Sa oled siin

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2010. aastal

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2010.a.* Riiklik finantseerimine (EEK)
1. Haiti maavärinas kannatanute abistamine Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooni kaudu (30.08 KB, PDF)
Jaanuar 2010. (Välisministeerium)
2 500 000
2. Eesti Päästemeeskonna rahvusvaheline humanitaarpartnerluse (IHP) toetusmissioon Haitis (34.68 KB, PDF)
Jaanuar - veebruar 2010. (Päästeamet)
297 309
3. Eesti Päästemeeskonna rahvusvaheline humanitaarpartnerluse (IHP) välilaagri toetusmissioon Haitis (31.46 KB, PDF)
Jaanuar - veebruar 2010. (Päästeamet)
1 072 936
4. Moldova Punasele Ristile, Ukraina Punasele Ristile, Valgevene Punasele Ristile esmaabiõpetajate väljakoolitamine (25.55 KB, PDF)
Märts - september 2010. (Eesti Punane Rist)
183 386
5. Maailmapäev 2010 (50.51 KB, PDF)
Märts - juuli 2010 (MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud)
499 900
6. Maailmahariduse projekt GLEN (Global Eductaion Network for Young Europeans) 2010 (33.4 KB, PDF)
Aprill 2010 - aprill 2011. (MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud)
465 320
7. Humanitaarmissioon Hernia (29.99 KB, PDF)
Veebruar - märts 2010. (OÜ Taliskerid)
37 340
8. Georgia sisepõgenike kogukondade toetamine – mänguväljakute ehitamine lastele ja noortele Shida-Kartli ja Mtskheta-Mtianeti sisepõgenike külades (31.26 KB, PDF)
Veebruar - aprill 2010. (EV saatkond Tbilisis)
840 046
9. Euroopa Liidu ja Gruusia mobiilsuspartnerluse raames läbiviidav tagasivõtumenetluse koolitus Gruusia vastavate ametkondade ametnikele (29.99 KB, PDF)
Veebruar - juuli 2010. (Sisekaitseakadeemia)
319 000
10. Sõber Afganistanis – Afganistani teavitus- ja sõpruskooliprojekt (Euroopa Komisjoni projekti kaasfinantseering) (38.37 KB, PDF)
Märts 2010 - aprill 2011. (MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut)
793 082
11. EL Idapartnerluse seminarid ja konverents 2010 (26.58 KB, PDF)
Märts - detsember 2010. (Eesti Diplomaatide Kooli SA)
500 200
12. Õppestipendiumid Gruusia ja Moldova noortele diplomaatidele ja riigiteenistujatele (2010/2011õa) (21.94 KB, PDF)
Aprill 2010 - juuni 2011 (Eesti Diplomaatide Kooli SA)
732 100
13. Eesti kogemuse siirdamine Makedooniasse elektroonilise identiteedi võimekuse loomiseks (e-valimiste ja e-teenuste arendamise tarbeks) (25.96 KB, PDF)
Mai - oktoober 2010. (e-Riigi Akadeemia SA)
148 420
14. Serbia kõrgemate riigiametnike koolitamine ja Eesti kogemuse jagamine X-tee projekti rakendamiseks Serbias (30.68 KB, PDF)
Mai - oktoober 2010. (e-Riigi Akadeemia SA)
148 480
15. Eesti kogemuse siirdamine Palestiina Omavalitsuse Haridus- ja Kõrgharidusministeeriumile info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamisel hariduses (29.02 KB, PDF)
Mai - oktoober 2010 (e-Riigi Akadeemia SA)
376 670
16. Palestiina Omavalitsuse elektrooniliste andmebaaside koosvõime (X-tee) arendamine paremaks valitsemiseks ja avalike teenuste osutamiseks (29.83 KB, PDF)
Mai 2010 - veebruar 2011. (e-Riigi Akadeemia SA)
2 623 330
17. Eesti Päästemeeskonna rahvusvaheline humanitaarpartnerluse
(IHP) välilaagri toetusmissiooni jätk Haitis
(28.79 KB, PDF)
Veebruar - mai 2010. (Päästeamet)
1 795 909
18. Afganistani Islami Vabariigi Parlamendi institutsionaalse suutlikkuse
ja legitiimsuse tõstmine: parlamendi kahe koja elektroonilise hääletus-,
kohaloleku ja sõnavõtusüsteemi arendamine ja juurutamine
(26.87 KB, PDF)
Juuni 2010 - august 2011. (e-Riigi Akadeemia SA)
513 300
19. Tsiviilpolitseinike lähetamine Afganistani politsei
väljaõppekeskusesse rahutagamismissiooni (International Security Assistance Force ISAF) raames
(30.53 KB, PDF)
(Politsei- ja Piirivalveamet)
5 500 000
20. Euroopa raamatukogu (26.64 KB, PDF)
Mai - juuli 2010 (Tbilisi saatkond)
81 941
21. Gruusia Andmevahetuse Agentuuri õppereis Tallinna
Mai - juuli 2010 (Gruusia Andmevahetus Agentuur DEA)
57 700
22. Toetus kohtumise "Victims Jirga for Justice" korraldamiseks 09.05.2010. (34.72 KB, PDF)
(Eesti erimissioon Afganistanis)
26 200
23. Toetus Haiti ülesehituseks loodud Maailmapanga Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni juurde loodud sihtfondi.
