You are here

Varasemad dokumendiregistri andmed

Andmed kirjavahetuse, põhitegevuse käskkirjade ning Välisministeeriumis sõlmitud lepingute kohta on avalikustatud väljavõtetena kalendrikuude lõikes. Dokumentide sisuga tutvumiseks palume esitada teabenõue.

Kirjavahetus

2007 | 2008 

Välisministri põhitegevuse käskkirjad

jaanuar 2007 (16 KB, XLS) | veebruar 2007 (17 KB, XLS) | märts 2007 (15.5 KB, XLS) | aprill 2007 (15.5 KB, XLS) | mai 2007 (16 KB, XLS) | juuni 2007 (16 KB, XLS) | juuli 2007 (15.5 KB, XLS) | august 2007 (15.5 KB, XLS) | september 2007 (15.5 KB, XLS) | oktoober 2007 (16.5 KB, XLS) | november 2007 (16.5 KB, XLS) | detsember 2007 (15.5 KB, XLS)

jaanuar 2008 (15.5 KB, XLS) | veebruar 2008 (17 KB, XLS) | märts 2008 (16 KB, XLS) | aprill 2008 (15.5 KB, XLS) | mai 2008 (16.5 KB, XLS) | juuni 2008 (17.5 KB, XLS) | juuli 2008 (18 KB, XLS) | august 2008 (18 KB, XLS) | september 2008 (18.5 KB, XLS) | oktoober 2008 (16.5 KB, XLS) | november 2008 (17 KB, XLS) | detsember 2008 (27.5 KB, XLS)
(23 KB, XLS)

Kantsleri põhitegevuse käskkirjad

jaanuar 2007 (23.5 KB, XLS) | veebruar 2007 (16 KB, XLS) | märts 2007 (17 KB, XLS) | aprill 2007 (15.5 KB, XLS) | mai 2007 (15.5 KB, XLS) | juuni 2007 (16 KB, XLS) | juuli 2007 (15.5 KB, XLS) | august 2007 (15.5 KB, XLS) | september 2007 (16.5 KB, XLS) | oktoober 2007 (16 KB, XLS) | november 2007 (18.5 KB, XLS) | detsember 2007 (23 KB, XLS)

jaanuar 2008 (16.5 KB, XLS) | veebruar 2008 (21 KB, XLS) | märts 2008 (16.5 KB, XLS) | aprill 2008 (16 KB, XLS) | mai 2008 (16.5 KB, XLS) | juuni 2008 (18.5 KB, XLS) | juuli 2008 (18 KB, XLS) | august 2008 (18 KB, XLS) | september 2008 (18 KB, XLS) | oktoober 2008 (17.5 KB, XLS) | november 2008 (16 KB, XLS) | detsember 2008 (33.5 KB, XLS)
(29 KB, XLS)

Lepingud

Sõlmitud:
jaanuar 2007 (18.5 KB, XLS) | veebruar 2007 (18 KB, XLS) | märts 2007 (20 KB, XLS) | aprill 2007 (20 KB, XLS) | mai 2007 (22.5 KB, XLS) | juuni 2007 (18 KB, XLS) | juuli 2007 (19.5 KB, XLS) | august 2007 (19 KB, XLS) | september 2007 (19 KB, XLS) | oktoober 2007 (20 KB, XLS) | november 2007 (18 KB, XLS) | detsember 2007 (22 KB, XLS)

jaanuar 2008 (18 KB, XLS) | veebruar 2008 (22 KB, XLS) | märts 2008 (18 KB, XLS) | aprill 2008 (18.5 KB, XLS) | mai 2008 (19.5 KB, XLS) | juuni 2008 (29.5 KB, XLS) | juuli 2008 (21.5 KB, XLS) | august 2008 (20.5 KB, XLS) | september 2008 (14.5 KB, XLS) | oktoober 2008 (20.5 KB, XLS) | november 2008 (17 KB, XLS) | detsember 2008 (30.5 KB, XLS)
(16 KB, XLS)

Last updated: 31. March 2010

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.