Eesti näitel (28.72 KB, PDF)september 2012 - mai 2013 (Lõuna Koolitus SA) 56 851 EUR
 3. Moldova tervishoiusüsteemi arengu edendamine e-teenuste võimaluste abil (28.57 KB, PDF) september 2012 - august 2013 (Poliitikauuringute Keskus PRAXIS) 56 559 EUR
 4. Noorte reproduktiiv- ja seksuaaltervisealaste nõustamisteenuste ja seksuaalhariduse alase pädevuse ja võimekuse tõstmine Moldovas (29.06 KB, PDF)oktoober 2012 - juuli 2013 (Eesti Seksuaaltervise Liit) 26 371 EUR
 5. Päästjate meditsiinialase koolitussüsteemi väljaarendamine Moldova Vabariigis (27.48 KB, PDF)september 2012 - mai 2013 (Sisekaitseakadeemia) 53 937 EUR
 6. Digitaalse informatsiooni turvalisuse tõhustamine Moldovas: valitsusasutuste võimekuse kasvatamine turvalisemate teenuste osutamiseks (29.33 KB, PDF) oktoober 2012 - detsember 2013 (E-Riigi Akadeemia Sihtasutus) 59 950 EUR
 7. Avatud valitsemise ning kaasamise edendamine koostöös UNDP-ga Moldovas ja Montenegros (27.42 KB, PDF) juuni 2012 - oktoober 2013 (E-Riigi Akadeemia Sihtasutus) 73 373 EUR
 8. Eesti-Moldova koostöö ettevõtlushariduse edendamiseks  (21.85 KB, PDF)juuni 2012 - august 2013 (Junior Achievement Eesti SA) 39 500 EUR 
 9. Idapartnerluse riikide inimõiguste ja demokratiseerimise regionaalse magistriprogrammi toetamine temaatiliste loengukursuste jm akadeemilise ekspertiisiga  (29 KB, PDF)oktoober 2012 - september 2014 (Tartu Ülikooli õigusteaduskond) 50 700 EUR
 10. Telefonipõhise esmatasandi tervishoiunõustamise käivitamine Moldovas (56.22 KB, PDF)oktoober 2012 - juuni 2013 (Eesti Abikeskused MTÜ) 43 896 EUR
 11. Tõhusam vabaturu konkurentsi kaitse hariduse edendamise ja hea valitsemistava põhimõtete alusel (859.7 KB, PDF)september 2012 - august 2013 (Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituut) 23 495 EUR
 12. Moldova Vabariigi  CCECC üksuse analüüsivõimekuse suurendamine korruptsiooni, rahapesu ja terrorismi finantseerimise kuritegude lahendamisel (28.99 KB, PDF)September 2012 - Veebruar 2012 (Aktsiaselts Reaalsüsteemid) 49 743 EUR
 13. Kogukonna turvalisuse arendamine Moldova maapiirkondades läbi Eesti Naabrivalve kogemuse (28.89 KB, PDF) September 2012 - September 2013 (MTÜ Eesti Naabrivalve) 32 830 EUR
 14. Eesti ja Moldova noortepoliitika ja noorsootöö arendamine 2012-2014 (26.81 KB, PDF)September 2012 - September 2014 (Eesti Noorsootöö Keskus) 78 891 EUR
 15. Moldova – Teadushorisont (28.21 KB, PDF)Oktoober 2012 - September 2013 (Sihtasutus Eesti Teadusagentuur) 44 783 EUR

 

Ukraina

 1. Eesti liiklusohutusõppe parima praktika tutvustamine Ukraina haridussüsteemile (28.53 KB, PDF)detsember 2012 - märts 2013 (NGO Dobrochyn Center) 6 390 EUR
 2. Peresuhete nõrgema osapoole õiguste tõhusam kaitse Ukraina kohtutes (27.58 KB, PDF)oktoober 2012- juuni 2013 (Forum Academicum Inter Nationes Roela MTÜ) 14 855 EUR
 3. Eesti ja Ukraina e-valitsemise ja kohalike e-teenuste arendamise seminarid (28.03 KB, PDF)november 2012 - aprill 2013 (Euroopa Uuringute Instituut MTÜ) 20 850 EUR
 4. Korteriühistuliikumise kogemus ja korteriühistu mudel – töötoad Valgevenes ja Ukrainas  (29.13 KB, PDF)veebruar 2013 - juuli 2013 (Eesti Korteriühistute Liit) 18 628 EUR
 5. Miksike Krimmis II - veebipõhise ühisõppe ürituste edasiarendus Krimmi üldharidussüsteemis (27.69 KB, PDF)september 2012 - september 2013 (Miksike OÜ) 37 606 EUR
 6. Energiakasutuse säästev planeerimine: rahvusvaheline koostöö ja parimad praktikad Linnapeade Pakti suunas (28.19 KB, PDF) november 2012 - aprill 2013 (NGO Community Council) 6 380 EUR
 7. e-Valitsuse alase strateegia kujundamine ja selle rakendamine Iwano-Frankivski oblastis. Kohaliku omavalitsuse demokraatia arendamisele, läbipaistvuse ja parema juhtimise tagamisele suunatud IKT käsiraamatu koostamine  (29.53 KB, PDF)september 2012 - veebruar 2014 (E-Riigi Akadeemia Sihtasutus) 99 590 EUR
 8. Õppestipendium Ukraina tudengile Volodymyr Floreskule magistriõppes tarkvaratehnika õppekaval õppimiseks Tartu Ülikoolis 2012/2013. õppeaastal (178.07 KB, PDF) september 2012- juuli 2013 (Tartu Ülikool) 3 800 EUR
 9. Õppestipendium Ukraina tudengile Nataliia Semenenkole magistriõppes tarkvaratehnika õppekaval õppimiseks Tartu Ülikoolis 2012/2013 õppeaastal  (175.72 KB, PDF)september 2012 – juuli 2013 (Tartu Ülikool) 3 800 EUR
 10. Õppestipendium Ukraina tudengile Oleg Sobchukile õpingute jätkamiseks magistriõppes semiootikas 2012/ 2013 õppeaastal (178.35 KB, PDF) september 2012 – juuni 2013  (Tartu Ülikool) 5 937,5 EUR
 11. Õppestipendium Ukraina tudengile Viktoriia Nikotinale magistriõppes õppimiseks Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis 2012/2013 õppeaastal  (178.81 KB, PDF)september 2012 – jaanuar 2013 (Tartu Ülikool) 1 355 EUR

