Sa oled siin

ÄRIKULTUUR JA PRAKTILINE INFO

Viimati uuendatud: 30.06.2017

Ärikultuur

Ärikohtumiste kokkuleppimisel on mõistlik ühendust võtta võimalikult varakult, kui kohtumise soov ja teema on selged. Samas tuleb arvestada, et kuude kaupa ette planeerimine ei taga kohtumise toimumist ning esineda võivad Eesti partnerist mittesõltuvad viimase hetke muudatused.

Üldiselt on Venemaal tavaline akadeemilise veerandtunni reegel. Siiski hinnatakse Eesti ettevõtjate puhul nende põhjamaist täpsust. Soovitav on esmakohtumisele tulla veidi varem, kui vaja võib minna läbipääsulubade jms dokumentide vormistamist. Suurtes linnades tuleb arvestada ka liiklusummikutega, mis võivad oluliselt mõjutada kokkulepitud ajaks kohalejõudmist. Kohtumisele hilinemisel, on viisakas partnerile sellest eelnevalt märku anda kas otse või sekretäri kaudu.

Suurlinnadesse (näiteks Moskvasse) äripartneriga kohtuma sõites ei ole mõistlik kokku leppida liiga palju kohtumisi ühel päeval, kui need toimuvad erinevates asukohtades. Liiklusummikud võivad sundida kiiresti oma plaane korrigeerima. Sõltuvalt asukohast võib metroo olla liiklemiseks otstarbekam valik kui auto. Saatkonna kogemuse kohaselt on mõistlik planeerida päevas kuni kaks kohtumist, kolm päevas nõuab juba pingutust.

Venemaa riigipühad ja puhkepäevad on:

  • 1.- 5. jaanuar - Uusaasta vaheaeg
  • 7. jaanuar - Jõulupüha (õigeusu kalendri järgi)
  • 23. veebruar - Kodumaa kaitsja päev (Armee aastapäev)
  • 8. märts - Rahvusvaheline naistepäev
  • 1. mai - Kevad- ja tööpüha
  • 9. mai - Võidupüha
  • 12. juuni - Venemaa päev
  • 4. november - Rahvusliku ühtsuse päev

Arvestades aasta alguse pikki pühi, on jaanuaris mõistlik asuda kohtumisi planeerima alates kuu kolmandast täisnädalast, samuti ei ole parim aeg planeerida ärikohtumisi ajavahemikus 1. - 9. mai või vahetult enne ja pärast 12. juunit.

Esimesel ärikohtumisel on otstarbekas hoida pigem ametlikumat joont. Venemaal on olulised pöördumise „teie“ ja „sina“ vormid, kusjuures viimast kasutatakse pigem sõprade puhul.  Tuleks ära oodata teise poole märguanne, et soovitakse üle minna „sina“ - vormile. Pöördumisel kasutatakse ees- ja isanime, mitte lihtsalt eesnime (välismaalaselt selle reegli täitmis siiski alati ei eeldata). Ka riietuse valikul tuleks eelistada vähemalt esmakohtumisel pigem ametlikumat stiili - meestel klassikalist ülikonda, naistel kostüümi.   

Esimene ärikohtumine tuleks kokku leppida tööaja sees. Õhtusöökidele ja ärilõunatele võib mõelda juba pikema ärisuhte puhul. Kuna Venemaal võetakse külalisi traditsiooniliselt vastu rikkalikult kaetud lauaga, tuleks külaliste vastuvõtmisel (näiteks Venemaa äripartnerite visiit Eestisse) sellele kindlasti tähelepanu pöörata.

Pikaajalisema koostöösuhte korral on tavaline ärikingituste vahetamine. Nende tegemisel tuleks silmas pidada, et kingitus oleks (ja näeks välja) soliidne ja oleks kaunilt pakendatud. Läbimõtlemata kingitusi võidakse tõlgendada kui respekti puudumist partneri vastu.

Ärikohtumiste puhul tuleb arvestada, et aega väärtustatakse. Seepärast on väga oluline konkreetsus oma sõnumite ja soovide edastamisel. Tähtis on vestluskaaslase suhtes üles näidata respekti, üleolevana mõjuv suhtumine võib juba eos võimaliku ärikontakti lämmatada. Äärmiselt olulised on isiklikud suhted ja soovitused. Seetõttu tuleb kontaktidega järjepidevalt sidet hoida ja end meelde tuletada. Ei piisa ainult suhtlusest telefoni ja e-kirja teel, tähtis on näost näkku kohtumine. Kokkulepetest kinnipidamine varieerub. Üldine reegel on, et kui partner peab suhet oluliseks, siis kokkulepitut järgitakse. Kirjadele ja järelepärimistele vastamise üldine tähtaeg ametiasutustes on 30 kalendripäeva, kuid seda järgivad ka paljud äriettevõtted, eriti kui on tegemist esmase pöördumisega. Tavaline on e-kirja või kirja saatmisel partnerile üle helistada ja küsida, kas ta sai selle kätte. Sageli tagab alles helistamine, et kirjaga tegelema hakatakse.