Mai 2010. (Välisministeerium)
640 860
24. Gruusia põgenikest noorte suvepuhkus Eestis (26.08 KB, PDF)
Juuli - august 2010. (MTÜ Soometsa Külaselts)
66 368
25. EV erimissiooni peaeksperdi Priit Paju lähetamine Afganistani Islamivabariigi Helmandi provintsis asuvasse ISAFi provintsi ülesehitusmeeskonda Lashkar Gah’sse (31.18 KB, PDF) (Lashkar Gah PRT)
Juuli 2010 - juuli 2011 (MTÜ Mondo)
1 462 932
26. ÜRO pagulaste Ülemkomissari Ameti (UNCHR) toetamine Kõrgõstanis ja Usbekistanis. Juuni 2010 (15.68 KB, PDF) 1 500 000
27. Humanitaarabi eraldis ÜRO hädaabi keskfondi (CERF) toetuseks. Juuni 2010 (11.71 KB, PDF) 900 000
28. Arengukoostöö eraldis Euroopa Humanitaarülikooli (European Humanities University) toetuseks. Juuni 2010 (21.13 KB, PDF) 200 000
29. Humanitaarabi eraldised ÜRO põlisrahvaste fondi, ÜRO põlisrahvaste II kümneaastakufondi, ÜRO põlisrahvaste foorumile ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ametile. Juuni 2010. (Välisministeerium) (12.64 KB, PDF) 500 000
30. Eesti kogemuste ja Euroopa Liidu põhimõtete tutvustamine ja rakendamine Moldova maksusüsteemi korralduse ja maksude haldamise ajakohastamiseks e-teenuste, järelevalve, kontrolli ning siirdehindade valdkonnas. Oktoober 2010 - september 2011. (Eesti Maksu-ja Tolliamet) (25.87 KB, PDF) 699 631
31. Kiireloomuline abi ulatusliku üleujutuse tagajärgede leevendamiseks Moldova Vabariigis. Juuli-august 2010 (26.67 KB, PDF) 857 636
32. Tbilisi ja Batumi Ülikooli sotsiaalteaduskondade õppekvaliteedi ning õppejõudude õpetamispädevuste tõstmise toetamine ning tulemusliku e-õppe rakendamine (27.8 KB, PDF). September 2010 - september 2012. (Tallinna Ülikool) 1 805 000
33. Piiriülese ja sektoritevahelise koostöö toetamine Dnestri jõe haldamises (30.4 KB, PDF). September 2010 - november 2012. (MTÜ Peipsi Koostöö Keskus) 258 820
34. Ukraina Krimmi Autonoomse Vabariigi Krasnogvardeiski rajooni ja Petrovka külanõukogu ning Raplamaa ja Kehtna valla koostöö kohalike noorte ja noorsooühenduste kogukonna arendamisele kaasamise põhimõtete ja meetodite väljatöötamisel ning elluviimisel (29.39 KB, PDF). August - detsember 2010. (Kehtna vallavalitsus) 132 400
35. Liikluspreventsioon Tbilisi kooliõpilaste hulgas Eesti näitel (29.01 KB, PDF). September - Detsember 2010. (SA Lõuna Koolitus) 472 548
36. Majanduspoliitika ja haridussüsteemi alane koolitus Moldova kõrgkoolidele ja ametnikele ning Eesti kogemuse siirdamine (32.12 KB, PDF). Oktoober - juuni 2011. (Tartu Ülikool) 253 433
37. Kolmanda aastatuhande arengueesmärgi (sooline võrdõiguslikkus) tutvustamine Eesti koolidele ja meedia kaudu laiemale avalikkusele (27.32 KB, PDF). September 2010 - august 2011. (Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUT) 201 400
38. Eesti ettevõtluse tugistruktuuride arendamise ja kasutamise kogemuse jagamine ning ettevõtluse alustamise ja äritegevuste võimaluste alane koolitus põgenikelaagri noortele Gruusias (29.34 KB, PDF). November 2010 - Oktoober 2011. (Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) 412 250
