Sa oled siin

3. ÄRIKESKKOND

Ettevõtete vormid ja turule sisenemine

Poolas saab ettevõtlusega tegeleda läbi kohapeal uue firma asutamise, partnerluse, haruettevõtte ja esinduse abil.

Ettevõtluse vormid: Aktsiaselts (Spółka Akcyjna / Joint-Stock Company); Osaühing (Spółka z o.o./  Limited Liability Company ) ja haruettevõte.

Osaühing (Spółka z o.o. / LLC) on praktikas kõige tavalisem äriorganisatsiooni vorm.

Aktsiaseltsi (JSC) struktuur ja tegevus on keerulisem, näiteks osanike koosolekuil peab juures viibima notar.

Mõlemale on kohustuslik juhtnõukogu olemasolu (vähemalt üks liige) ja osanike koosolekute korraldamine.

Osaühingu asutamine (Sp. z o.o. / Limited Liability Company):

Minimaalne inimeste arv juhtkonnas ja minimaalne osanike arv on üks. Vajalik on aadress Poolas. Firmaregister on avalik. Põhikapital 5000 PLZ. Ühe osaniku minimaalne osa on 50 PLZ. Firma peab haldama raamatupidamist ja esitama tuludeklaratsioone. Tulumaks (corporate income tax) on 19%. Osaühingu võib saab asutada umbes kaheksa nädalaga, kaasa arvatud ettevalmistus, dokumendid, formaalsused ja registreerimine.

On võimalik osta juba asutatud firmasid, paludes abi Skandinaavia-Poola kaubanduskojalt, mille liige on ka Eesti saatkond. Kaubanduskoda pakub ka informatsiooni, mis puudutab äritegevuse arengut Poolas ja muud vajalikku informatsiooni nii Poolas kui ka kogu EL-is. Juba asutatud firmadel on olemas pangakonto ja VAT registreerimine.

Aktsiaseltsi asutamine (Spolka akcyjna - Joint-Stock Company) :

Firma institutsioonid: nõukogu ja järelvalvenõukogu (board of directors; supervisory board). Minimaalne asutajate arv on üks. Vajalik on aadress Poolas. Firmaregister on avalik, põhikapital: 500 000 PZL. Ettevõttes peab olema kohalik sekretär, raamatupidamine ning esitama tuludeklaratsioone. Aktsiaseltsi ei saa asutada üheliikmelise osaühingu poolt.

Aktsiaseltsi on võimalik asutada minimaalselt kaheksa nädalaga.

Partnerlus

Partnerlused pole eraldi juriidilised isikud, aga nad võivad omada juriidilisi sidemeid teiste isikutega, nad võivad omada õigusi (k.a kinnisvara), võtta kohustusi, osaleda kohtumenetluses.

Filiaal (branch)

Filiaal pole eraldi juriidiline isik. Seda peetakse välisettevõtte osaks ning võib tegeleda äritegevusega vaid emaettevõttele lubatud piires. Oma nimel ei saa filiaal sõlmida juriidilisi leppeid. Kõik filiaali tegevused on samased emaettevõtte omaga ja peab kasutama emaettevõtte nime (lisandusega “oddział w Polsce” /filiaal Poolas)

Esindus (representative office)

Esindus pole samuti eraldi juriidiline isik. Esinduse tegevus piirdub sisuliselt ettevõtte reklaamimisega (promoting and advertising). Vajalik on registreerimine majandusministeeriumi juures.

Koostatud Poola Välisinvesteeringute Agentuuri info põhjal. Vaata ka "Forms of Conductiong Business Activity in Poland" põhjalikuma teabe jaoks.

Vaata lisaks:

Poola Info ja Välisinvesteeringute agentuur

http://www.paiz.gov.pl/polish_law

http://www.paiz.gov.pl/publications/how_to_do_business_in_poland

Registreerimise ja ettevõtluse info

Business-to-business kontaktid: http://www.europages.org/  ja http://pl.kompass.com/en

Poola kaubanduskoda

Konsultatsioonifirmad

Uudisteportaal investorile

 

Peamised maksumäärad ja tööturg

Maksundus

Poolas on üheksa otsest maksu:

 1. Ettevõtte tulumaks (CIT)

Ettevõtte tulumaks on Poolas juriidilistele isikutele kehtivatest maksudest käibemaksu kõrval kõige tähtsam. Seda nõutakse kõigilt Poolas registreeritud ettevõtetelt, olenemata tuluallikast.