 

Valgevene

 1. Valgevene praeguse olukorra selgitamine laiemale avalikkusele ning Valgevene ja muude riikide võimalike tulevikustsenaariumite ja vajalike reformide üle arutamine ekspertidega, mida oleks vaja Valgevenes ellu viia (24.72 KB, PDF)märts 2012 - juuni 2012 (Valgevene Uus Tee MTÜ) 6 300 EUR
 2. Platoni dialoogi "Politeia" valgevenekeelse tõlke kommenteeritud avaldamine: "Politeia" rakendamine kodanikuhariduse ja demokraatliku poliitilise kultuuri instrumendina (28.43 KB, PDF)november 2012 - oktoober 2012 (Eesti STK Minskis) 4 980 EUR
 3. Effective public and cultural alternative for Belarusian authorities: challenge 2015 (311.29 KB, PDF) november 2012 – märts 2013 (MTÜ Valgevene Uus Tee) 6 300 EUR

 4. Participation of Estonian Speakers in Global Entrepreneurship Week in Belarus (248.3 KB, PDF) oktoober 2012 – November 2012 (Center for Business Communication BELBIZ) 4 212 EUR

 

Teavitamine

 1. Palestiina kodanikuühiskonna toetamine läbi vabatahtliku töö ja maailmahariduse edendamine Eestis  (31.88 KB, PDF)veebruar 2012 - jaanuar 2013 (Ethical Links MTÜ) 10 400 EUR
 2. Vabatahtlikud Aafrikasse - lähetus MTÜ Mondo arengukoostöö partnerite juurde (16.7 KB, PDF) veebruar 2012 - veebruar 2013 (Mondo MTÜ) 25 529.76 EUR
 3. Maailmakodanikke harides – Maailmahariduskeskuse tegevuste toetamine ja laiendamine (176.22 KB, PDF) september 2012 – august 2013  (MTÜ Mondo) 42 407 EUR
 4. Arengukoostööalane filmiprogramm Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali raames (182.7 KB, PDF) september 2012 – märts 2013  (MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival) 15 032 EUR
 5. Dokumentaalseriaal „Vaba tahe“ (176.02 KB, PDF) september 2012 – detsember 2013 (MTÜ Zbanski Kino) 29 886 EUR
 6. Maailmapäev 2013 (328.76 KB, PDF) jaanuar 2013 - juuni 2013 (MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud) 37 000 EUR
 7. Vabatahtliku töö Oxnard Noorteakadeemias Etioopias, Soddos ning Etioopia arenguprobleemide teadvustamine Eestis (265.79 KB, PDF) veebruar 2012- detsember 2012 (MTÜ Damota) 12 856 EUR

 

Teised

 1. EPR vabatahtlike võimekuse arendamine osalemiseks välismissioonidel (26.26 KB, PDF) oktoober 2012 - september 2013 (Eesti Punane Rist) 3 040 EUR
 2. Linnad ja õiglane kaubandus (174.27 KB, PDF) september 2012 - detsember 2013 (Eesti Roheline Liikumine) 4 184,98 EUR
 3. Õppestipendium Aserbaidžaani tudengile Allahshukur Seydovile Tartu Ülikooli Läänemere regiooni uuringute magistriprogrammis õppimiseks 2012/2013 õppeaastal  (183.22 KB, PDF)september 2012 – august 2013 (Tartu Ülikool) 3 993,31 EU
 4. Õppestipendium Armeenia tudengile Gohar Armenakyan’ile Tartu Ülikooli Euroopa kolledži Euroopa Liidu-Vene uuringute magistriprogrammis (EURUS) õppimiseks 2012/2013 õppeaastal  (178.38 KB, PDF)september 2012 – juuni 2013 (Tartu Ülikool) 4 672,39 EUR

 5. Eraldise tegemine rahvusvahelisele arengukoostöö organisatsioonile november 2012 - november 2012 (UNOPS) 13 000 EUR

 6. Avatud valitsemise ja e-valitsemise edendamine Tuneesias (327.75 KB, PDF) mai 2012 - november 2012 (E-Riigi Akadeemia Sihtasutus) 29 617 EUR

 

 

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused eelnevatel aastatel

 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Viimati uuendatud: 6. Veebruar 2013

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.