Sa oled siin

ETTEVÕTLUS JA TÖÖTAMINE

Viimati uuendatud: 29.01.2020

Ettevõtte asutamine


Taani on Maailmapanga hinnangul Euroopa Liidu liikmesriikidest parima ettevõtluskeskkonnaga riik. Taanis on kvalifitseeritud tööjõud, paindlikud tööturusuhted, aktiivne väliskaubandus keskkond, jõukas siseriiklik tarbija ja suur tähelepanu uurimis- ja arendustegevustel. Kasvab mahe- ja orgaaniline tootmine, netikaubandus ning rohetehnoloogiate rakendamine üle kõigi valdkondade.

Täiendav info:
Maailmapanga edetabel Ease of Doing Business
Taani raport (PDF)

  • Ettevõtte asutamiseks vajalik ametkondadega suhtlemine toimub suuresti digitaalselt, mis eeldab NEM ID konto loomist.

Digitaliseerimise amet
NEM ID konto loomine https://www.nemid.nu/dk-en/

  • Järgmine samm on avada ettevõtte arveldukonto kommertspangas. Soovitav broneerida konto avamiseks aeg ja tutvuda eelnevalt erinevate pankade võimega suhelda kliendiga inglise keeles (nt internetipanga olemasolu jmt). Osaühing (ApS - Anpartsselskab) omakapitali minimaalne sissemakse on 50,000 DKK.
  • Kõik ettevõtted peavad olema registreeritud äriregistris. Ettevõtte registreerimine on Taanis tasuta. Registreerimisel omistatakse ettevõttele registreerimisnumber (CVR number).

Taani ettevõtlusamet / The Danish Business Authority (DBA)

  • Kui ettevõttel on CVR number, tuleb maksude korrektseks deklareerimiseks ettevõte registreerida ka tööandjana juhul kui ettevõttes on töötajad.
  • Ettevõtte töötajad ja töövahendid (nt autod) peavad olema kindlustatud. Tutvu kindlustusfirmade pakkumistega. Kindlustuslepingud tuleb registreerida DBA portaalis.
  • Taani käibemaksuseaduse kohaselt peab ettevõte registreeruma käibemaksukohuslaseks kui käive ületab 12 kuu jooksul 50 000 DKK. Ka seda saab teha DBA portaalis.
  • Alates 1. juulist 2018 on tegelike tulusaavate omanike kohta käiv teave avalik.

Täiendav info:
Kaubanduskoda Dansk Erhverv

Invest in Denmark

Majandustegevuse Amet Erhvervs styrelsen

Majandusministeerium Erhvervsministeriet

DBA internetiportaal ettevõtetele (taotlusankeedid)

Ettevõtete register Det Centrale Virksomhedsregister

Maksud
 

Käibemaks ja aktsiisimaksud
Ettevõte peab end registreerima Tolli- ja Maksuametis käibemaksukohuslasena.

Käibemaksukohuslasena peab registreerima ka äriregistris mitteregistreeritud ettevõtte, mille aastakäive ületab 50,000 DKK piirmäära. Maksukohustus võib olla nii täielik kui piiratud. Kui ettevõtte asukohamaaks on Taani, on ta täismaksukohuslane. Aktsiaseltside ja osaühingute asukohamaaks loetakse Taani, kui nad on Taanis registreeritud. Muude ettevõtlusvormide puhul on määravaks juhatuse asukoht.

Ettevõte, mis ei ole Taanis asutatud ega esindatud, kuid soovib siin teenuseid osutada, peab ettevõte töötajad registreerima DBA võõrtöötajate andmebaasis. Registreerimiseks tuleb täita RUT blankett.

Ettevõtte tulumaks
Kehtiv ettevõtte tulumaksumäär on 25%. Samuti maksustatakse 25%-ga kapitalitulu. Üldjuhul on aktsiate võõrandamisest saadav tulu kapitalitulu maksust vabastatud kui aktsiaid omati üle kolme aasta vastavalt EL ema-tütarettevõtte direktiivile. Dividendidelt peetakse üldjuhul kinni 25%, kuid riikidevaheliste lepingutega võivad olla sätestatud teistsugused tingimused.