Üleüldine määr on 19%, mõnedes valdkondades on erinevusi.

Dividendide puhul ei pea maksma tulumaksu, kui osalus ettevõttes on vähemalt 10% kahe aasta jooksul.

 1. Üksikisiku tulumaks (PIT)

Reeglina peavad füüsilised isikud tasuma vastavalt oma tuludele astmelist tulumaksu, mis ulatub 18-31%-ni. Heritage mõttekoja andmetel võrdub Poola maksutase umbes 32%-ga SKP-st, mis on võrreldav Eestiga.

Erandite ja mahaarvamiste kohta lisainfo: http://www.paiz.gov.pl/polish_law/taxation/pit

 1. Ülekande maks tsiviilõiguses (civil law transactions)
 2. Kinnisvara maks
 3. Transpordi maks (on means of transport)
 4. Pärimise ja annetuse maks
 5. Põllumajandusmaks
 6. Metsandusmaks
 7. Koera maks (tax on dogs)

Kaks kaudset maksumäära:

 1. Käibemaks (VAT, Poolas NIP)

VAT viidi Poolas sisse 1993. a. See ühtlustati 2004. a EL ühtse süsteemiga, mida lisaks kohandati direktiiviga 2006/112/WE.

Põhimõtted:

 • neutraliteet: maksustatakse vaid kauba või teenuse lõpp-tarbijat;
 • üleüldisus: maksustatakse kauba või teenuse üleandmise iga faasis;
 • topeltmaksustamise või mittemaksustamise vältimine.

Üleüldine maksumäär on 23% (alates 2011). Madalam tase on raamatutele, erialastele ajakirjadele ning 'elutähtsatele toiduainetele': 5%;  toiduaineid, hotelli- ja restoraniteenuseid, rahvakunsti, käsitööd, teatud juhtudel elamispinna renoveerimist maksustatakse 8%-ga.

Kaupade ekspordil kehtib 0% tariif.

 1. Aktsiis

Eri määrad rakenduvad elektri, alkoholi, tubaka ja sõidukite puhul.

Lisainfo: https://www.paih.gov.pl/polish_law/tax_law/taxation

Tööturg

2013. a oli Poolas töötajaid ca 14,2 miljonit. Tööhõive oli 64,5% (Eestis u 74,5%). Avalikus sektoris on hõivatud 74,8%, erasektoris 24,2% töötajatest

Aastases võrdluses (2013 ja 2012) kasvas tööhõive kõige rohkem administratiiv- ja tugiteenuste vallas (4,4%) ning info ja kommunikatsiooni alal (2,6%).

Hõive kukkus ehituses (8,6%) ning elektri, gaasi jne. tarnes (6,3%). Tööhõive kannatas ka kinnisvara alal (4,6%).

2013. a esimese kolme kvartali keskmine brutopalk oli 3 667 PLN, mis on 4% kõrgem, kui eelneval aastal. Avalikus sektoris oli palk keskmiselt 4 176 PLN (3.4% kasv) ning erasektoris 3 433 PLN (3.3% kasv). Ostujõud suurenes keskmiselt 2,1%.

Riigi keskmisest on palk kõige kõrgem Masoovia (22% võrra; 5,1 mln elanikku) ja Sileesia vojevoodkondades (2%; 4,6 mln elanikku). Palgad on keskmisest madalamad Warmia-Masuuria (15%; 1,4 mln elanikku) ning Alam-Karpaatia vojevoodkondades (2,1 mln elanikku).

Lisainfo: http://stat.gov.pl/en/topics/labour-market/ (Central Statistical Office)

Seadusandlusest:

Töölepinguid võib sõlmida: piiramatuks ajaks, piiratud ajaks, kindla ülesande täitmiseni, asendamise ajaks.

Katseaeg ei tohi ületada kolme kuud.

Tööleping on kirjalik ning seda ei tohi sõlmida hiljem kui üks päev alates töö algusest. Kui lepingut selleks ajaks ei sõlmita, siis peaks töötajale andma kirjaliku kinnituse lepingutingimustest. Muudatused töölepingusse peaksid samuti olema kirjalikud.

Töölepingut saab lõpetada osaliste kokkuleppel, kindla ajaga etteteatamisel või ilma etteteatamiseta (sõltuvalt lepingust).

Viimati uuendatud: 25. Juuni 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.