You are here

Inimõigusalaste konventsioonide täitmine

Eesti aruanded RV organisatsioonidele konventsioonide täitmise kohta

Ülevaatedokument (Common Core Document) (831.53 KB, PDF) lisatakse üldosana ÜRO inimõigusalaste konventsioonide alusel esitatavatele aruannetele. Ülevaatedokument on koostatud selleks, et aidata konventsioonide järelevalveorganitel Eesti olukorrast paremini aru saada.

Puuetega inimeste õiguste konventsioon

New York 13.12.2006 - ühinemiskiri üle antud 30. mai 2012 -  jõustus 29. juuni 2012 - RT II, 04.04.2012, 6 (eesti keeles, inglise keeles (PDF))

 • 11.2015 Eesti esimene aruanne puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise kohta inglise keeles (971.45 KB, PDF)

Piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastane konventsioon
New York 10.12.1984 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 20. november 1991 - RT II 1994/14-15/44 (eesti keeles (121.18 KB, PDF), inglise keeles (80.25 KB, PDF))

 • 06.2013 Piinamisvastase komitee soovitused Eesti viienda aruande kohta eesti keeles (305.26 KB, PDF), inglise keeles (429.92 KB, PDF)
 • 08.2011Eesti viies aruanne piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni täitmise kohta eesti keeles (619.28 KB, PDF), inglise keeles (208.17 KB, PDF)
 • 01.2010 Küsimused enne viienda perioodilise aruande piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni täitmise kohta esitamist inglise keeles (35.97 KB, PDF)
 • 11.2007 Piinamisvastase komitee soovitused Eesti neljanda aruande kohta eesti keeles (126.62 KB, PDF), inglise keeles (DOC)
 • 12.2004 Eesti neljas perioodiline aruanne piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni täitmise kohta eesti keeles (304.76 KB, PDF), inglise keeles (295.49 KB, PDF)
 • 11.2002 Osalisriikide konventsiooni artikli 19 alusel esitatud aruande arutelu: eesti keeles (57 KB, DOC) 21. november 2002 inglise keeles (38 KB, DOC)
 • 06.2001 Eesti esimene perioodiline aruanne piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni täitmisest eesti keeles (119.76 KB, PDF), inglise keeles (543.49 KB, PDF)

Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta
New York 18.12.1979 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 20. november 1991 - (RT II 1995/5-6/31) (eesti keeles (112.56 KB, PDF), inglise keeles (99.17 KB, PDF))

 • 08.2007 Naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee soovitused Eesti neljanda aruande kohta eesti keeles (98.71 KB, PDF) ja inglise keeles (51.76 KB, PDF)
 • 11.2006 Eesti neljas perioodiline aruanne ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmisest eesti keeles (533.75 KB, PDF) , inglise keeles (548.23 KB, PDF)
 • 02.2002 Naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee soovitused: eesti keeles (34.34 KB, PDF) , inglise keeles
 • 08.2001 Eesti esimene perioodiline aruanne ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmisest inglise keeles (367.03 KB, PDF)

Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt
New York 16.12.1966 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 21. jaanuar 1992 - (RT II 1993/10-11/13) (eesti keeles (100.29 KB, PDF), inglise keeles (79.65 KB, PDF))

 • 02.2019 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste komitee lõppjäreldused Eesti esimese aruande kohta  eesti keeles (359.81 KB, PDF), inglise keeles (294.82 KB, PDF)
 • 12.2018 Vastused täiendavatele küsimustele inglise keeles (1.13 MB, PDF)
 • 04.2018 Täiendavad küsimused enne kolmanda perioodilise aruande arutelu inglise keeles (268.11 KB, PDF)
 • 07.2017 Eesti kolmas perioodiline aruanne ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti täitmise kohta eesti keeles (866.86 KB, PDF), inglise keeles (900.79 KB, PDF)
 • 12.2011 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste komitee lõppjäreldused Eesti teise aruande kohta eesti keeles (82.99 KB, PDF) ja inglise keeles (86.81 KB, PDF)
 • 08.2011 Vastused teise perioodilise aruande täiendamiseks inglise keeles (556.28 KB, PDF)
 • 12.2010 Täiendavad küsimused enne teise perioodilise aruande arutelu inglise keeles (42.22 KB, PDF)
 • 10.2008 Eesti teine perioodiline aruanne majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti täitmise kohta eesti keeles (1.83 MB, PDF) ja inglise keeles (1.95 MB, PDF)
 • 12.2002 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste komitee lõppjäreldused Eesti esimese aruande kohta  eesti keeles (56.5 KB, DOC), inglise keeles (94.8 KB, PDF)
 • 10.2001 Eesti majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti täitmise esimene ja teine perioodiline aruanne inglise keeles (1.63 MB, DOC)

Lapse õiguste konventsioon
New York 20.11.1989 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 20. november 1991 - (RT II 1996/16/56) (eesti keeles (144.27 KB, PDF), inglise keeles (112.42 KB, PDF))

 • 06.2014 Lapse õiguste konventsiooni täitmise kolmas ja neljas perioodiline aruanne inglise keeles (904.25 KB, PDF), eesti keeles (779.64 KB, PDF)
 • 03.2003 Lapse õiguste komitee lõppjäreldused Eesti esimese ja teise aruande kohta inglise keeles (51.54 KB, PDF), eesti keeles (124.18 KB, PDF)
 • 06.2001 Lapse õiguste konventsiooni täitmise esimene ja teine perioodiline aruanne inglise keeles (376.65 KB, PDF)

Lapse õiguste konventsiooni laste müügi, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitlev fakultatiivprotokoll
New York, 25. mai 2000 – ühinemiskiri deponeeritud 3. august 2004 – jõustus 3. september 2004 - RT II 2004, 23, 94 (eesti keeles (PDF), inglise keeles (112.52 KB, PDF))