Täiendav info:
Maksuamet (SKAT)
Lisainformatsioon äri alustamiseks Taanis
Informatsioon maksude kohta

Load ja litsentsid
Majandustegevuseks on vajalikud mitmed litsentsid, load ja kooskõlastused. Sektorispetsiifilisi nõudeid on soovitav küsida vastavatest erialaliitudest. Näiteks on vajalik kohaliku omavalituse ehk kommuuni luba ruumide/hoone kasutamiseks äritegevuseks, reklaamtahvlite kasutamiseks, prügimajandamiseks jm. Load ettevõtlus- ja meelelahutustegevuseks Kopenhaageni avalikus ruumis.

Toiduohutuse ja inspektsioonide eest vastutab Taani Veterinaar- ja Toiduamet.

Toidukaupade ja alkoholi müügilubasid tuleb taotleda Taani politsei kodulehelt.

Tööturu regulatsioon

Tööturu osapooled
Taanis on nii tööandjad kui ka töövõtjad võrreldes Eestiga hästi organiseerunud. Umbes 80% Taani töötajatest kuuluvad ühte või teise ametühingusse. Selle üheks põhjuseks on kollektiivlepingutes sätestatud nõue, et enamikule töökohtadele tohib võtta vaid ametiühingu liikmeid. Sektoripõhised lepingud sõlmitakse tööandjate ja ametiühingute erialaste liitude vahel.

Kollektiivlepingutega kehtestatakse: palgatase (miinimumpalk); tunnitasu; tööaeg ja töötingimused; kaitse vallandamise eest ja koondamise etteteatamise tähtaeg. Oma olemuselt on Taani kollektiivlepingud sama kohustuslikud järgida kui seda on õigusaktid. Eesti ettevõtja, kes asutab Taanis ettevõtte või osutab teenust lähetatud töötajate direktiivi alusel, ei tohiks mingil juhul eirata ametiühingutega läbirääkimist ja kollektiivlepingute sõlmimist Taanis kehtivatel tingimustel.

Taani tööandjaid ja tööstureid liidab DI. Enamik kaubanduses ja tööstuses tegutsevate töövõtjate organisatsioone on Taani Töövõtjate Keskliidu DA liikmed. Teised suuremad ametiühingute keskliidud on Teenistujate Keskliit FH ja Haritlaste Keskliit AC, Taani töötajate Föderatsioon 3F.

Töötuskindlustus
Töötuskindlustus toimib töötuskindlustuse fondi (A-kasse) kaudu. Töötuskindlustuse fondid on sektori/eriala põhised ja on valdavalt seotud vastava sektori ametiühinguga. Fondiga ühinenud töötajad teevad makseid vastavalt oma töötasule.

Tööohutus
Tööohutust reguleerib töökeskkonna seadus (arbejdsmiljøloven). Rohkem kui viie töötajaga ettevõttes tuleb moodustada tööohutuskomitee, kus on esindatud nii tööandjad kui ka töövõtjad. Tööohutuse üle teostab järelevalvet Tööinspektsioon (Arbejdstilsynet). Tööõnnetuse korral on töötaja vigastuste eest vastutav tööandja. Seetõttu on tööandja kohuseks ka töötajate kindlustamine tööõnnetuste vastu. Tööõnnetuse korral toimub kahjude kompenseerimine vastavast fondist vastavalt tööõnnetuste kaitse seadusele (Lov om arbejdsskadesikring) ja vastava otsuse langetab Tööõnnetuste Amet.

Pensionid
Pensioniiga saabub Taanis 65-aastaselt. Pensionid jagunevad: riiklik pension; kohustuslik pensionikindlustus; kollektiivne pensionikindlustus; ettevõttepension; vabatahtlik pensionikindlustus. Kohustusliku pensionikindlustuse maksed tehakse Tööturu pensionifondi (ATP Fund). Ettevõte võib maksta ka ettevõttepensioni. Vabatahtlikku pensionikindlustust pakuvad pangad ja kindlustusseltsid.

Täiendav informatsioon: https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Pension/Pension-in-Denmark?NavigationTaxonomyId=d16c28e5-108b-4d03-9daf-1a0f0b9a8814

Viimati uuendatud: 29. Jaanuar 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.