You are here

Reisi eesmärki tõendavad dokumendid

Lisadokumentide loetelu ei ole lõplik, seetõttu saab tuua näidetena võimalikud lisadokumendid: reisi eesmärki, transpordi- ja tagasipöördumisvahendeid, elatusvahendeid ning majutuse olemasolu tõendavad dokumendid.

Ärireisid:

 1. kohtumist, konverentsi vms. korraldava firma/organisatsiooni kirjalik kinnitus
 2. dokumendid, mis kinnitavad ärisuhete olemasolu 
 3. kutsed/piletid messidele, seminaridele vms. 
 4. dokumendid, mis tõendavad viisataotleja seotust/staatust firmas

Reisid turismi või isiklikul eesmärgil:

 1. majutust tõendav dokument (hotelli broneering, kirjalik kinnitus isikult, keda külastatakse)
 2. reisipaketid
 3. sõidupiletid

Dokumendid, mis tõendavad viisataotleja kavatsust lahkuda viisa kehtivuse lõppemisel Schengeni alalt:

 1. edasi-tagasi sõidupiletid
 2. dokumendid, mis tõendavad piisavaid elatusvahendeid (iga Eestis viibitud päeva kohta 100 eurot (0,2-kordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär))
 3. töökoha tõend
 4. tõend elukohariigis asuva kinnisvara kohta
 5. tõend elukohariigiga seotuse kohta: perekondlikud sidemed, ametialane staatus

Dokumendid, mis tõendavad sugulussidemeid külastatava isikuga:

 1. Perekonnaseisudokumendid (abielu-, sünnitunnistus)
 2. Külastatava isiku vabas vormis kiri. 
 

Reisieesmärki tõendavate lisadokumentide nimekirjas on loetletud üldiselt nõutavad dokumendid. Selleks, et tagada ühise viisapoliitika ühtlustatud kohaldamine, on Euroopa Liidu viisaeeskirjas (artikkel 14 lõige 5) sätestatud:

võttes arvesse iga jurisdiktsiooni eripärasid ühtlustatakse  kohaliku Schengeni koostöö raames reisieesmärki tõendavate lisadokumentide loetelu.

Järgnevas loetelus on välja toodud riigid, kus Eesti välisesindused menetlevad viisataotlusi ning kus kohaliku Schengeni koostöö raames on koostatud reisieesmärki tõendavate lisadokumentide ühtlustatud nimekiri:

Egiptus (273.16 KB, PDF), Gruusia (PDF), Hiina (151.78 KB, PDF), Iirimaa (PDF), Kasahstan (267.71 KB, PDF), Türgi (102.85 KB, PDF), Suurbritannia (280.26 KB, PDF), Ukraina (PDF), USA (227.59 KB, PDF), Valgevene (PDF), Venemaa (2.03 MB, PDF).

Ühtlustamine ei välista võimalust üksikjuhtumitel vastavalt viisaeeskirjale (artikkel 14 lõige 6) loobuda ühe või mitme loetelusse kantud dokumendi nõudmisest, kui konsulaat on kindel viisataotleja aususes ja usaldusväärsuses.

Täpsema info saamiseks nõudmiste osa palume ühendust võtta konkreetse viisataotlusi menetleva Eesti välisesindusega või Eestit esindava riigi välisesindusega.

Last updated: 11. June 2018

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.