You are here

Eesti Äri Assotsiatsioon Ukrainas

Image

MTÜ Eesti Äri Assotsiatsioon Ukrainas (EBAU) asutati seltsinguna 6. märtsil 2009 Kiievis ja kanti MTÜna Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 23.04.2010 (reg.nr. 80307936).

EBAU koondab endas 27 liiget ning ühenduse peamised eesmärgid on:

  • Eesti Vabariigi ja Ukraina vaheliste majandussuhete, kaubanduse ja äri edendamine ja arendamine;
  • Eesti Vabariigis ja Ukrainas registreeritud äriühingute vaheliste ärisuhete arendamine;
  • EBAU liikmete ja teiste asjast huvitatute nõustamine Eesti Vabariigi ja Ukraina vahelist kaubandust ja äri puudutavates küsimustes;
  • Avaliku toetuse leidmine Ukrainas Eesti Vabariigi äri- ja kaubandusühendustele;
  • Ausa kaubanduse ja äri printsiipide jätkuv ja igakülgne propageerimine ja rakendamine;
  • Oma liikmete huvide esindamine nii Eesti Vabariigi kui ka Ukraina organite ja ametkondade ees saavutamaks käesolevas põhikirjas sätestatud eesmärke.

EBAUga liitumise eelised on:

  • ühistegevusest tekkiv sünergia, kus vanad ja kogenud Ukraina turul tegutsejad nõustavad ja aitavad uusi, alles turul oma tegevust alustavate ettevõtetega;
  • ühine esindatus Ukraina ja Eesti ametkondade ees tagab koordineeritud ja selgema väljundi, et taotleda eesmärkide täitumist;
  • ühisturundus ja muu ühistegevus, mis aitab kulusid kokku hoida (lisaks nn kontserni ja sündikaadi töövormid).

Liitumisest huvitatud Eesti ettevõtjatele on kontaktisikuks:

Denis Priimägi
EBAU juhatuse liige
Mob.: +372 50 59 699, + 38 50 311 0123
 

* * *
Vt. ka

Eesti-Ukraina kahepoolsed suhted
Ukraina äritingimuste ülevaade

* * *
 

Last updated: 12. December 2017

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.