Sa oled siin

ÄRIKESKKOND

Viimati uuendatud: 28.06.2017

Maailmapanga 2017. a ärikliima edetabelis, mis hindab väikese ja keskmise suurusega ettevõtete suhtes kehtivat seadusandlust, oli Venemaa 190 riigi arvestuses 40. kohal (Eesti paiknes  12. kohal). Arvestatud on regulatsioone äritegevuse erinevates valdkondades (ettevõtte alustamise lihtsus, litsentsid ja load, maksud, ligipääs krediidile). Edetabeli koostamisel ei võeta arvesse hinnanguid, mida ärimehed annavad riigi ärikliimale (näiteks kuidas tajutakse riigis korruptsiooni). Lisainfo: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia.

Ettevõtte asutamine

Asutatava ettevõtte juriidilise vormi valik sõltub otseselt teostatavast projektist ja selle arendamise strateegiast. Sageli registreeritakse hakatuseks välismaa äriühingu filiaal, kuna selles vormis on võimalik hakata äritegevust arendama, kuid samas toimub aruandlus väiksemas mahus kui päris äriühingutel. Siiski vajavad äriühingu investeeringud Venemaal, mis eeldavad tootmisettevõtte rajamist, litsentside ja lubade hankimist ning osalemist riigivara erastamisel.

Praktikas kasutavad välisinvestorid laialdaselt esindusi, filiaale ja äriühinguid. Abi nende registreerimisel ja akrediteerimisel pakuvad paljud Venemaa õigusabifirmad. 

Täpsemat infot ettevõtte asutamise kohta saab Venemaa Maksuameti leheküljelt: https://www.nalog.ru/eng/how_to/.

Tegevuslitsentsid

Paljudel tegevusaladel on tegutsemine võimalik ainult asjakohase litsentsi olemasolul. Litsentseerimine võib toimuda nii föderaalsel kui ka regionaalsel tasandil. Näiteks kuuluvad litsentseeritavate tegevusalade hulka ravimite tootmine, meditsiinitehnika tootmine ja hooldus, reisijate- ja kaubavedu erinevate transpordivahenditega, eraturvateenused, hasartmängudega seonduv, sideteenused, relvade ja sõjatehnika arenduse, tootmise, müügi ning remondiga seonduv jne.

Üldjuhul tehakse litsentsi andmise või sellest keeldumise otsus 45 päeva jooksul pärast asjakohaste dokumentide esitamist. Litsentsi (https://duma.consultant.ru/documents/1555960?items=1&page=1) tuleb taotleda erinevatelt asutustelt sõltuvalt tegevusalast.

Välismaalase töötamine Venemaal

Venemaal puuduvad piirangud, kui mitu välismaalast võib konkreetses ettevõttes töötada või kui kaua nad võivad Venemaal töötada. Küll kehtivad piirangud teatud tegevusaladele, kus välismaalased ei või töötada (valdavalt on need seotud avaliku sektoriga).

Välismaalane vajab Venemaal töötamiseks nii tööviisat kui ka tööluba. Tööloa taotlemine on pikaajaline ja keeruline protseduur. Välismaalasest töötajal peab olema individuaalne tööluba. Samuti vajab luba välismaalase töölevõtmiseks tööandja. Töö- ja töölevõtmise luba väljastatakse üldjuhul 1 aastaks ja konkreetses Venemaa regioonis kasutamiseks.

Valitsus kehtestab iga-aastaselt välismaalate tööle võtmise kvoodi. Kui aastane kvoot on täis, siis lube rohkem ei väljastata, välja arvatud teatud erandid. Üldjuhul on kvoodi alt välja jäänud ettevõtete tipptaseme juhtkond, esinduste ja filiaalide juhid, samuti kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid.

Ettevõtjad, kes soovivad välismaalasi tööle võtta, peavad iga aasta 1. maiks esitama asjakohase kvooditaotlemise palve järgmise aasta kohta. Eraldatud kvoodi alusel saab tööandja taotleda migratsiooniteenistuselt välismaalaste töölevõtmise luba. Selle alusel saab tööandja taotleda igale välismaalasest töötajale individuaalse tööloa. Tööloa taotlemisest võivad olla vabastatud välismaise emaettevõtte töötajad, kes tulevad Venemaale ajutiselt näiteks uut tootmisliini või tehnikat paigaldama. Erandid kehtivad ka SRÜ riikide kodanikele. Lisaks individuaalsele tööloale tuleb taotleda eraldi tööviisa.

