You are here

EL - Aafrika, Kariibimere ja Vaikse ookeani maade kaubandussuhted

Üldtaust

Aafrika, Kariibimere ja Vaikse ookeani (AKV) riikide rühm loodi Georgetowni lepinguga 1975. aastal ning sellesse kuulub 79 riiki. Enne seda oli Euroopa Liidu  ja AKV riikide suhtlemise aluseks Rooma leping. 1975. aastal kirjutati alla Lomé konventsioon, mis pani paika ELi üldised eesmärgid ja põhimõtted suhetes AKV riikidega. Lomé konventsiooni uuendati neli korda. Viimase Lomé konventsiooni lõppemisega aastal 2000 nähti vajadust anda EL-AKV riikide suhetele rohkem poliitilist dimensiooni. Uus leping, AKV riikide rühma ning teiselt poolt ELi ja selle liikmesriikide vahel (edaspidi Cotonou leping ), kirjutati alla 23. juunil 2000 ja sellega loodi uus raamistik EL-AKV riikide suhetele. Cotonou leping sõlmiti 20 aastaks võimalusega see iga viie aasta tagant uuesti üle vaadata.  Cotonou lepingu peamine eesmärk on vaesuse vähendamine ning majandusliku, kultuurilise ja sotsiaalse arengu edendamine AKV riikides. Nende eesmärkide saavutamise üheks olulisemaks vahendiks on majandus- ja kaubandussidemete tihendamine.

Praeguseks on käivitunud arutelud Cotonou-järgse -  pärast 2020 - AKV riikidega loodava koostööraamistiku üle. Cotonou lepingu ülevaateprotsess on arenguvolinik Neven Mimica üks ametlikke prioriteete.

Kaubandussuhted ja majanduspartnerluslepingud

AKV riikide jaoks on kaubavahetus ELiga olulise tähtsusega. Viimastel aastatel on AKV riikide eksport ja import ELi moodustanud ligikaudu 25-30% kogueksporist ja –impordist. Samal ajal on AKV riikide osatähtsus ELi koguekspordis ja ka -impordis veidi enam kui 5%. AKV riikide eksport ELi ei ole mitmekesine - vaid viis toodet moodustavad sellest lausa 60%. Neist kõige olulisem on nafta, mis moodustab 30% AKV riikide koguekspordist ELi. Sellele järgnevad teemandid (10%), kakao (10%), puit (10%), kala (6%), suhkur (3%) ja alumiinium (2%). ELi eksport AKV riikidesse koosneb  peamiselt masinatest ja masinaosadest (25%), veesõidukitest (10%) ja sõidukitest (8%).

Ühe olulisema aspektina näeb Cotonou leping ette majanduspartnerluslepingute (Economic Partnership Agreements, EPA) sõlmimise AKV riikidega. Majanduspartnerlusleping on arengule suunatud kaubandusleping. Majanduspartnerluslepingu üldine eesmärk on aidata kaasa AKV riikide jätkusuutlikule arengule, toetades nende integreerumist maailmamajandusse ja aidates kaasa vaesuse vähendamisele

Majanduspartnerluslepingud pakuvad AKV riikidele asümmeetrilist turulepääsu, võimaldades neil kaitsta tundlikke majandussektoreid liberaliseerimise eest, pakub mitmeid kaitsemeetmeid (sh noore tootmisharu kaitse), sisaldab eksporti lihtsustavaid sätteid päritolureeglite kohta. Lisaks kaubandusele reguleeritakse majanduspartnerluslepinguga mitmeid kaubandusega seotud valdkondi nagu konkurents, riigihanked, keskkond, tollikoostöö ja intellektuaalomandi kaitse. Selline terviklik lähenemisviis peaks kaasa aitama piirkondlikule integratsioonile, tagama suurema konkurentsivõime ja tekitama suuremat huvi ka investorites. Ka EL saab tänu EPAdele soodsamad juurdepääsutingimused AKV riikide turgudele.

