Sa oled siin

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 1999. aastal

TAUSTAINFO

Arengukoostöö on välispoliitiline instrument, mida Eesti on asunud aktiivselt rakendama, et suunatud tegevuse kaudu aidata omalt poolt kaasa stabiilsuse ja heaolu tagamisele maailmas. Eesti ühiskonna areng on jõudnud tasemeni, kus väljastpoolt toodud teadmiste ühildamine kohalike oludega annab põhjust jagada Eesti kogemust teistele riikidele, see tähendab, et oleme abisaavast riigist muutumas abiandvaks doonorriigiks.

1999. aasta 20. jaanuaril kiitis Riigikogu heaks otsuse "Arengukoostöö põhimõtted aastateks 1999-2000". Ühinedes doonorriikide perega toetab Eesti riike ja regioone, kes vajavad meie abi rahu ja inimõiguste tagamisel ning järjepideva majandusliku ja sotsiaalse arengu saavutamisel. Eesti toetab OECD poolt 1996. aasta mais vastu võetud täiendatud koostööstrateegiat, mille kohaselt on koostöö aluseks uut tüüpi partnerlus, milles vastutuse oma arengu eest võtavad endale arengumaad ise.

Alates 1998. aastast on Eesti riigi eelarves ette nähtud eraldi vahendid riikliku arengu- ja humanitaarabi otstarbeks. 1999. aastal oli humanitaar- ja arenguabi finantseerimiseks ette nähtud 7 miljonit krooni, 2000. aastal on selleks summaks samuti 7 miljonit krooni.

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 1999. aastal (kroonides)
1 piirivalvemissioon Albaanias 357 000
2 humanitaarabi Kosovo sõjapõgenikele Makedoonias 964 800
3 annetus OECD Balti regionaalprogrammile 290 000
4 ekspertide osalemine Euroopa Komisjoni ja Maailmapanga ülesehitusprogrammi raames korraldatud meedia eneseregulatsioonialasel seminaril Bosnia ja Hertsegoviinas 49 000
5 rahutagamisoperatsioon Kosovos 1 885 700
6 humanitaarabi Türgi maavärina tagajärjel kannatanutele 800 000
7 arvutiklassi sisustamine Tsernobõli katastroofipiirkonnas asuvas Ivankovi 1. keskkoolis Ukrainas 378 200
8 rahuvalveoperatsioon Kosovos 42 500
9 rahutagamismissioon Bosnia ja Hertsegoviinas 610 000
10 Punase Risti vahendusel humanitaarabi andmine Tsetseenia sõjapõgenikele 600 000
11 Albaania liikmelisuse toetamine Euroopa Nõukogu Arengu Fondis 120 000
12 vabatahtlik annetus ÜRO Põlisrahvaste fondi ja Põlisrahvaste kümneaastaku fondi 300 000
13 vabatahtlik annetus Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele 300 000
14 vabatahtlik annetus ÜRO Lastefondile sihtotstarbeliselt UNICEF'I tegevuse toetamiseks Põhja-Kaukaasias 300 000
  KOKKU 6 997 200

1. Albaania, 02.99 eraldati 357 000 krooni

Eraldati Piirivalveametile Tallinna Lennujaama piiripunkti ülema, nooremleitnant Harry Kattai lähetamiseks kuueks kuuks WEU MAPE missioonile Albaaniasse.

2. Kosovo, 04.99 eraldati 964 800 krooni

Eraldati eesmärgiga aidata kaasa ulatusliku humanitaarkatastroofi leevendamisele Kosovos ja kogu piirkonnas. Eesti saatis Kosovo piirkonda humanitaarabina madratseid, tekke, linu, patju, seepe, halvaad ja kanakonserve.

3. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), 05.99. eraldati 290000 krooni

Eraldati OECD Balti Regionaalprogrammi (BRP) finantseerimiseks. BRP on 1998. a märtsis OECD poolt heaks kiidetud programm, mille eesmärgiks on Balti riikide integreerimine maailmamajandusse ning mis on oluline koostööinstrument regionaalses tähenduses, haarates koostöösse nii Läti, Leedu, Põhjamaad kui ka Loode-Venemaa, andes seeläbi positiivse impulsi kogu Balti mere piirkonna riikide majandusarengule.

