Sa oled siin

1. ÜLDINFO

Viimati uuendatud: 03.02.2017

 

Üldandmed

Maa ja rahvas

Hispaania Kuningriik asub Lõuna-Euroopa lääneosas Pürenee poolsaarel. Riigi kogupindala on 506 030  km² - mandriosa moodustab sellest 493 514 km², Baleaarid 4992 km², Kanaarid 7492 km² ja Põhja-Aafrikas asuvad Ceuta ja Melilla linnad 32 km². Hispaanial on maismaapiir Prantsusmaa, Andorra, Portugali, Ühendkuningriigi (Gibraltari) ja Marokoga (Ceuta ja Melilla linnad). Maismaapiiri pikkus on 2032 km ja merepiiri pikkus 7921 km.

Hispaania rahvaarv oli 2017. aasta 1. jaanuari seisuga 46,5 miljonit inimest, kellest 90,5% moodustasid hispaanlased. Ligi kolmandik elanikkonnast elab regioonide pealinnades. Suurim linn on pealinn Madrid, kus Hispaania Statistikainstituudi andmetel elas 2017. aasta 1. jaanuaril 3,16 miljonit inimest. Hispaania miljonilinn lisaks pealinnale on Barcelona, teised suuremad linnad on Valencia, Sevilla ja Zaragoza. 70,3% hispaanlastest peab end katoliiklaseks.

Hispaania riigikeel on hispaania keel (español). Ametlikult kasutatakse ka järgnevaid regionaalseid keeli:

  • katalaani keel (catalan) - kasutusel Kataloonia autonoomses piirkonnas;
  • baski keel (euskera) - kasutusel Baskimaal;
  • galeegi keel (gallego) - kasutusel Galicia autonoomses piirkonnas;
  • valencia keel (valenciano) - tegelikkuses katalaani keele lähedane dialekt, kasutusel Valencia autonoomses piirkonnas ja Baleaari saartel.

Poliitiline süsteem

Hispaania on parlamentaarne monarhia, mille riigipea on kuningas. Seadusandlik võimuorgan on kahekojaline parlament (Cortes Generales), mis koosneb 350 liikmelisest alamkojast (Congreso de los Diputados) ja 266 liikmelisest ülemkojast (Senado). 2016. aasta 26. juunil toimunud erakorralistel parlamendivalimistel saavutas  enamuse Rahvapartei (Partido Popular) ning suutis 4.11.2016 moodustada vähemusvalitsuse.

Täidesaatvat võimu teostab valitsus 13 ministeeriumi kaudu. Valitsusjuht on 2011. aasta detsembrist Mariano Rajoy.

Hispaania jaguneb 17 autonoomseks piirkonnaks ja kaheks autonoomseks linnaks (Ceuta ja Melilla).

Vaata lisaks: http://www.investinspain.org

Riiklikud pühad

1. jaanuar – uusaasta

6. jaanuar – kolmekuningapäev

palmipuudepüha (liikuv)

suur reede (liikuv)

esimene lihavõttepüha (liikuv)

1. mai – töörahvapüha

15. august – taevaminemispäev

12. oktoober – Hispaania rahvuspäev

1. november – kõigi pühakute päev

6. detsember – konstitutsioonipäev

8. detsember – Inmaculada püha

25. detsember – esimene jõulupüha

Lisaks nendele pühadele tähistatakse Hispaanias veel mitmeid regionaalseid pühasid, mille tõttu koolist ja töölt vabu päevi on oluliselt rohkem kui Eestis.

Kohtusüsteem

Hispaania kõrgeim kohtuorgan on Riigikohus (Tribunal Supremo). Riigikohtu president on ametisse valitud 20 Kohtu Üldnõukogu kohtuniku poolt ning ametisse kinnitatud kuninga poolt. Territoriaalsed kohtud (audiencias) on esindatud igas 17- autonoomses piirkonnas. Kõige madalamal tasemel on ringkonnakohtud. Audiencia Nacional käsitleb neid kaasuseid, mis ületavad regionaalseid piire või on seotud riigiadministratsiooniga. Hispaanial on ka 12-liikmeline Konstitutsioonikohus (Tribunal Constitucional), mille ülesandeks on hinnata seaduste vastavust põhiseadusele ning otsustada autonoomsete piirkondade ja keskvalitsuse vaidluste üle.