39. Jalakäijate turvalisuse tõstmine Ukrainas läbi helkuri kandmise kultuuri teadvustamise ja arendamise Eesti positiivse kogemuse näitel (56.89 KB, PDF). September 2010 - August 2011. (MTÜ VIA - INFO) 867 970
40. Loominguliste töötubade läbiviimine Ushapati külakooli lastele (40.55 KB, PDF). August 2010 - mai 2011. (Tallinna Ülikool) 473 548
41. Ettevõtlikkus ja koostöö loovad parema tuleviku (28.1 KB, PDF). September 2010 - august 2011. (SA Junior Achievement Eesti) 513 258
42. Maaelu jätkusuutlik ja edukas planeerimine Moldovas (27.74 KB, PDF). September - detsember 2010. (Põllumajandus-ministeerium) 127 026
43. Humanitaarmissioon Hernia Gambias (26.55 KB, PDF). August - detsember 2010. (Taliskerid OÜ) 75 435
44. Eesti maismaapiiri kaitse kogemuse tutvustamine Moldova ja Ukraina piirivalvega seotud osapooltele nende riikide vahelise piiri valve efektiivsuse tõstmiseks ning innovatiivse tehnilise lahenduse rakendamise (60.85 KB, PDF). Oktoober 2010 - september 2011. (SmartDust Solutions OÜ) 830 470
45. Õppestipendium Gruusia tudengile õppimaks magistriõppes õiguse erialal Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudis alates sügissemestrist 2010. (38.74 KB, PDF) September 2010 - juuni 2011. (Tallinna Tehnikaülikool) 74 190
46. Õppestipendium Ana Trocinile (Moldova) õppimiseks Tartu Ülikooli Balti õpingute magistriprogrammis 2010/2011 õppeaastal. (31.33 KB, PDF) September 2010 - juuni 2011. (Tartu Ülikool) 58 782
47. Õppestipendium Gruusia tudengile Ana Dabrundashvilile magistriõppes õppimiseks Tallinna Ülikoolis 2010/2011.õppeaastal. (42.78 KB, PDF) September 2010 - juuni 2011. (Tallinna Ülikool) 98 134
48. Õppestipendium Ion Bragale (Moldova) Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži Euroopa Liidu – Venemaa uuringute magistriprogrammis (EURUS) õppimiseks 2010/2011 õppeaastal. (33.5 KB, PDF) September 2010 - juuni 2011. (Tartu Ülikool) 58 782
49. Õppestipendium Sopio Vekuale (Gruusia) Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži Euroopa Liidu – Venemaa uuringute magistriprogrammis (EURUS) õppimiseks 2010/2011 õppeaastal. (32.96 KB, PDF) September 2010 - juuni 2011. (Tartu Ülikool) 58 782
50. Õppestipendium Gruusia magistrandile õppimaks Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudis õiguse erialal alates õppeaastast 2010/2011. (37.86 KB, PDF) September 2010 - juuni 2011. (Tallinna Tehnikaülikool) 74 190
51. Õppestipendium Gruusia tudengile Mariam Tarashvilile magistriõppes õppimiseks Tallinna Ülikoolis 2010/2011.õppeaastal. (24.85 KB, PDF) September 2010 - juuni 2011. (Tallinna Ülikool) 98 134
52. Õppestipendium Ukraina naistudengile magistriõppes tarkvaratehnika õppekaval õppimiseks Tartu Ülikoolis 2010/2011. õppeaastal. (304.31 KB, PDF) September 2010 - juuni 2011. (Tartu Ülikool) 57 000
53. Õppestipendium Nino Topuritzele magistriõppes õppimiseks Tallinna Ülikoolis 2010/2011 õppeaastal. (43.28 KB, PDF) September 2010 - juuni 2011. (Tallinna Ülikool) 98 134
54. Õppestipendium Ukraina naistudengile (Yulia Brynzak) magistriõppes tarkvaratehnika õppekaval õppimiseks Tartu Ülikoolis 2010/2011. õppeaastal. (253.54 KB, PDF) September 2010 - juuni 2011. (Tartu Ülikool) 60 000