Eesti ja üldse Balti riikide suhtes püsib Venemaal endiselt teatud minevikunostalgia, seda eriti keskealiste ja vanema põlvkonna hulgas. Teatakse ja meenutatakse soojalt Eesti artiste, samuti noorpõlve külaskäike Eesti linnadesse ja kuurortidesse, seal asuvaid sõpru ja tuttavaid. Täna Eestit külastavad venemaalased aitavad kaasa selle positiivse kuvandi alalhoidmisele. Seetõttu on Eesti ettevõtjatel teatud eelis Venemaa turul tegutsemisel, kuna siiski tuntakse vastastikku ajalugu, kultuuri ja kombeid. Endiselt on hädavajalik vene keele oskus. Tähtis ei ole niivõrd selle grammatiliselt laitmatu rääkimine, kuivõrd valmisolek suhtlemiseks vene keeles.

Ärisuhte alustamisel on tavaline töötada ettemaksu alusel. Alles pärast pikema ärisuhte loomist ja usalduse tekkimist on võimalik üle minna teistsugusele arveldusele. 

Pangandus ja maksmine

Juriidilistele isikutele on arve avamine pangas pikk ja bürokraatlik protsess. Suurtes keskustes nagu Moskva tuleb arvestada, et pangad on huvitatud eelkõige suurtest korporatiivklientidest, mistõttu pank võib keelduda väiksemat ettevõtet või esindust kliendiks võtmast. Panga valimisel tuleb teha põhjalik eeltöö, kuna Venemaa Keskpank on asunud pangandussüsteemi korrastamisele ning 2013.a mitmel pangal tegevuslitsentsid ära võtnud. Arve avamiseks võib olla vajalik ettevõtte dokumentide legaliseerimine ja notariaalne kinnitamine.

Pankade teenustasud on pankade lõikes ja regiooniti erinevad. Mitteresidentide teenustasud võivad olla kordades kõrgemad kui Venemaa äriühingutel (näiteks võib siseriikliku maksekorralduse teenustasu olla mitteresidendile 20 eurot ja vene äriühingule 50 eurosenti). Ebameeldivate üllatuste korral on mõistlik taotleda sõlmitud lepingu ümbervaatamist, mis on küllalt tavaline.

Elektrooniline pangandus on arenemisjärgus. Üle interneti saab makseid teha, kuid võib juhtuda, et ainult ühest arvutist. Maksekorralduste sisu peab olema väga täpselt ja põhjalikult lahti seletatud, näiteks arve numbrist üksi ei tarvitse piisata. Elektroonilised maksekorraldused kontrollitakse pangas füüsiliselt üle ja ebatavaline ei ole kõne, kui palutakse maksekorralduse sisu täpsustada.

Pankade lahtiolekuajad varieeruvad sõltuvalt pangast.

Suurtes linnades aktsepteeritakse kauplustes, restoranides ja hotellides laialdaselt rahvusvahelisi krediit- ja deebetkaarte. Paljude pangakontorite juures, aga ka tänavatel ja kaubanduskeskustes on sularahaautomaadid, mis aktsepteerivad ka rahvusvahelisi maksekaarte.

Mõistlik on siiski omada sularaha, sest kreedit- ja deebetkaartide kasutamine, eriti väljapool Moskvat ja Peterburi, ei ole levinud nii laialdaselt kui Eestis. 

Koostöö välisesindustega

Venemaal tegutsevad Eesti ettevõtjad, samuti erialaliidud ja klastrid on Venemaa külastamisel või messidel jm üritustel osalemise korral teretulnud võtma ühendust Moskva saatkonna, Peterburi Peakonsulaadi või Pihkva konsulaartalitusega. Välisesinduste poolt ettevõtjatele pakutava toe kohta vt http://vm.ee/et/valisministeeriumi-ja-saatkondade-pakutav-tugi-eesti-ettevotetele.

Viimati uuendatud: 30. Juuni 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.