You are here

Nende riikide nimekiri, kelle kodanikud vajavad lennujaama transiitviisat

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 810/2009

13. juuli 2009,
millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri
(viisaeeskiri)

IV LISA

ÜHINE NIMEKIRI MÄÄRUSE (EÜ) NR 539/2001 I LISAS LOETLETUD KOLMANDATEST RIIKIDEST, KELLE KODANIKELT NÕUTAKSE LENNUJAAMA TRANSIIDIVIISAT LIIKMESRIIKIDE TERRITOORIUMIL ASUVATE LENNUJAAMADE RAHVUSVAHELISTE TRANSIIDIALADE LÄBIMISEL

 • AFGANISTAN
 • BANGLADESH
 • KONGO DEMOKRAATLIK VABARIIK
 • ERITREA
 • ETIOOPIA
 • GHANA
 • IRAAN
 • IRAAK
 • NIGEERIA
 • PAKISTAN
 • SOMAALIA
 • SRI LANKA

V LISA

NIMEKIRI ELAMISLUBADEST, MIS ANNAVAD NENDE OMANIKELE ÕIGUSE LÄBIDA LIIKMESRIIKIDE LENNUJAAMU ILMA LENNUJAAMA TRANSIIDIVIISATA

ANDORRA:

 • Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (ajutine elamis- ja tööluba) (valge). Selline luba antakse hooajatöötajatele; kehtivusaeg sõltub töösuhte kestusest, kuid ei tohi ületada kuute kuud. Luba ei saa pikendada.
 • Tarjeta de estancia y de trabajo (elamis- ja tööluba) (valge). Luba antakse kuueks kuuks ja seda võib aasta võrra pikendada.
 • Tarjeta de estancia (elamisluba) (valge). Luba antakse kuueks kuuks ja seda võib aasta võrra pikendada.
 • Tarjeta temporal de residencia (tähtajaline elamisluba) (roosa). Luba antakse üheks aastaks ja seda võib kahel korral aasta võrra pikendada.
 • Tarjeta ordinaria de residencia (tavaline elamisluba) (kollane). Luba antakse kolmeks aastaks ja seda võib kolme aasta võrra pikendada.– Tarjeta privilegiada de residencia (eri-elamisluba) (roheline). Luba antakse viieks aastaks ja seda võib viie aasta kaupa pikendada.
 • Autorización de residencia (elamisluba) (roheline). Luba antakse üheks aastaks ja seda võib kolme aasta kaupa pikendada.
 • Autorización temporal de residencia y de trabajo (tähtajaline elamis- ja tööluba) (roosa). Luba antakse kaheks aastaks ja seda võib kahe aasta võrra pikendada.
 • Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (tavaline elamis- ja tööluba) (kollane). Luba antakse viieks aastaks.
 • Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (spetsiaalne elamis- ja tööluba) (roheline). Luba antakse kümneks aastaks ja seda võib kümne aasta kaupa pikendada

KANADA:

 • Permanent resident card (alaline elamisluba, plastikkaart).

JAAPAN:

 • Re-entry permit to Japan (Jaapanisse taassisenemise luba).

SAN MARINO:

 • Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) (tavaline elamisluba (tähtajatu)).
 • Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (spetsiaalne alaline elamisluba (tähtajatu)).
 • Carta d’identità de San Marino (validità illimitata) (San Marino isikutunnistus (tähtajatu)).

AMEERIKA ÜHENDRIIGID:

 • Form I-551 permanent resident card (alaline elamisluba, kehtib kaks kuni kümme aastat).
 • Form I-551 Alien registration receipt card (välismaalase elamisluba, kehtib kaks kuni kümme aastat).
 • Form I-551 Alien registration receipt card (välismaalase elamisluba, tähtajatu).
 • Form I-327 re-entry document (taassisenemise dokument, kehtib kaks aastat – antakse I-551 omanikele).
 • Resident alien card (välismaalasest residendi isikutunnistus kehtivusajaga kaks kuni kümme aastat või tähtajatu. See dokument on piisav üksnes juhul, kui omanik ei ole viibinud väljaspool Ameerika Ühendriike üle ühe aasta.).
 • Permit to re-enter (taassisenemise luba, mille kehtivusaeg on kaks aastat. See dokument on piisav üksnes juhul, kui omanik ei ole viibinud väljaspool Ameerika Ühendriike üle kahe aasta.).
 • Kehtiv alalise elamisloa tempel kehtivas passis (kehtivusaeg üks aasta alates väljaandmise kuupäevast).

 

 

Last updated: 24. March 2011

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.