55. Tehnilise humanitaarabi osutamine Vene Föderatsioonile seoses ulatuslike metsatulekahjudega. (33.47 KB, PDF) August 2010. (Päästeamet) 1 332 998
56. Annetus Maailma Toiduprogrammile (WFP) Pakistani üleujutustagajärgede leevendamiseks. (17.54 KB, PDF) 1 000 000
57. Annetus ÜRO Lastefondi (UNICEF) haridusprogrammidele toetamaks katastroofijärgset ülesehitust Haitil (20.89 KB, PDF) 607 045
58. Annetus Vene Föderatsiooni Ühiskondlikule Kojale Venemaa metsapõlengutes kannatanute abistamiseks (26.77 KB, PDF) 1 564 660
59. Eesti Päästemeeskonna rahvusvahelise humanitaarpartnerluse (IHP) baaslaagri toetusmissioon Pakistanis (30.05 KB, PDF) 450 000
60. Annetused rahvusvahelistele arengukoostöö organisatsioonidele (UNDP, UNFPA, DGTTF, UNICEF, UNGEI, UNWOMEN, DDAGTF, WTO tõhustatud koostööraamistik) (37.61 KB, PDF) 2 400 000
61. Annetused rahvusvahelistele humanitaarabi organisatsioonidele (ICRC, UN OCHA, UNDAC) (18.71 KB, PDF) 1 100 000
62. Toetus Afganistani valitsuse Rahu ja taasintegreerimise programmi (12.09 KB, PDF) 500 000
63. Projekt helkurite kasutamise propageerimiseks Ukrainas. Oktoober 2010 - märts 2011. (32.38 KB, PDF) (NGO/NPO Dobrochyn) 99 775
64. Helmandi kuberner Gulab Mangali ja tema abi Pamir Patangi visiit Eestisse (61.85 KB, PDF) 6.-12.11.2010 (Eesti Erimissioon Afganistanis) 45 255
65. Projekt heade valitsemisalaste praktikate jagamiseks Eesti ja Ukraina avaliku sektori koostöös (32.22 KB, PDF). November 2010 - aprill 2011. (NGO Dobrochyn) 96 600
66. Toetus Pankisi oru noortele arvuti kasutamise võimaluste parandamiseks (32.44 KB, PDF). September 2010 - juuni 2011. (Roddy Scott Foundation Gruusias) 70 942
67. Maailmapäev 2011. Jaanuar - juuni 2011. 500 000
68. Vabatahtlik annetus UNICEFi kaudu Lõuna-Sudaani rahutustest kannatavate tsiviilelanike, eriti laste toetamiseks (16.98 KB, PDF). November 2010. (Välisministeerium) 900 000
69. Vabatahtlik annetus UNICEF-ile tõkestamaks koolera epideemia levikut Haitil (25.46 KB, PDF). Detsember 2010. (Välisministeerium) 938 796
70. Moldova valitsuse võimekuse tõstmine e-valitsemise ja e-reformide valdkonnas (39.41 KB, PDF). Jaanuar 2011 - aprill 2012. (E-Riigi Akadeemia SA) 1 299 000
71. Toetus Parwani tütarlaste koolile Chariakris Afganistanis (37.07 KB, PDF). Detsember 2010 - märts 2011. (Afganistani NGO Aschiana) 86 100
72. Rahvusvahelise tsiviilmissiooni ICO (International Civilian Office) tegevuse toetamine Kosovos
November 2010
1 500 000
Kokku 46 426 193

* Välisministeeriumi koordineeritud ja Välisministeeriumi eelarves arengukoostööks ja humanitaarabiks kavandatud vahenditest ellu viidud projektid (sh mitmeaastased lepingud).
Teiste ministeeriumide arengukoostööna arvestatavaid tegevusi ei ole käesolevas ülevaates kajastatud.

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused eelnevatel aastatel

| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Viimati uuendatud: 18. Mai 2011

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.