Autonoomsed piirkonnad

Hispaania turule sisenedes tuleb kindlasti silmas pidada, et ei ole olemas ühtset Hispaania turgu, vaid 17 erinevat autonoomset piirkonda, mis erinevad nii keele, kultuuri, kliima kui ka temperamendi poolest. Seepärast tuleb endale väga täpselt selgeks teha oma ettevõtte võimalused ja soovid ning seejärel valida välja piirkonnad, kuhu on soov siseneda, arvestades sealjuures kõigi piirkonna eripäradega.

Andaluusia (pealinn Sevilla) – 2016. aasta seisuga elas selles Hispaania kõige suurema rahvaarvuga maakonnas 8,4 miljonit inimest, kellest 0,7 miljonit olid välismaalased. SKP oli 2015. aasta seisuga ligi 145 mld eurot. Alates Tööstusrevolutsioonist on Andaluusia teiste Hispaania piirkondadega võrreldes olnud majanduslikult vaesemal järjel. Kuna Andaluusia lõunaosas asuv pikk rannapiir on läbi aegade olnud paljude turistide reisisihiks, koondusid sinna kinnisvarabuumi ajal paljud ehitusärid, mis majanduskriisi tõttu kõvasti kannatada said.

Andaluusias on tööjõukulud Hispaania keskmisest madalamad ning ettevõtluse alustamiseks on piirkonnal pakkuda mitmeid toetusi. Kümne riigiülikooli ja üle 300 koolitusasutusega Andaluusiat loetakse ka piirkonnaks, millel on kõrgeim kvalifitseeritud noorte osakaal. Viimastel aastatel on Andaluusia panustanud innovatsioonile ning teadus- ja arendustegevusele, mille investeeringud on Hispaania regioonidest kolmandal kohal Madridi ja Kataloonia järel. Maantee-, raudtee- ja lennuühendus on kõrgelt arenenud ning võimaldab vabalt ringi liikuda.

Peamised majandusharud on põllumajandus (45% pindalast on põllumajanduslik maa), teenused ja hotellindus, lennundus, biotehnoloogia, taastuvenergia, metallurgia ja IT. Kasvatatakse oliive (39% maailmatoodangust), erinevaid tsitrusvilju, palju on ka viinamarjaistandusi. Viimasel ajal on populaarsust kogunud mahepõllundus, mille toodangust 90% eksporditakse.

Täpsem info ja kontakt:
http://www.investinspain.org/invest/en/regions/andalusia/summary/index.html

http://www.juntadeandalucia.es/index.html

http://www.agenciaidea.es/

Astuuria (pealinn Oviedo) -  Astuuria maakonna rahvaarv 2016. aasta seisuga oli 1,05 miljonit eurot, SKP 21,4 mld eurot ja välisinvesteeringud 4,3 mld eurot. Looduse poolest on Hispaania põhjaosas asuv Astuuria üks ilusamaid piirkondi Hispaanias. Astuuria plusside hulgas on nii hea taristu kui ka regiooni enda ja EL toetusprogrammid tööstussektori, innovatsiooni, arendustegevusega (R&D) seotud investeeringute toetuseks. Peamised majandusharud on toiduainetööstus, IT, kapitalikaubad ja taastuvenergia ning turismindus ja teenused.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/asturias/summary/index.html

http://www.jgpa.es/

http://www.investinasturias.es/es/

Aragon (pealinn Zaragoza) – Hispaania põhjaosas asuva Aragoni rahvaarv 2016. aastal oli 1,3 miljonit ja SKP 33,8 mld eurot. Aragoni peetakse tänu kõrgelt hinnatud elukvaliteedile, maaressursside rohkusele, taristule ja suurlinnade lähedusele (Zaragozat lahutab 300 km Barcelonast ja Madridist, ülikiire raudteeühendus suurlinnadest) dünaamiliseks ja arenevaks piirkonnaks.