Läbirääkimised osapoolte vahel algasid 2002. aastal eesmärgiga sõlmida 2007. aasta lõpuks AKV riikide regiooniga laiaulatuslikud lepingud. Komisjon jõudis etteantud tähtajaks laiaulatusliku majanduspartnerluslepingu parafeerida ainult Kariibi mere riikide regiooniga. Praeguseks on läbirääkimised lõpetatud ja käimas ettevalmistused allkirjastamiseks ja jõustamiseks ka Lõuna-Aafrika arenguühenduse riikidega, Ida-Aafrika ühenduse ja Lääne-Aafrikaga. Samal ajal parafeeritud lepingute allkirjastamise ja jõustamise ettevalmistamisega ei ole loobutud eesmärgist sõlmida ambitsioonikad lepingud ka ülejäänud kolme AKV riikide regiooniga. 

Erinevate hinnangute kohaselt tuleb 90% järgmise 10-15 aasta majanduskasvust piirkondadest väljaspool EL-i, seejuures nähakse just Aafrika riikide puhul olulist majanduskasvu ja kaubanduspotentsiaali. Seega on oluline, et EL-i kaubanduslepingud AKV piirkonna riikidega aitavad edendada reeglitel põhineva kaubandussüsteemi arengut, toetavad kohaliku võimekuse tõstmist ja aitavad reaalselt kaasa vaesuse vähendamisele. Samuti on EL-i huvides jätkata huvitatud partneritega majanduspartnerluslepingute ulatuse laiendamist, et lisaks kaupadele oleks tulevikus kaetud ka teenuskaubandus ja investeeringud. Komisjoni 2015. aasta oktoobris avaldatud kaubandusstrateegia ´Kaubandus kõigile´ rõhutab, et järgmistel aastatel on oluline jätkata tihedat koostööd majanduspartnerluslepingute rakendamiseks, EL jätkab AKV riikide toetamist kaubandusabi kaudu.

Vaata lisaks:

Euroopa Komisjoni väliskaubanduse peadirektoraat: EL-ACP

EL-ACP majanduspartnerluslepingute hetkeseis (veebruar 2016)  (PDF)

ACP riikide nimekiri vastavalt majanduskoostöö lepingute läbirääkimistel eristatud regioonidele

Kariibimereriikide regioon: Antigua ja Barbuda; Bahama; Barbados; Belize; Dominica; Dominikaani Vabariik; Grenada; Guyana; Haiti; Jamaica; Kuuba; Saint Lucia; Saint Vincent ja Grenadiinid; Saint Kitts ja Nevis; Suriname; Trinidad ja Tobago

Kesk-Aafrika regioon: Kamerun; Gabon; Ekvatoriaal-Guinea; Kongo Vabariik; Kongo Demokraatlik Vabariik; Tšaad; Kesk-Aafrika Vabariik; Sao Tome ja Principe

Ida- ja Lõuna-Aafrika regioon: Komoori Liit; Djibouti; Eritrea; Etioopia; Malawi; Mauritius; Madagaskar; Seišellid; Somaalia; Sudaan; Sambia; Zimbabwe

Lääne-Aafrika regioon: Benin; Burkina Faso; Cabo Verde; Gambia; Ghana; Guinea; Guinea-Bissau; Côte d’Ivoire; Libeeria; Mali; Mauritaania; Niger; Nigeeria; Senegal; Sierra Leone; Togo

Vaikse ookeani riikide regioon: Cooki Saared; Mikroneesia; Fidži; Kiribati; Marshalli Saared;  Nauru; Niue; Belau Vabariik; Paapua Uus-Guinea;  Samoa Iseseisvusriik; Saalomoni Saared; Tonga; Tuvalu; Vanuatu; Ida-Timor

Lõuna-Aafrika arenguühendus: Angola; Botswana; Lesotho; Mosambiik; Namiibia; Svaasimaa; Lõuna-Aafrika Vabariik

Ida-Aafrika regioon: Keenia; Uganda; Tansaania; Burundi; Ruanda

Last updated: 22. April 2016

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.