Föderaalne Migratsiooniteenistus on viimasel ajal karmistanud karistusi viisarežiimi rikkumiste eest (näiteks töötamisel äriviisa alusel). Viisarežiimi rikkumine võib kaasa tuua mitmeaastase sissesõidukeelu Venemaale. 

Lihtsustatud töölevõtmise kord on kehtestatud kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistidele. Selle kohaldamise eelduseks on, et välismaalasest töötaja teenib vähemalt 2 miljonit rubla aastas. Neile ei kohaldu kvoodinõue ning ettevõte ei pea taotlema töölevõtmise luba. Vajalik on üksnes individuaalne tööluba, mis võidakse väljastada kuni 3 aastaks ja mitme regiooni kohta. Tööloa väljastamine toimub oluliselt kiiremini võrreldes tavaprotseduuriga, asjakohase avalduse läbivaatamine toimub 14 kalendripäeva jooksul. Taotleda tuleb ka tööviisa. Kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide perekonnaliikmed võivad saada elamisloa spetsialisti töölepingu kehtivuse ajaks. Välismaiste äriühingute esindused ei saa kasutada kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide töölevõtmise lihtsustatud korda. 

Kõrge kvalifikatsiooniga spetsialisti töötasult tuleb maksta üksikisiku tulumaksu määras 13%.  

Täpsem info Föderaalse Migratsiooniteenistuse kodulehel http://www.fms.gov.ru/.

Maksud

Maksude kehtestamine toimub Venemaal nii föderaalsel, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil. Föderaaltasandil on kehtestatud käibemaks, aktsiisimaks, üksikisiku tulumaks, ettevõtte tulumaks, riigilõiv, samuti veemaks, maavarade kaevandamise maks ning eluslooduse objektide ja vee bioloogiliste ressursside kasutamise maks. Regionaaltasandi maksud on ettevõtte varamaks, hasartmängumaks ja transpordimaks. Kohalikul tasandil võidakse kehtestada üksnes maksukoodeksiga ette nähtud makse - maamaksu ja isiklikku varamaksu.

Sotsiaalmaksed tuleb tasuda iga töötaja kohta kohustusliku kindlustuse maksetena pensionifondi, sotsiaalkindlustuse fondi ning meditsiinikindlustuse fondi. Teatud väljamaksed (lähetuskulud, haigushüvitis jt) on sotsiaalmaksust vabastatud. Konkreetsed maksemäärad kehtestatakse iga-aastaselt valitsuse poolt ning need sõltuvad aastase töötasu suurusest. Suurema töötasu saajad maksavad fondidesse suurema protsendi.

Erinevate maksude osas võib olla kehtestatud soodustingimusi või maksuvabastusi, mille olemasolu tasuks alati uurida. 

Ettevõtte tulumaksu peavad maksma kõik Venemaa juriidilised isikud, samuti välismaised juriidilised isikud, kellel on Venemaal püsiv tegevuskoht või kes saavad Venemaal tulu. Üldine tulumaksumäär on 20%. Väljamakstavatele dividendidele kehtivad vähendatud määrad suuruses 0%, 9 % ja 15 % sõltuvalt maksja isikust.

Venemaa territooriumil toimunud kaupade, teenuste ja varaliste õiguste käibelt tuleb tasuda käibemaksu. Käibemaksu tuleb tasuda ka kaupade impordil Vene Föderatsiooni. Üldine käibemaksu määr on 18%. Soodusmäär 10% rakendub toidukaupadele, raamatutele ja perioodilistele väljaannetele, teatud meditsiinikaupadele (aluseks valitsuse kehtestatud nimekiri). 0%-line käibemaksumäär rakendub ekspordile, rahvusvahelistele transporditeenustele, naftatoodetele, sadamates osutatud teenustele jne.  Käibemaksuvabastus kehtib näiteks panga- ja kindlustusteenustele, teatud intellektuaalomandi õiguste litsentseerimisele ja üleandmisele jne. 

Täpsem info Föderaalse Maksuteenistuse leheküljel: http://www.nalog.ru/.

Eesti ja Venemaa vahel on 2002. a novembris sõlmitud topeltmaksustamise vältimise kokkulepe. Eesti on teostanud riigisisesed protseduurid lepingu jõustamiseks. Venemaa  ei ole lepingut senini ratifitseerinud ning seetõttu ei ole leping jõustunud ega rakendatav.

Viimati uuendatud: 28. Juuni 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.