Aragonis on lihtne ettevõtet asutada, lubatakse olulisi investeeringutoetusi (erinevatel allikatel isegi kuni 35% investeeringust). Peamised majandusharud on logistika, keskkonnatehnoloogia, biotehnoloogia, logistika, toiduainetööstus, autotööstus, IT ja lennundus. Aragonis asuvad mitme suurettevõtte arenduskeskused (HP, Deloitte, KPMG, Adidas, Opel/GM).

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/aragon/summary/index.html

http://www.aragonexterior.es/

Baleaari saared (pealinn Palma de Mallorca) – Vahemeres asuvatel Baleaari saartel elas 2014. aasta seisuga 1,1 miljon elanikku, välismaalaste osakaal nende seas on Hispaania kõrgemaid, ca 20% (peamiselt EL riikidest, nt inglased, sakslased, aga ka Ladina-Ameerikast jm). SKP moodustas 2015. aastal 27,5 mld eurot. Peamised majandusharud on turism ja teenused, keskkonnatehnoloogia, teadus- ja arendustegevus (R&D), tööstus, tänu loodusressurssidele ka audiovisuaalsete materjalide tööstus, toiduainetööstus ja kalandus.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/balearic-islands/summary/index.html

http://www.caib.es

http://investinbalearics.com/web/invest-in-balearics.php

Baskimaa (pealinn Vitoria-Gasteiz) – 2,2 miljoni elaniku ja 65,9 mld eurose SKP-ga piirkonna peamised majandusharud on energiatööstus, masina- ja laevaehitus, raudtee-, auto- ja lennukitööstus, teadus- ja arendustegevus, biotehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia. Baskimaad loetakse kõrgeimate palkadega piirkonnaks Hispaanias. Piirkonna majandus on Euroopa keskmisest kõrgema tootlikkusega. Ettevõtlusele ning teadus- ja arendusprojektidele pakutakse mitmesuguseid soodustusi ja toetusi. Teadus- ja arendustegevus moodustab 2,09% Baskimaa SKPst, mis on kõrgeim osakaal kõigi Hispaania autonoomsete piirkondade võrdluses. 

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/basque-country/summary/index.html

http://www.euskadi.net/r33-2220/eu/

http://www.spri.eus/en

Kanaari saared (pealinnad Palmas Gran Canaria /Santa Cruz de Tenerife) – Aafrika külje all, Atlandi ookeanis asuvate saarte elanikkond oli 2016. aastal 2,1 miljonit, neist 0,3 miljonit olid välismaalased. Piirkonna SKP oli 2015. aastal 42,3 mld eurot. Kanaarid on tuntud väga hea kliima ja elukvaliteedi poolest. Saarte majanduskeskkonda iseloomustavad madalad maksud ja suurepärane taristu. Peamised majandusharud on biotehnoloogia ja meditsiin, audiovisuaalsektor (filmitööstusele pakutakse erisoodustusi), turism, IT ja transport. Kanaari saarte sadamad on Hispaania ja ka Euroopa aktiivsemate hulgas nii reisijate- kui ka konteinervedusid arvestades. Teistest sektoritest väärib esiletõstmist veel taastuvenergia, optika ja kosmosetehnoloogia.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/canary-islands/summary/index.html

http://www.gobcan.es/

http://www.proexca.es/

Kantaabria (pealinn Santander) – Hispaania põhjaosas asuvas väikeses piirkonnas elas 2016. aastal 0,6 miljonit elanikku ning selle SKP moodustas 12,2 mld eurot. Kantaabria on tuntud ilusa looduse, efektiivse inimkapitali ja arenenud taristu poolest. Tähtsamad majandusharud on biotehnoloogia, toiduainetööstus, keskkonnatehnoloogia, autotööstus, keemiatööstus ja logistika. Piirkond pühendab olulist tähelepanu teadus- ja arendustegevusele ning selle toetamisele.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/cantabria/summary/index.html