4. Bosnia ja Hertsegoviina, 06.99 eraldati 49 000 krooni

Eraldati osalemiskulude katmiseks pressi nõukogu ja selle tegevuse alasel seminaril, mille korraldajaks oli eriesindaja (High Representative) Carlos Westendropi büroo Sõltumatu Meedia Komisjon (Independent Media Commission). Nimetatud institutsiooni ülesandeks ning eesmärgiks on aidata kaasa demokraatia arengule Bosnia ja Hertsegoviinas läbi meedia arendamise riigis. Eesti ekspertiisi ajakirjanduse eneseregulatsiooni vallas hinnatakse tänu hiljutisele kogemusele vajalike institutsioonide loomisel ja heale praktikale ajakirjanduseetika küsimuste lahendamisel ning see oli esimene seminar, millest Eesti esindajad osa võtsid.

5. Kosovo, eraldati 1 885 700 krooni, ning Bosnia ja Hertsegoviina, eraldati 610 000 krooni

Eraldati Rahuoperatsioonide Keskusele rahutagamisoperatsioonide tarbeks Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

6. Türgi, 09.99 eraldati 800 000 krooni

Eraldati Türgi maavärinate tagajärjel tekkinud humanitaarkatastroofi leevendamiseks. Augustis toimunud maavärina tagajärgede leevendamiseks saadeti Türgi poolt kõige hädavajalikumana nimetatud ravimeid ja meditsiinitarbeid ning pärast novembris toimunud maavärinat keetleid ja gaasiballoone.

7. Ukraina, 09.99 eraldati 378 200 krooni

Eraldati Tšernobõli katastroofi piirkonna Ivankovi rajooni 1. Keskkooli arvutiklassi sisustamiseks. Eesti on korduvalt väljendanud oma poolehoidu Ukraina püüdlustele reformida ühiskonda ja edendada majandust. Sellele lisandub soov aidata kaasa Tðernobõli katastroofi tagajärjel kannatanud regiooni arendamisele, kusjuures infotehnoloogia on üks parimatest vahenditest võimaldamaks selle piirkonna tasakaalustatud majanduslikku ja sotsiaalset arengut. Laiendades koolinoorte silmaringi ja suurendades tänapäeval möödapääsmatuks muutunud arvutialast oskustepagasit, luuakse soodus pinnas kogu piirkonna konkurentsivõime tõusuks.

8. Kosovo, 09.99 eraldati 42 500 krooni

Eraldati Politseiametile politseiametnike rahuvalveoperatsiooniks Kosovos.

9. Tšetšeenia, 12.99 eraldati 600 000 krooni

Eraldati Eesti Punasele Ristile humanitaarabi andmiseks Tšetšeenia sõjapõgenikele lähtuvalt Rahvusvahelise Punase Risti Komitee üleskutsest, mis kajastab piirkonna vajadusi kuni märtsini 2000.

10. Albaania, 12.99 eraldati 120 000 krooni

Eraldati vabatahtliku annetuse tegemiseks Euroopa Sotsiaalarengu Fondi toetamaks Albaania liikmeks astumist.

11. Annetused fondidele, 12.99 eraldati 900 000 krooni

300 000 krooni ÜRO inimõiguste kaitsega seotud fondidele:
150 000 krooni Põlisrahvaste fondile (UN Voluntary Fund for Indigenous Populations) ja 150 000 krooni Põlisrahvaste kümneaastaku fondile (UN Voluntary Fund for the International Decade of the World's Indigenous People). Põlisrahvaste fondi eesmärk on toetada põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade osalemist erinevate põlisrahvaste olukorda käsitlevate töögruppide töös. Põlisrahvaste kümneaastaku fondi eesmärk on rahastada põlisrahvaste õiguste kaitseks läbiviidavaid projekte.

300 000 krooni ÜRO Lastefondile (UNICEF) sihtotstarbeliselt tegevuse jaoks Põhja-Kaukaasias. ÜRO Lastefond on ÜRO egiidi all tegutsev rahvusvaheline laste abistamist korraldav organisatsioon, mis toetab enam kui 130 riigis läbiviidavaid programme ning saab oma vahendid peamiselt vabatahtlikest annetustest.

300 000 krooni Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele. Eesti on Rahvusvahelise Punase Risti Komitee liige alates liitumisest vastavate Genfi konventsioonide ja nende lisaprotokollidega 1993. aastal. Rahvusvahelise Punase Risti Komitee rahalised vahendid põhinevad rangelt vabatahtlikel annetustel.

Arengu- ja humanitaarabi projektide elluviimist jätkates näitab Eesti, et lisaks poliitilisele tahtele astub riik ka reaalseid samme toetamaks hädasolijaid kriisikolletes ja parandamaks inimeste elujärge seal, kus rahvusvahelist abi kõige enam vajatakse.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS

Viimati uuendatud: 15. Oktoober 2010

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.