You are here

Nende riikide nimekiri, kelle kodanikud vajavad lennujaama transiitviisat

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 810/2009 13. juuli 2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri)

IV LISA

Ühine nimekiri määruse (EÜ) nr 539/2001 I lisas loetletud kolmandatest riikidest, kelle kodanikelt nõutakse lennujaama transiidiviisat liikmesriikide territooriumil asuvate lennujaamade rahvusvaheliste transiidialade läbimisel

 • AFGANISTAN
 • BANGLADESH
 • KONGO DEMOKRAATLIK VABARIIK
 • ERITREA
 • ETIOOPIA
 • GHANA
 • IRAAN
 • IRAAK
 • NIGEERIA
 • PAKISTAN
 • SOMAALIA
 • SRI LANKA

V LISA

NIMEKIRI ELAMISLUBADEST, MIS ANNAVAD OMANIKULE ÕIGUSE LÄBIDA LIIKMESRIIKIDE LENNUJAAMU ILMA LENNUJAAMA TRANSIIDIVIISATA

ANDORRA:

 • autorització temporal (ajutine sisserändeluba – roheline),
 • autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (ajutine sisserändeluba välisettevõtjate töötajatele – roheline),
 • autorització residència i treball (elamis- ja tööluba – roheline),
 • autorització residència i treball del personal d'ensenyament (elamis- ja tööluba õpetajatele ja õppejõududele – roheline),
 • autorització temporal per estudis o per recerca (ajutine sisserändeluba õpinguteks või teadustööks – roheline),
 • autorització temporal en pràctiques formatives (ajutine sisserändeluba praktikaks ja koolituseks – roheline),
 • autorització residència (elamisluba – roheline).

KANADA:

 • permanent resident (PR) card (alaline elamisluba),
 • permanent Resident Travel Document (PRTD) (alalist elamisõigust omavate isikute reisidokument).

JAAPAN:

 • residence card (elamisloakaart)

SAN MARINO:

 • permesso di soggiorno ordinario (tavaline elamisluba, kehtib ühe aasta ja seda saab pikendada),
 • erielamisload järgmistel alustel (kehtivad ühe aasta ja neid saab pikendada): ülikooliõpingud, sport, tervishoid, usulised kaalutlused, riiklikus haiglas õena töötamine, diplomaatilised ülesanded, vabaabielu, load alaealistele, humanitaarkaalutlused, lapsevanemaload.
 • hooaja- ja ajutised tööload (kehtivad 11 kuud ja neid saab pikendada),
 • isikutunnistus, mis on antud isikutele, kellel on ametlik elukoht „residenza” San Marinos (kehtib viis aastat).

AMEERIKA ÜHENDRIIGID:

 • sisserändeviisa, mis kehtib ega ole aegunud; võidakse kinnitada riiki sisenemisel üheks aastaks, tõendamaks ajutiselt elamisõigust, kuniks vormistatakse kaart I-551,
 • vorm I-551 (alaline elamisloakaart), mis kehtib ega ole aegunud; võib kehtida kahest kuni kümne aastani, sõltuvalt vastuvõtmise kategooriast; kui kaardile ei ole kehtivusaja lõppu märgitud, on see kehtiv reisidokument,
 • vorm I-327 (taassisenemise luba), mis kehtib ega ole aegunud,
 • vorm I-571 (põgeniku reisidokument, mis kehtib alalise elamisõigusega välismaalase kaardina), mis kehtib ega ole aegunud.

 

Last updated: 10. December 2021

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.