 • 01.2016 Eesti teine aruanne lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli täitmise kohta eesti keeles (752.53 KB, PDF), inglise keeles (777.9 KB, PDF)
 • 03.2010 Lapse õiguste komitee lõppjäreldused Eesti esimese aruande kohta inglise keeles (93.68 KB, PDF)
 • 05.2008 Eesti esimene aruanne lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli täitmise kohta eesti keeles (324.87 KB, PDF), inglise keeles (254.66 KB, PDF)

ÜRO laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll New York, 25. mai 2000 – jõustus 12. märts 2014 - RT II, 08.01.2014, 2 (eesti keeles, inglise keeles (PDF))

 • 06.2016 Eesti esimene aruanne laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli täitmise kohta inglise keeles  (167.85 KB, PDF)

Rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvaheline konventsioon
New York 21.12.1965 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 20. november 1991 - RT II 2010, 8, 0 (eesti keeles (91.38 KB, PDF), inglise keeles (90.93 KB, PDF))

 • 08.2019 Eesti kaheteistkümnes ja kolmeteistkümnes perioodiline aruanne rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise konventsiooni täitmise kohta: eesti keeles (815.94 KB, PDF), inglise keeles (740.74 KB, PDF)
 • 09.2014 Rassilise diskrimineerimise kõrvaldamise komitee lõppjäreldused: eesti keeles (216.02 KB, PDF), inglise keeles (209.49 KB, PDF)
 • 01.2013 Eesti kümnes ja üheteistkümnes perioodiline aruanne rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmise kohta eesti keeles (742.29 KB, PDF), inglise keeles (344.69 KB, PDF)
 • 08.2010 Rassilise diskrimineerimise kõrvaldamise komitee lõppjäreldused: eesti keeles (57.19 KB, PDF), inglise keeles (61.13 KB, PDF)
 • 04.2009 Eesti kaheksas ja üheksas perioodiline aruanne rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmise kohta:
  eesti keeles (353.33 KB, PDF), inglise keeles (379.66 KB, PDF) ja vene keeles (PDF)
 • 08.2006 Rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee kokkuvõtvad soovitused Eesti kuuenda ja seitsmenda perioodilise aruande kohta 14.08-15.08.06 eesti keeles (100.71 KB, PDF) / inglise keeles (118.52 KB, PDF)
 • 11.2004 Eesti kuues ja seitsmes perioodiline aruanne rassilise diskrimineerimise komiteele: eesti keeles (353.98 KB, PDF)  ja inglise keeles (307.22 KB, PDF)
 • 08.2002 Rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee kokkuvõtvad soovitused Eesti viienda perioodilise aruande kohta inglise keeles (22.12 KB, PDF)eesti keeles (15.1 KB, PDF)
 • 02.2002 Eesti viies perioodiline aruanne ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komiteele inglise keeles (268.12 KB, PDF)
 • 04.2000 Rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee kokkuvõtvad soovitused: Eesti. 19/04/2000 inglise keeles
 • 07.1999 Eesti aruanne ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komiteele inglise keeles (730.09 KB, PDF)

Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon
Strasbourg 1. veebruar 1995 - Ratifitseeritud 21.11.96 - President kuulutas välja - deponeeritud 6. jaanuar 1997 - jõustus 1. veebruar 1998 - RT II 1996/40/154 (eesti keeles (91.56 KB, PDF), inglise keeles (402.07 KB, PDF))

 • 05.2014  Eesti neljas aruanne Euroopa nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta eesti keeles (275.97 KB, PDF) ja inglise keeles (300.04 KB, PDF)
 • 06.2012 Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee otsus vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta Eestis eesti keeles (36.84 KB, PDF) ja inglise keeles (46.19 KB, PDF)
 • 09.2011 Eesti kommentaarid Euroopa Nõukogu nõuandekomitee kolmanda arvamuse kohta inglise keeles (159.68 KB, PDF) ja eesti keeles (127.11 KB, PDF)
 • 04.2011 Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni nõuandekomitee kolmas arvamus inglise keeles (994.22 KB, PDF) ja eesti keeles (648.44 KB, PDF)
 • 03.2010 Eesti kolmas aruanne Euroopa nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta eesti keeles (331.79 KB, PDF), inglise keeles (362.65 KB, PDF)
 • 07.2005 Eesti kommentaarid Euroopa Nõukogu nõuandekomitee teise arvamuse kohta inglise keeles (122.21 KB, PDF), eesti keeles (139.2 KB, PDF)
 • 02.2005 Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni nõuandekomitee teine arvamus (24. veebruar 2005) inglise keeles (426.25 KB, PDF), eesti keeles (190.18 KB, PDF)
 • 06.2004 Eesti teine aruanne Euroopa nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta eesti keeles (307.3 KB, PDF), inglise keeles (329.71 KB, PDF)
 • 07.2002 Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee otsus vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta Eestis inglise keeles (10.73 KB, PDF), eesti keeles (28.5 KB, DOC)
 • 02.2002 Eesti riigi kommentaarid Euroopa Nõukogu arvamusele vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta Eestis inglise keeles (48.05 KB, PDF), eesti keeles (150.17 KB, PDF)
 • 09.2001 Rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni nõuandekomitee esimene arvamus Eesti kohta eesti keeles (131.93 KB, PDF) (PDF 132 KB), inglise keeles (337.75 KB, PDF)
 • 12.1999 Eesti aruanne Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta inglise keeles

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt
New York 16. detsember 1966 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 21. jaanuar 1992 - RT II 1993/10-11/11 (eesti keeles (128.09 KB, PDF), inglise keeles (82.37 KB, PDF))

 

 

Last updated: 19. August 2019

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.