http://www.cantabria.es/web/gobierno

http://www.sodercan.es/

Castilla ja Leon (pealinn Valladolid) – 2,45 miljoni elanikuga Castilla ja Leoni ümbritseb 9 autonoomset piirkonda, mistõttu omab Castilla ja Leon väga häid ühendusi nii teiste piirkondade kui ka ülejäänud Lõuna-Euroopaga. 2015. aastal oli piirkonna SKP 54,1 mld eurot. Peamised majandusharud on biotehnoloogia, keemia- ja ravimitööstus, energiatööstus, autotööstus, turism, toiduainetööstus, lennundus, IT ja logistika. Piirkond pakub välja vaba tööstusmaad ning meetmeid tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni toetamiseks.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/castile-and-leon/summary/index.html

http://www.jcyl.es/

http://www.invertirencastillayleon.com/

Castilla La Mancha (pealinn Toledo) – 2 miljoni elanikuga Castilla La Mancha, mis asub Hispaania keskosas, on tuntud väga hea taristu ning keskmisest odavama maakapitali pooest (hind võib Hispaania keskmisest erineda kuni 50%). Piirkonna SKP oli 2015. aastal 37,7 mld eurot. Peamised majandusharud on lennundus ja uued tehnoloogiasüsteemid. Teised sektorid - IT, toiduainetööstus, biotehnoloogia, logistika, taastuvenergia ja jäätmekäitlus.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/castile-la-mancha/summary/index.html

https://www.jccm.es/

http://ipex.castillalamancha.es/

Kataloonia (pealinn Barcelona) – 7,5 miljoni elaniku ja 204,7 mld eurose SKP-ga Kataloonia on üks Hispaania tähtsamaid regioone. Asudes Hispaania idarannikul, omab Kataloonia ideaalset ühendust teiste Euroopa linnadega ja väga head lennuühendust ülejäänud maailmaga. Orienteeruvalt viiendik igal aastal Hispaaniasse asutatud firmadest luuakse Kataloonia piirkonda. Elukalliduse poolest on Kataloonia Hispaanias teisel kohal.

Tähtsamad majandusharud on lennundus, toiduainetööstus, biofarmaatsia, taastuvenergia, ja IT, kuid Kataloonia majanduses on oluline osa ka jagatud teenusekeskustel. Peale hispaania keele kasutatakse väga palju ka katalaani keelt.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/catalonia/summary/index.html

http://www.gencat.cat/

http://www.catalonia.com/en

Extremadura (pealinn Mérida) –  Lääne-Hispaanias Portugaliga piirnevas Extremaduras elas 2016. aastal 1,1 miljonit inimest ning piirkonna SKP moodustas 17,6 mld eurot. Selles piirkonnas on investorite toetus tavalisest suurem, kuni 35% väike- ja keskmistele ettevõtetele. Üle 2800 tunni päikesepaistet aastas teeb Extremadurast ühe tähtsaima energiatootja Hispaanias. Peamised majandusharud on toiduainetööstus, energiatööstus ja logistika.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/extremadura/summary/index.html

http://www.gobex.es/web/

http://www.investinextremadura.com/

Galicia (pealinn Santiago de Compostela) – Loode-Hispaanias Atlandi ookeani ääres asuv autonoomne piirkond, mis piirneb Portugaliga. Rahvaarv oli 2016. aastal 2,7 miljonit inimest ning SKP väärtus 55,7 mld eurot. Galicias on kasutusel galeegi keel, mis sarnaneb portugali keelele. Peamised majandusharud on telekommunikatsioon, energiatööstus ja keskkonnatehnoloogia. Investeerimisprojektidele pakutakse regiooni poolt tuge ning piirkonna välisinvesteeringud on viimastel aastatel tunud nii masinatööstusse, toiduainetööstusse, kaevanduste ja teenuskeskuste jms arendamiseks. Arendatakse ka nii Ferroli, La Coruna kui ka Vigo sadamaid. Kaks esimest on olulised kalasadamad, samal ajal kui Vigo on üks tähtsamaid ekspordisadamaid ja vabakaubanduspiirkondi.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/galicia/summary/index.html

http://www.xunta.es/portada

http://www.igape.es/en/investingalicia-invertir-en-galicia

La Rioja (pealinn Logroño) – Põhja-Hispaanias asuva väikese piirkonna rahvaarv on 0,3 miljonit elanikku ja SKP on ligi 8 mld eurot. Tähtsamad majandusharud on veinitootmine, jalatsitööstus, autotööstus, lennundus ja teenused.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/la-rioja/summary/index.html

http://www.larioja.org/en

http://www.ader.es/

Madrid (pealinn Madrid) – Madridi autonoomses piirkonnas elab 6,5 miljonit elanikku, neist välismaalasi on ligi miljon. Madridi piirkond toodab umbes 20% kogu Hispaania SKPst. See oli 2015. a 203,6 mld eurot, mis asetab Madridi piirkonna ostujõu poolest Euroopas kolmandale kohale. Et Madrid on Hispaania tähtsaim äri- ja finantskeskus, tegutseb siin suurim arv firmasid teiste autonoomsete piirkondadega võrreldes. Madridis on 16 ülikooli, mille lõpetab igal aastal üle 40 000 üliõpilase.

Madridi piirkonna taristu on kõrgelt arenenud, Barajase lennujaam asub kõigest 12 km kaugusel kesklinnast. Madridi kui Hispaania pealinna elukvaliteeti hinnatakse kõrgelt, ka hinnad ja palgad on Hispaania keskmisest kõrgemad. Madridi piirkonna keskmine palk jääb alla vaid Baskimaale. Peamised majandusharud on meditsiin, IT, lennundus, energiatööstus ja logistika.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/madrid/summary/index.html

http://www.madrid.org/

http://www.investinmadrid.com/

Murcia (pealinn Murcia) – Murcia piirkonna rahvaarv oli 2016. aastal 1,5 miljonit ja SKP 27,7 mld eurot. Vahemereäärne asukoht lihtsustab Murcia kaubavahetust teiste Euroopa riikidega. Piirkond on tuntud hea kliima ja elukvaliteedi poolest. Tähtsamad majandusharud on turism, taastuvenergia, keemiatööstus ja biotehnoloogia.   

Täpsem info ja kontakt: 

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/murcia/summary/index.html

http://www.carm.es/

http://www.investinmurcia.com/invest/

Navarra (pealinn Pamplona) – Prantsusmaaga piirneva Navarra rahvaarv moodustas 2014. aastal 0,6 miljonit inimest ja SKP 18,25 mld eurot. Piirkonna tööjõud on peamiselt spetsialiseerunud tööstussektoris, piirkonna investeeringud teadus- ja arendussektoris on inimese kohta ühed kõrgeimad Hispaanias. Navarra peamised majandusharud on autotööstus, põllumajandus ja toiduainetööstus, biomeditsiin, infotehnoloogia ja taastuvenergeetika.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/navarre/summary/index.html

http://www.navarra.es

http://www.investinnavarra.com/

Valencia (pealinn Valencia) – üks tähtsamatest ja järjest enam jõudu koguvatest piirkondadest Hispaanias, kus elab ligi 5 miljonit elanikku ning hispaania keele kõrval on kasutusel valencia keel. Vahemererannikul paiknev autonoomne piirkond omab 518 km rannapiiri, mis on populaarseks sihtkohaks paljudele turistidele. SKP moodustas 2015. aastal 101,6 mld eurot.

Peamised majandusharud on logistika (sadamad väga hästi välja arendatud), mootoritööstus ja masinaehitus, plastitööstus, põllumajandus- ja toiduainetööstus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja tervishoiuteenused eakatele.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/valencian-community/summary/index.html

http://www.gva.es/

http://www.invest-cv.com/index.php/en/incentives

Ceuta, Melilla – Aafrika põhjaosas asuvad kaks autonoomset linna. Ceutas oli 2016. a seisuga elanikke 84,5 ja Mellillas 86 tuhat.

Täpsem info ja kontakt:

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/ceuta/summary/index.html

http://www.ceuta.es/ceuta/

http://www.procesa.es/

http://www.investinspain.org/invest/en/regions/melilla/summary/index.html

http://www.melilla.es/

http://www.promesa.net/

Viimati uuendatud: 3. Veebruar 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.